สมัครเข้าค่ายสุขภาพได้ ฟรี ! ค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
     
 
แพทย์ทางเลือก วิถีธรรม


หมอที่เก่งที่สุดก็คือ ตัวเรา
และเครื่องมือที่แท้จริง
ในการบำบัดรักษาโรคคือ ร่างกายของเราเอง
www.morkeaw.net

 

ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ประจำปี 2560

และ ตารางตลาดวิถีธรรม (ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) & โรงบุญอาหารมังสวิรัติ ปี 2560

(ตารางกิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรม ประจำปี 2560 http://morkeaw-course2560.blogspot.com/)

 

 

 

ภาค วัน/เดือน/ปี หลักสูตร / สถานที่จัด หน่วยงาน/ติดต่อประสานงาน
ภาคอิสาน

5 - 13 ม.ค. 60
สวนป่านาบุญ 1

จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร 9 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 5 ธันวาคม 2559ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1221, 1224

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ 1
-คุณนิดน้อย   082-347-3898
-คุณป้าปาน    089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคกลาง

15 - 23 ม.ค. 60

สวนป่านาบุญ 3

จ.ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร 9 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 3
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  15 ธันวาคม 2559 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว
-ไฟฉาย -ถุงผ้าเพื่อใส่ของ และลดโลกร้อน (ไม่มีบริการถุงพลาสติก)

-คุณมล                 086-883-2834
-คุณปุ๊ก                  089-451-4998
-คุณเมนี่                085-123-1218
-คุณแก้ว               081-208-2211
สวนป่านาบุญ 3    081-800-4511

 

ภาคอิสาน

23-31 ม.ค. 60

จ.กาฬสินธุ์

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร 6 วัน)

ณ พุทธมลฑลแก่งดอนกลาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายกาฬสินธุ์และภาคอีสาน

เปิดรับสมัคร 26 ธันวาคม 2559 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะเพื่อพักค้าง
2.ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
3.ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม กระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
4.ไฟฉาย
5.หมวก เสื้อหนาวและอุปกรณ์กันหนาว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
บุญทัน    084-787-8604
บานเย็น   084-786-5870

 

ภาคเหนือตอนล่าง

25 ม.ค. 60

จ.นครสวรรค์

การบรรยายพิเศษ “ผ่าทางตันด้านสุขภาพ ด้วยการแพทย์วิถีธรรม”

ในงาน มหกรรมแพทย์แผนไทย และตลาดนัดสุขภาพ ด้วยการแพทย์ผสมผสาน ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น ๕
สวนสาธารณะ เทศบาลนคร นครสวรรค์

เวลา ๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
ภาคเหนือตอนล่าง

1-9 ก.พ. 60

จ.นครสวรรค์

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร 9 วัน)

ณ พุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เปิดรับสมัคร 1 มกรคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/โยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2.จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำส่วนตัว
3.เสื้อหรือผ้าห่มกันหนาว/ไฟฉาย

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ
-คุณนิดน้อย   082-347-3898
-คุณป้าปาน    089-753-3051
-คุณหมายขวัญพุทธ   094-484-1497
-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคเหนือตอนล่าง

11-17 ก.พ. 60

งานพุทธาภิเษก ครั้งที่ 41
ณ พุทธสถานปฐมอโศก ต.พระประโทน อ. เมือง จ.นครปฐม

เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ภาคอิสาน

18 - 26 ก.พ. 60
สวนป่านาบุญ 1
จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร 9 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 18 มกราคม  2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1221, 1224

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ 1
-คุณนิดน้อย   082-347-3898
-คุณป้าปาน    089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคใต้

1-9 มี.ค. 60

สวนป่านาบุญ 2

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร 9 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร  1 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า(งดใช้ถุงพลาสติก)เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
3.ไฟฉาย

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ 2
สมัครเข้าค่ายได้ที่
-คุณต้อย    081-301-4587
-คุณรวย     081-084-5469
-คุณจู         081-496-8042

ประสานงาน
-คุณมัณฑณา   081-690-2311

วันที่ 9 กรกฎาคม 2560

ร่วมกิจกรรมตลาดวิถีธรรม
เปิดตลาดสุขภาพวิถีธรรม
พบกับสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยม
ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ

ภาคเหนือตอนบน

12-20 มี.ค. 60

จ. แพร่

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร 9 วัน)

ณ อาวาสสถานฮอมบุญอโศก
บ้านป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร  12 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย

 1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะเพื่อพักค้าง
 2. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
 3. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
 4. กระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
 5. ไฟฉาย, หมวก เสื้อหนาวและอุปกรณ์กันหนาว

สมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่ :
-คุณอำนวย 089-757-3407
-คุณอรยา 093-136-9064
-คุณป้าน้อย 081-602-3878

ภาคอิสาน

23-28 มี.ค. 60

จ.หนองบัวลำภู

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)

วัดป่าภูฝางสันติธรรม
ต.นาเจริญ  อ.นาวัง  จ.หนองบัวลำภู

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะเพื่อพักค้าง
2.ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
3.ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม กระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
4.ไฟฉาย
5.หมวก เสื้อหนาวและอุปกรณ์กันหนาว

สมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่ :

-คุณณัฎพัด        081-768-3242
-คุณฝน              081-592-5471
-คุณสุวิมล          098-853-1488
-คุณสุชาดา         085-741-9097

ภาคกลาง

30 มี.ค. – 4  เม.ย. 60

สวนป่านาบุญ 3
จ.ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 3
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  1 มีนาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว
-ไฟฉาย -ถุงผ้าเพื่อใส่ของ และลดโลกร้อน (ไม่มีบริการถุงพลาสติก) เตรียมภาชนะใส่อาหารส่วนตัว และที่ขูดมะละกอมาด้วย

-คุณมล                 086-883-2834
-คุณปุ๊ก                  089-451-4998
-คุณเมนี่                085-123-1218
-คุณแก้ว               081-208-2211
สวนป่านาบุญ 3    081-800-4511

 

ภาคอิสาน

5-11 เม.ย. 60
พุทธสถานราชธานีอโศก

งานปลุกเสกพระแท้ๆ ของพุทธ ครั้งที่ 41
ณ พุทธสถานราชธานีอโศก
ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ภาคอิสาน

13-15 เม.ย. 60
พุทธสถานราชธานีอโศก

งานตลาดอาริยะ ปีใหม่ 2560
ณ พุทธสถานราชธานีอโศก
ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เชิญท่านที่สนใจร่วมงานได้ในวันดังกล่าว

ภาคกลาง

18-26 เม.ย. 60

สวนป่านาบุญ 3

ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 18 + ปฐมนิเทศนักศึกษาสถาบันวิชชาราม (ชั้นปีที่ 1-6 นักศึกษาแพทย์วิถีธรรม)

รับสมัครและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
สถาบันวิชชาราม ปัญญาตรี โท เอก สาขาจิตอาสาวิถีธรรม

-ประชุมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั่วโลก (รอกำหนดวันอีกครั้ง)

ณ สวนป่านาบุญ 3
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เปิดรับสมัคร 18 มีนาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ:
1. พึ่งตน และทานอาหารมื้อเดียวได้
2. สุขภาพแข็งแรง (งดรับผู้ป่วย)
3. สำหรับผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์
วิถีธรรม 5-7  วันมาแล้วเท่านั้น
4. หากสะดวก กรุณานำผ้าห่มมาด้วย

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปัญญาตรี โท เอก สถาบันวิชชาราม
หลักสูตร “จิตอาสาวิถีธรรม สถาบันวิชชาราม”
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สมัคร พร้อมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ 18-26 เมษายน 2559
ณ ค่ายพระไตรปิฎก (แพทย์วิถีธรรม) ครั้งที่ 18

สวนป่านาบุญ 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

1. สำหรับผู้จะเข้าค่ายพระไตรปิฎก สมัครเข้าค่าย (เป็นผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม 5-9 วัน มาแล้วเท่านั้น)
2. สำหรับนักศึกษาใหม่กรุณาแจ้งการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์
3. สำหรับนักศึกษาเก่าที่จะเข้าสอบเลื่อนชั้นปี
ทั้งสามข้อข้างต้นกรุณาแจ้งชื่อการเข้าค่ายและสอบได้ที่
-คุณหลิน โทร. 088-030-4812
(ไลน์ที่ 081-611-3213)
-คุณยุ้ย   โทร. 081-924-2439
-คุณปุ๊             089-452-0559
-คุณอ๊ะ           087-970-8624

-คุณมล                 086-883-2834
-คุณปุ๊ก                  089-451-4998
-คุณเมนี่                085-123-1218
-คุณแก้ว               081-208-2211
สวนป่านาบุญ 3    081-800-4511

