ประสบการณ์ของผู้ป่วย

ผู้ที่มีสุขภาพดี        ตัวอย่างที่ ๑    พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ อายุ ๗๓ ปี ผู้นำชาวบุญนิยม

ได้ไปตรวจร่างกายเมื่อปี ๒๕๔๙ ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ได้รายงานว่า พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ สมอง มีสมรรถภาพเท่ากันกับคนอายุ ๔๐ ปี หัวใจ มีสมรรถภาพเท่ากันกับคนอายุ ๓๐ ปี
ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก แม้ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๑) พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ก็ยังมีความแข็งแรง แคล่วคล่องแววไวกระฉับกระเฉง เหมือนคนอายุ ๔๐-๕๐ ปี พ่อท่านได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟัง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่พุทธสถานสันติอโศก ว่า

“ หุ่นก็ดี..และบรรลุธรรมได้ด้วย.”
“พักนี้อาตมาดูแลเรื่องอาหารมาก เมื่อก่อนเขาทำอาหารมาถวาย มีมามากเท่าไรก็ฉันท์หมดเกือบทุกอย่าง
แล้วก็ว่าตัวเองทำไม อ้วนออกๆ น้ำหนักไม่ค่อยยอมลดสักที ฝึกใหม่ตอนนี้เขาทำมาถวายน้อยถึงพอดี
อาตมาฉันท์ตามขั้นตอน ผอมลงทันตาเลย  สบายท้อง สบายตัวจริงๆ

อาตมาขอยืนยันว่า ให้พวกเราฝึกเรื่องการกินตามขั้นตอน กินอาหารธรรมชาติ
รสชาติอาหารนี่แหละจะพาเราลด ละกิเลสและพาเราบรรลุธรรมได้จริงๆ.”


ผู้เขียนเคยฟัง พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ เล่าถึงเทคนิคสำคัญในการทำให้มีสุขภาพดี ก็คือ ...
ลดกิเลส กินอาหารรสธรรมชาติ ปรุงรสไม่จัด กินอาหารตามลำดับ กินอาหารแต่พอดี
ออกกำลังกาย และทำ อ.อื่นๆ ใน ๘ อ.เพื่อสุขภาพที่ดีให้สมดุล

 

Share 

Share