Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สมัครเข้าค่ายสุขภาพ ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ***ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมร่วมกับ โครงการลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก โดยนำถุงผ้ามาใส่สินค้า ***ขอเชิญชวนร่วมกันรณรงค์การใช้น้ำ ใช้ไฟอย่างประหยัดในค่ายสุขภาพ**


องค์ความรู้


ลิงค์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

รับข่าวสาร

แพทย์วิถีธรรม ทาง Line

วันนี้คุณดื่มน้ำย่านาง
หรือยังค่ะ ?

แนะนำหนังสือใหม่ !
มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

  


web analyzer

 

ข้อควรทราบก่อนการสมัครเข้าค่ายสุขภาพ

 

๑. ทางค่ายมีนโยบายไม่รับผู้ป่วยหนัก กรุณาให้ญาติผู้ป่วยมาเรียนรู้แทน ทางศูนย์เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ไม่มีนโยบายรับรักษาผู้ป่วย

 

๒.ทุกค่ายอาจมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลในภายหลัง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรุณาเช็คข้อมูลในเว็ปก่อนสมัคร

 

๓. ร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกภายในค่าย (ขอให้นำถุงผ้ามาใช้) เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก กับโครงการสุขภาพดี ลดขยะให้เป็นศูนย์

 

๔. ค่ายสุขภาพทุกค่าย ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนฯ สวนป่านาบุญ จังหวัดมุกดาหาร ถ้าท่านสะดวกที่จะนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้เอง ท่านสามารถนำมาได้ เช่น เต็นท์หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ชาม ช้อน ขวดน้ำดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆ

 

ส่วนค่ายที่จัด ณ ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง ม.อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี กรุณาเตรียมเต็นท์ หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ชาม ช้อน ขวดน้ำดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้งมาด้วย

 

๕. ควรศึกษาข้อมูลการเดินทาง และการเตรียมตัวก่อนเข้าค่ายจากคู่มือการเข้าค่าย ก่อนทุกครั้งได้ที่ http://www.morkeaw.net/images-2/handbook-pdf.pdfี่หรืออ่านรายละเอียดได้ที่ด้านท้ายของตารางกิจกรรมนี้

 

๖. สำหรับค่ายสุขภาพที่จัดอบรม ๕ ๗ วัน ก่อนสมัครท่านควรมั่นใจว่าท่านสามารถอยู่อบรมในค่ายได้ครบตลอดทั้งหลักสูตร ๕ ๗ วัน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

 

๗. การสมัครค่ายสุขภาพผ่าน email suanpanaboon.app@gmail.com กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างให้ครบเพื่อความสะดวกของท่าน

 

๑. ชื่อ-สกุล ๒. อายุ ๓. ที่อยู่ ๔.อาชีพ ๕.การศึกษา

๖. หมายเลขโทรศัพท์ /อีเมล์

๗.โรคประจำตัวและหรืออาการไม่สบาย

๘.เป้าหมายการอบรม ๙.ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ไหน

๑๐.โปรแกรมค่ายช่วงวันที่ต้องการร่วมอบรม

๑๑. เคยเข้ากิจกรรมค่ายสุขภาพแล้วกี่ครั้ง

/

 

Rounded Rectangle: ตารางกิจกรรม

Oval: ปี 2560

 

 

Rounded Rectangle: ข้อมูลย้อนหลัง Rounded Rectangle: ปี 2556Rounded Rectangle: ปี 2557Rounded Rectangle: ปี 2558Rounded Rectangle: ปี 2559

 

 

 

   
 

คลิกเพื่อติดตามข่าวสารของแพทย์วิถีธรรมในช่องทางต่าง ๆ

การมีสุขภาพที่ดี คือ การทำให้ได้ตามที่รู้

ไม่ใช่แค่รู้แล้ว จะมีสุขภาพที่ดีได้

ซึ่งการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

ที่ต้องฝึกฝนทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติสุขของวิถีชีวิต

นั่นคือ ความสำเร็จของการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง

ที่เรามุ่งหวังอยากให้พี่น้องผองเพื่อนทุกๆ ท่านได้รับ.

 

หมอ ที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวคุณเอง

และเครื่องมือที่แท้จริงในการบำบัดรักษาโรคคือ ร่างกายของเราเอง..

.