Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สมัครเข้าค่ายสุขภาพ ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ***ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมร่วมกับ โครงการลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก โดยนำถุงผ้ามาใส่สินค้า ***ขอเชิญชวนร่วมกันรณรงค์การใช้น้ำ ใช้ไฟอย่างประหยัดในค่ายสุขภาพ**


องค์ความรู้


ลิงค์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

รับข่าวสาร

แพทย์วิถีธรรม ทาง Line

วันนี้คุณดื่มน้ำย่านาง
หรือยังค่ะ ?

แนะนำหนังสือใหม่ !
มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

  


web analyzer

 

 

 

Volunteer.jpg

ส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง 

"จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ" 

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

 

ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2558

ผู้เขียนได้จัดทำหนังสือ "จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ" ในชุดนี้รวม ๖ เล่ม ด้วยเห็นว่า สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งต่อทุกชีวิต เพราะจะทำให้ผู้นั้นสามารถดำเนินกิจกรรมการงานที่ดีงามต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและผาสุก แต่ถ้าสุขภาพไม่ดีมีความเจ็บป่วย จะทำให้ผู้นั้นดำเนินกิจกรรมการงานที่ดีงามต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพและเป็นทุกข์ แม้ไม่ได้ไปทำอะไรก็ยังเป็นทุกข์ ภัยพิบัติต่าง ๆ นอกจากความเจ็บป่วยนั้น ส่วนใหญ่สามารถพรากห่างออกไปจากจุดที่เกิดภัยพิบัติได้ แต่ภัยจากความเจ็บป่วยนั้น ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ก็ต้องพกพาความเจ็บป่วยไปด้วย ตราบเท่าที่ยังไม่สามารถกำจัดความเจ็บป่วยนั้นออกจากชีวิตได้ ดังนั้น การเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและผาสุก และผู้เขียนได้พบความจริงว่าหากเราปฏิบัติได้ถูกตรงตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าได้จริงอย่างสัมมา เราจะมีแต่ความผาสุกและความเจริญ และสามารถยังประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติให้ผาสุกอย่างยั่งยืน

ผู้เขียนหวังว่า บทความของหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านบ้าง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและผาสุก ซึ่งเป็นความเจริญในธรรมอันเป็นบุญกุศล อย่างแท้จริง และเพื่อยังประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติให้ผาสุกอย่างยั่งยืน

เราทั้งผองพี่น้องกัน

ดร.ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์วิถีธรรม

วิชชาธิการบดี สถาบันวิชชาราม

มกราคม ๒๕๕๙

 

 

 

เล่มที่ 1

จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ

บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

กด เพื่ออ่านหรือ

ดาวน์โหลด  เล่ม ๑

เล่มที่ 2

จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กด เพื่ออ่านหรือ

ดาวน์โหลด  เล่ม ๒

เล่มที่ 3

จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ

ความเป็นมา รูปแบบการบริการ และศรัทธา ของการแพทย์วิถีพุทธ

กด เพื่ออ่านหรือ

ดาวน์โหลด  เล่ม ๓

เล่มที่ 4

จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ

การบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์วิถีพุทธ

กด เพื่ออ่านหรือ

ดาวน์โหลด  เล่ม ๔

เล่มที่5

จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ

สุขภาวะของผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธ

กด เพื่ออ่านหรือ

ดาวน์โหลด  เล่ม ๕

เล่มที่ 6

จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ

กระบวนการสร้างจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ

กด เพื่ออ่านหรือ

ดาวน์โหลด  เล่ม ๖

 

   
 

คลิกเพื่อติดตามข่าวสารของแพทย์วิถีธรรมในช่องทางต่าง ๆ

การมีสุขภาพที่ดี คือ การทำให้ได้ตามที่รู้

ไม่ใช่แค่รู้แล้ว จะมีสุขภาพที่ดีได้

ซึ่งการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

ที่ต้องฝึกฝนทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติสุขของวิถีชีวิต

นั่นคือ ความสำเร็จของการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง

ที่เรามุ่งหวังอยากให้พี่น้องผองเพื่อนทุกๆ ท่านได้รับ.

 

หมอ ที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวคุณเอง

และเครื่องมือที่แท้จริงในการบำบัดรักษาโรคคือ ร่างกายของเราเอง..

.