ผลงานชุดที่ ๑

ย่านาง

อีกหนึ่งเล่มของหนังสืออ่านง่าย  นำไปปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตประจำวันเห็นผลได้จริง  ย่านาง สมุนไพรมหัศจรรย์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่ใกล้แค่เอื้อม บอกถึงคุณสมบัติของพืชสมุนไพรฤทธิ์เย็น คุณค่าทางโภชนาการที่มีอยู่สูงในใบย่านาง วิธีทำ และนำไปใช้เพื่อป้องกัน รักษาอาการต่างๆให้ทุเลาลงและหายได้   อ่านประสบการณ์ของผู้เจ็บป่วยมาก หรือผู้ที่เริ่มป่วยที่ใช้ย่านางแก้ปัญหาสุขภาพ  เป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งที่ควรมีไว้ประจำบ้าน เพื่อความผาสุกต่อสุขภาพทุกท่าน

 

ถอดรหัสสุขภาพ ๑

เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของคุณหมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน) ที่ได้แนะนำ ดูแล รักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ทั้งหนักมากและเจ็บป่วยทั่วไป เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง  เนื้องอก  ความดัน เบาหวาน  ไอจาม  เจ็บคอ  อ่อนเพลีย  ปวดฟันฯลฯ  ด้วยหลักแพทย์วิธีธรรมยา ๙เม็ด  ผลให้ผู้ป่วยทุเลาและหายได้  สำหรับท่านที่กำลังแสวงหาเส้นทางการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตน ถอดรหัสสุขภาพเล่ม๑ ร้อน-เย็นไม่สมดุล   อ่านแล้วท่านสามารถวินิจฉัยอาการต่างๆได้ด้วยตัวท่านเองจากประสบการณ์ของคุณหมอ

 

ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๒ ความลับฟ้า

ผู้ที่เคยอ่านหนังสือ ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๑ มาแล้วหรือไม่ก็ตาม  หนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกท่านคลี่คลายความกังวล  ลังเล  สงสัยไม่แน่ใจว่าการสร้างสุขภาพ  หรือปรับสมดุลภาวะร้อน-เย็น ภายในร่างกาย จะสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่ได้  หากท่านต้องการศึกษาเรียนรู้สาเหตุการเกิดโรคชนิดต่างๆ   วิธีการปรับสมดุลร้อน-เย็น รู้ชนิดของอาหารล้างพิษ และอาหารปรับสมดุล  รู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยหลักพุทธ  ความลับฟ้า เล่มนี้พร้อมเปิดให้ท่านได้อ่านศึกษา และเรียนรู้

มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพในแต่ละครั้งในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลาย ๆ ครัวเรือน โดยฉพาะ โรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาหายได้ สร้างความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ให้กับ ผู้ป่วยอย่างมาก หนังสือเล่มนี้ได้นำองค์รวมเทคนิคสุขภาพพึ่งตนเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นหลัก ประหยัด เรียบง่าย แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ พึ่งตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อนำมาดูแลสุขภาพ โดยทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติเองได้ โดยไม่ยาก ไม่ลำบาก  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้รักสุขภาพ จากสโลแกนที่ว่า

"หมอที่ดึที่สุดในโลกคือ ตัวคุณเอง"

 

ยอดยาดี สุขภาพดีวิถีพุทธ

ยาที่ดึที่สุดสำหรับการดูแลสุขภาพนั้น จะต้องเป็นสิ่งใกล้ตัว หายได้ง่าย อีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่สนใจในการดูแลสุขภาพ เป็นการรักษาโรคทั้งกาย และจิตวิญญาณ โดยนำหลักพุทธธรรมนำพาชีวิตให้มีความผาสุกกับการดูแลความเจ็บป่วย...

 

 

คู่มือค่ายแพทย์วิถีธรรม

สำหรับผู้ที่ต้องการจะมาเข้าค่ายสุขภาพ สามารถเรียนรู้ การเตรียมตัวก่อนรับการอบรม ข้อควรทราบและปฏิบัติเมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพ รวมทั้งหลักปฏิบัติในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ตารางกิจกรรมเข้าค่ายสุขภาพหลักสูตรอบรม ๗-๑๐ วัน การดูแลรักษาตนเองด้วยยา ๙เม็ด ตามหลักแพทย์วิถีธรรม ที่จะช่วยให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจหลักการดูแลตัวเอง หนังสือเล่มนี้จะทำให้ท่านสะดวกมากยิ่งขึ้น...