สมัครเข้าค่ายสุขภาพได้ ฟรี ! ค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
     
 
แพทย์ทางเลือก วิถีธรรม


หมอที่เก่งที่สุดก็คือ ตัวเรา
และเครื่องมือที่แท้จริง
ในการบำบัดรักษาโรคคือ ร่างกายของเราเอง
www.morkeaw.net

 

ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ประจำปี 2558

 

 

ภาค วัน/เดือน/ปี หลักสูตร / สถานที่จัด หน่วยงาน/ติดต่อประสานงาน
ภาคอิสาน

6 ม.ค. 58

จ. ยโสธร

ร่วมออกบูธกิจกรรมแพทย์วิถีธรรม 1 วัน

งานธรรมชาติรำลึก (บุญกุ้มข้าวใหญ่) ณ วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

บรรยายสุขภาพ โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) เวลา 9.00 - 12.00 น.

(กิจกรรมของงานมี 3 วัน วันที่ 5-7 มกราคม 2558)

เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ภาคตะวันออก

10-16 ม.ค. 58

บ้านญาติแพทย์วิถีธรรม

จ. ระยอง

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1,3,5 และ 7 วัน)

ณ บ้านญาติแพทย์วิถีธรรม
อ. บ้านค่าย จ.ระยอง

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคตะวันออก

เปิดรับสมัคร 16-31 ธันวาคม 2557  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ทีมงานบูรพากล้าจน
โทร 081-442-0474, 089-401-9047

Line ID : burapaglajon
Email : burapaglajon@gmail.com

Fb : บูรพากล้าจน
ภาคเหนือตอนล่าง

11-15 ม.ค. 58

จ.พิษณุโลก

“ค่ายมะเร็งหรรษา”
ณ ศูนย์หยาดน้ำใจ กลุ่มบ้านหนองปอน้อย
ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา
เครือข่ายพิษณุโลก

รับเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง รับจำนวนไม่เกิน ๓๐ คน

สาระความรู้มีดังนี้
1. การดูแลสุขภาพฯ ด้วยเทคนิค 9 ข้อ (หมอเขียว)
2. ทฤษฎีและความเชื่อในเรื่องความเจ็บป่วย ของการแพทย์แผนไทย
3. การดูแลสุขภาพตนเองด้วยรูปแบบการแพทย์แผนไทย
4. การดูแลสุขภาพเฉพาะอาการ

ผู้สนใจกรุณาสอบถามการรับสมัครได้ที่ผู้ประสานงานค่าย

(เพื่อความสะดวกของท่านเอง เตรียมอุปกรณ์เต็นท์ และภาชนะเครื่องใช้ส่วนตัว)

-คุณโมทนา   087-307-9580
-คุณเจริญพร  093-082-2717
-คุณวิม           083-411-8348

ภาคเหนือ

15 ม.ค. 58

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
ภายใน
ภาคเหนือ 16 ม.ค. 58 ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ภายใน
ภาคใต้

16 – 18 ม.ค. 58

สวนป่านาบุญ ๒

นครศรีธรรมราช

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม สำหรับครอบครัว (หลักสูตร 3 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 2
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม

3. ไฟฉาย

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ 2
-คุณมัณฑณา      081-690-2311

ภาคตะวันออก

18 ม.ค. 58

จ.ชลบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ วัดศรีวนาราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคตะวันออก

เปิดรับสมัคร 1-15 มกราคม 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ทีมงานบูรพากล้าจน
โทร 081-442-0474, 089-401-9047

Line ID : burapaglajon
Email : burapaglajon@gmail.com

Fb : บูรพากล้าจน
ภาคเหนือ

18 - 19 ม.ค. 58

จ.เชียงใหม่

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)

ณ ค่ายคุณธรรม (หลังวัดอุโมงค์) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา พวธ.

รับจำนวน 350 คน ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหต สำหรับผู้ไม่เข็งแรงที่ต้องการมาเรียนรู้ จะต้องมีคนดูแลมาด้วย

กรณีพักค้าง กรุณาแจ้งล่วงหน้า และเตรียมเครื่องนอนอุปกรณ์และภาชนะอาหารส่วนตัว สำหรับพักค้างมาด้วย
โทร 081-885-8572, 085-724-9407
ภาคอิสาน

19 ม.ค. 58

ร่วมออกบูธกิจกรรมแพทย์วิถีธรรม 1 วัน

ณ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

แนะนำการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
โดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

และสนับสนุนเกษตรกรผู้ทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ
ด้วยการให้เกตรกรผู้ปลูกมาจำหน่ายพืชผักไร้สารพิษ

สู่ผู้บริโภคโดยตรง (ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง)  
เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
ภาคอิสาน

20 ม.ค. 58

สวนป่านาบุญ 4

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 4          
ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๔
-คุณบินตรง      087-435-3455

ภาคเหนือ 20 ม.ค. 58

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ภายใน
ภาคเหนือ 21 ม.ค. 58

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ร่วมจัดโดยเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ อบจ.ลำปาง
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ และภาคี

ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา พวธ.
เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๗.๐๐น.

(หมายเหตุ) (ขอให้เตรียมห่ออาหารกลางวันและขวดสำหรับใส่น้ำสมุนไพรไปด้วย)

เชิญลงทะเบียนเข้าอบรมฟรี

ลงทะเบียน  ตาม ลิ้งค์

https://docs.google.com/forms/d/

100uEGJ1ngYpdJ5BfOpPHM_zrvEJB

XZc7z1FaWL1UzPk/viewform?edit_requested

=true

ภาคกลาง

23 – 25 ม.ค. 58

สวนป่านาบุญ 3

ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน) ไป-กลับ

ณ สวนป่านาบุญ 3
คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย
ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง

รับจำนวน 300  คน (ไป-กลับ ไม่พักค้าง)

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

-สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511
-คุณปุ๊ก                  089-4514998
-คุณมล                 086-883-2834
-คุณเมนี่                085-123-1218
-คุณแก้ว               081-208-2211

ภาคตะวันตก

25 ม.ค. 58

จ.ราชบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) (หลักสูตร 1 วัน)

ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดแพทย์วิถีธรรม (สวนป่าโพธาราม) โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

บรรยายและสาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยทีมงานจิตอาสาหน่วยแพทย์วิถีธรรม
โรงพยาบาลโพธาราม

กรุณาเตรียมขวดน้ำส่วนตัวมาด้วย

สนใจติดต่อ
-คุณหนิง   081-899-0565
-คุณสุรีพร 086-977-4847

-คุณวรวัตร 086-503-3240

ภาคอิสาน

26 – 30 ม.ค. 58

สวนป่านาบุญ ๑

มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 26 ธันวาคม 2556 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

-คุณหน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1222, 1224

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณเอ           082-347-3898
-คุณป้าปาน   089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

 

ภาคเหนือตอนล่าง

25-30 ม.ค. 58

จ.พิษณุโลก

ค่ายสุขภาพสุขใจ
ณ ศูนย์หยาดน้ำใจ กลุ่มบ้านหนองปอน้อย
ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา
เครือข่ายพิษณุโลก

รับจำนวนไม่เกิน ๑๐๐ คน

สาระความรู้มีดังนี้
1. การดูแลสุขภาพฯ ด้วยเทคนิค 9 ข้อ (หมอเขียว)
2. ทฤษฎีและความเชื่อในเรื่องความเจ็บป่วยของ การแพทย์แผนไทย
3. การดูแลสุขภาพตนเองด้วยรูปแบบการแพทย์แผนไทย
4. การดูแลสุขภาพเฉพาะอาการ

ผู้สนใจกรุณาสอบถามการรับสมัครได้ที่ผู้ประสานงานค่าย

(เพื่อความสะดวกของท่านเอง เตรียมอุปกรณ์เต็นท์ และภาชนะเครื่องใช้ส่วนตัว)

-คุณโมทนา   087-307-9580
-คุณเจริญพร  093-082-2717
-คุณวิม           083-411-8348

ภาคกลาง

31 ม.ค. 58

กรุงเทพมหานคร

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ
ถนนพระราม 2 (ซอย 33) แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง

เวลา 9.00 – 15.00 น. ลงทะเบียน 8.00 - 9.00 น.

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียม แก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย และ
นำอาหารมังสวิรัติมารับประทานด้วยค่ะ

(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

คุณหมู     081-830-2994
คุณแก้ว   081-208-2211

คุณเม      081-621-7190
ภาคกลาง

1 ก.พ. 58

กรุงเทพมหานคร

ประชุมเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
“บุคลากรสาธารณสุข" ครั้งที่ ๑

ณ พุทธสถานสันติอโศก เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
เวลา 09.00-17.00 น.

-ฟังธรรมเทศนาจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์
-นำเสนอผลงานการวิจัย/รายงานกรณีศึกษา/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานแพทย์วิถีธรรม
-รับโอวาทและแนวทางการดำเนินงานจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ -ระดมพลังปัญญาหาแนวทางการขับเคลื่อนแพทย์วิถีธรรม

ผู้ประสานงาน :

คุณนิดหน่อย   086-877-5727
ภาคกลาง

2 - 6 ก.พ. 2558

จ.นครปฐม

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 5 วัน)

“โครงการจิตอาสาการแพทย์วิถีธรรมเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจังหวัดนครปฐม”

จัดโดยสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ร่วมกับชุมชนปฐมอโศกและเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

ณ พุทธสถานปฐมอโศก
ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

เปิดรับจำนวน 300 คน

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม

3. ไฟฉาย

คุณไก่  086-622-1162
คุณกิ๊บ  081-941-6959
คุณพิมพ์ 083-846-6610

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคกลาง

7 - 9 ก.พ. 58

สวนป่านาบุญ 3

ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน) ไป-กลับ

ณ สวนป่านาบุญ 3
คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย
ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง

รับจำนวน 300  คน (ไป-กลับ ไม่พักค้าง)

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

-สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511
-คุณปุ๊ก                  089-4514998
-คุณมล                 086-883-2834
-คุณเมนี่                085-123-1218
-คุณแก้ว               081-208-2211

ภาคอีสาน

9-10 ก.พ. 58

จ. บุรีรัมย์

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ วัดธรรมธีราราม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโดย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

ภายใน
ภาคใต้ 11 ก.พ. 58

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ เรือนจำหญิงภูเก็ต จ.ภูเก็ต

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ภายใน

ภาคอิสาน

13-15 ก.พ. 58

สวนป่านาบุญ ๑

มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

สำหรับบุคคลากรสาธารณสุข ไม่รับผู้ป่วยหนัก
ภายใน
ภาคเหนือ

13-17 ก.พ. 58

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 5 วัน)

ณ  วัดเขาดิน ต. เขาเจ็ดลูก อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
ภาคเหนือ

15-16 ก.พ. 58

ตลาดวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป ทุกคนสามารถซื้อสินค้าที่จำเป็น ในราคาถูก เป็นการเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน เกื้อกูลกัน

สินค้าที่จะนำมาจำหน่ายในตลาดวิถีธรรม เป็นของดี ราคาถูก ผู้ซื้อและผู้ขายซื่อสัตย์และมีน้ำใจ

ณ ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)
สวนป่านาบุญ 1 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป

เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ผู้ร่วมงาน กรุณานำถุงผ้าและภาชนะใส่อาหารมาด้วย

งดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

ในการบรรจุอาหารและสินค้าที่ซื้อจากตลาดวิถีธรรม เพื่อช่วยกันลดภาวะโลก/โรคร้อน

ภาคเหนือ

17-18 ก.พ. 58

จ.เชียงใหม่

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา
ภายใน
ภาคอิสาน

20 ก.พ. 58

สวนป่านาบุญ 4

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 4          
ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๔
-คุณบินตรง      087-435-3455

-คุณหลิน          081-611-3213

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคอีสาน

20 ก.พ. 58

จ.อุดรธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) (หลักสูตร 1 วัน)

ณ โรงพยาบาลเพ็ญ จ.อุดรธานี

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

กรุณาเตรียมขวดน้ำส่วนตัวมาด้วย

ภายใน
ภาคใต้

20-22 ก.พ. 58

สวนป่านาบุญ ๒

นครศรีธรรมราช

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม สำหรับครอบครัว (หลักสูตร 3 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 2
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม

3. ไฟฉาย

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ 2
-คุณมัณฑณา      081-690-2311

ภาคตะวันตก

22 ก.พ. 58

จ.ราชบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) (หลักสูตร 1 วัน)

ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดแพทย์วิถีธรรม (สวนป่าโพธาราม) โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

บรรยายและสาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยทีมงานจิตอาสาหน่วยแพทย์วิถีธรรม
โรงพยาบาลโพธาราม

กรุณาเตรียมขวดน้ำส่วนตัวมาด้วย

สนใจติดต่อ
-คุณหนิง   081-899-0565
-คุณสุรีพร 086-977-4847

-คุณวรวัตร 086-503-3240

ภาคอิสาน

21-25 ก.พ. 58

สวนป่านาบุญ ๑

มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 21 มกราคม 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

-คุณหน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1222, 1224

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณเอ           082-347-3898
-คุณป้าปาน   089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

 

ภาคอิสาน 24 ก.พ. 58

ตลาดวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป ทุกคนสามารถซื้อสินค้าที่จำเป็น ในราคาถูก เป็นการเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน เกื้อกูลกัน

สินค้าที่จะนำมาจำหน่ายในตลาดวิถีธรรม เป็นของดี ราคาถูก ผู้ซื้อและผู้ขายซื่อสัตย์และมีน้ำใจ

ณ ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)
สวนป่านาบุญ 1 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

เวลา 15.00-17.00 น.

เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ผู้ร่วมงาน กรุณานำถุงผ้าและภาชนะใส่อาหารมาด้วย

งดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

ในการบรรจุอาหารและสินค้าที่ซื้อจากตลาดวิถีธรรม เพื่อช่วยกันลดภาวะโลก/โรคร้อน

ภาคกลาง

1 มี.ค. 58

ดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน 7.00 – 15.00 น.)

ณ บ้านเทวดาสาธุ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

โดย ทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคกลาง)

หมายเหตุ:  กรุณาเตรียมขวดน้ำดื่ม และภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว มาด้วย

-คุณปิ๋ว      086-894-4792

ภาคกลาง

1 - 7 มี.ค. 58

จ.นครสวรรค์

งานพุทธาภิเษก ครั้งที่ 39

ณ ศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
ภาคกลาง

6 – 10 มี.ค. 58

จ.สมุทรสงคราม

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 5 วัน)

ณ วัดเสด็จ ต. เหมืองใหม่  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

เปิดรับสมัคร 6 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม

3. ไฟฉาย

คุณพจน์ 081-433-9223

คุณแหม่ม  086-059-1886

โทร 083-093-9333, 089-260-9994

ภาคกลาง

13 - 15 มี.ค. 58

สวนป่านาบุญ 3

ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน) ไป-กลับ

ณ สวนป่านาบุญ 3
คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย
ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง

รับจำนวน 300  คน (ไป-กลับ ไม่พักค้าง)

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

-สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511
-คุณปุ๊ก                  089-4514998
-คุณมล                 086-883-2834
-คุณเมนี่                085-123-1218
-คุณแก้ว               081-208-2211

ภาคกลาง

14 - 15 มี.ค. 58

สวนป่านาบุญ 3

ปทุมธานี

ตลาดวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป ทุกคนสามารถซื้อสินค้าที่จำเป็น ในราคาถูก เป็นการเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน เกื้อกูลกัน

สินค้าที่จะนำมาจำหน่ายในตลาดวิถีธรรม เป็นของดี ราคาถูก ผู้ซื้อและผู้ขายซื่อสัตย์และมีน้ำใจ

ณ ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)
สวนป่านาบุญ 1 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป

เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ผู้ร่วมงาน กรุณานำถุงผ้าและภาชนะใส่อาหารมาด้วย

งดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

ในการบรรจุอาหารและสินค้าที่ซื้อจากตลาดวิถีธรรม เพื่อช่วยกันลดภาวะโลก/โรคร้อน

ภาคใต้

15 – 20 มี.ค. 58

สวนป่านาบุญ ๒

นครศรีธรรมราช

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 6 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม

3. ไฟฉาย

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ 2
สมัครเข้าค่ายได้ที่
- อ. วิ                 089-977-7039
-คุณจรัญ            084-745-8069
-คุณยักษ์            081-698-0623
ประสานงาน
-คุณมัณฑณา      081-690-2311

ภาคอิสาน

14-15 มี.ค. 58

สวนป่านาบุญ 4

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 4          
ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๔
-คุณบินตรง      087-435-3455

-คุณหลิน          081-611-3213

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคอิสาน

21-25 มี.ค. 58

ราชธานีอโศก

อุบลราชธานี

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ พุทธสถานราชธานีอโศก (บ้านราช)

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม

3. ไฟฉาย

-คุณหน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1222, 1224

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณเอ           082-347-3898
-คุณป้าปาน   089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

 

ภาคตะวันตก

22 มี.ค. 58

จ.ราชบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) (หลักสูตร 1 วัน)

ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดแพทย์วิถีธรรม (สวนป่าโพธาราม) โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

บรรยายและสาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยทีมงานจิตอาสาหน่วยแพทย์วิถีธรรม
โรงพยาบาลโพธาราม

กรุณาเตรียมขวดน้ำส่วนตัวมาด้วย

สนใจติดต่อ
-คุณหนิง   081-899-0565
-คุณสุรีพร 086-977-4847

-คุณวรวัตร 086-503-3240
ภาคอีสาน

28 มี.ค. – 1 เม.ย. 58

บุรีรัมย์

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 5 วัน)

