กลุ่มปัญหาเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดและหัวใจ


       ตัวอย่างที่ ๒๓ หญิง อายุ ๕๖ ปี (นางถวิล สุวะไกร) ๒๓ ม.๕ บ้านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ให้ข้อมูลว่า เป็นเบาหวานมาประมาณ ๓๐ ปี ทั้งกินยาและฉีดยา คุมน้ำตาลมาตลอด มีอาการเหนื่อยอ่อนเพลีย ไม่สามารถทำงานหนักได้ มาตลอดไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี มาเข้าค่ายสุขภาพที่ศูนย์ฝึกฯสวนส่างฝัน เมื่อ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ใช้ธรรมชาติบำบัด กินอาหารฤทธิ์เย็น กินน้ำย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วยหลัก ๘ อ. หลังจากปฏิบัติตัวได้ ๓ วัน รู้สึกสดชื่น กระปี้กระเปร่า มีกำลัง ตัดสินใจงดยากินและยาฉีด ไปตรวจที่โรงพยาบาล น้ำตาลขึ้น ๓๐๐ mg/dl แพทย์แนะนำให้ฉีดยาต่อ ผู้ป่วยฉีดยาต่ออีก ๑ วัน หลังจากนั้นก็ไม่กินยาและไม่ฉีดยาอีกเลย หลังจากปฏิบัติตัวต่อเนื่องได้ ๑๕ วัน ไปตรวจที่โรงพยาบาล พบค่าน้ำตาล ๑๓๐ mg/dl สภาพร่างกายผู้ป่วยดีมาก สามารถทำไร่ทำนาเองได้ ซึ่งประมาณ ๓๐ ปีที่ผ่านมา เดินไปไร่ไปนาแทบไม่ได้เลย ต้องให้ผู้อื่นทำไร่ทำนาแทนมาตลอด ตั้งแต่จบค่ายสุขภาพ จนถึงปัจจุบัน(พ.ค.๒๕๕๐) นางถวิล ได้ปฏิบัติตัวปรับสมดุลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ก็ไม่ได้ใช้ยากินและยาฉีดควบคุมเบาหวานอีกเลย แต่ก็ไปตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้งและน้ำตาลก็ปกติทุกครั้ง


       ตัวอย่างที่ ๒๔ ชาย อายุ ๖๙ ปี ที่อยู่ ๒๖/๒ ม.๖ บ.นายม ต.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ให้ข้อมูลว่า เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคกระเพาะอาหาร มา ๗ ปี กินยาแผนปัจจุบันของโรงพยาบาล มา ๖ ปี โรคไม่ทุเลาลง จึงหยุดยาและรักษาด้วยการควบคุมอาหารด้วยตนเองมา ๑ ปี โรคก็ทุเลาลงได้บ้าง พอมาเข้าค่ายสุขภาพที่ศูนย์ฝึกฯสวนส่างฝัน เมื่อ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ใช้ธรรมชาติบำบัด กินอาหารฤทธิ์เย็น กินน้ำย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก ๘ อ. หลังจากครบ ๕ วัน น้ำตาลในเลือดจากก่อนเข้าค่าย ๑๓๓ mg/dl ลดลงเหลือ ๑๑๓ mg/dl ความดันโลหิตจากก่อนเข้าค่าย ๑๕๐/๑๐๐ มิลลิเมตรปรอท เหลือ ๑๓๐/๘๐ มิลลิเมตรปรอท อาการปวดกระเพาะอาหารก็ทุเลาลง รู้สึกเบาเนื้อ เบาตัวมากขึ้น


       ตัวอย่างที่ ๒๕ หญิง อายุ ๗๐ ปี ๖๗ ต.พัทลุง ต.บ่อบาง อ.เมือง จ.สงขลา ให้ข้อมูลว่า ไปตรวจที่โรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่า เป็นความดันโลหิตสูง หัวใจโต และเป็นโรคเก๊าท์ เป็นมา ๘ ปี มีอาการ เหนื่อยอ่อนเพลีย หูตึง คันตาและท้องผูกร่วมด้วย กินยาแผนปัจจุบันมาตลอด อาการไม่ทุเลาลง มาเข้าค่ายสุขภาพที่ศูนย์ฝึกฯสวนส่างฝัน เมื่อ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ใช้ธรรมชาติบำบัด กินอาหารฤทธิ์เย็น กินน้ำย่านาง โยคะ-กายบริหาร และปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก ๘ อ. หลังจากครบ ๕ วัน ผู้ป่วยมีกำลังมากขึ้น อาการต่างๆทุเลาลง ความดันโลหิต จากก่อนเข้าค่าย ๑๘๐/๑๑๐ มิลลิเมตรปรอท ลดลงเหลือ ๑๓๐/๑๐๐ มิลลิเมตรปรอท


