สมัครเข้าค่ายสุขภาพได้ ฟรี ! ค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
     
 
แพทย์ทางเลือก วิถีธรรม


หมอที่เก่งที่สุดก็คือ ตัวเรา
และเครื่องมือที่แท้จริง
ในการบำบัดรักษาโรคคือ ร่างกายของเราเอง
www.morkeaw.net

 

ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ประจำปี 2557

 

 

ภาค วัน/เดือน/ปี หลักสูตร / สถานที่จัด หน่วยงาน/บุคคลรับติดต่อ

ภาคอิสาน

24 – 28 ม.ค. 57

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1

ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 24 ธันวาคม 2556 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ

โทร. 045-511-940-8 ต่อ 12211071

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ

-คุณเอ           082-347-3898

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคตะวันออก 26 ม.ค. 57

ค่ายสุขภาพ 1 วัน
ณ วัดชุมโพธยาราม หมู่ 1 ต.โสธร
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (เวลา 8.00 - 15.00 น.)

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา
(ไม่รับผู้ป่วยหนัก)

กรุณานำอาหารมังสวิรัติมารับประทานเอง
เตรียมขวดน้ำดื่ม ภาชนะชามช้อนมาด้วย

กองบุญบูรพากล้าจน
คุณเล็ก (ระยอง)

081-442-0474,

081-723-8592,

089-401-9047

ภาคอิสาน 30 - 31 ม.ค. 57

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ เรือนจำกลาง นครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม


บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ภายใน
ภาคกลาง

8 - 9 กพ. 57

และ

22 - 23 กพ. 57

ณ สะพานผ่านฟ้าลีลาศ

กรุงเทพ

ประจำทุกเดือน

สัปดาห์ เว้น สัปดาห์

(เริ่มตั้งแต่ กพ. 57 เป็นต้นไป)

 

ค่ายสุขภาพ 2 วัน (ไป-กลับ)

ณ ชุมชนไปดู
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนิน
กรุงเทพ

9.00 - 13.00 น. บรรยายโดยอาจารย์
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

13.00 - 15.00 น. สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสา

กรุณานำอาหารมังสวิรัติมารับประทานเอง

(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

สำรองการเข้าค่ายได้ที่ :

8.00 -11.00 น. ซุ้มมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ซุ้ม 1 เยื้องซุ้มครัวสงขลา
11.00-17.00 น. ซุ้มมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ข้างเวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ

ภาคเหนือ

ตอนล่าง

11 - 15 ก.พ. 57

จ. พิษณุโลก

หมายเหตุ :
ศูนย์หยาดน้ำใจกำหนดจัดค่ายสุขภาพ
ทุกวันที่ 11 - 15 ของทุกเดือน
ผู้สนใจกรุณาสอบถามการรับสมัคร
ได้ที่ผู้ประสานงานค่าย

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 5 วัน)

ณ ศูนย์หยาดน้ำใจ กลุ่มบ้านหนองปอน้อย
ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยทีมงานจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรมเครือข่ายพิษณุโลก

(เพื่อความสะดวกของท่านเอง เตรียมอุปกรณ์เต็นท์ และภาชนะเครื่องใช้ส่วนตัว)


-คุณเจริญพร 093-082-2717

-คุณโมทนา 087-307-9580

ภาคอีสาน

13 - 15 ก.พ. 57

บุรีรัมย์

เปิดบูทแพทย์วิถีธรรม (ยา 9 เม็ด)

ณ หน้าทางเข้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

โดยทีมงานหน่วยแพทย์วิถีธรรม นสค. นวก.
โรงพยาบาลกระสัง โรงพบาบาลแคนคง
และจิตอาสาแพทย์วิถีธรมจากสุรินทร์

 

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวัน
และสถานที่ดังกล่าว

แวะไปเยี่ยมเยียนปรึกษาปัญหา
สุขภาพและวิธีการดูแลสุขภาพ
แบบแพทย์วิถีธรรม (ยา 9 เม็ด) ได้ค่ะ

ภาคเหนือตอนบน

15 - 16 ก.พ. 57

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ สวนสร้างบุญ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดยทีมงานจิตอาสา


คุณสุเมธ

084-047-8626

ภาคอีสาน

17 - 18 ก.พ. 57

นครพนม

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ เรือนจำกลาง นครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม
บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ภายใน
ภาคอีสาน

19 - 21 ก.พ. 57

หมายเหตุ :
กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย

1. เต้นท์ /ผ้าห่ม /เสื้อนอน /ถุงนอน แผ่นรองโยคะ /ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง

2. เสื้อกันหนาว(อากาศหนาวเย็น กรุณาเช็คอากาศก่อนเดินทาง)

3. จาน /ชาม /ช้อน /ขวดน้ำส่วนตัว

4. ไฟฉาย

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 4

ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม


บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ

โทร. 045-511-940-8 ต่อ 12211071

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ

-คุณเอ           082-347-3898

-คุณป้าปาน 089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคอิสาน

23 ก.พ. 57

สุรินทร์

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ ศูนย์ฯ สปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติ

โดย ทีมงานจิตอาสาสุรินทร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่รับผู้ป่วยหนัก

(กรุณาเตรียมแก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย)

 

-คุณนิด 081-977-9384
ภาคอิสาน มี.ค. 57

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ เรือนจำกลาง นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม


บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ภายใน
ภาคตะวันออก 9 มี.ค. 57

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ วัดศรีวนาราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาบูรพากล้าจน

ทีมบูรพากล้าจน

089-401-9047, 081-377-7869,  

081-442-0474, 081-723-8592

ภาคอิสาน

10 – 14 มี.ค. 57

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1

ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 10 ก.พ. 57 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ

โทร. 045-511-940-8 ต่อ 12211071

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ

-คุณเอ           082-347-3898

-คุณป้าปาน 089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคกลาง

 

11 – 13  มี.ค. 57

นครปฐม

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน)

ณ วัดหนองกร่าง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยทีมงานหน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม
จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

หมายเหตุ ไม่รับผู้ป่วยหนัก
เตรียมเครื่องใช้อุปกรณ์และภาชนะส่วนตัว สำหรับพักค้างมาด้วย

สนใจสำรองการเข้าค่ายได้ที่
คุณ ไพบูลย์ มลคลำ สสอ.กำแพงแสน

โทร 089-803-6670
ภาคกลาง

16 มี.ค. 57

เชิญร่วมงานตลาดอาริยะ

ณ ชุมชนไปดู ผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
เชิญท่านที่สนใจร่วมงานได้ในวันดังกล่าว

ภาคกลาง

 

18 – 19 มี.ค. 57

ถนนราชดำเนินนอก

กรุงเทพมหานคร

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน) ไปกลับ ไม่พักค้าง
ณ ชุมชนไปดู ผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 18 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก
กรุณานำอาหารมังสวิรัติมารับประทานเอง และขวดน้ำดื่มส่วนตัวมาด้วย

(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

สำรองการเข้าค่ายได้ที่ :
- 8.00 – 17.00 น. ซุ้มมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ซุ้ม 1 เยิ้องซุ้มครัวสงขลา
-สวนป่านาบุญ 3       081-800-4511

ภาคอีสาน 21 มี.ค. 57

งานมหกรรมแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557

9.30 – 12.00 น. อบรมหลักสูตรการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม

ณ เวทีกลาง หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

บรรยายโดย คุณหมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน) 