ณ วัดธรรมธีราราม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จัดโดย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

เปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม

3. ไฟฉาย

คุณอรพรรณ 087-440-8886

คุณจูน           081-997-7204
ภาคอีสาน

5 – 11 เม.ย. 58

งานปลุกเสกพระแท้ๆ ของพุทธ ครั้งที่ 39

ณ ราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
ภาคอิสาน

13 - 15 เม.ย. 58

ร่วมงานตลาดอาริยะ

ณ ราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
ภาคอิสาน

16 เม.ย. 58

สวนป่านาบุญ 4

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 4          
ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 16 มีนาคม 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๔
-คุณบินตรง      087-435-3455

-คุณหลิน          081-611-3213

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคอิสาน

17-23  เม.ย. 58

สวนป่านาบุญ ๑

ค่ายพระไตรปิฎก+ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์วิถีธรรม 7 ปี ทั้งใหม่และเก่า พร้อมการสอบเลื่อนชั้นนักศึกษาแพทย์วิถีธรรม 7 ปี
รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3 และ รุ่น 4 + รับสมัครและสอบสัมภาษณ์
นักศึกษาใหม่ทั้งแพทย์วิถีธรรม 7 ปี (ครั้งที่ 5)
และปริญญตรีสาขาผู้ประกอบการสังคม (ความถนัดทางแพทย์วิถีธรรม)  (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 17 มีนาคม 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ:
1. สุขภาพแข็งแรง ทานอาหารมื้อเดียวได้ 
2. พึ่งตนเองได้
3. งดรับผู้ป่วยทั้งหนักและไม่หนัก
4. สำหรับผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์

วิถีธรรม 5-7  วันมาแล้วเท่านั้น

สำหรับผู้จะเข้าค่ายพระไตรปิฎก
(เป็นผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม 5-7  วันมาแล้วเท่านั้น)
สมัครเข้าค่ายได้ที่
-คุณหลิน 081-611-3213, 088-030-4812

สำหรับนักศึกษาใหม่กรุณาแจ้งการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์ได้ที่
-คุณหลิน 081-611-3213, 088-030-4812
-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

สำหรับนักศึกษาเก่า ที่จะเข้าสอบ
กรุณาแจ้งชื่อการเข้าสอบได้ที่
-คุณหลิน 081-611-3213, 088-030-4812
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

กรณีสมัครทางอีเมล์ กรุณาระบุวัตถุประสงค์ในการสมัคร และเคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพมาเมื่อใด

ที่ไหน จำนวนกี่ครั้งด้วยค่ะ

ภาคอิสาน

25 - 29 เม.ย. 58

สวนป่านาบุญ ๑

มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 25 มีนาคม 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

-คุณหน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1222, 1224

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณเอ           082-347-3898
-คุณป้าปาน   089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

 

ภาคตะวันตก

26 เม.ย. 58

จ.ราชบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) (หลักสูตร 1 วัน)

ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดแพทย์วิถีธรรม (สวนป่าโพธาราม) โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

บรรยายและสาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยทีมงานจิตอาสาหน่วยแพทย์วิถีธรรม
โรงพยาบาลโพธาราม

กรุณาเตรียมขวดน้ำส่วนตัวมาด้วย

สนใจติดต่อ
-คุณหนิง   081-899-0565
-คุณสุรีพร 086-977-4847

-คุณวรวัตร 086-503-3240
ภาคเหนือ

3 พ.ค. 58

จ.เชียงใหม่

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ ค่ายคุณธรรม (หลังวัดอุโมงค์) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา พวธ. ภาคเหนือฟ

รับจำนวน 60 คน ลงทะเบียน เวลา 7.30 – 17.00 น.

หมายเหต สำหรับผู้ไม่เข็งแรงที่ต้องการมาเรียนรู้ จะต้องมีคนดูแลมาด้วย ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณานำขวดน้ำ และอาหารมังสวิรัติ (งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ) มารับประทานด้วยค่ะ

คุณสนทยา 081-885-8572
ภาคอิสาน

21 พ.ค. 58

สวนป่านาบุญ 4

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 4          
ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 8 เมษายน 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก (สำหรับผู้ไม่แข็งแรงที่ต้องการมาเรียนรู้ จะต้องมีคนดูแลมาด้วย)

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๔
-คุณบินตรง      087-435-3455

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคอิสาน

23-27 พ.ค. 58

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 23 เมษายน 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหต สำหรับผู้ไม่เข็งแรงที่ต้องการมาเรียนรู้ จะต้องมีคนดูแลมาด้วย

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1224, 1225

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณเอ           082-347-3898
-คุณป้าปาน   089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคกลาง

8 - 10 พ.ค. 58

สวนป่านาบุญ 3

ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 3
คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคกลาง

รับจำนวน 300  คน (พักค้าง 100 คน ไป-กลับ ไม่พักค้าง 200 คน)

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

-สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511
-คุณปุ๊ก                  089-4514998
-คุณมล                 086-883-2834
-คุณเมนี่                085-123-1218
-คุณแก้ว               081-208-2211

ภาคเหนือ 12 - 13 พ.ค. 58

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 2 วัน)

ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

ภายใน
ภาคเหนือ 13 - 17 พ.ค. 58

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ ชุมชน ดอยรายปลายฟ้า
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาภาคเหนือ

รับจำนวน 500 ท่าน

หมายเหตุ ไม่รับผู้ป่วยหนัก สำหรับผู้ไม่แข็งแรงที่ต้องการมาเรียนรู้ จะต้องมีคนดูแลมาด้วย

– กรุณาเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้มาด้วย

 1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ เพื่อพักค้าง
 2. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
 3. ขวดน้ำดื่มสำหรับพกพา และหรือกระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
ไฟฉาย หมวกและร่มกันแดดกันฝน
โทร 086-917-4646, 089-560-9292
ภาคใต้ 18 - 21 พ.ค. 58

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)

ณ เรือนจำหญิงภูเก็ต จ.ภูเก็ต

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ภายใน
ภาคอิสาน

21 พ.ค. 58

สวนป่านาบุญ 4

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 4         
ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม


บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 21 เมษายน 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก (สำหรับผู้ไม่แข็งแรงที่ต้องการมาเรียนรู้ จะต้องมีคนดูแลมาด้วย)

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๔
-คุณบินตรง      087-435-3455

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคอิสาน

23-27 พ.ค. 58

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 23 เมษายน 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหต สำหรับผู้ไม่เข็งแรงที่ต้องการมาเรียนรู้ จะต้องมีคนดูแลมาด้วย

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1224, 1225

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณเอ           082-347-3898
-คุณป้าปาน   089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคกลาง

23 พ.ค. 58

กรุงเทพมหานคร

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ
ถนนพระราม 2 (ซอย 33) แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง

เวลา 9.00 – 15.00 น. ลงทะเบียน 7.30 - 9.00 น.

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียม ขวดน้ำดื่มส่วนตัวมาด้วย และ
นำอาหารมังสวิรัติมารับประทานด้วยค่ะ

(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

คุณหมู     081-830-2994
คุณจอม   087-017-2359
คุณแก้ว   081-208-2211

คุณเม      081-621-7190

ภาคตะวันตก

24 พ.ค. 58

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)
(หลักสูตร 1 วัน)

ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดแพทย์วิถีธรรม (สวนป่าโพธาราม) โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

บรรยายและสาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยทีมงานจิตอาสาหน่วยแพทย์วิถีธรรม
โรงพยาบาลโพธาราม

คุณหนิง   081-899-0565
คุณสุรีพร 086-977-4847

คุณวรวัตร 086-503-3240
ภาคอิสาน

9 – 10 มิ.ย. 58

งานอโศกรำลึก ครั้งที่ 34

ณ ราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว
ภาคใต้

11 – 15 มิ.ย. 58

สวนป่านาบุญ ๒

นครศรีธรรมราช

ค่ายพระไตรปิฎก (หลักสูตร 6 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร 11 พฤษภาคม์ 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ:
1. สุขภาพแข็งแรง ทานอาหารมื้อเดียวได้ 
2. พึ่งตนเองได้
3. งดรับผู้ป่วยทั้งหนักและไม่หนัก
4. สำหรับผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 5-7  วันมาแล้วเท่านั้น

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ / ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม / ไฟฉาย

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ 2
สมัครเข้าค่ายได้ที่
- อ. วิ                 089-977-7039
-คุณจรัญ            084-745-8069
-คุณยักษ์            081-698-0623
ประสานงาน
-คุณมัณฑณา      081-690-2311

ภาคอิสาน

18 มิ.ย. 58

สวนป่านาบุญ 4

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 4         
ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม


บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 18 พฤษภาคม 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

