สมัครเข้าค่ายสุขภาพได้ ฟรี ! ค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
     
 
แพทย์ทางเลือก วิถีธรรม


หมอที่เก่งที่สุดก็คือ ตัวเรา
และเครื่องมือที่แท้จริง
ในการบำบัดรักษาโรคคือ ร่างกายของเราเอง
www.morkeaw.net
 
 
 

    ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
    สวนป่านาบุญ
(โดย หมอเขียว ใจเพชร)
    114 ม.11 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

      ร่วมกับ งานแพทย์วิถีพุทธ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

    สมัครเข้าค่ายสุขภาพ ฯ ได้ที่เบอร์โทร 045 -511-941-8 ต่อ 1221ผู้จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์

      BeeGreen       

  Email : morkeaw.net@gmail.com

  เว็บไซต์ : www.morkeaw.net