เชิญท่านที่สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.skko.moph.go.th/
ภาคใต้

21 – 22 มี.ค. 57

สวนป่านาบุญ 2

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)
ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม

3. ไฟฉาย

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ 2
-คุณมัณฑณา      081-690-2311

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคอีสาน

25 - 26 มี.ค. 57

นครพนม

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ เรือนจำกลาง นครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ภายใน
ภาคอีสาน

27 – 29 มี.ค. 57

สวนป่านาบุญ 4

นครพนม

 

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 4 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)


สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :

เช็คอากาศก่อนเดินทาง และ
กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย

1. เต้นท์ /ผ้าห่ม /เสื้อนอน /ถุงนอน แผ่นรองโยคะ /ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง

2. เสื้อกันหนาว(ถ้าอากาศหนาวเย็น กรุณาเช็คอากาศก่อนเดินทาง)

3. จาน /ชาม /ช้อน /ขวดน้ำส่วนตัว

4. ไฟฉาย

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ

โทร. 045-511-940-8 ต่อ 12211071

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ

-คุณบินตรง      087-435-3455
-คุณหลิน 081-611-3213, 088-030-4812

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคกลาง

 

30 มี.ค. 57

ถนนราชดำเนินนอก

กรุงเทพมหานคร

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน) ไปกลับ ไม่พักค้าง

ณ ชุมชนไปดู ผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ม่รับผู้ป่วยหนัก
กรุณานำอาหารมังสวิรัติมารับประทานเอง และขวดน้ำดื่มส่วนตัวมาด้วย

(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

สำรองการเข้าค่ายได้ที่ :
 8.00 – 17.00 น. ซุ้มมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ซุ้ม 1 เยิ้องซุ้มครัวสงขลา
-สวนป่านาบุญ 3       081-800-4511

ภาคอีสาน

30 มี.ค. 57

จ.สุรินทร์

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)
ณ ศูนย์ฯสปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาสุรินทร์ (8.00 - 16.00 น.)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่รับผู้ป่วยหนัก

(กรุณาเตรียม แก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย)

-คุณนิด   081-977-9384

ภาคตะวันตก

1 – 6 เม.ย. 57

เครือข่ายราชบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)
โดย โรงพยาบาลโพธาราม ร่วมกับ
สำนักงานสาธารณสุขราชบุรี

ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(ทางเข้าวัดพระศรีอารย์)

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัว ถ้วยชาม
-กระติกเก็บน้ำร้อน
-ร่มและเสื้อกันฝน

-ไฟฉาย และผ้าห่ม

-คุณหนิง          081-899-0565
-คุณสุรีพร        086-977-4847
-คุณวรวัตร       086-503-3240

-คุณแบงค์        087-568-7522

ภาคกลาง

5 เม.ย. 57

ถนนราชดำเนินนอก

กรุงเทพมหานคร

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน) ไปกลับ
ณ ชุมชนไปดู ผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

กรุณานำอาหารมังสวิรัติมารับประทานเอง และขวดน้ำดื่มส่วนตัวมาด้วย

(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

สำรองการเข้าค่ายได้ที่ :
- 8.00 – 17.00 น. ซุ้มมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ซุ้ม 1 เยิ้องซุ้มครัวสงขลา
-สวนป่านาบุญ 3       081-800-4511

ภาคกลาง

5 เม.ย. 57

กรุงเทพฯ

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน 8.00 – 15.00 น.)

ณ บ้านเทวดาสาธุ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

โดย ทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคกลาง)

หมายเหตุ:  กรุณาเตรียมขวดน้ำดื่ม ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว มาด้วย

-คุณปิ๋ว 086-894-4792

ภาคกลาง

8 – 9 เม.ย. 57

กรุงเทพฯ

งานระพีเสวนา

ณ SCB Park รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร

บูธกิจกรรมแพทย์วิถีธรรม พร้อมแนะนำเทคนิคการดูแลสุขภาพ 9 ข้อ

เฉพาะวันที่ 8 เม.ย. อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ร่วมสัมนา “การศึกษาสาขาผู้ประกอบการสังคม”  เวลา 15.00 น. 

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและ

สถานที่ดังกล่าว

ภาคอิสาน

11 – 15 เม.ย. 57

มุกดาหาร

เปิดบูทแนะนำการดูแลสุขภาพแบบแพทย์วิถีธรรม

ณ ริมแม่น้ำโขง บริเวณตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

จัดโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

เชิญท่านที่สนใจร่วมงานได้ในวันดังกล่าว
ภาคกลาง

13 เม.ย. 57

ถนนราชดำเนินนอก

กรุงเทพมหานคร

ค่ายสุขภาพ (ครึ่งวัน)
บรรยายพิเศษในเทศกาลวันสงกรานต์
13.00 – 16.00 น.

โดย อาจารย์ใจเพชร โดย กล้าจน (หมอเขียว)

ณ ชุมชนไปดู ผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

สำรองการเข้าค่ายได้ที่ :
- 8.00 – 17.00 น. ซุ้มมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ซุ้ม 1 เยิ้องซุ้มครัวสงขลา

ภาคกลาง

13 - 15 เม.ย. 57

เชิญร่วมงานตลาดอาริยะ

ณ ชุมชนไปดู ผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
เชิญท่านที่สนใจร่วมงานได้ในวันดังกล่าว
ภาคกลาง

14 – 15 เม.ย. 57

ถนนราชดำเนินนอก

กรุงเทพมหานคร

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน) ไปกลับ ไม่พักค้าง

ณ ชุมชนไปดู ผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณานำอาหารมังสวิรัติมารับประทานเอง และขวดน้ำดื่มส่วนตัวมาด้วย

(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)
สำรองการเข้าค่ายได้ที่ :
- 8.00 – 17.00 น. ซุ้มมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ซุ้ม 1 เยิ้องซุ้มครัวสงขลา

ภาคอิสาน

21 – 25 เม.ย. 57

สวนป่านาบุญ 1

 

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1

ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 21 มีนาคม 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ

โทร. 045-511-940-8 ต่อ 12211071

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ

-คุณเอ           082-347-3898

-คุณป้าปาน 089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคอิสาน

21 – 25 เม.ย. 57

สวนป่านาบุญ 1

ประชุมใหญ่เครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ทั่วประเทศ (ช่วงเย็นหลังจบกิจกรรมค่ายในแต่ละวัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1

ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

และสอบเลื่อนชั้นปี
นักศึกษาแพทย์วิถีธรรม หลักสูตร 7 ปี 
(รุ่นที่ 1(ปี3) รุ่นที่ 2 (ปี2)  และ รุ่นที่ 3(ปี1))
ทั่วประเทศ พร้อมส่งการบ้าน

ควบคุมการสอบโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) และคณะกรรมการผู้คุมสอบ

แจ้งชื่อเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า 1 เดือน

(เริ่ม 21 มี.ค. 57)

และนักศึกษาที่จะเข้าสอบ

กรุณาแจ้งชื่อการเข้าสอบได้ที่  

-คุณหลิน 081-611-3213, 088-030-4812

- คุณอ๊ะ 087-970-8624

aaaahh349@gmail.com
suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคกลาง

26 – 27 เม.ย. 57

ถนนราชดำเนินนอก

กรุงเทพมหานคร

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน) ไปกลับ ไม่พักค้าง

ณ ชุมชนไปดู ผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

บรรยาย
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณานำอาหารมังสวิรัติมารับประทานเอง และขวดน้ำดื่มส่วนตัวมาด้วย