(สำหรับผู้ไม่แข็งแรงที่ต้องการมาเรียนรู้ จะต้องมีคนดูแลมาด้วย)

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๔
-คุณบินตรง      087-435-3455

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคอิสาน

20-24 มิ.ย. 58

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 20 พฤษภาคม  2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหต สำหรับผู้ไม่เข็งแรงที่ต้องการมาเรียนรู้ จะต้องมีคนดูแลมาด้วย

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1224, 1225

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณเอ           082-347-3898
-คุณป้าปาน   089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคอิสาน

27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 58

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ พุทธสถาน ราชธานีอโศก (บ้านราช)
99  ม.10  ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้มาด้วย

 1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ เพื่อพักค้าง
 2. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
 3. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม กระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
 4. ไฟฉาย
 5. หมวกและร่มกันแดดกันฝน

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1224, 1225
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณป้าปาน   089-753-3051
-คุณหลิน       088-030-4812
-คุญเฉง          085-021-1049
-คุณอ๊ะ           087-970-8624
-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

สอบถามเส้นทาง
-คุณขิง           085-749-3512
ผู้ประสานงานค่าย
-คุณตี้             085-306-3432
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/1VLk2dl0agxxM3-NBsWv1mJoNdpLNLSj3K8vcDUDQt_M/viewform?c=0&w=1

ภาคกลาง

5 – 11 ก.ค. 58

สถาบันฝึกอบรม
โรงเรียนผู้นำ
จ.กาญจนบุรี

 

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 7 วัน)

ณ สถาบันฝึกอบรมโรงเรียนผู้นำ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 5 มิถุนายน 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม -               ขวดน้ำดื่มส่วนตัว
-               กระติกเก็บน้ำร้อน
-               เสื่อโยคะ
-               ผ้าขนหนู ผืนเล็ก
-               หมวก / ร่มหรือเสื้อกันฝน
-               ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติกทุกชนิด)

สำรองการเข้าค่ายได้ที่ :
-สำนักพิมพ์แสงแดด
สำหรับผู้ที่เดินทางกับทางแสงแดด
-คุณเตยและคุณแอม
โทร 095-653-6830, 091-760-2926
โดยแจ้ง/ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
ผ่านทางโทรศัพท์ที่คุณเตย
- ชื่อ-สกุล          - อายุ
- ที่อยู่                 - อาชีพ
- การศึกษา
- หมายเลขโทรศัพท์ - Email address
- เป้าหมายการอบรม
- โรคประจำตัวและหรืออาการไม่สบาย
- จำนวนครั้งที่เคยเข้ารับการอบรม
- ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ใด

-ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ
สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยตนเองเท่านั้น
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคตะวันออก

11-18 ก.ค. 58

สวนป่านาบุญ 5

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1,3,5 และ 7 วัน)

จัดอบรมสัมมนาเชิงวิจัยปฏิบัติการ และการเชื่อมร้อยวิญญาณจิตอาสา
ณ สวนป่านาบุญ 5 อ. บ้านค่าย จ.ระยอง

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคตะวันออก

เปิดรับสมัคร 11 มิถุนายน 2558  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ทีมงานบูรพากล้าจน
โทร 081-442-0474, 089-401-9047
Line ID : burapaglajon
Email : burapaglajon@gmail.com
Fb : บูรพากล้าจน

ภาคตะวันตก

12 ก.ค. 58

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ บ้านทุ่งน้ำไท ซ.หัวนา 5 ต.หนองแก
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เวลา 7.00-17.00 น.

-คุณน้อย  หัวหิน      083-993-3992 
-คุณจ๋า     หัวหิน      081-8747609
-คุณต่าย   หัวหิน      088-687-1551
-คุณพจน์  แม่กลอง   081-4339223
-คุณหนูดี ทับสะแก   097-297-6959
-คุณเจี๊ยบ กุยบุรี         087-411-7968
-คุณสุ โพธาราม        086-977-4847

ภาคเหนือ

17 – 19 ก.ค. 58

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)

ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว
เลขที่ 560 หมู่ 6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร 17 มิถุนายน 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก
รับจำนวน 50 คน

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เต็นท์ ขวดน้ำดื่ม ภาชนะถ้วยชามช้อน พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัว มาด้วย

-กลุ่มสหธรรม      088-375-2797
093-130-9811

ภาคกลาง

18 ก.ค. 58

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน เวลา 7.00 – 15.00 น.)

ณ บ้านเทวดาสาธุ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

โดย ทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคกลาง)

หมายเหตุ:  กรุณาเตรียมขวดน้ำดื่ม
และภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว มาด้วย

-คุณปิ๋ว      086-894-4792

ภาคอิสาน

18 - 22 ก.ค. 58

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 18 มิถุนายน 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหต สำหรับผู้ไม่เข็งแรงที่ต้องการมาเรียนรู้ จะต้องมีคนดูแลมาด้วย

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1224, 1225

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณเอ           082-347-3898
-คุณป้าปาน   089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

 

ภาคอิสาน

23 - 24 ก.ค. 58

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายการวางขันธ์วางร่าง (หลักสูตร 2 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 23 มิถุนายน 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครต้องเคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม 3-7  วันมาแล้วเท่านั้น
2. ไม่รับผู้ป่วยทั้งหนักและไม่หนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1222, 1224

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณหลิน  081-611-3213, 088-030-4812  

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

 

เครือข่าย

แพทย์วิถีธรรม

26 ก.ค. 58

ประชุมเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม และ “บุคคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒”

ณ พุทธสถานสันติอโศก เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

เวลา 9.00 – 17.00 น.

ภายใน
หมายเหตุ :
บุคคลากรสาธารณสุขและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่จะเข้าร่วมประชุม

ติดต่อ -อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคกลาง 29 ก.ค. 58

การบรรยาย  “การดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม”โดย

อ.หมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน)

ณ โรงพยาบาลศิริราช ห้อง 7008 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

(ผู้เชิญและดูแลโครงการ ศ.ดร.นพ.กมลพร แก้วพรสวรรค์)

สำรองที่นั่งได้ที่ คุณสมพร นุชวงศ์นาถ

โทร. 02-419-4294, 090-976-4558
ภาคกลาง

31 ก.ค. – 4 ส.ค. 58

สวนป่านาบุญ 3

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 5 วัน)
สำหรับนักศึกษาอาศรมศิลป์ ปริญญาตรีศิลปศาสตร์
สาขาผู้ประกอบการสังคม

ณ สวนป่านาบุญ 3
คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

หมายเหตุสิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัว

สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511
-คุณปุ๊ก                  089-4514998
-คุณมล                 086-883-2834
-คุณเมนี่                085-123-1218
-คุณแก้ว               081-208-2211

 

ภาคตะวันตก

4 - 8 ส.ค. 58

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

จัดโดยโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมตะวันตก

ณ  วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 4 กรกฎาคม 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

-คุณศรีไพร (ประจวบฯ)   089-741-0487
-คุณวันดี (ทับสะแก)        097-297-6959
-คุณเจี๊ยบ (กุยบุรี)             087-411-7968
-คุณต่าย   (หัวหิน)            088-687-1551
-คุณสุรีพร (โพธาราม)     086-977-4847

ภาคใต้

7 - 11 ส.ค. 58

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ วัดเลียบ อ.เมือง จ.สงขลา

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 7 กรกฎาคม 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

โทร 089-977-7039
081-698-0623
081-898-3624

ภาคอิสาน 9 ส.ค. 58

โรงบุญอาหารมังสวิรัติ และตลาดวิถีธรรม

พบกับ เครื่องครัว ข้าว ปุ๋ย ราคาถูก และอาหารมังสวิรัติ(ฟรี)

ณ สวนป่านาบุญ 4         
บ้านแดนสวรรค์ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เวลา 9.00 - 15.30

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมโรงบุญได้ในวันและเวลาดังกล่าว

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๔

-คุณบินตรง      087-435-3455

-คุณแท๊ก 085-1000223

ภาคอิสาน

12 ส.ค. 58

โรงบุญอาหารมังสวิรัติ และตลาดวิถีธรรม

พบกับ เครื่องครัว ข้าว ปุ๋ย ราคาถูก และอาหารมังสวิรัติ(ฟรี)

หน้าตลาดสดเทศบาลดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

เวลา 9.00 - 15.00

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมโรงบุญได้ในวันและเวลาดังกล่าว

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๑

-คุณหลิน  088-030-4812

-คุณเอ           082-347-3898
-คุณป้าปาน   089-753-3051

ภาคตะวันตก

12-14 ส.ค. 58

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน ไปกลับ)

ณ วัดเกตการาม ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

เปิดรับสมัคร 12 กรกฎาคม 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
ขวดน้ำดื่มส่วนตัว

สมัครติดต่อ
-คุณดา           083-0939333
-คุณพจน์       081-433-9223
-คุณแหม่ม     086-059-1886
-คุณเมนี่                085-123-1218