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

กรณีสมัครทางอีเมล์ กรุณาระบุวัตถุประสงค์ในการสมัคร และเคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพมาเมื่อใด ที่ไหน จำนวนกี่ครั้งด้วยค่ะ

ภาคอิสาน

29 เม.ย. – 4 พ.ค. 60

จ.อุดรธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)

ณ อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ
159 หมู่ 11 บ้านศรีบุญเรือง ต.บ้านตาด อ.เมือง
จ.อุดรธานี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 29 มีนาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะเพื่อพักค้าง
2.ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
3.ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม กระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)

4.ไฟฉาย
5.หมวก เสื้อหนาวและอุปกรณ์กันหนาว

สมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่ :
-อุดรธานี : คุณพลพีร์                086-491-5710
-หนองบัวลำภู : คุณณัฎพัด        081-768-3242
-หนองคาย : คุณอุดมทรัพย์       081-957-1621
-ดินหนองฯ คุณกอใจ       086-863-2445

ภาคกลาง

6 - 14 พ.ค. 60

สวนป่านาบุญ 3
จ.ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร 9 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 3
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  6 เมษายน 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว
-ไฟฉาย -ถุงผ้าเพื่อใส่ของ และลดโลกร้อน (ไม่มีบริการถุงพลาสติก) เตรียมภาชนะใส่อาหารส่วนตัว และที่ขูดมะละกอมาด้วย

-คุณมล                 086-883-2834
-คุณปุ๊ก                  089-451-4998
-คุณเมนี่                085-123-1218
-คุณแก้ว               081-208-2211
สวนป่านาบุญ 3    081-800-4511

 

ภาคใต้

17 – 22 พ.ค. 60

จ. ตรัง

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)

ณ ทะเลธรรม อ.เมือง จ. ตรัง

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 17 เมษายน 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เต็นท์ ขวดน้ำดื่ม ภาชนะถ้วยชามช้อน พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัว มาด้วย

สมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่ :

-คุณบุษกร          089-853-7162
086-940-3318

-คุณเอ๊าท์ 087-622-7838

-คุณขวัญ 097-356-0059
ภาคอิสาน

25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 60

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร 9 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 25 เมษายน 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1221, 1224

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ 1
-คุณนิดน้อย   082-347-3898
-คุณป้าปาน    089-753-3051

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคตะวันตก

4-8 มิ.ย. 60

ประจวบคีรีขันธ์

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 5 วัน)

ณ บ้านทุ่งน้ำไท ซ.หัวนา 5 ต.หนองแก
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 4 พฤษภาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

-คุณน้อย  หัวหิน      083-993-3992 
-คุณจ๋า     หัวหิน      081-8747609
-คุณต่าย  หัวหิน      088-687-1551
-คุณพจน์  แม่กลอง   081-4339223
-คุณหนูดี ทับสะแก   097-297-6959
-คุณเจี๊ยบ กุยบุรี         087-411-7968
-คุณสุ โพธาราม        086-977-4847

ภาคใต

10-18 มิ.ย. 60
ภาคใต้
สวนป่านาบุญ 2

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร 9 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร  10  พฤษภาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
3.ไฟฉาย

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 2
สมัครเข้าค่ายได้ที่
-ต้อย 081-301-4587
-รวย 081-084-5469
-จู 081-496-8042
ประสานงาน
-คุณมัณฑณา 081-690-2311

ภาคอิสาน

21 – 26 มิ.ย. 60

จ. บุรีรัมย์

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทอง

บ้านตามา ม. 16 ต.ชุมแสง อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

เปิดรับสมัคร 21 พฤษภาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
3.ไฟฉาย

-คุณคำนึง 098-584-3075

-คุณธวัชชัย 089-099-6214

-คุณสุวิภา 086-449-0929

คุณนิด   089-189-9384

ภาคอิสาน

29 มิ.ย. - 7 ก.ค. 60
สวนป่านาบุญ 1
จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร 9 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1224, 1225
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๑
-คุณนิดน้อย   082-347-3898
-คุณป้าปาน    089-753-3051
-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคกลาง

5-13 ก.ค. 60
ภาคกลาง
สวนป่านาบุญ 3
จ.ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร 9 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 3
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  8 มิถุนายน 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว
-ไฟฉาย -ถุงผ้าเพื่อใส่ของ และลดโลกร้อน (ไม่มีบริการถุงพลาสติก) เตรียมภาชนะใส่อาหารส่วนตัว และที่ขูดมะละกอมาด้วย