(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)
สำรองการเข้าค่ายได้ที่ :
- 8.00 – 17.00 น. ซุ้มมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ซุ้ม 1 เยิ้องซุ้มครัวสงขลา
ภาคเหนือตอนบน

26 - 27 เม.ย. 57

ลำปาง

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ วัดป่าม่อนพญาคำ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ  (9.00 - 16.00 น.)
โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

 (กรุณาเตรียม แก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย)

-คุณโสรยา  089-568-6378

-คุณรินทร์   093–156-7724
ภาคอีสาน

27 เม.ย. 57

จ.สุรินทร์

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)
ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาสุรินทร์ (8.00 - 16.00 น.)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่รับผู้ป่วยหนัก

(กรุณาเตรียม แก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย)

-คุณนิด   081-977-9384
-คุณมด   089-626-2207    

ภาคตะวันออก

28 เม.ย. 57

ระยอง

เปิดบูธให้คำปรึกษา การปฏิบัติตามหลักการแพทย์วิถีธรรม  เทคนิคการดูแลสุขภาพ 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด)

โดยจิตอาสาเครือข่ายบูรพากล้าจน

ณ โรงพยาบาลระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

ทีมงานเครือข่ายบูรพากล้าจน
089-401-9047, 081-442-0474

ภาคอีสาน

29 – 30 เม.ย. 57

ขอนแก่น

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ รพ.สต.บ้านดอนหัน อ. ท่าพระ จ.ขอนแก่น

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมขวดน้ำส่วนตัวมาด้วยค่ะ

คุณวรรณศรี  081-546-8707

ภาคใต้ 29 เม.ย - 3 พ.ค. 57

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
อ.เมือง จ.สงขลา

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) 
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยทีมงานหน่วยแพทย์วิถีธรรม 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. เสื้อกันฝน / ร่ม (กรุณาเช็คอากาศก่อนเดินทาง)
3. จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำส่วนตัว

4. ไฟฉาย

คุณมัณฑณา  081-690-2311
ภาคเหนือตอนบน

1 – 2 พ.ค. 57

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ วัดสันติคีรี จ.ลำปาง

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือ

ไม่รับผู้ป่วยหนัก            

 (กรุณาเตรียม แก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย)

อ.สุเมธ 084-047-8626

               083–860-0404
ภาคเหนือตอนบน

3 – 4,

10-11,

17-18,

และ

24-25 พ.ค. 57

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ สถานธรรมหงฉือกง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ  
โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

(กรุณาเตรียม แก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย)

คุณประสิทธิ์  080-120-3940

ภาคอิสาน

5 - 9 พ.ค. 57

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1

ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 5 เมษายน 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ

โทร. 045-511-940-8 ต่อ 12211071

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ

-คุณเอ           082-347-3898

-คุณป้าปาน 089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคอีสาน

20 – 22 พ.ค. 57

สวนป่านาบุญ 4

นครพนม

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 4 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. เสื้อกันฝน / ร่ม (กรุณาเช็คอากาศก่อนเดินทาง)
3. จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำส่วนตัว
4. ไฟฉาย

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1221, 1071

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณบินตรง      087-435-3455
-คุณหลิน 081-611-3213, 088-030-4812

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคอีสาน

21 - 25 พ.ค. 57

จ.สุรินทร์

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 5 วัน)
ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 21 เมษายน2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. เสื้อกันฝน / ร่ม (กรุณาเช็คอากาศก่อนเดินทาง)
3. จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำส่วนตัว
4. ไฟฉาย

-คุณนิด (ยาใจ)   081-977-9384
-คุณต้อม           083-926-6616
-คุณมด             089-626-2207    

ภาคอีสาน

27 – 28 พ.ค. 57

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ เรือนจำกลาง นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ภายใน

ภาคอีสาน

4 - 12 มิ.ย. 57

งานฉลอง ๘๐ ปี วิชิตชัย  (๘๐ ปีไม่มีแก่)
ณ ราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

ภาคอีสาน

16 – 20 มิ.ย. 57

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 16 พฤษภาคม 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1221, 1071

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณเอ           082-347-3898
-คุณป้าปาน   089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคเหนือตอนบน

20 – 22 มิ.ย. 57

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)

ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว เลขที่ 560 หมู่ 6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร 20 พฤษภาคม 2557ไม่รับผู้ป่วยหนัก

รับจำนวน 30 คน

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เต็นท์ ขวดน้ำดื่ม ภาชนะถ้วยชามช้อน พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัว มาด้วย

-กลุ่มสหธรรม      088-375-2797
-คุณนเรศ              085-710-6515
-คุณนาย               081-491-0433
-คุณเรวดี              089-661-0053

ภาคอีสาน

24 - 25 มิ.ย. 57

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ เรือนจำกลาง นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ภายใน

ภาคอีสาน

26 มิ.ย. 57


สวนป่านาบุญ 4

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 4 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย กรณีมาก่อนว้นอบรม 1 วัน
1. เต้นท์/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. เสื้อกันฝน / ร่ม (กรุณาเช็คอากาศก่อนเดินทาง)
3. จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำส่วนตัว
4. ไฟฉาย

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1221, 1071

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณบินตรง      087-435-3455
-คุณหลิน 081-611-3213, 088-030-4812

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคกลาง

28 – 29 มิ.ย. 57

สวนป่านาบุญ 3

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน) ไป-กลับ

ณ สวนป่านาบุญ 3
คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย
ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณานำอาหารมังสวิรัติ มารับประทานเอง
(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

-สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511
-คุณปุ๊ก       089-4514998
-คุณมณ       086-883-2834
-คุณแหม่ม  086-059-1886
-คุณเมนี       085-123-1218

ภาคตะว้นตก

 

28 – 29 มิ.ย. 57

เครือข่ายราชบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)

โดย โรงพยาบาลโพธาราม
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(ทางเข้าวัดพระศรีอารย์)

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 28 พฤษภาคม 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัว ถ้วยชาม
-กระติกเก็บน้ำร้อน
-ร่มและเสื้อกันฝน
-ไฟฉาย และผ้าห่ม

-คุณหนิง          081-899-0565
-คุณสุรีพร        086-977-4847
-คุณวรวัตร       086-503-3240
-คุณแบงค์        087-568-7522

ภาคกลาง

5 - 11 ก.ค. 57

กาญจนบุรี

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 7 วัน)

ณ สถาบันฝึกอบรมโรงเรียนผู้นำ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 5 มิถุนายน 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-               ขวดน้ำดื่มส่วนตัว
-               กระติกเก็บน้ำร้อน
-               เสื่อโยคะ
-               ผ้าขนหนู ผืนเล็ก
-               หมวก / ร่มหรือเสื้อกันฝน

-               ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติกทุกชนิด)

สำรองการเข้าค่ายได้ที่ :
-สำนักพิมพ์แสงแดด
สำหรับผู้ที่เดินทางกับทางแสงแดด
-คุณเตยและคุณแอม
โทร 095-653-6830, 091-760-2926

-ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ
สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยตนเองเท่านั้น
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

โดยแจ้ง/ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
ผ่านทางโทรศัพท์ที่คุณเตยหรือที่อีเมล์ข้างต้น