ภาคเหนือ

14 – 16 ส.ค. 58

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)

ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว
เลขที่ 560 หมู่ 6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร 17 มิถุนายน 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก
รับจำนวน 50 คน

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เต็นท์ ขวดน้ำดื่ม ภาชนะถ้วยชามช้อน พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัว มาด้วย

-กลุ่มสหธรรม      088-375-2797
093-130-9811

ภาคอิสาน 14 – 16 ส.ค. 58

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)

ณ พุทธสถานสีมาอโศก ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือ

ไม่รับผู้ป่วยหนัก สำหรับผู้ไม่แข็งแรง จะต้องมีผู้ดูแลมาด้วย

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เต็นท์ ขวดน้ำดื่ม ภาชนะถ้วยชามช้อน พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัว มาด้วย

-คุณอิน 09-4530-2888,08-6184-7879
-คุณนิด 08-9015-7920
-คุณพิเชษฐ์ 09-0519-9648, 09-4432-2365
ภาคเหนือตอนล่าง

15 - 19 ส.ค. 58

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ พุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้มาด้วย

 1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ เพื่อพักค้าง
 2. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
 3. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม กระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
 4. ไฟฉาย
 5. หมวกและร่มกันแดดกันฝน

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๑
-คุณบุญมีธรรม          089-156-9503
-คุณหมายขวัญพุทธ   094-484-1497
-คุณแม่ชีทวีป             082-768-2619

พุทธสถานศาลีอโศก

- ป้านงค์  087-306-9368
-ป้าน้อย 082-774-4669
-ป้าเยาว์  083-626-7857

เครือข่ายภาคเหนือ -คุณโอ  081-045-9829

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคตะวันออก

15 - 22 ส.ค. 58

สวนป่านาบุญ 5

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1,3,5 และ 7 วัน)

จัดอบรมสัมมนาเชิงวิจัยปฏิบัติการ และการเชื่อมร้อยวิญญาณจิตอาสา
ณ สวนป่านาบุญ 5 อ. บ้านค่าย จ.ระยอง

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคตะวันออก

เปิดรับสมัคร 11 กรกฎาคม 2558  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ทีมงานบูรพากล้าจน
โทร 081-442-0474, 089-401-9047
Line ID : burapaglajon
Email : burapaglajon@gmail.com
Fb : บูรพากล้าจน

ภาคกลาง 20 ส.ค. 58

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ ห้องกรรณิการ์ ศูนย์สัมมนา-จัดเลี้ยงมณทิพา
จังหวัดลพบุรี เวลา ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

จัดโดยสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

โทร. 081-800-4511

ภาคกลาง 21 ส.ค. 58

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ในงานมหกรรม “สุขภาพดีด้วยวิถีธรรม”
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านหมอ
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

จัดโดยโรงพยาบาลบ้านหมอ จ.สระบุรี

พบกับกิจกรรม “ตลาดวิถีธรรม” เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. อาหารมังสวิรัติ และข้าวของเครื่องใช้

คุณภาพดี ราคาบุญนิยม ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ

เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

โทร.  081-800-4511

ภาคอิสาน

22-26 ส.ค. 58

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 22 กรกฎาคม  2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหต สำหรับผู้ไม่เข็งแรงที่ต้องการมาเรียนรู้ จะต้องมีคนดูแลมาด้วย

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1224, 1225

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณเอ           082-347-3898
-คุณป้าปาน   089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคตะวันตก

22 ส.ค. 58

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ บ้านทุ่งน้ำไท ซ.หัวนา 5 ต.หนองแก
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เวลา 7.00-17.00 น.

-คุณน้อย  หัวหิน      083-993-3992 
-คุณจ๋า     หัวหิน      081-8747609
-คุณต่าย   หัวหิน      088-687-1551
-คุณพจน์  แม่กลอง   081-4339223

ภาคตะวันตก

23 ส.ค. 58

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)
(หลักสูตร 1 วัน)

ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดแพทย์วิถีธรรม (สวนป่าโพธาราม) โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

บรรยายและสาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยทีมงานจิตอาสาหน่วยแพทย์วิถีธรรม
โรงพยาบาลโพธาราม


คุณสุรีพร 086-977-4847

คุณวรวัตร 086-503-3240
ภาคกลาง

23 ส.ค. 58

กรุงเทพมหานคร

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ
ถนนพระราม 2 (ซอย 33) แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง

เวลา 9.00 – 15.00 น. ลงทะเบียน 7.30 - 9.00 น.

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียม ขวดน้ำดื่มส่วนตัวมาด้วย และ
นำอาหารมังสวิรัติมารับประทานด้วยค่ะ

(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

คุณหมู     081-830-2994
คุณจอม   087-017-2359
คุณแก้ว   081-208-2211

คุณเม      081-621-7190
ภาคใต้

26-31 ส.ค. 58

สวนป่านาบุญ 2

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 6 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร 26 กรกฎาคม 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
3. ไฟฉาย

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ 2
สมัครเข้าค่ายได้ที่
- อ. วิ                 089-977-7039
-คุณจรัญ            084-745-8069
-คุณยักษ์            081-698-0623
ประสานงาน
-คุณมัณฑณา      081-690-2311

ร่วมกิจกรรมตลาดวิถีธรรม
เปิดตลาดสุขภาพวิถีธรรม
พบกับสินค้าราคาบุญนิยม
ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ

ภาคกลาง

29 ส.ค. – 2 ก.ย. 58

สวนป่านาบุญ 3

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 5 วัน ไปกลับ-ไม่พักค้าง)

ณ สวนป่านาบุญ 3
คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 29 กรกฎาคม 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัว

สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511
-คุณปุ๊ก                  089-4514998
-คุณมล                 086-883-2834
-คุณเมนี่                085-123-1218
-คุณแก้ว               081-208-2211

เครือข่าย

ประเทศสหรัฐอเมริกา

7-11 ก.ย. 58
เมืองชิคาโก้
รัฐอิลินอยล์

(Chicaco, Illinois)


 

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม Chicago (หลักสูตร 5 วัน)

ณ วัดธัมมาราม Chicago
7059  w.75th Street, Chicago, IL 60638

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายประเทศสหรัฐอเมริกาและไทย


ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณยุ้ย  708-912-2890

Email : youareyourdr@gmail.com

เครือข่าย

ประเทศสหรัฐอเมริกา

14-18 ก.ย. 58 รัฐฟลอริด้า
(Florida)

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก Florida (หลักสูตร 5 วัน)

ณ วัดมงคลรัตนาราม Florida
5306 Palm River Rd., Tampa, FL 33619

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายประเทศสหรัฐอเมริกาและไทย

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณปล้อง 352-241-6166
ชมรมสุขภาพพึ่งตนเอง

Email : Selfhealthclub@gmail.com

เครือข่าย

ประเทศสหรัฐอเมริกา

21-25 ก.ย. 58 เมืองฮุสตัน
รัฐเท็กซัส (Houston,Texas)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม Houston (หลักสูตร 5 วัน)

ณ วัดพุทธวาส Houston
6007 Spindle Dr. Houston, TX 77086

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว)

และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายประเทศสหรัฐอเมริกาและไทย

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณชัช 713-291-8265

Email : morkeawfansclubusa@gmail.com

เครือข่าย

ประเทศสหรัฐอเมริกา

26-28 ก.ย. 58

รัฐนิวยอร์ค

(Corona, NewYork)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม New York (หลักสูตร 5 วัน)

ณ วัดนิวยอร์คธัมมาราม
33-37, 97th Street, Corona, NY 11368

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว)

และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายประเทศสหรัฐอเมริกาและไทย

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณอ้วน : 347-920-9543
คุณจุ๋ม : 718-810-5760
วัดนิวยอร์คฯ : 718-335-3409

ภาคเหนือ

18 – 20 ก.ย. 58

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)

ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว
เลขที่ 560 หมู่ 6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร 18 สิงหาคม 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก
รับจำนวน 50 คน

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เต็นท์ ขวดน้ำดื่ม ภาชนะถ้วยชามช้อน พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัว มาด้วย

-กลุ่มสหธรรม      088-375-2797
093-130-9811

ภาคอิสาน

1-5 ต.ค. 58

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ พุทธสถาน ราชธานีอโศก (บ้านราช)
99  ม.10  ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 1 กันยายน 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้มาด้วย

 1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ เพื่อพักค้าง
 2. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
 3. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม กระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
 4. ไฟฉาย
 5. หมวกและร่มกันแดดกันฝน
6. กรุณาโทรตรวจสอบสถานที่จัดค่ายก่อนเดินทางอีกครั้ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดค่ายได้ จากความไม่แน่นอนในภัยน้ำท่วม เฉพาะค่ายนี้เท่านั้น ขอบคุณค่ะ

