Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สมัครเข้าค่ายสุขภาพ ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ***ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมร่วมกับ โครงการลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก โดยนำถุงผ้ามาใส่สินค้า ***ขอเชิญชวนร่วมกันรณรงค์การใช้น้ำ ใช้ไฟอย่างประหยัดในค่ายสุขภาพ**


องค์ความรู้


ลิงค์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

รับข่าวสาร

แพทย์วิถีธรรม ทาง Line

วันนี้คุณดื่มน้ำย่านาง
หรือยังค่ะ ?

แนะนำหนังสือใหม่ !
มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

  


web analyzer

 

 

     

 

 

ผลงาน ชุดที่ ๑:-

กดคลิกเพื่อดูรายละเอียด

ย่านาง

ถอดรหัสสุขภาพ เล่ม ๑

ความลับฟ้า

มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

ยอดยาดี

คู่มือแพทย์วิถีธรรม

 

ผลงานชุดที่ ๒:-

กดคลิกเพื่อดูรายละเอียด

สู้ทุกทุกข์ภัย ด้วยใจเป็นสุข

คนพอเพียง

เทคนิคทำใจให้หายโรค

มหัศจรรย์ น้ำปัสสาวะ

เทคนิคการดูแลสุขภาพ

อาหารล้างพิษปรับสมดุล

 

ผลงานชุดที่ ๓:-

กดคลิกเพื่อดูรายละเอียด

วิทยานิพนธ์

ความผาสุกที่แท้จริง

การเตรียมวางขันธ์วางร่าง

สมุดบันทึก บทเพลงธรรม

สมุนไพรฤทธิ์เย็น

ยาเม็ดที่ ๔ การพอกทา หยอด

 

 

สื่อ DVD ชุดที่ ๑:-

๑. DVD ยา ๙ เม็ด ค่าย ๓ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒.DVD ยา ๙ เม็ด ค่าย ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

๓.DVDกัวซาแบบแพทย์วิถีธรรม

๔.DVDมหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ

๕.VCDโยคะ ๑ ชั่วโมง

๖.DVDโยคะ ๒ ชั่วโมง

.

สื่อ MP 3 ชุดที่ ๒:-

๑.DVD MP3 ค่ายพระไตรปิฏก ครั้ง ที่ ๓ วันที่ ๒๕-๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

๒.DVD MP3 ค่ายพระไตรปิฏก ครั้ง ที่ ๕ วันที่ ๓๐-๐๖ กรกฏาคม ๒๕๕๕

๓.MP3 วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี

 

 

สื่อ MP 3 ชุดที่ ๓:-

๑.MP3 ค่ายสุขภาพ สถาบันโรงเรียนผู้นำ วันที่ ๑-๗ กันยายน ๒๕๕๕

๒.MP3 ค่ายสุขภาพ สาธารณสุข ราชบุรี วันที่ ๖-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

๓.MP3 โรคเกิด และหายได้อย่างไร

 

 

 

   
 

คลิกเพื่อติดตามข่าวสารของแพทย์วิถีธรรมในช่องทางต่าง ๆ

การมีสุขภาพที่ดี คือ การทำให้ได้ตามที่รู้

ไม่ใช่แค่รู้แล้ว จะมีสุขภาพที่ดีได้

ซึ่งการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

ที่ต้องฝึกฝนทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติสุขของวิถีชีวิต

นั่นคือ ความสำเร็จของการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง

ที่เรามุ่งหวังอยากให้พี่น้องผองเพื่อนทุกๆ ท่านได้รับ.

 

หมอ ที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวคุณเอง

และเครื่องมือที่แท้จริงในการบำบัดรักษาโรคคือ ร่างกายของเราเอง..

.