- ชื่อ-สกุล           - อายุ
- ที่อยู่                 - อาชีพ
- การศึกษา
- หมายเลขโทรศัพท์ - Email address
- เป้าหมายการอบรม
- โรคประจำตัวและหรืออาการไม่สบาย
- จำนวนครั้งที่เคยเข้ารับการอบรม

- ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ใด
ภาคอีสาน

14 - 18 ก.ค. 57

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายพระไตรปิฎก+ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์วิถีธรรม 7 ปี ทั้งใหม่และเก่า พร้อมการสอบเลื่อนชั้น นักศึกษาแพทย์วิถีธรรม 7 ปี รุ่น 1 รุ่น 2 และ รุ่น 3 + รับสมัครและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่แพทย์วิถีธรรม 7 ปี และปริญญตรีสาขาผู้ประกอบการสังคม (ความถนัดทางแพทย์วิถีธรรม)  (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 14 มิถุนายน 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ:
1. สุขภาพแข็งแรง ทานอาหารมื้อเดียวได้ 

2. พึ่งตนเองได้

3. งดรับผู้ป่วยทั้งหนักและไม่หนัก

4. สำหรับผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 5-7  วันมาแล้วเท่านั้น

ภายใน

สำหรับผู้จะเข้าค่ายพระไตรปิฎก

สมัครเข้าค่ายได้ที่

(เป็นผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม 5-7  วันมาแล้วเท่านั้น)

-คุณหลิน 081-611-3213, 088-030-4812

สำหรับนักศึกษาใหม่กรุณาแจ้งการสมัครและสอบสัมภาษณ์ได้ที่

-คุณหลิน 081-611-3213, 088-030-4812

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

สำหรับนักศึกษาเก่า ที่จะเข้าสอบ

กรุณาแจ้งชื่อการเข้าสอบได้ที่  

-คุณหลิน 081-611-3213, 088-030-4812

suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคกลาง 24 ก.ค. 57

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ The American School of Bangkok

ถนน บางนา-ตราด กม.15 บางพลี กรุงเทพฯ

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เวลา 9.00 – 15.00 น.

กรุณาเตรียมขวดน้ำดื่มส่วนตัว มาด้ว

กรุณานำอาหารมังสวิรัติ มารับประทานเอง
(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

-สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511
-คุณปุ๊ก       089-4514998
-คุณมล       086-883-2834
-คุณหมู  081-830-2994
-คุณเมนี       085-123-1218
ภาคตะวันออก

25 ก.ค. 57

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

โดย วิทยาลัยพยาบาลจันทบุรี
ณ โรงแรม นิวส์แทรเวลด์ อ. เมือง จ.จันทบุรี

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ทีมงานบูรพากล้าจน
089-401-9047, 081-442-0474

ภาคเหนือ

26 - 27 ก.ค. 57

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ วัดสันตินิคม อ.เกาะคา จ.ลำปาง

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือ

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่มส่วนตัวมาด้วย)

3. ไฟฉาย

อ.สุเมธ   084-047-8626

ภาคตะวันออก

26 - 28 ก.ค. 57

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน) ไป-กลับ

ณ โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา
เวลา 8.00 – 16.00 น.

เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมขวดน้ำดื่มส่วนตัว มาด้ว

ทีมงานบูรพากล้าจน

089-401-9047, 081-442-0474
081-723-8592, 081-377-7869

085-744-2477   
ภาคอีสาน

27 ก.ค. 57

สวนป่านาบุญ 4

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 4
ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

รับจำนวน 10  คน

เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1221, 1071

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณบินตรง      087-435-3455
-คุณหลิน          081-611-3213

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคอีสาน

30 - 31 ก.ค. 57

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ เรือนจำกลาง นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ภายใน

ภาคกลาง

1 - 3 ส.ค. 57


สวนป่านาบุญ 3

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 3
คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย
ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง

รับจำนวน 300  คน (ไป-กลับ 200 คน พักค้าง 100 คน)

เปิดรับสมัคร 1 กรกฏาคม 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

-สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511
-คุณปุ๊ก       089-4514998
-คุณมณ       086-883-2834
-คุณแหม่ม  086-059-1886
-คุณเมนี       085-123-1218

ภาคอีสาน

3 ส.ค. 57

จ.นครราชสีมา

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ ศาลาศรีสมบูร์ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมโคราช
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมโคราช
ภาตใต้

3 – 7 ส.ค. 57

สวนป่านาบุญ 2

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร 3 กรกฏาคม 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
3. ไฟฉาย

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ 2
-คุณมัณฑณา      081-690-2311

ภาคเหนือ

4 – 5 ส.ค. 57

จ. ลำปาง

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ วัดป่าม่อนพญาคำ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่มส่วนตัวมาด้วย)

3. ไฟฉาย

อ.สุเมธ   084-047-8626

ภาคกลาง

9 ส.ค. 57

กรุงเทพฯ

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน 8.00 – 15.00 น.)

ณ บ้านเทวดาสาธุ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

โดย ทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคกลาง)

หมายเหตุ:  กรุณาเตรียมขวดน้ำดื่ม ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว มาด้วย

-คุณปิ๋ว 086-894-4792

ภาคเหนือ

9 – 13 ส.ค. 57

จ. ลำปาง

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 5 วัน)
แพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ณ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา
อำเภอ เมืองปาน จังหวัดลำปาง

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัต โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร 9 กรกฏาคม 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่มส่วนตัวมาด้วย)

3. ไฟฉาย

คุณดวงแข      089-262-6565

คุณภัทรมาส   089–556-2575
ภาคตะวันออก

10 ส.ค. 57

จ. ชลบุรี

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ วัดศรีวนาราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาบูรพากล้าจน

ทีมบูรพากล้าจน

089-401-9047, 081-377-7869,  

081-442-0474, 081-723-8592
ภาคตะวันตก

14 - 15 ส.ค. 57

จ.ราชบุรี

ค่ายสุขภาพ ๒ วัน (พักค้าง)

ณ วิหารหลวงพ่อบ้านแหลม (ข้างสุขโชครีสอร์ท) ถนนสายบางแพ-ดำเนินสะดวก ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมจิตอาสา พวธ. ราชบุรั

เปิดรับสมัคร 14 กรกฏาคม 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เต็นท์ ขวดน้ำดื่ม ภาชนะถ้วยชามช้อน พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัว มาด้วย

ศิริพรรณ 085-263-1942  

วิริยะ 081-299-6542

เชาว์ 89-809-0003

ชุมพล 081-654-3884  

วัชรพงษ์ 086-798-0801

ภาคเหนือตอนบน

15 – 17 ส.ค. 57

จ.เชียงใหม่

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)

ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว เลขที่ 560 หมู่ 6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร 20 กรกฏาคม 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

รับจำนวน 30 คน

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เต็นท์ ขวดน้ำดื่ม ภาชนะถ้วยชามช้อน พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัว มาด้วย

-กลุ่มสหธรรม      088-375-2797
-คุณนเรศ              085-710-6515
-คุณนาย               081-491-0433
-คุณเรวดี              089-661-0053

ภาคอีสาน

21 - 25 ส.ค. 57

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 21 กรกฏาคม 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เต็นท์ ขวดน้ำดื่ม มาด้วย

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1221, 1071

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณเอ           082-347-3898
-คุณป้าปาน   089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคเหนือตอนบน

22 – 23 ส.ค. 57

จ. เชียงราย 

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)

ณ ศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดเชียงราย 

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมโพธาราม

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

(กรุณาเตรียม แก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย)
คุณชมนภา 086-731-3597
ภาคกลาง

23 ส.ค. 57

กรุงเทพมหานคร

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ
ถนนพระราม 2 (ซอย 33) แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง
เวลา 9.30 – 15.00 น. ลงทะเบียน 8.00 - 9.00 น.

