ผลงานชุดที่ ๒

สู้ทุกทุกข์ภัย ด้วยใจเป็นสุข

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า "ควรรู้ยิ่งว่า ความเกิดขึ้นเป็นทุกข์ ความไม่เกิดขึ้นเป็นสุข ความเป็นไปเป็นทุกข์ ความไม่เป็นไปเป็นสุข ความเกิดเป็นเป็นทุกข์ ความไม่เกิดเป็นสุข ความป่วยไข้เป็นทุกข์ ความไม่ป่วยไข้เป็นสุข ความตายเป็นทุกข์ ความไม่ตายเป็นสุข...(พระไตรปิฏกเล่ม ๓๑ ข้อ ๒๐) ดังนั้น ไม่มีชีวิตใดที่จะไม่พบกับความทุกข์ภัย แม้จะได้พยายามป้องกันหรือแก้ไขเต็มที่แล้วก็ตาม ชีวิตก็ไม่อาจหลีกพ้นทุกข์ภัยทุกอย่างไปได้ หนังสือเล่มนี้ อาจจะทำให้บางท่านมีกำลังใจ และพบกับทางออกของทุกปัญหาของชีวิต รวมทั้งเริ่มสืบเท้าก้าวเดินสู่เส้นทางแห่งความผาสุกอันยั่งยื่นที่แท้จริง

 

 

 

คนพอเพียง

หนังสือที่จะช่วยคุณ ไขข้อข้องใจ  จนอย่างไรใช้ชีวิตอย่างผาสุกได้  คนรวยล้นฟ้าคือผู้ที่มีความสุขแท้จริงหรือ   ทำงานแบบไหนไม่ต้องกลัวตกงาน  ต้องการสร้างธุรกิจตนเองให้อยู่อย่างมั่นคงจะยึดหลักใดในการดำเนินกิจการ   หาคำตอบได้จาก หนังสือ คนพอเพียง

 

 

 

เทคนิคทำใจให้หายโรค

จิตใจเกี่ยวข้องกับการหายหรือไม่หายโรคอย่างไร  ความไม่กลัวตาย ไม่กลัวโรค ไม่เร่งผล ไม่กังวล จะทำให้โรคทุเลาหรือ หายได้เร็ว ตายได้ยาก  จะเห็นได้ว่า จิตใจมีผลต่อสุขภาพอย่างยิ่ง ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า

" จิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง จิตเป็นใหญ่"(พระไตรปิฏก เล่ม ๒๕ ข้อ ๑๑)หนังสือเล่มนี้มีคำตอบสำหรับผู้ที่กำลังมีความทุกข์จากความเจ็บป่วย จนหาทางออกไม่ได้ จะทำอย่างไรให้หายจากโรคเร็ว...

 

 

มหัศจรรย์ น้ำปัสสาวะ

 

ยาที่หาได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงอีกอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ การใช้ปัสสาวะเสริมในการรักษามีส่วนช่วยลดอาการไม่สบายต่าง ๆ ได้ดี  ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงพบว่า ปัสสาวะเป็นยาที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษ(พระไตรปิฏกเล่ม ๒๕ ข้อ ๒๘๑) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัสสาวะบำบัดจากทั่วโลก ซึ่งรวบรวมโดย สำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสารณสุข นังสือเล่มนี้ได้รวบรวมการใช้น้ำปัสสาวะบำบัด ประโยชน์ของน้ำปัสสาวะ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้ที่ใช้น้ำปัสสาวะในการดูแลสุขภาพ...

 

เทคนิคการดูแลสุขภาพ

บอกถึงวิธีการดูแลรักษาตนเองด้วยยา ๙เม็ด ตามหลักแพทย์วิถีธรรม ที่จะช่วยให้ท่านผู้อ่านได้บรรเทาจากอาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ฉบับย่อ เข้าใจง่าย พกพาสะดวก(ย่อจาก มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ)   สามารถนำไปปฏิบัติและจดจำได้ง่ายสำหรับผู้ที่รักในสุขภาพ และพร้อมจะดูแลตนเอง สุขภาพดี เท่ากับมีสวรรค์อยู่ใกล้ตัว

 

 

 

อาหาร ล้างพิษร้อน ปรับสมดุล

เรารู้ภาวะภายในร่างกายของเราดีแค่ไหน  หนังสือเล่มนี้บอกคุณได้ มาเรียนรู้ภาวะร้อน-เย็น ด้วยตัวคุณเอง พร้อมสูตรอาหารล้างพิษ ปรับสมดุลภายใน 7วัน เพื่อสร้างพลังชีวิตให้กับตัวคุณเองได้ด้วยการอ่าน