       ตัวอย่างที่ ๒๖ หญิง อายุ ๖๘ ปี (แม่ด้วง สายเบาะ) ที่อยู่ หมู่บ้านศีรษะอโศก ต.กระแชง อ.กัณทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

ให้ข้อมูลว่า เป็นเบาหวานมา ๓ ปี กินยาแผนปัจจุบันของโรงพยาบาลมาตลอด มีอาการบ้านหมุน วิงเวียน เหนื่อยอ่อนเพลีย เป็นประจำ ผู้ป่วยบอกว่ารู้สึกทุกข์ทรมานมาก เวลามีอาการทีไรมันบีบหัวใจเหมือนใจจะขาด (ผู้ป่วยมักกินข้าวเหนียวและของหวานมาก ซึ่งมีฤทธิ์ร้อนและเป็นต้นเหตุของเบาหวาน) มาเข้าค่ายสุขภาพที่ศูนย์ฝึกฯสวนส่างฝัน เมื่อ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ใช้ธรรมชาติบำบัด กินอาหารฤทธิ์เย็น กินน้ำย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก ๘ อ. หลังจากครบ ๕ วัน อาการไม่สบายทั้งหมดหายไป รู้สึกสดชื่น สบายตัว เบาตัว มีเรี่ยวแรงกำลัง จากน้ำตาลในเลือดก่อนเข้าค่าย ๒๐๐ mg/dl ลดลงเหลือ ๑๖๐ mg/dl ผู้ป่วยได้ตัดสินใจงดยาเบาหวานและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องเป็นเวลา ๑ เดือน ผลน้ำตาลในเลือดลดลงเหลือ ๑๓๖ mg/dl และเส้นเลือดขอดที่เป็นมานานที่ขาก็ยุบเล็กลงจนเหลือน้อยมาก


       ตัวอย่างที่ ๒๗ หญิง อายุ ๖๐ ปี ที่อยู่ ๒๔๒ /๑ ม.๖ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ให้ข้อมูลว่า แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน เป็นมา ๑๘ ปี มีอาการวิงเวียน เหนื่อยอ่อนเพลีย ง่วงนอนกลางวัน หิวบ่อย กินยาและฉีดยาควบคุมเบาหวาน ของโรงพยาบาลมาตลอด มาเข้าค่ายสุขภาพที่ศูนย์ฝึกฯสวนส่างฝัน เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ใช้ธรรมชาติบำบัด กินอาหารฤทธิ์เย็น กินน้ำย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก ๘ อ. หลังจากเข้าค่ายอบรม ๓ วัน ไม่มีอาการวิงเวียน ไม่ง่วงนอนกลางวัน รู้สึกเบาตัวและสดชื่น ค่าน้ำตาลในเลือด ก่อนอบรม ๑๓๘ mg/dl หลังอบรมลดลงเหลือ ๑๑๙ mg/dl


       ตัวอย่างที่ ๒๘ หญิง อายุ ๗๗ ปี ที่อยู่ ๑๘๒/๑๑ อ.พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ให้ข้อมูลว่า แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูง เป็นมาประมาณ ๑๒ ปี ปวดข้อเข่า เวลาเดินรู้สึกเจ็บและตึงใต้เข่า เวลาก้าวขาเดินและยกขาสูง จะไม่มีแรงและล้มง่าย ถ่ายปัสสาวะกระปริดกระปรอย ปัสสาวะบ่อยและกลั้นไม่ค่อยอยู่ มาเข้าค่ายสุขภาพที่ศูนย์ฝึกฯสวนส่างฝัน เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ใช้ธรรมชาติบำบัด กินอาหารฤทธิ์เย็น กินน้ำย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก ๘ อ. หลังจากเข้าค่ายอบรม ๕ วัน ความดันโลหิตจากวันแรก ๑๖๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท ลดลงเหลือ ๑๒๐/๘๐ มิลลิเมตรปรอท ไม่มีอาการปวดหัว การขับถ่ายปกติดีมาก อาการผิดปกติของการปัสสาวะหายไปจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ส่วนอาการข้อเข่าปวดยังไม่ทุเลา