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียม แก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย และ
นำอาหารมังสวิรัติ มารับประทานเองค่ะ

(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

คุณหมู     081-830-2994
คุณแก้ว   081-208-2211

คุณเม      081-621-7190
ภาคอีสาน

26 - 27 ส.ค. 57

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ เรือนจำกลาง นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ภายใน

ภาคอีสาน

28 ส.ค. 57

สวนป่านาบุญ 4

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 4
ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

รับจำนวน 10  คน

เปิดรับสมัคร 27 กรกฎาคม 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณบินตรง      087-435-3455
-คุณหลิน          081-611-3213

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคกลาง

2 – 4 ก.ย. 57


สวนป่านาบุญ 3

จ. ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 3
คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย
ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง

รับจำนวน 300  คน (ไป-กลับ 200 คน พักค้าง 100 คน)

เปิดรับสมัคร 2 สิงหาคม 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

-สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511
-คุณปุ๊ก       089-4514998
-คุณมณ       086-883-2834
-คุณแหม่ม  086-059-1886
-คุณเมนี       085-123-1218

ภาคกลาง

4 ก.ย. 57

กรุงเทพมหานคร

บรรยาย  สุขภาพแพทย์วิถีธรรม

โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 11

  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  ฮอลล์ 6 – 8

ณ เวทีกลาง เวลา 16.30 – 18.00 น.

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

ภาคอีสาน

2 – 3 ก.ย. 57 และ
4 - 5 ก.ย. 57

จ.หนองบัวลำภู

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

โครงการรักษาและป้องกันโรคเรื้อรัง (เบาหวาน)ด้วยการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพื่อการพึ่งตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2-3 ก.ย. 57 รุ่นที่ 1 รพสต.ห้วยหว้า อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลำภู จำนวน 120 คน

4-5 ก.ย. 57 รุ่นที่2 รพสต.ห้วยหว้า อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 120 คน

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย
ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคอีสาน

ภายใน
ภาตใต้

5 – 7 ก.ย. 57

สวนป่านาบุญ 2

ค่ายยุวแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 2
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม(ภาคใต้)

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม 3. ไฟฉาย

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ 2
-คุณมัณฑณา      081-690-2311

ภาคอีสาน

7 - 11  ก.ย. 57

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 7 สิงหาคม 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1221, 1071

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณเอ           082-347-3898
-คุณป้าปาน   089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคตะวันออก

12 – 14 ก.ย. 57

จ. ชลบุรี

ค่ายสุขภาพแบบ 2 in 1

(เป็นคอร์สสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานและอบรมสุขภาพพึ่งตนตามแนวแพทย์วิถีธรรม)

ณ วัดเขาน้อยคีรีวัน
เลขที่ 105/1 หมู่ 3 ตําบลคลองกิ่ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ:ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการอบรม
เข้าสถานที่ก่อนเที่ยงวัน ใส่ชุดขาวตลอดค่าย

นำ/พกขวดน้ำติดตัว งดอาหารเย็น และงดเนื้อสัตว์และอาหารสำเร็จรูปทุกชนิด

ท่านใดสนใจร่วมบำเพ็ญบุญครั้งนี้

เชิญติดต่อประสานงานที่คุณอัมรา 080-562-9424

คุณเจิ้น : 085-968-3399
จากทีมงานแพทย์วิถีธรรมภาคตะวันออก

ภาคอีสาน

15 – 16 ก.ย. 57

จ.อุดรธานี

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ รพสต. คำสีดา ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย
ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคอีสาน

รับจำนวน 200 คน
สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ 085-749-3512
ภาตใต้

19 – 21 ก.ย. 57

สวนป่านาบุญ 2

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร 19 สิงหาคม 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม

3. ไฟฉาย

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ 2

084-745-8069
081-898-3624

089-977-7039
ภาคเหนือ

19 – 21 ก.ย. 57

บูทแพทย์วิถีธรรม (ยา 9 เม็ด)

ในงาน Lanna EXPO 2014 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ จ.เชียงใหม่

จัดโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

ภาคอีสาน

20 ก.ย. 57


สวนป่านาบุญ 4

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 4
ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

รับจำนวน 10  คน ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ 4
-คุณบินตรง      087-435-3455

ภาคกลาง

20 ก.ย. 57

กรุงเทพมหานคร

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ
ถนนพระราม 2 (ซอย 33) แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง
เวลา 9.00 – 15.00 น. ลงทะเบียน 8.00 - 9.00 น.

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียม แก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย และ
นำอาหารมังสวิรัติ มารับประทานเองค่ะ

(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

คุณหมู     081-830-2994
คุณแก้ว   081-208-2211

คุณเม      081-621-7190
ภาคตะวันตก

21 ก.ย. 57

จ.ราชบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)
(หลักสูตร 1 วัน)

ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดแพทย์วิถีธรรม (สวนป่าโพธาราม) โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

บรรยายและสาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยทีมงานจิตอาสาหน่วยแพทย์วิถีธรรม
โรงพยาบาลโพธาราม

สนใจติดต่อ
-คุณหนิง   081-899-0565
-คุณสุรีพร 086-977-4847

-คุณวรวัตร 086-503-3240

ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

22 - 26 ก.ย. 57

เครือข่ายสหรัฐอเมริกา

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)

รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ณ Gabby's Banquet & Event Facility 
699 U.S. 27 Clermont, FL 34711

อบรมฟรี พร้อมอาหาร รับจำนวนจำกัด 300 คน

จัดโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เครือข่ายประเทศสหรัฐอเมริกา

รับจำนวนจำกัด First come first serve

สอบถามรายละเอียดได้ที่
FL. คุณแป้น 352-408-7762
คุณปล้อง 352-241-6166
TX. คุณติ๊ 469-952-9349
คุณตั้ว 214-868-9891
อีเมล์ SelfHealthClub@gmail.com

ภาคอีสาน

24 ก.ย. – 2 ต.ค. 57

จ.อุบลราชธานี

บูธแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)

และปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพ

ในงานเทศกาลกินเจ ณ อุทยานบุญนิยม
ร้านอาหารมังสวิรัติ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม สวนป่านาบุญ ๑ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญบุญใหญ่
ได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

ภาคกลาง

4 – 7 ต.ค. 57

สวนป่านาบุญ 3

จ. ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 3
คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย
ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง

เปิดรับสมัคร 4 กันยายน 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

รับจำนวน 300  คน (ไป-กลับ 200 คน พักค้าง 100 คน)

กรุณานำอาหารมังสวิรัติมารับประทานเอง
(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

-สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511
-คุณปุ๊ก       089-4514998
-คุณมณ       086-883-2834
-คุณเมนี       085-123-1218

-คุณแก้ว   081-208-2211

ภาคอีสาน

9 - 11 ต.ค. 57

เครือข่ายภาคอีสาน

อ. ปากช่อง
จ. นครราชสีมา

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ วัดเขาวันชัยนวรัตน์ ตรงข้ามสวนสาธารณเขาแคน
ถนนมิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 9 กันยายน 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