-คุณมล                 086-883-2834
-คุณปุ๊ก                  089-451-4998
-คุณเมนี่                085-123-1218
-คุณแก้ว               081-208-2211
สวนป่านาบุญ 3    081-800-4511

ภาคใต้

12-20 ก.ค. 60
ภาคใต้
จ.สุราษฏร์ธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก  (หลักสูตร 9 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า(งดใช้ถุงพลาสติก)เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
3.ไฟฉาย

สมัครเข้าค่ายได้ที่ :

-คุณโสภา 086-741-4985

-คุณจุ้ง       089-866-6824
-คุณจุก       095-036-4640
-คุณเจี้ยบ    081-535-0510

ภาคเหนือตอนบน

19 - 27 ก.ค. 60

จ. เชียงใหม่่

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร 9 วัน)

ณ สำนักวิปัสสนาเกษตรใหม่ (หลัง ม.แม่โจ้)
ต. หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่่

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร  22 มิถุนายน์ 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย

 1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะเพื่อพักค้าง
 2. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
 3. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
 4. กระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
 5. ไฟฉาย, หมวก เสื้อหนาวและอุปกรณ์กันหนาว

สมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่ :
-คุณหล้า 091-138-3756
-คุณมะลิ 081-609-0324
-คุณนุช 098-764-7484

-คุณราตรี 086-1968426

ภาคอิสาน

27 ก.ค. - 4 ส.ค. 60
ภาคอิสาน
จ.นครราชสีมา

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร 9 วัน)

ณ พุทธสถาน สีมาอโศก  จ.นครราชสีมา

29 ก.ค. – 4 ส.ค. บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
27-28 ก.ค. สาธิต บรรยาย และฝึกปฏิบัติ โดยจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย

 1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะเพื่อพักค้าง
 2. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
 3. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม กระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
 4. ไฟฉาย
 5. หมวกและร่มกันแดดกันฝน

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่

คุณอิน วรัทยา ธรรมรักษ์ 086-356-9759
คุณ พิเชฐ สุดประเสริฐ 087-564-4251
-คุณยุทธณา 081-071-3603
-คุณปุณยนุช 081-854-3350

-คุณทิภา 086-355-3797


ภาคอิสาน

7 – 15 ส.ค. 60
สวนป่านาบุญ 1
จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร 9 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 7 กรกฎาคม  2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๑
-สวนป่านาบุญ ๑ 082-347-3898
-คุณนิดน้อย   083-594-1941
-คุณป้าปาน    089-753-3051
-คุณอ๊ะ           087-970-8624


-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคอิสาน

16-19 ส.ค. 60
พุทธสถานราชธานีอโศก

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 4 วัน)

ณ พุทธสถานราชธานีอโศก (บ้านราช)
99 ม.10  ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 16  กรกฎาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย

 1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะเพื่อพักค้าง
 2. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
 3. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม กระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
 4. ไฟฉาย
 5. หมวก เสื้อหนาวและอุปกรณ์กันหนาว

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ

-สวนป่านาบุญ ๑ 082-347-3898

-คุณป้าปาน    089-753-3051
-คุณอ๊ะ           087-970-8624
-คุญเฉง          085-021-1049
-คุณปลากระพง 086-488-3584

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
สอบถามเส้นทาง
-คุณตี้             085-306-3432

ผู้ประสานงานค่าย
-คุณปลากระพง   086-488-3584

ภาคใต้

19-24  ส.ค. 60
ภาคใต้
จ.สงขลา

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 5 วัน)

ณ วัดวังปริง ม.2 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 19 กรกฎาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 2
สมัครเข้าค่ายได้ที่
-ต้อย 081-301-4587
-รวย 081-084-5469
-จู 081-496-8042
ประสานงาน
-คุณมัณฑณา 081-690-2311

ภาคกลาง

27 – 31 ส.ค. 60
สถาบันฝึกอบรม
โรงเรียนผู้นำ
จ.กาญจนบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สถาบันฝึกอบรมโรงเรียนผู้นำ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 27 กรกฎาคม 2560ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
- ขวดน้ำดื่มส่วนตัว
- กระติกเก็บน้ำร้อน
- เสื่อโยคะ
- ผ้าขนหนู ผืนเล็ก
- หมวก / ร่มหรือเสื้อกันฝน
- ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติกทุกชนิด)