       ตัวอย่างที่ ๒๙ ชาย อายุ ๗๒ ปี ที่อยู่ ๔ ม.๕ ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ให้ข้อมูลว่า แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน เป็นมา ๑ ปี โดยตรวจที่โรงพยาบาลพบน้ำตาลในเลือด ๓๐๐ mm/dl มาเข้าค่ายสุขภาพที่ศูนย์ฝึกฯสวนส่างฝัน เมื่อ กันยายน ๒๕๔๙ ใช้ธรรมชาติบำบัด กินอาหารฤทธิ์เย็น กินน้ำย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก ๘ อ. หลังจากเข้าค่ายอบรม ๑ เดือน ได้งดยาเบาหวาน ผลตรวจน้ำตาลในเลือด ๑๓๓ mm/dl มีความสดชื่น เบาตามเนื้อตัว มีกำลังในการทำงานมากขึ้น ตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่งดยาเบาหวาน ได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตรวจน้ำตาลในเลือดตามแพทย์นัดทุก ๓ เดือน พบว่า น้ำตาลในเลือด อยู่ในช่วง ๙๐-๑๓๐ mm/dl ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร่างกายก็มีสภาพปกติดี
       เมื่อประมาณกลางปี พ.ศ.๒๕๕๐ มีอาการท้องเสียถ่ายอุจจาระเหลวบ่อยครั้งติดต่อกัน ๒ สัปดาห์ ไปตรวจที่โรงพยาบาล แพทย์เจาะเลือดตรวจ พร้อมกับเอ็กซ์เรย์และอุลตร้าซาวด์ พบเนื้องอกที่ลำไส้ใหญ่ ขนาดประมาณ ๓X๓ เซนติเมตร แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง พร้อมกับนัดผ่าตัด ผู้ป่วยไม่อยากผ่าตัด จึงปรับสมดุลสุขภาพด้วยหลัก ๘ อ. หลังจากที่ทำเคร่งครัดได้ ๒ สัปดาห์ ในขณะที่ถ่ายในห้องน้ำ ได้ยินเสียงดังพลั๊ว มีความรู้สึกเหมือนก้อนนั้นแตกหลุดออกมา กลิ่นเหม็นเน่าอย่างแรงจนตนเองแทบทนกลิ่นนั้นไม่ได้ ลักษณะเป็นน้ำสีดำ กลิ่นและลักษณะไม่เหมือนอุจจาระทั่วไป หลังจากนั้นรู้สึกสบายตัวและถ่ายอุจจาระเป็นก้อนโตตามปกติ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ ๑๐ ปี (แต่เดิมถ่ายผิดปกติมาตลอดคือลักษณะอุจจาระลีบเรียวเล็กต่อเนื่องทุกวันมา ๑๐ ปี) สภาพร่างกายปกติ ไม่ต้องรับการผ่าตัด


       ตัวอย่างที่ ๓๐ หญิง อายุ ๖๒ ปี ที่อยู่ ๔๑ ม.๓ ต.บ้านคอน อ.เมือง จ.ตรัง ให้ข้อมูลว่าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นลิ้นหัวใจรั่ว มีอาการเหนื่อยอ่อนเพลีย หายใจไม่เต็มปอด หัวร้อน เป็นมา ๑ ปี มาเข้าค่ายสุขภาพที่ศูนย์ฝึกฯสวนส่างฝัน เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ใช้ธรรมชาติบำบัด กินอาหารฤทธิ์เย็น กินน้ำย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก ๘ อ. หลังจากเข้าค่ายอบรม ๙ วัน อาการเหนื่อยอ่อนเพลียไม่ปรากฏ รู้สึกตัวเบาโล่ง การหายใจเป็นปกติ หายใจได้ลึก มีความสบายในร่างกายเหมือนกับตอนที่ยังไม่เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว


       ตัวอย่างที่ ๓๑ หญิง อายุ ๖๕ ปี ที่อยู่ ๑๑ ม.๑ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ให้ข้อมูลว่าเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง มาประมาณ ๔ ปี มีอาการวิงเวียน เป็นประจำ มาเข้าค่ายสุขภาพที่ศูนย์ฝึกฯสวนส่างฝัน เมื่อ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ใช้ธรรมชาติบำบัด กินอาหารฤทธิ์เย็น กินน้ำย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก ๘ อ. หลังจากเข้าค่ายอบรม ๕ วัน อาการวิงเวียนทุเลาลงมาก รู้สึกเบาตัว สบายตัวขึ้นมาก น้ำตาลในเลือดก่อนเข้าค่าย ๒๒๖ mm/dl หลังเข้าค่าย ลดลงเหลือ ๑๔๕ mm/dl ความดันโลหิต ก่อนเข้าค่าย ๑๔๐/๙๐ mmHg หลังเข้าค่าย ลดลงเหลือ ๑๔๐/๘๐ mmHg (ผู้ป่วยรายนี้ทดลองหยุดยาควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทั้งก่อนและหลังเข้าค่าย)