(กรุณา เตรียมอุปกรณ์เต็นท์หรือมุ้ง และภาชนะ ถ้วย ชาม ช้อน และขวดน้ำส่วนตัว พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัวอื่นๆมาด้วย)

-คุณพัชรี   086-868-6610
-อีเมล์ : pk.phatcharee@gmail.com

ภาคอีสาน

10 – 14 ต.ค. 57

เครือข่ายภาคอีสาน

จ. นครราชสีมา

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สีมาอโศก ถนนนครราชสีมา-โชคชัย กม. 9
ต. หนองบัวศาลา อ. เมือง จ.นครราชสีมา

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาภาคอีสาน

เปิดรับสมัคร 10 กันยายน 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

(กรุณา เตรียมอุปกรณ์เต็นท์หรือมุ้ง และภาชนะ ถ้วย ชาม ช้อน และขวดน้ำส่วนตัว พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัวอื่นๆมาด้วย)

-คุณอินทร์ 094-530-2888

-คุณจูน 087-779-8928

ภาคเหนือ

10 – 16 ต.ค. 57

จ. เชียงใหม่

ค่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

ณ สถานีแพทย์ทางเลือก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

รับสมัครเยาวชน ผู้สนใจและจิตอาสาที่่จะเข้าร่วมกิจกรรม

เป็นค่ายพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ และเพื่มพูนทักษะการดูแลสุขภาพแบบแพทย์วิถีธรรม ร่วมกับนำความรู้สู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร 

สิ่งที่ต้องเตรียมไป : เครื่องนอน เสื้อกันหนาวและกันฝน ภาชนะใส่อาหารและน้ำส่วนตัว (หรืออุปกรณ์แค้มปิ้ง) และสิ่งของที่จะบริจาคให้ชาวบ้าน

สนใจติดต่อ

อ.สุเมธ พรหมรักษา โทร 084-047-8626
ภาคเหนือตอนบน

17 – 19 ต.ค. 57

จ.เชียงใหม่

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)

ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว เลขที่ 560 หมู่ 6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร 17 กันยายน 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

รับจำนวน 30 คน

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เต็นท์ ขวดน้ำดื่ม ภาชนะถ้วยชามช้อน พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัว มาด้วย

-กลุ่มสหธรรม      088-375-2797
-คุณนเรศ              085-710-6515
-คุณนาย               081-491-0433
-คุณเรวดี              089-661-0053

ภาคกลาง

18 ต.ค. 57

กรุงเทพมหานคร

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ
ถนนพระราม 2 (ซอย 33) แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง
เวลา 9.00 – 15.00 น. ลงทะเบียน 8.00 - 9.00 น.

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียม แก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย และ
นำอาหารมังสวิรัติ มารับประทานเองค่ะ

(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

คุณหมู     081-830-2994
คุณแก้ว   081-208-2211

คุณเม      081-621-7190
ภาคตะวันตก

19 ต.ค. 57

จ.ราชบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)
(หลักสูตร 1 วัน)

ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดแพทย์วิถีธรรม (สวนป่าโพธาราม) โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

บรรยายและสาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยทีมงานจิตอาสาหน่วยแพทย์วิถีธรรม
โรงพยาบาลโพธาราม

สนใจติดต่อ
-คุณหนิง   081-899-0565
-คุณสุรีพร 086-977-4847

-คุณวรวัตร 086-503-3240
ภาคอีสาน

20 – 25 ต.ค. 57

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายแฟนพันธุ์แท้+พระไตรปิฎก ครั้งที่ 8
(หลักสูตร 6 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

กิจกรรมพิเศษ เพิ่มเติมในค่ายนี้
วันที่ 23 ประชุมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ

เวลา 9.00 - 11.00 น. เมตตาแสดงธรรมเทศนา โดย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

วันที่ 25 เดินจาริก จากสวนป่านาบุญ 4 ไปกราบสักการะ นมัสการ พระธาตุพนม ที่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เปิดรับสมัคร 20 กันยายน 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ: 1. ทานอาหารมื้อเดียว  พึ่งตนเองได้
2. งดรับผู้ป่วยทั้งหนักและไม่หนัก
3. สำหรับนักศึกษาแพทย์วิถีธรรมและ
ผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม 5-7  วันมาแล้วเท่านั้น

สำหรับนักศึกษาแพทย์วิถีธรรมและ
ผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม 5-7  วันมาแล้วเท่านั้น

-คุณหลิน 081-611-3213, 088-030-4812
-คุณเอ      082-347-3898

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคอีสาน

27 - 28 ต.ค. 57

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ เรือนจำกลาง นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ภายใน

ภาคอีสาน

1 – 5 พ.ย. 57

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2557  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1222, 1224

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณเอ           082-347-3898
-คุณป้าปาน   089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคตะวันออก

2 พ.ย. 57

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา
เวลา 8.30 – 16.00 น.

รับจำนวน 50 ท่าน ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมขวดน้ำดื่มส่วนตัว มาด้ว

-คุณป้าปาน  089-753-3051
-คุณนิด          087-745-3476

ภาคตะวันตก

6 - 9 พ.ย. 57

งานมหาปวารณา

ณ ปฐมอโศก ต.พระประโทน อ. เมือง จ.นครปฐม
เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว
ภาคกลาง

8 พ.ย. 57

กรุงเทพฯ

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน 8.00 – 15.00 น.)

ณ บ้านเทวดาสาธุ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

โดย ทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคกลาง)

หมายเหตุ:  กรุณาเตรียมขวดน้ำดื่ม ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว มาด้วย

-คุณปิ๋ว 086-894-4792

ภาคกลาง

13 – 15 พ.ย. 57

สวนป่านาบุญ 3

จ. ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน) ไป-กลับ

ณ สวนป่านาบุญ 3
คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย
ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง

กิจกรรมพิเศษในค่ายนี้ เป็นการครบรอบ 2 ปี สวนป่านาบุญ 3

รายละเอียดของงานจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

รับจำนวน 300  คน ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณานำอาหารมังสวิรัติ มารับประทานเอง

(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

-สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511
-คุณปุ๊ก       089-4514998
-คุณมณ       086-883-2834
-คุณเมนี       085-123-1218

คุณแก้ว   081-208-2211

ภาตใต้

15 - 19 พ.ย. 57

จ. สุราษฎร์ธานี

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ วัดสนธิ์ ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์
จ. สุราษฎร์ธานี

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 17 ตุลาคม 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เต็นท์ ขวดน้ำดื่ม ภาชนะถ้วยชามช้อน พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัว มาด้วย

-คุณโสภา       086-741-4985
-คุณภัค           089-866-6824
-คุณกฤช         089-724-4778
-คุณสุรีนารถ   095-036-4640

 

ภาตใต้

19 - 23 พ.ย. 57

จ. ตรัง

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ ทะเลธรรม อ.เมือง จ. ตรัง

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  23 ตุลาคม 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เต็นท์ ขวดน้ำดื่ม ภาชนะถ้วยชามช้อน พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัว มาด้วย

-คุณนวลฉวี        089-970-8341
-คุณบุษกร          089-853-7162

                           086-940-3318
ภาคตะวันตก

23 พ.ย. 57

จ.ราชบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)
(หลักสูตร 1 วัน)

ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดแพทย์วิถีธรรม (สวนป่าโพธาราม) โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

บรรยายและสาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยทีมงานจิตอาสาหน่วยแพทย์วิถีธรรม
โรงพยาบาลโพธาราม

สนใจติดต่อ
-คุณหนิง   081-899-0565
-คุณสุรีพร 086-977-4847

-คุณวรวัตร 086-503-3240
ภาคกลาง

24 พ.ย. 57

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จ.กรุงเทพฯ

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ภายใน

ภาคกลาง

29 พ.ย. 57

กรุงเทพมหานคร

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ
ถนนพระราม 2 (ซอย 33) แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง
เวลา 9.00 – 15.00 น. ลงทะเบียน 8.00 - 9.00 น.