- เตรียมที่ขูดมะละกอมาด้วย

สำรองการเข้าค่ายได้ที่ :
-สำนักพิมพ์แสงแดด
สำหรับผู้ที่เดินทางกับทางแสงแดด
-คุณเตย
โทร 095-468-6588, 02-934-4414 ต่อ 207,209
โดยแจ้ง/ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
ผ่านทางโทรศัพท์ที่คุณเตย
-ชื่อ-สกุล-อายุ
-ที่อยู่
- อาชีพ
- การศึกษา
-หมายเลขโทรศัพท์-Email address
- เป้าหมายการอบรม
-โรคประจำตัวและหรืออาการไม่สบาย
- จำนวนครั้งที่เคยเข้ารับการอบรม
- ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ใด

-ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ
สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยตนเองเท่านั้น

ยอดผู้สมัครเต็มแล้ว ปิดรับสมัคร


ภาคอิสาน

9 – 17 ก.ย. 60

สวนป่านาบุญ 1
จ.มุกดาหาร

ค่ายพระไตรปิฎก –แฟนพันธุ์แท้ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ครั้งที่ 19 (หลักสูตร 9 วัน)  

ณ สวนป่านาบุญ 1
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

กิจกรรมพิเศษ

วันที่ 11-12 กันยายน 2560
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ เมตตาแสดงธรรม

วันที่ 16 กันยายน 2560
เวลา 7.00 – 16.00 น.
ประชุมใหญ่เครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560

เปิดรับสมัคร 9 สิงหาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ: 1. ทานอาหารมื้อเดียว  พึ่งตนเองได้
2. งดรับผู้ป่วยทั้งหนักและไม่หนัก
3. สำหรับนักศึกษาแพทย์วิถีธรรมและ
ผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม 5-9 วัน มาแล้วเท่านั้น

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1. เต้นท์/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/โยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก)  เพื่อพักค้าง
2. ขวดน้ำส่วนตัว
3. ร่มหรือเสื้อกันฝน/ไฟฉาย

4. ป้ายชื่อและปลอกแขนจิตอาสา

คุณสมบัติผู้เข้าค่าย
สำหรับผู้จะเข้าค่ายพระไตรปิฎก สมัครเข้าค่าย  ต้องเป็นผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม 5-9  วัน มาแล้วเท่านั้น
ติดต่อการเข้าค่ายได้ที่ :

สวนป่านาบุญ ๑ 082-347-3898

-คุณยุ้ย   081-924-2439
-คุณปุ๊             089-452-0559
-คุณอ๊ะ           087-970-8624

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
กรณีสมัครทางอีเมล์ กรุณาระบุวัตถุประสงค์ในการสมัคร และเคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพมาเมื่อใด ที่ไหน จำนวนกี่ครั้งด้วยค่ะ

ภาคอิสาน

20 - 28 ก.ย. 60
สวนป่านาบุญ 1
จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร 9 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 22 สิงหาคม  2560ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๑
-สวนป่านาบุญ ๑ 082-347-3898
-คุณนิดน้อย   083-594-1941
-คุณป้าปาน    089-753-3051
-คุณอ๊ะ           087-970-8624

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคกลาง

7-15 ต.ค. 60
สวนป่านาบุญ 3

จ.ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร 6 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 3
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  8 ตุลาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว

-ไฟฉาย -ถุงผ้าเพื่อใส่ของ และลดโลกร้อน (ไม่มีบริการถุงพลาสติก)

-คุณมล                 086-883-2834
-คุณปุ๊ก                  089-451-4998
-คุณเมนี่                085-123-1218
-คุณแก้ว               081-208-2211
สวนป่านาบุญ 3    081-800-4511

ภาคอิสาน

29 ต.ค. – 3 พ.ย.  60

จ. ขอนแก่น

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ วัดป่าสามัคคีสันติธรรม ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง
จ.ขอนแก่น 

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) 
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาภาคอีสาน

เปิดรับสมัคร 29 กันยายน  2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ 
097-3018386
084-5101060
089-7149912

088-5901255

อีเมลล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคกลาง 4 – 8 พ.ย. 60

งานมหาปวารณา

ณ ปฐมอโศก ต.พระประโทน อ. เมือง จ.นครปฐม

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ กรณีพักค้าง ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม

3.ไฟฉาย
เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว
ภาคใต้

5 – 9 พ.ย. 60

สวนป่านาบุญ 2

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร  7 ตุลาคม  2560ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม

3.ไฟฉาย
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 2
สมัครเข้าค่ายได้ที่
-ต้อย 081-301-4587
-รวย 081-084-5469
-จู 081-496-8042
ประสานงาน
-คุณมัณฑณา 081-690-2311
ภาคเหนือตอนบน

11 – 19 พ.ย. 60

จ. เชียงราย

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร 9 วัน)

ณ ชุมชน ดอยรายปลายฟ้า
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาภาคเหนือ
รับจำนวน 500 ท่าน

เปิดรับสมัคร 11 ตุลาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย

 1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ เพื่อพักค้าง
 2. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
 3. ขวดน้ำดื่มสำหรับพกพา และหรือกระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
ไฟฉาย หมวกและร่มกันแดดกันฝน
โทร 086-917-4646, 089-560-9292
ภาคใต้

22-30 พ.ย. 60

สวนป่านาบุญ 1

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร 9 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร  22 ตุลาคม 2560ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า(งดใช้ถุงพลาสติก)เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม

3.ไฟฉาย

ติดต่อสมัครเข้ารับการอบรม
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๑

-สวนป่านาบุญ 1   
082-347-3898
094-896-4811
061-975-4544

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคกลาง

1-5 ธ.ค. 60

สวนป่านาบุญ 3

จ.ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ 3
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  1 พฤศจิกายน 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว

-ไฟฉาย -ถุงผ้าเพื่อใส่ของ และลดโลกร้อน (ไม่มีบริการถุงพลาสติก)

-คุณมล                 086-883-2834
-คุณปุ๊ก                  089-451-4998
-คุณเมนี่                085-123-1218
-คุณแก้ว               081-208-2211
สวนป่านาบุญ 3    081-800-4511

ภาคกลาง

6 – 11 ธ.ค. 60

จ. ราชบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร 6 วัน)

ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(ทางเข้าวัดพระศรีอารย์)

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 6 พฤศจิกายน 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่ม ภาชนะถ้วยชามช้อนส่วนตัว
-อุปกรณ์เต็นท์ มุ้ง เสื่อ ผ้าห่ม เพื่อการพักค้าง
-กระติกเก็บน้ำร้อน
-เสื้อและอุปกรณ์กันหนาว

-ไฟฉาย และของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

ติดต่อสมัครเข้ารับการอบรม
-คุณสุรีพร        086-977-4847
-คุณวรวัตร       086-503-3240
-คุณหนิง          081-899-0565

ภาคอิสาน

15-23 ธ.ค. 60
สวนป่านาบุญ 1

จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร 9 วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ติดต่อสมัครเข้ารับการอบรม
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๑

-สวนป่านาบุญ 1   
082-347-3898
094-896-4811
061-975-4544

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคอิสาน

28-31 ธ.ค. 60

1-3 ม.ค. 61

งานบรรดาบัณฑิตบุญนิยม (ว.บบบ) ครั้งที่ 5
งานเพื่อฟ้าดิน นิทรรศการมีชีวิต กสิกรรมไร้สารพิษ ศาสตร์พระราชา

ณ พุทธสถานราชธานีอโศก (บ้านราช)
อาคารเฮือนสวน ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

                                        

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

ไม่ต้องสมัคร ลงทะเบียนได้ที่งานในวันงานจริง
 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด ณ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

 


การสมัครเข้าค่ายสุขภาพ

สวนป่านาบุญ ๑ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

สมัครได้ที่ ... โรงพยาบาลอำนาจเจริญ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 045-511-941-8 ต่อ 1224 , 1225 หรือ โทร คุณเอ 082-347-3898 หรือ คุณป้าปาน   089-753-3051

E-mail : suanpanaboon.app@gmail.com

สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

สมัครได้ที่ ... -- อ. วิ  089-977-7039, คุณจรัญ 084-745-8069, คุณยักษ์  081-698-0623
ประสานงาน -คุณมัณฑณา      081-690-2311

สวนป่านาบุญ ๓ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สมัครได้ที่ ... สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511, คุณปุ๊ก  089-4514998, คุณมล 086-883-2834,
คุณเมนี่ 085-123-1218, คุณแก้ว 081-208-2211

