สามารถติดต่อทางศูนย์ได้ทางเบอร์โทรและสื่อโซเชียลต่างๆได้

ศูนย์ สวนป่านาบุญ 1 บ้านเลขที่  114 หมู่11 อำเภอดอนตาล ตำบลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์ สวนป่านาบุญ 2  บ้านเลขที่ 140/1 หมู่ 8 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีฯ 80180

ศูนย์ สวนป่านาบุญ 3  บ้านเลขที่  30/28 หมู่ 10 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

114 ม.11 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
สมัครเข้าค่ายสุขภาพ ฯ ได้ที่เบอร์โทร 045 -511-941-8 ต่อ 1221
ร่วมกับ งานแพทย์วิถีพุทธ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
E-mail: info@morkeaw.net
Website: MorKeaw.net

Find the Address