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียม แก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย และ
นำอาหารมังสวิรัติ มารับประทานเองค่ะ

(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

คุณหมู     081-830-2994
คุณแก้ว   081-208-2211

คุณเม      081-621-7190
ภาคตะวันออก

29 พ.ย. 57

จ. ระยอง


ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ โรงเรียนบ้านปากคลอง จ.ระยอง
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาบูรพากล้าจน

เวลา 8.30 – 16.00 น.

รับจำนวน 150 ท่าน ไม่รับผู้ป่วยหนัก

-คุณป้าปาน  089-753-3051
-คุณนิด          087-745-3476

ภาคอีสาน 5 ธ.ค. 57

โรงบุญวันพ่อ อาหารมังสวิรัติและกิจกรรมแพทย์วิถีธรรม

ณ ฝั่งตรงข้ามตลาดเทศบาลดอนตาล
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

เวลา 6.00 – 14.00 น.

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

กรุณานำภาชนะส่วนตัวมาเพื่อใช้รับอาหารด้วยค่ะ
ภาคใต้ 5 ธ.ค. 57

โรงบุญวันพ่อ อาหารมังสวิรัติ สวนป่านาบุญ 2

ณ เทศบาลชะอวด อ.ชะอวด นครศรีธรรมราช

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว
ภาคตะวันตก

6 - 10 ธ.ค. 57

จ. ราชบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)

โดย โรงพยาบาลโพธาราม
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(ทางเข้าวัดพระศรีอารย์)

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัว ถ้วยชาม
-กระติกเก็บน้ำร้อน
-เสื้อกันหนาว

-ไฟฉาย และผ้าห่ม

-คุณหนิง          081-899-0565
-คุณสุรีพร        086-977-4847
-คุณวรวัตร       086-503-3240
-คุณแบงค์        087-568-7522

ภาตใต้

10 – 14 ธ.ค. 57

สวนป่านาบุญ 2

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร 10 พฤศจิกายน 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม

3. ไฟฉาย

สมัครเข้าค่ายได้ที่
- อ. ระวิ              089-977-7039
-คุณจรัล            084-745-8069
-คุณยักษ์            081-698-0623
ประสานงาน
-คุณมัณฑณา      081-690-2311

ภาคกลาง

13 ธ.ค. 57

สวนป่านาบุญ 3

ปทุมธานี

ค่ายแพทย์วิถีธรรมสำหรับเด็ก (หลักสูตร 1 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 3
คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย
ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง

รับยุวชนอายุระหว่าง 5-15 ปี โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมรับการอบรมด้วย

ท่านสามารถนำอาหารมังสวิรัติมารับประทานเองได้

(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

-สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511
-คุณปุ๊ก                  089-4514998
-คุณมล                 086-883-2834
-คุณเมนี่                085-123-1218
-คุณแก้ว               081-208-2211

ภาคตะวันออก

13 ธ.ค. 57

จ. ระยอง

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ บ้านเลขที่ 1/9 (ร.พ.ช.หลังตลาดน้ำเกาะกลอย) หมู่3 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง หรือหลังปั้ม ป.ต.ท.ตรงข้ามบิ๊กซีระยอง จ.ระยอง

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาบูรพากล้าจน
เวลา 8.30 – 14.00 น.

รับจำนวน 150 ท่าน ไม่รับผู้ป่วยหนัก

-คุณสมศักดิ์  089-750-2969

ภาคอีสาน

19 – 23 ธ.ค. 57

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 19  พฤศจิกายน 2557  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1222, 1224

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณเอ           082-347-3898
-คุณป้าปาน   089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคเหนือตอนบน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ สวนสร้างบุญ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติ

โดยทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือตอนบน

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์เว้นสัปดาห์

 

-คุณสุเมธ 084-047-8626
ภาคเหนือตอนล่าง

ทุกวันที่ 11 - 15 ของทุกเดือน

ศูนย์หยาดน้ำใจ กลุ่มบ้านหนองปอน้อย

พิษณุโลก

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 5 วัน)

ณ ศูนย์หยาดน้ำใจ กลุ่มบ้านหนองปอน้อย

ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดยทีมงานจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรมเครือข่ายพิษณุโลก

ทุกวันที่ 11 - 15 ของทุกเดือน
ผู้สนใจกรุณาสอบถามการรับสมัครได้ที่
ผู้ประสานงานค่าย

(เพื่อความสะดวกของท่านเอง เตรียมอุปกรณ์เต็นท์ และภาชนะเครื่องใช้ส่วนตัว)

-คุณเจริญพร 093-082-2717

-คุณโมทนา 087-307-9580

 

 


การสมัครเข้าค่ายสุขภาพ

สวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

สมัครได้ที่ ... โรงพยาบาลอำนาจเจริญ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 045-511-941-8 ต่อ 1221 , 1071 หรือ โทร 082-347-3898

E-mail : suanpanaboon.app@gmail.com

ทะเลธรรม อ.เมือง จ.ตรัง

สมัครได้ที่ ... อ.โสภา 081-135-1020 , คุณอ้อย 089-853-7162 , คุณสิริการย์ 081-956-1495

สถาบันผึกอบรมโรงเรียนผู้นำ จ.กาญจนบุรี

สมัครได้ที่ ... บริษัท สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัด
                   ผู้ประสานงาน..คุณปุ๊ 089-452-0559 , 02-934-4414 ต่อ 208-210 แฟกซ์ 02-934-4411
                   อีเมล suanpanaboon.app@gmail.com

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลฯ
จ.อุบลราชธานี

สมัครได้ที่ ... -คุณเกื้อพรฟ้า   080-720-4095

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ  -โทร.  082-347-3898

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

สอบถามเส้นทาง :  คุณอ้วน 084-498-1184, คุณดาวเพ็ญ 089-514-7245

เป้าหมายของการจัดอบรม

    • ๑. เรียนรู้กลไก การเกิด และการหายของโรคต่าง ๆ โรคเหล่านี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด บรรเทา หรือหายได้ด้วยการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ

    ๒. เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค ควบคุมโรค ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพด้วยเทคนิค ๙ ข้อ สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ เช่น มะเร็ง เนื้องอก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง โรคหัวใจ หอบหืด ไตเสื่อม ภูมิแพ้ ปวดตามข้อ ปวดเมื่อย บวม แดง ร้อนตามร่างกาย และผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานน้อย เป็นต้น

๓.เรียนรู้เทคนิคการรับประทานอาหาร ตามลำดับการย่อยง่ายคุ้มครองเซลล์ และมารู้จักอาหารปรับสมดุล