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1224, 1225

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณป้าปาน   089-753-3051
-คุณเอ           082-347-3898
-คุญเฉง          085-021-1049
-คุณอ๊ะ           087-970-8624
-คุณปลากระพง 089-156-9503,
                      086-488-3584
-คุณหลิน 081-611-3213 (ติดต่อทาง Line เท่านั้น)

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

สอบถามเส้นทาง
-คุณขิง           085-749-3512
-คุณแสงสูญ   094-531-9590

ผู้ประสานงานค่าย
-คุณปลากระพง   085-306-3432, 086-488-3584

                             


ภาคกลาง

3-4 ต.ค. 58

สวนป่านาบุญ 3

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน ไปกลับ-ไม่พักค้าง)

ณ สวนป่านาบุญ 3
คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 3 กันยายน 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

รับจำนวน 100 ท่าน

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัว

สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511
-คุณปุ๊ก                  089-4514998
-คุณมล                 086-883-2834
-คุณเมนี่                085-123-1218
-คุณแก้ว               081-208-2211

ภาคใต้

7-11 ต.ค. 58

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ ทะเลธรรม อ.เมือง จ. ตรัง

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  7 กันยายน 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เต็นท์ ขวดน้ำดื่ม ภาชนะถ้วยชามช้อน พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัว มาด้วย

-คุณนวลฉวี        089-970-8341
-คุณบุษกร          089-853-7162
086-940-3318

ภาคกลาง

13 ต.ค. 58

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน)

ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จ.กรุงเทพฯ

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

ภายใน

ภาคอีสาน 13-21 ต.ค. 58

เทศกาลกินเจ

อุทยานบุญนิยม จ.อุบลราชธานี
เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว
ภาคกลาง

16 ต.ค. 58

กิจกรรม Focus Group ครั้งที่ 2
ติดตามและประเมินผลค่ายสุขภาพพนักงาน ธ.ก.ส.
สำนักงานใหญ่ ธ.ก.ส. กรุงเทพมหานคร

ภายใน
ภาคเหนือ

16 – 18 ต.ค. 58

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)

ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว
เลขที่ 560 หมู่ 6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร 16 กันยายน 2558ไม่รับผู้ป่วยหนัก
รับจำนวน 50 คน

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เต็นท์ ขวดน้ำดื่ม ภาชนะถ้วยชามช้อน พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัว มาด้วย

-กลุ่มสหธรรม      088-375-2797
093-130-9811

ภาคอิสาน

17 ต.ค. 58

สวนป่านาบุญ 4

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 4          
ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 17 กันยายน 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก (สำหรับผู้ไม่แข็งแรงที่ต้องการมาเรียนรู้ จะต้องมีคนดูแลมาด้วย)

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๔
-คุณบินตรง      087-435-3455

ภาคอิสาน

19 – 25 ต.ค. 58

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายแฟนพันธุ์แท้+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 7 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

กิจกรรมพิเศษ เพิ่มเติมในค่ายนี้
22 ต.ค. เดินจาริกตามรอยบาทพระศาสดา ณ วัดเวินไชยมงคล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

23 ต.ค. ช่วงเช้า 9.00 – 11.00 พ่อครูสมณะโพธิรักษ์แสดงธรรม
23 ต.ค. ช่วงบ่าย ประชุมใหญ่ พวธ. ประจำปี (แต่ละภาคนำเสนอผลงาน ข้อประทับใจ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ภาคละไม่เกิน ๑ ชั่วโมง)  โดยมีพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ร่วมรับฟังการประชุมและให้โอวาทคำปรึกษาแก่ทีม พวธ.

24 ต.ค. ช่วงเช้า 9.00 – 11.00 พ่อครูสมณะโพธิรักษ์แสดงธรรม

เปิดรับสมัคร 19 กันยายน 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ: 1. ทานอาหารมื้อเดียว  พึ่งตนเองได้
2. งดรับผู้ป่วยทั้งหนักและไม่หนัก
3. สำหรับนักศึกษาแพทย์วิถีธรรมและ
ผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม 5-7  วันมาแล้วเท่านั้น

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/โยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2.จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำส่วนตัว
3.ร่มหรือเสื้อกันฝน/ไฟฉาย
4.ป้ายชื่อติดหน้าอกจิตอาสา

สมัครเข้าค่ายได้ที่
-คุณหลิน 081-611-3213 (ติดต่อทาง Line เท่านั้น)
-คุณเอ      082-347-3898

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคตะวันตก

25 ต.ค. 58

สวนป่าโพธาราม

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม
(สวนป่าโพธาราม) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

บรรยาย/สาธิตโดย ทีมงานหน่วยแพทย์วิถีธรรม
โรงพยาบาลโพธารามและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ

คุณสุ 086-977-4847

ภาคอีสาน

28 ต.ค. 58

ตลาดวิถีธรรม ณ หอนาฬิกา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจิรญ

เวลา 14.00 – 20.00 น.

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

ภาคกลาง

29 ต.ค. – 1 พ.ย. 58

สวนป่านาบุญ 3

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 4 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 3
คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 29 กันยายน 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัว

สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511
-คุณปุ๊ก                  089-4514998
-คุณมล                 086-883-2834
-คุณเมนี่                085-123-1218
-คุณแก้ว               081-208-2211

ภาคอิสาน

1 - 5 พ.ย. 58

จ. ขอนแก่น

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาภาคอีสาน

เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่

-คุณสมบัติ  084-510-1060
-คุณแก่นเกื้อ (อาต่อน) 085-014-9498
-คุณอารีย์ (อาตุ้ม) 089-714-9912

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคกลาง 4 พ.ย. 58

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1/2 วัน)

ณ บ้านแสงธรรม (ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ตามหลักแพทย์วิถีธรรม) เลขที่ 119 หมู่บ้านรัชดาอคาเดียน (ซ.6) ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา แพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคกลาง
เวลา 13.00 – 15.30 น.

คุณหมู     081-830-2994
คุณแก้ว   081-208-2211
คุณเม      081-621-7190
คุณกุ้ง      081-374-9773

ภาคกลาง

5 - 8 พ.ย. 58

งานมหาปวารณา
ณ ปฐมอโศก ต.พระประโทน อ. เมือง จ.นครปฐม

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

ภาคกลาง

8 พ.ย. 58

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ บ้านทุ่งน้ำไท ซ.หัวนา 5 ต.หนองแก
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงาน
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคตะวันตก
เวลา 7.00-17.00 น.

-คุณน้อย  หัวหิน      083-993-3992 
-คุณจ๋า     หัวหิน      081-8747609
-คุณต่าย   หัวหิน      088-687-1551
-คุณพจน์  แม่กลอง   081-4339223
-คุณหนูดี ทับสะแก   097-297-6959
-คุณเจี๊ยบ กุยบุรี         087-411-7968
-คุณสุ โพธาราม        086-977-4847

ภาคเหนือตอนบน

8 พ.ย. 58

จ.เชียงใหม่

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ ค่ายคุณธรรม (หลังวัดอุโมงค์) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา 7.00 – 17.00 น.

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา แพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคเหนือ
หมายเหตุ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

 1. สำหรับผู้ไม่แข็งแรงที่ต้องการมาเรียนรู้ จะต้องมีคนดูแลมาด้วย
 2. กรุณานำขวดน้ำ และผลไม้สด (งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ) มารับประทานร่วมกันค่ะ

-คุณมะลิ   085-724-9407

ภาคเหนือตอนล่าง

9 - 12 พ.ย. 58

จ. นครสวรรค์

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 4 วัน)

จัดโดยงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
รพ.บรรพตพิสัย

ณ สวนธรรมธาราศัย อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 9 ตุลาคม 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

รพ.บรรพตพิสัย  056-279-401 ต่อ 132,
โทร 095-307-8532

ศูนย์สุขภาพดี วิถีธรรมชาติ
โทร 056-225-144, 088-295-4594
E-mail : Thaimedical@outlook.com

ภาคตะวันออก

12 พ.ย. 58

บูธแพทย์วิถีธรรม ณ โรงพยาบาลระยอง
จังหวัดระยอง

โดยทีมงานเครือค่ายแพทย์วิถีธรรมภาคตะวันออก

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

ภาคใต้

14 - 18 พ.ย. 58

ภาคใต้
จ. สุราษฎร์ธานี

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ หอประชุมเทศบาล อ.ท่าชนะ จ. สุราษฎร์ธานีี

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 14 ตุลาคม 2557 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียม อุปกรณ์เต็นท์ ขวดน้ำดื่ม ภาชนะถ้วยชามช้อน พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัว มาด้วย

-คุณโสภา       086-741-4985
-คุณภัค           089-866-6824
-คุณกฤช         089-724-4778
-คุณสุรีนารถ   095-036-4640

 