สวนป่านาบุญ ๔ อ. อุ่มเหม้า จ.นครพนม

สมัครได้ที่ ... สมัครได้ที่ ... -คุณบินตรง 087-435-3455, คุณหลิน 081-611-3213

E-mail : suanpanaboon.app@gmail.com

สถาบันผึกอบรมโรงเรียนผู้นำ จ.กาญจนบุรี

สมัครได้ที่ ... บริษัท สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัด
                   ผู้ประสานงาน..คุณปุ๊ 089-452-0559 , 02-934-4414 ต่อ 208-210 แฟกซ์ 02-934-4411
                   อีเมล suanpanaboon.app@gmail.com

เป้าหมายของการจัดอบรม

  • ๑. เรียนรู้กลไก การเกิด และการหายของโรคต่าง ๆ โรคเหล่านี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด บรรเทา หรือหายได้ด้วยการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ

  ๒. เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค ควบคุมโรค ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพด้วยเทคนิค ๙ ข้อ สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ เช่น มะเร็ง เนื้องอก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง โรคหัวใจ หอบหืด ไตเสื่อม ภูมิแพ้ ปวดตามข้อ ปวดเมื่อย บวม แดง ร้อนตามร่างกาย และผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานน้อย เป็นต้น

๓.เรียนรู้เทคนิคการรับประทานอาหาร ตามลำดับการย่อยง่ายคุ้มครองเซลล์ และมารู้จักอาหารปรับสมดุล

๔.มารู้จัก ผัก ผลไม้ สมุนไพร และกลุ่มอาหารฤทธิ์ร้อน-ฤทธิ์เย็น

๕.เรียนรู้การทำน้ำสมุนไพร และการปรุงอาหารเพื่อปรับสมดุลร้อน- เย็น

๖.เรียนรู้กายบริหาร โยคะ กดจุดลมปราณ ตามอวัวยะต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ

๗.เรียนรู้การระบายพิษออกจากร่างกาย ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักแพทย์วิถีธรรม

๘.เรียนรู้วิธีดับโลก(โรค) ร้อน ด้วยวิถีแห่งพรหม

๙.เพื่อให้ทุกท่านมาเป็นหมอดูแลและบำบัดสุขภาพตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งยา หรือลดการใช้ยา

 

ข้อควรทราบและปฏิบัติ เมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพ

๑.ลงทะเบียนพร้อมยื่นบัตรประชาชน รับป้ายชื่อติดหน้าอก

๒.ยืมเครื่องนอน เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร (ถ้าไม่ได้เตรียมมา)

๓.ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง มิใช่สถานที่รักษาพยาบาลจะรับผู้อบรมเฉพาะช่วงเวลาจัดค่ายเท่านั้น

๔.ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีญาติมาดูแลด้วย

๕.ผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ ขอให้ส่งญาติมาอบรมแทน

๖.โปรดแต่กายสุภาพเรียบร้อยเวลาอยู่ในค่าย งดสวมกระโปรงหรือกางเกงที่สั้นมาก เสื้อสายเดี่ยว หรือเสื้อผ้ารัดรูป เตรียมกางเกงที่สวมสบายสำหรับฝึกโยคะ

๗.ห้ามสูบหรี่และสิ่งเสพติดในศูนย์ฯเด็ดขาด

๘.กรุณาอย่านำเนื้อสัตว์ เข้ามารับประทานในศูนย์ฯ

๙.ช่วงเข้าค่ายควรรับประทานอาหารตามที่ศูนย์ฯ จัดให้

๑๐.กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ-ไฟฟ้า

๑๑.รักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในศูนย์ฯ

๑๒.ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะสด ขยะแห้ง(ขยะสดจะนำไปทำปุ๋ยเพื่อปลูกผัก)

๑๓.ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้ป่วยในศูนย์ฯ ขอให้มีน้ำใจ เกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน

๑๔.ขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต(ฟรี)

กรณีที่ต้องการตรวจพิเศษ ได้แก่ ไขมันในเลือด ค่าการทำงานของตับ ไต หรือ ไทรอยด์ ทางโรงพยาบาลอำนาจเจริญได้จัดบริการไว้ โดยคิดค่าบริการตามรายการที่ตรวจ ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบราชการ

๑๕.กรอกข้อมูลลงในใบประเมินผลการเข้าค่าย ส่งให้เจ้าหน้าที่หลังจบค่าย

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม

๑. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหาร จากเดิมให้จืดลง ประมาณ ๑-๒ สัปดาห์