๔.มารู้จัก ผัก ผลไม้ สมุนไพร และกลุ่มอาหารฤทธิ์ร้อน-ฤทธิ์เย็น

๕.เรียนรู้การทำน้ำสมุนไพร และการปรุงอาหารเพื่อปรับสมดุลร้อน- เย็น

๖.เรียนรู้กายบริหาร โยคะ กดจุดลมปราณ ตามอวัวยะต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ

๗.เรียนรู้การระบายพิษออกจากร่างกาย ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักแพทย์วิถีธรรม

๘.เรียนรู้วิธีดับโลก(โรค) ร้อน ด้วยวิถีแห่งพรหม

๙.เพื่อให้ทุกท่านมาเป็นหมอดูแลและบำบัดสุขภาพตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งยา หรือลดการใช้ยา

 

ข้อควรทราบและปฏิบัติ เมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพ

๑.ลงทะเบียนพร้อมยื่นบัตรประชาชน รับป้ายชื่อติดหน้าอก

๒.ยืมเครื่องนอน เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร (ถ้าไม่ได้เตรียมมา)

๓.ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง มิใช่สถานที่รักษาพยาบาลจะรับผู้อบรมเฉพาะช่วงเวลาจัดค่ายเท่านั้น

๔.ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีญาติมาดูแลด้วย

๕.ผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ ขอให้ส่งญาติมาอบรมแทน

๖.โปรดแต่กายสุภาพเรียบร้อยเวลาอยู่ในค่าย งดสวมกระโปรงหรือกางเกงที่สั้นมาก เสื้อสายเดี่ยว หรือเสื้อผ้ารัดรูป เตรียมกางเกงที่สวมสบายสำหรับฝึกโยคะ

๗.ห้ามสูบหรี่และสิ่งเสพติดในศูนย์ฯเด็ดขาด

๘.กรุณาอย่านำเนื้อสัตว์ เข้ามารับประทานในศูนย์ฯ

๙.ช่วงเข้าค่ายควรรับประทานอาหารตามที่ศูนย์ฯ จัดให้

๑๐.กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ-ไฟฟ้า

๑๑.รักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในศูนย์ฯ

๑๒.ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะสด ขยะแห้ง(ขยะสดจะนำไปทำปุ๋ยเพื่อปลูกผัก)

๑๓.ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้ป่วยในศูนย์ฯ ขอให้มีน้ำใจ เกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน

๑๔.ขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต(ฟรี)

กรณีที่ต้องการตรวจพิเศษ ได้แก่ ไขมันในเลือด ค่าการทำงานของตับ ไต หรือ ไทรอยด์ ทางโรงพยาบาลอำนาจเจริญได้จัดบริการไว้ โดยคิดค่าบริการตามรายการที่ตรวจ ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบราชการ

๑๕.กรอกข้อมูลลงในใบประเมินผลการเข้าค่าย ส่งให้เจ้าหน้าที่หลังจบค่าย

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม

๑. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหาร จากเดิมให้จืดลง ประมาณ ๑-๒ สัปดาห์

๒. เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ไฟฉาย สมุด ปากกา หมอน และถุงผ้าสำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวระหว่างอยู่ในค่าย (สิ่งที่ศูนย์ฯ สวนป่านาบุญ มีให้ยืมใช้ได้แก่ มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อ ถาดหลุม/ชาม ช้อน แก้วน้ำ และไม้แขวนเสื้อ แต่ถ้าท่านสะดวก สามารถนำของส่วนตัวมาใช้เองก็ได้)

(หมายเหตุ: ค่ายสุขภาพ ณ ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง ม.อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี กรุณาเตรียมเต็นท์ หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ ชาม ช้อน ขวดน้ำดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้งมาด้วย)

๓. เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อผ้ารัดรูป คอลึก กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นเหนือเข่า เสื้อแขนกุด) และนำเสื้อมีกระดุมหน้ามา ๑ ตัว สำหรับสวมขณะทำกัวซา

๔. ควรมาถึงค่ายก่อนวันอบรม ๑ วันเท่านั้น และไม่ควรเกิน ๑๘.๐๐ น.ของวันนั้น และอบรมจนครบตามกำหนด เพื่อผลต่อสุขภาพของท่านเอง

๕. เตรียมเงินมาพอสมควร เผื่อว่าท่านต้องการซื้อตำรา สื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง ซึ่งทางศูนย์มีไว้บริการ (กรุณานำถุงผ้า/กระเป๋ามาใส่ของที่ซื้อด้วย เพราะไม่มีถุงใส่ของไว้บริการ)

๖. ไม่นำเด็กเล็ก (ซึ่งสุขภาพดี) และสัตว์เลี้ยงมาในค่าย

๗. ที่พักเป็นเรือนนอนรวมแยกชายหญิง (ศาลาโปร่งโล่งไม่มีผนังกั้น) มีพื้นที่กางเต็นท์สำหรับท่านที่นำเต็นท์มาเอง (ไม่มีเต็นท์ให้ยืม)

๘. ห้องน้ำรวมอยู่ห่างจากที่พักประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ เมตร

๙. เอกสารที่ต้องนำมา บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ขณะลงทะเบียน เข้าค่าย


**
หมายเหตุ : อาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารปรับสมดุล รสชาติค่อนข้างจืดไม่มีส่วนประกอบของ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และน้ำมัน เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ควรรับประทานอาหารที่จัดให้ หากนำอาหารติดตัวมา ต้องไม่มีเนื้อสัตว์

ทางศูนย์ฯ ไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกาารอบรม

แผนที่่สวนป่านาบุญ ดอนตาล จ.มุกดาหาร

ให้ไปที่เว็บแผนที่กูเกิล แล้ว ค้นหา คำว่า "ตำบลดอนตาล อ.ดอนตาล จ. มุกดาหาร"
ก็จะเห็นแผนที่จากหน้ากูเกิล บอกเส้นทางไปอำเภอดอนตาล "สวนป่านาบุญ" อยู่ห่างจากตัวตลาดดอนตาลเพียงประมาณ 2 กิโลเมตร
หาไม่ยากเลย  ถ้ามาจาก มุกดาหาร เมื่อไปถึงตลาดตอนตาล ให้ขับขึ้นไป อีก 2 กม.จะถึง สวนป่านาบุญ
ใน Google earth ไม่พบ ถนน 202 ถนนสาย 202 นั้นมาจากโคราช แต่จะมาพบกับถนนสาย 2277 ขับต่อไป
จนถึงตลาดดอนตาลได้ หรือถ้ามาจากถนนสาย 2034
ที่มาจากอำเภอเมืองมุกดาหารก็สามารถมาถึงตลาดดอนตาลได้เช่นเดียวกัน ตลาดดอนตาลห่างจากอำเภอเมืองมุกดาหาร
ประมาณ 50 กม., ห่างจากอำเภอชานุมาน จ. อำนาจเจริญประมาณ 12.8 กม., ห่างจากป่าไร่ 29.3 กม.
และห่างจากแยกเลิงนกทา จ. ยโสธร (แยกถนน 212 พบกับ 2277) ประมาณ 50 กม.


แผนที่สำนักพิมพ์แสงแดด กทมฯแผนที่โรงเรียนผู้นำ จังหวัดกาญจนบุรีแผนที่สวนป่านาบุญ4 จ.นครพนมแผนที่อนุสรณ์สถานแดนอโศก จ.นครปฐม