ภาคตะวันออก

14 - 18 พ.ย. 58

สวนป่านาบุญ 5

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 5 อ. บ้านค่าย จ.ระยอง

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคตะวันออก

เปิดรับสมัคร 14 ตุลาคม 2558  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ทีมงานบูรพากล้าจน
โทร 081-442-0474, 089-401-9047
Line ID : burapaglajon
Email : burapaglajon@gmail.com
Fb : บูรพากล้าจน

ภาคอิสาน

21 - 25 พ.ย. 58

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 21 ตุลาคม 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1222, 1224

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณเอ           082-347-3898
-คุณป้าปาน   089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคกลาง

22 พ.ย. 58
กรุงเทพมหานคร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ
ถนนพระราม 2 (ซอย 33) แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง
เวลา 9.00 – 15.00 น. ลงทะเบียน 7.30 - 9.00 น.
ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียม แก้วน้ำส่วนตัว
และนำอาหารมังสวิรัติมารับประทานด้วยค่ะ
(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

คุณหมู     081-830-2994
คุณจอม   087-017-2359
คุณแก้ว   081-208-2211
คุณเม      081-621-7190

ภาคตะวันตก

22 พ.ย. 58

สวนป่าโพธาราม

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม
(สวนป่าโพธาราม) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

บรรยาย/สาธิตโดย ทีมงานหน่วยแพทย์วิถีธรรม
โรงพยาบาลโพธารามและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ คุณสุ 086-977-4847

ภาคอิสาน

27-29 พ.ย. 58

สีมาอโศก

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)

ณ พุทธสถานสีมาอโศก
94 หมู่ 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

บรรยายและสาธิตการปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

วันที่ 27 เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น. จบค่ายวันที่ 29 เวลา 15.00 น.

ทั้งหมดพักที่วัด แยกชาย - หญิง กรุณาเตรียม
- เครื่องนอนมาด้วย เช่น กลด หรือ มุ้ง หรือ เต้นท์ หมอน ผ้าห่ม
- ยาประจำตัว เครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น -ภาชนะในการรับประทานอาหาร ขวดน้ำดื่ม
- เตรียมเสื้อผ้ามาตามความจำเป็น และควรมีกางเกงวอร์มเพื่อใช้ฝึกโยคะ

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่

คุณ พิเชฐ สุดประเสริฐ 08-7564-4251
คุณอิน วรัทยา ธรรมรักษ์ 09-4530-2888, 08-6184-7879
คุณนิด ทิภา ดิเรกศรี 08-9015-7920

ภาคกลาง

27 - 30 พ.ย. 58

สวนป่านาบุญ 3

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 4 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 3
คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 6 พฤศจิกายน 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัว

สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511
-คุณปุ๊ก                  089-4514998
-คุณมล                 086-883-2834
-คุณเมนี่                085-123-1218
-คุณแก้ว               081-208-2211

ภาคอิสาน

28 พ.ย. 58
สวนป่านาบุญ 4

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 4          
ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา
เปิดรับสมัคร 28 ตุลาคม 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

(สำหรับผู้ไม่แข็งแรงที่ต้องการมาเรียนรู้ จะต้องมีคนดูแลมาด้วย)

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๔
-คุณบินตรง      087-435-3455

ภาคอิสาน

1 ธ.ค. 58

โรงบุญมังสวิรัติ สวนป่านาบุญ 1 และตลาดวิถีธรรม
หน้าตลาดสดเทศบาลดอนตาล อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหาร

เวลาโรงบุญอาหาร 7.00 - 15.00 น.
เวลาเปิดตลาด 9.00 - 15.00 น.

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมโรงบุญได้ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาคอิสาน

5 ธ.ค. 58

โรงบุญมังสวิรัติ และตลาดวิถีธรรม
ณ สวนป่านาบุญ ๔ บ้านแดนสวรรค์ ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เวลาโรงบุญอาหาร 7.00 - 15.00 น.
เวลาเปิดตลาด 9.00 - 15.00 น.

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมโรงบุญได้ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาคตะวันตก

6 - 10 ธ.ค. 58

โพธาราม ราชบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)

โดย โรงพยาบาลโพธาราม
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(ทางเข้าวัดพระศรีอารย์)

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 6 พฤศจิกายน 2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัว ถ้วยชาม
-กระติกเก็บน้ำร้อน
-เสื้อกันหนาว
-ไฟฉาย และผ้าห่ม

-คุณสุรีพร        086-977-4847
-คุณวรวัตร       086-503-3240

ภาคตะวันออก

9 ธ.ค. 58

บูธแพทย์วิถีธรรม ณ โรงพยาบาลระยอง
จังหวัดระยอง

โดยทีมงานเครือค่ายแพทย์วิถีธรรมภาคตะวันออก

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

ภาคตะวันออก

12 - 16 ธ.ค. 58

สวนป่านาบุญ 5

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 5 วัน)
ณ สวนป่านาบุญ 5 อ. บ้านค่าย จ.ระยอง

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคตะวันออก

เปิดรับสมัคร 12 สิงหาคม 2558  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ทีมงานบูรพากล้าจน
โทร 081-442-0474, 089-401-9047
Line ID : burapaglajon
Email : burapaglajon@gmail.com
Fb : บูรพากล้าจน

ภาคอิสาน

18-22 ธ.ค. 58

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 18 พฤศจิกายน  2558 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหต สำหรับผู้ไม่เข็งแรงที่ต้องการมาเรียนรู้ จะต้องมีคนดูแลมาด้วย

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1224, 1225

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณเอ           082-347-3898
-คุณป้าปาน   089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคกลาง

20 ธ.ค. 58
กรุงเทพมหานคร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ
ถนนพระราม 2 (ซอย 33) แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง
เวลา 9.00 – 15.00 น. ลงทะเบียน 7.30 - 9.00 น.
ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียม ขวดน้ำดื่มส่วนตัว
และนำอาหารมังสวิรัติมารับประทานด้วยค่ะ
(งดนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

คุณหมู     081-830-2994
คุณจอม   087-017-2359
คุณแก้ว   081-208-2211
คุณเม      081-621-7190

ภาคตะวันตก

27 ธ.ค. 58
สวนป่าโพธาราม

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม
(สวนป่าโพธาราม) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

บรรยาย/สาธิตโดย ทีมงานหน่วยแพทย์วิถีธรรม
โรงพยาบาลโพธารามและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ

คุณสุ 086-977-4847

ภาคอิสาน

28 ธ.ค. 58 – 3 ม.ค. 59

งานโพชฌังคาฯ – บัณฑิตบุญนิยม ครั้งที่ 4
ณ ราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

ภาคเหนือตอนล่าง

จ.พิษณุโลก

“ค่ายสุขภาพสุขใจ” ทุกวันที่ 25-30 ของทุกเดือน
รับจำนวนไม่เกิน ๑๐๐ คน
“ค่ายมะเร็งหรรษา” ทุกวันที่ 11-15 ของทุกเดือน
รับเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง รับจำนวนไม่เกิน ๓๐ คน

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา
ศูนย์หยาดน้ำใจ กลุ่มบ้านหนองปอน้อย
ณ ศูนย์หยาดน้ำใจ กลุ่มบ้านหนองปอน้อย
ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

สาระความรู้มีดังนี้
1. การดูแลสุขภาพฯ ด้วยเทคนิค 9 ข้อ (หมอเขียว)
2. ทฤษฎีและความเชื่อในเรื่องความเจ็บป่วย ของการแพทย์แผนไทย
3. การดูแลสุขภาพตนเองด้วยรูปแบบการแพทย์แผนไทย
4. การดูแลสุขภาพเฉพาะอาการ

ผู้สนใจกรุณาสอบถามการรับสมัครได้ที่ผู้ประสานงานค่าย

(เพื่อความสะดวกของท่านเอง กรุณาเตรียมอุปกรณ์เต็นท์ และภาชนะเครื่องใช้ส่วนตัวมาด้วย)

-คุณโมทนา   087-307-9580
-คุณเจริญพร  093-082-2717
-คุณวิม           083-411-8348

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด ณ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 

 


การสมัครเข้าค่ายสุขภาพ

สวนป่านาบุญ ๑ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

สมัครได้ที่ ... โรงพยาบาลอำนาจเจริญ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 045-511-941-8 ต่อ 1222 , 1224 หรือ โทร คุณเอ 082-347-3898 หรือ คุณป้าปาน   089-753-3051

E-mail : suanpanaboon.app@gmail.com

สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

สมัครได้ที่ ... -- อ. วิ  089-977-7039, คุณจรัญ 084-745-8069, คุณยักษ์  081-698-0623
ประสานงาน -คุณมัณฑณา      081-690-2311

สวนป่านาบุญ ๓ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สมัครได้ที่ ... สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511, คุณปุ๊ก  089-4514998, คุณมล 086-883-2834,
คุณเมนี่ 085-123-1218, คุณแก้ว 081-208-2211