๒. เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ไฟฉาย สมุด ปากกา หมอน และถุงผ้าสำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวระหว่างอยู่ในค่าย (สิ่งที่ศูนย์ฯ สวนป่านาบุญ มีให้ยืมใช้ได้แก่ มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อ ถาดหลุม/ชาม ช้อน แก้วน้ำ และไม้แขวนเสื้อ แต่ถ้าท่านสะดวก สามารถนำของส่วนตัวมาใช้เองก็ได้)

(หมายเหตุ: ค่ายสุขภาพ ณ ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง ม.อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี กรุณาเตรียมเต็นท์ หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ ชาม ช้อน ขวดน้ำดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้งมาด้วย)

๓. เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อผ้ารัดรูป คอลึก กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นเหนือเข่า เสื้อแขนกุด) และนำเสื้อมีกระดุมหน้ามา ๑ ตัว สำหรับสวมขณะทำกัวซา

๔. ควรมาถึงค่ายก่อนวันอบรม ๑ วันเท่านั้น และไม่ควรเกิน ๑๘.๐๐ น.ของวันนั้น และอบรมจนครบตามกำหนด เพื่อผลต่อสุขภาพของท่านเอง

๕. เตรียมเงินมาพอสมควร เผื่อว่าท่านต้องการซื้อตำรา สื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง ซึ่งทางศูนย์มีไว้บริการ (กรุณานำถุงผ้า/กระเป๋ามาใส่ของที่ซื้อด้วย เพราะไม่มีถุงใส่ของไว้บริการ)

๖. ไม่นำเด็กเล็ก (ซึ่งสุขภาพดี) และสัตว์เลี้ยงมาในค่าย

๗. ที่พักเป็นเรือนนอนรวมแยกชายหญิง (ศาลาโปร่งโล่งไม่มีผนังกั้น) มีพื้นที่กางเต็นท์สำหรับท่านที่นำเต็นท์มาเอง (ไม่มีเต็นท์ให้ยืม)

๘. ห้องน้ำรวมอยู่ห่างจากที่พักประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ เมตร

๙. เอกสารที่ต้องนำมา บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ขณะลงทะเบียน เข้าค่าย


**
หมายเหตุ : อาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารปรับสมดุล รสชาติค่อนข้างจืดไม่มีส่วนประกอบของ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และน้ำมัน เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ควรรับประทานอาหารที่จัดให้ หากนำอาหารติดตัวมา ต้องไม่มีเนื้อสัตว์

ทางศูนย์ฯ ไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกาารอบรม

แผนที่่สวนป่านาบุญ ๑ ดอนตาล จ.มุกดาหาร

ให้ไปที่เว็บแผนที่กูเกิล แล้ว ค้นหา คำว่า "ตำบลดอนตาล อ.ดอนตาล จ. มุกดาหาร"
ก็จะเห็นแผนที่จากหน้ากูเกิล บอกเส้นทางไปอำเภอดอนตาล "สวนป่านาบุญ" อยู่ห่างจากตัวตลาดดอนตาลเพียงประมาณ 2 กิโลเมตร
หาไม่ยากเลย  ถ้ามาจาก มุกดาหาร เมื่อไปถึงตลาดตอนตาล ให้ขับขึ้นไป อีก 2 กม.จะถึง สวนป่านาบุญ
ใน Google earth ไม่พบ ถนน 202 ถนนสาย 202 นั้นมาจากโคราช แต่จะมาพบกับถนนสาย 2277 ขับต่อไป
จนถึงตลาดดอนตาลได้ หรือถ้ามาจากถนนสาย 2034
ที่มาจากอำเภอเมืองมุกดาหารก็สามารถมาถึงตลาดดอนตาลได้เช่นเดียวกัน ตลาดดอนตาลห่างจากอำเภอเมืองมุกดาหาร
ประมาณ 50 กม., ห่างจากอำเภอชานุมาน จ. อำนาจเจริญประมาณ 12.8 กม., ห่างจากป่าไร่ 29.3 กม.
และห่างจากแยกเลิงนกทา จ. ยโสธร (แยกถนน 212 พบกับ 2277) ประมาณ 50 กม.


แผนที่สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชแผนที่สวนป่านาบุญ ๓ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีแผนที่สวนป่านาบุญ ๔ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม