ผลงานชุดที่ ๓

วิทยานิพนธ์

ผ่าทางตันปัญหาสุขภาพ  ทำไมทุกคนยังป่วย ทั้งที่เครื่องมือแพทย์ทันสมัยมากขึ้น จากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม เรื่องความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักแพทย์วิถีพุทธ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

 

ความผาสุกที่แท้จริง

 

เป็นหนังสือที่จะทำให้คุณเข้าใจถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่าย  และเกิดประโยชน์สุขกับตน  แม้คนเราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่ถ้าได้ฝึกฝนจนเกิดจิตวิญญาณที่ผาสุกอย่างยั่งยืนแท้จริงแล้วนั้น ก็ เลือกจะเกิดก็ได้ เลือกจะดับก็ได้ ทั้งสุข-ทุกข์ หนังสือเล่มนี้จะช่วยผ่อนคลายให้คุณพ้นทุกข์ได้ ทั้งในสภาวะร่างกายปกติ หรือสภาวะที่เจ็บป่วย

 

 

การเตรียมวางขันธ์วางร่าง

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย  ที่แพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัยแล้วว่าไม่มีโอกาสรอดชีวิต ผู้ที่ต้องการลดความทุกข์ทรมานทั้งทางกาย-ใจ  หนังสือเล่มนี้เป็นเพื่อนข้างกายท่านได้อย่างดีเยี่ยมด้วยวิธีของเทคนิค ๙ข้อ เพื่อลดความเจ็บป่วยทางกาย และเข้าใจถึงสภาวะการเสื่อมของร่างกาย ฟื้นสภาวะพลังแห่งจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนวางขันธ์อย่างสงบ ลดความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจให้เหลือน้อยที่สุดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตความตายใช่เป็นสิ่งน่ารังเกียจ

 

สมุดบันทึก บทเพลงธรรม

บทเพลงชุดถนนคนกล้าดี เป็นบทเพลงคุณธรรมที่ให้กำลังใจกับผู้คนในการทำสิ่งที่ดีงาม ในการออกจากทุกข์ด้วยชีวิตที่กล้าดี กล้าพอเพียง กล้าแบ่งปัน...

สมุนไพรฤทธิ์เย็น

สมุนไพรพื้นบ้าน  หาง่าย ราคาถูกจะรักษาโรคได้จริงหรือ? คำถามนี้จะได้ยินอยู่เสมอ  ประสบการณ์จากผู้ใช้บอกเล่าเรื่องราวที่ประสบกับตนเอง  และได้ทดลองใช้สมุนไพรต่างๆ ของหลักแพทย์วิถีธรรมที่ได้ผลิตขึ้นเพื่อช่วยลดอาการทุกข์ให้แก่ผู้เจ็บป่วย  ลองอ่านดูแล้วเลือกสรรประโยชน์ดูว่า  สมุนไพรชนิดไหนเหมาะกับตัวท่านผู้อ่านเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดยา ลดผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ลดการเจ็บป่วย สวยได้ด้วยสมุนไพรไทย หาง่าย ราคาถูก

 

 

ยาเม็ดที่ ๔ การพอกทา หยอด

 

หนังสือที่เหมาะแก่การพกพา แบ่งปัน สำหรับการดูแลสุขภาพด้วย สมุนไพร ใกล้ตัว เช่น ถ่าน และสมุนไพรปรับสมดุลตามธาตุ....