สวนป่านาบุญ ๔ อ. อุ่มเหม้า จ.นครพนม

สมัครได้ที่ ... สมัครได้ที่ ... -คุณบินตรง 087-435-3455, คุณหลิน 081-611-3213

E-mail : suanpanaboon.app@gmail.com

สถาบันผึกอบรมโรงเรียนผู้นำ จ.กาญจนบุรี

สมัครได้ที่ ... บริษัท สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัด
                   ผู้ประสานงาน..คุณปุ๊ 089-452-0559 , 02-934-4414 ต่อ 208-210 แฟกซ์ 02-934-4411
                   อีเมล suanpanaboon.app@gmail.com

เป้าหมายของการจัดอบรม

  • ๑. เรียนรู้กลไก การเกิด และการหายของโรคต่าง ๆ โรคเหล่านี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด บรรเทา หรือหายได้ด้วยการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ

  ๒. เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค ควบคุมโรค ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพด้วยเทคนิค ๙ ข้อ สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ เช่น มะเร็ง เนื้องอก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง โรคหัวใจ หอบหืด ไตเสื่อม ภูมิแพ้ ปวดตามข้อ ปวดเมื่อย บวม แดง ร้อนตามร่างกาย และผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานน้อย เป็นต้น

๓.เรียนรู้เทคนิคการรับประทานอาหาร ตามลำดับการย่อยง่ายคุ้มครองเซลล์ และมารู้จักอาหารปรับสมดุล

๔.มารู้จัก ผัก ผลไม้ สมุนไพร และกลุ่มอาหารฤทธิ์ร้อน-ฤทธิ์เย็น

๕.เรียนรู้การทำน้ำสมุนไพร และการปรุงอาหารเพื่อปรับสมดุลร้อน- เย็น

๖.เรียนรู้กายบริหาร โยคะ กดจุดลมปราณ ตามอวัวยะต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ

๗.เรียนรู้การระบายพิษออกจากร่างกาย ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักแพทย์วิถีธรรม

๘.เรียนรู้วิธีดับโลก(โรค) ร้อน ด้วยวิถีแห่งพรหม

๙.เพื่อให้ทุกท่านมาเป็นหมอดูแลและบำบัดสุขภาพตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งยา หรือลดการใช้ยา

 

ข้อควรทราบและปฏิบัติ เมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพ

๑.ลงทะเบียนพร้อมยื่นบัตรประชาชน รับป้ายชื่อติดหน้าอก

๒.ยืมเครื่องนอน เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร (ถ้าไม่ได้เตรียมมา)

๓.ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง มิใช่สถานที่รักษาพยาบาลจะรับผู้อบรมเฉพาะช่วงเวลาจัดค่ายเท่านั้น

๔.ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีญาติมาดูแลด้วย

๕.ผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ ขอให้ส่งญาติมาอบรมแทน

๖.โปรดแต่กายสุภาพเรียบร้อยเวลาอยู่ในค่าย งดสวมกระโปรงหรือกางเกงที่สั้นมาก เสื้อสายเดี่ยว หรือเสื้อผ้ารัดรูป เตรียมกางเกงที่สวมสบายสำหรับฝึกโยคะ

๗.ห้ามสูบหรี่และสิ่งเสพติดในศูนย์ฯเด็ดขาด

๘.กรุณาอย่านำเนื้อสัตว์ เข้ามารับประทานในศูนย์ฯ

๙.ช่วงเข้าค่ายควรรับประทานอาหารตามที่ศูนย์ฯ จัดให้

๑๐.กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ-ไฟฟ้า

๑๑.รักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในศูนย์ฯ

๑๒.ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะสด ขยะแห้ง(ขยะสดจะนำไปทำปุ๋ยเพื่อปลูกผัก)

๑๓.ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้ป่วยในศูนย์ฯ ขอให้มีน้ำใจ เกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน

๑๔.ขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต(ฟรี)

กรณีที่ต้องการตรวจพิเศษ ได้แก่ ไขมันในเลือด ค่าการทำงานของตับ ไต หรือ ไทรอยด์ ทางโรงพยาบาลอำนาจเจริญได้จัดบริการไว้ โดยคิดค่าบริการตามรายการที่ตรวจ ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบราชการ

๑๕.กรอกข้อมูลลงในใบประเมินผลการเข้าค่าย ส่งให้เจ้าหน้าที่หลังจบค่าย

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม

๑. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหาร จากเดิมให้จืดลง ประมาณ ๑-๒ สัปดาห์

๒. เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ไฟฉาย สมุด ปากกา หมอน และถุงผ้าสำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวระหว่างอยู่ในค่าย (สิ่งที่ศูนย์ฯ สวนป่านาบุญ มีให้ยืมใช้ได้แก่ มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อ ถาดหลุม/ชาม ช้อน แก้วน้ำ และไม้แขวนเสื้อ แต่ถ้าท่านสะดวก สามารถนำของส่วนตัวมาใช้เองก็ได้)

(หมายเหตุ: ค่ายสุขภาพ ณ ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง ม.อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี กรุณาเตรียมเต็นท์ หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ ชาม ช้อน ขวดน้ำดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้งมาด้วย)

๓. เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อผ้ารัดรูป คอลึก กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นเหนือเข่า เสื้อแขนกุด) และนำเสื้อมีกระดุมหน้ามา ๑ ตัว สำหรับสวมขณะทำกัวซา

๔. ควรมาถึงค่ายก่อนวันอบรม ๑ วันเท่านั้น และไม่ควรเกิน ๑๘.๐๐ น.ของวันนั้น และอบรมจนครบตามกำหนด เพื่อผลต่อสุขภาพของท่านเอง

๕. เตรียมเงินมาพอสมควร เผื่อว่าท่านต้องการซื้อตำรา สื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง ซึ่งทางศูนย์มีไว้บริการ (กรุณานำถุงผ้า/กระเป๋ามาใส่ของที่ซื้อด้วย เพราะไม่มีถุงใส่ของไว้บริการ)

๖. ไม่นำเด็กเล็ก (ซึ่งสุขภาพดี) และสัตว์เลี้ยงมาในค่าย

๗. ที่พักเป็นเรือนนอนรวมแยกชายหญิง (ศาลาโปร่งโล่งไม่มีผนังกั้น) มีพื้นที่กางเต็นท์สำหรับท่านที่นำเต็นท์มาเอง (ไม่มีเต็นท์ให้ยืม)

๘. ห้องน้ำรวมอยู่ห่างจากที่พักประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ เมตร

๙. เอกสารที่ต้องนำมา บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ขณะลงทะเบียน เข้าค่าย


**
หมายเหตุ : อาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารปรับสมดุล รสชาติค่อนข้างจืดไม่มีส่วนประกอบของ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และน้ำมัน เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ควรรับประทานอาหารที่จัดให้ หากนำอาหารติดตัวมา ต้องไม่มีเนื้อสัตว์

ทางศูนย์ฯ ไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกาารอบรม

แผนที่่สวนป่านาบุญ ดอนตาล จ.มุกดาหาร

ให้ไปที่เว็บแผนที่กูเกิล แล้ว ค้นหา คำว่า "ตำบลดอนตาล อ.ดอนตาล จ. มุกดาหาร"
ก็จะเห็นแผนที่จากหน้ากูเกิล บอกเส้นทางไปอำเภอดอนตาล "สวนป่านาบุญ" อยู่ห่างจากตัวตลาดดอนตาลเพียงประมาณ 2 กิโลเมตร
หาไม่ยากเลย  ถ้ามาจาก มุกดาหาร เมื่อไปถึงตลาดตอนตาล ให้ขับขึ้นไป อีก 2 กม.จะถึง สวนป่านาบุญ
ใน Google earth ไม่พบ ถนน 202 ถนนสาย 202 นั้นมาจากโคราช แต่จะมาพบกับถนนสาย 2277 ขับต่อไป
จนถึงตลาดดอนตาลได้ หรือถ้ามาจากถนนสาย 2034
ที่มาจากอำเภอเมืองมุกดาหารก็สามารถมาถึงตลาดดอนตาลได้เช่นเดียวกัน ตลาดดอนตาลห่างจากอำเภอเมืองมุกดาหาร
ประมาณ 50 กม., ห่างจากอำเภอชานุมาน จ. อำนาจเจริญประมาณ 12.8 กม., ห่างจากป่าไร่ 29.3 กม.
และห่างจากแยกเลิงนกทา จ. ยโสธร (แยกถนน 212 พบกับ 2277) ประมาณ 50 กม.


แผนที่สำนักพิมพ์แสงแดด กทมฯแผนที่โรงเรียนผู้นำ จังหวัดกาญจนบุรีแผนที่สวนป่านาบุญ4 จ.นครพนมแผนที่อนุสรณ์สถานแดนอโศก จ.นครปฐม