Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สมัครเข้าค่ายสุขภาพ ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ***ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมร่วมกับ โครงการลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก โดยนำถุงผ้ามาใส่สินค้า ***ขอเชิญชวนร่วมกันรณรงค์การใช้น้ำ ใช้ไฟอย่างประหยัดในค่ายสุขภาพ**


องค์ความรู้


ลิงค์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

รับข่าวสาร

แพทย์วิถีธรรม ทาง Line

วันนี้คุณดื่มน้ำย่านาง
หรือยังค่ะ ?

แนะนำหนังสือใหม่ !
มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

  


web analyzer

 

ข่าวสารแพทย์วิถีธรรม

 • เลขที่ ๐๒/๒๕๕๕ เรื่องการสมัครเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
 • เลขที่ ๐๒/๒๕๕๕ ใบสมัครเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
 • เลขที่ ๐๓/๒๕๕๕ เรื่องการแจ้งข้อมูลการแพทย์วิถีธรรมและหลักการพิจารณาเลือกวิธีการดูแลสุขภาพ
 • เลขที่ ๕๖๐๑๐๐๑ เรื่องแนวปฏิบัติเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ในการทำกิจกรรมส่วนกลาง
 • เลขที่ ๕๖๐๑๐๐๒ ใบสมัครวรสารแพทย์วิถีธรรม

  กระดานข่าวแพทย์วิถีธรรม

  • ***ประกาศบุคคล สิ้นสุดสภาพการเป็น จิตอาสาและวิทยากรทางการแพทยฺ์วิถีธรรม***

   เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

    

   ๑ .ตามประกาศ ที่ พวธ.๐๐๑.๑๐.๑๖/๒๕๕๘

    

   ด้วยนายกล้าให้ โพธิผล(ขิง) อดีตจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เครือข่ายภาคอีสานได้กระทำผิดกฏระเบียบขององค์กรแพทย์วิถีธรรม จึงมีมติตัดสินให้นาย กล้าให้ โพธิผล (ขิง) เป็นบุคคลสิ้นสุดสภาพการเป็น "จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม"เป็นระยะเวลา ปี นับแต่วันที่ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๐๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยนายกล้าให้ โพธิผล(ขิง) ได้ถูกถอดถอนออกจากการเป็น "จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม และ "วิทยากรผู้มีคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ได้อนุมัติให้โดยองค์กรแพทย์วิถีธรรม ร่วมกับ สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

   ****(อ่านต่อ)****

   ๒. ตามประกาศ ที่ พวธ. ๐๐๒.๑๐.๑๖/๒๕๕๘

    ด้วยนางสาวกรรณิการ์ ถนอมพล (โอ๋เอ๋) ได้กระทำผิดกฏระเบียบองค์กรแพทย์วิถีธรรม ที่ประชุมคณะกรรมการองค์กรแพทย์วิถีธรรม จึงมีมติตัดสินให้ นางสาว กรรณิการ์ ถนอมพล(โอ๋เอ๋) ได้ถูกถอดถอนออกและสิ้นสุดสภาพการเป็น "จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" เป็นระยะเวลา ปี นับตั้งแต่วันที่ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๐๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ *******(อ่านต่อ)****

    

   องค์กรแพทย์วิถีธรรม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่ได้กระทำไป โดยบุคคลทั้งสองข้างต้น นับตั้งแต่วันที่ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

    

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ

   นายใจเพชร กล้าจน

   ประธานเครือข่ายองค์กรแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยและ

   ประธานศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

   สวนป่านาบุญ ๑ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

    


   เนื่องจาก www.morkeaw.com 

   ถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูล

   โดยทางทีมงานแพทย์วิถีธรรมไม่ทราบเรื่อง

   ขณะนี้ข้อมูลที่แสดงในเว็ปดังกล่าว

   ไม่ใช่ข้อมูลของการแพทย์วิถีธรรม

   (หมอ เขียว)ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร

   การแพทย์วิถีธรรม(หมอเขียว)

   มีเว็ปเดียวคือ 

   www.morkeaw.net 

   เท่านั้น หมอเขียวดอทเน็ต

    

   
   
 

คลิกเพื่อติดตามข่าวสารของแพทย์วิถีธรรมในช่องทางต่าง ๆ

การมีสุขภาพที่ดี คือ การทำให้ได้ตามที่รู้

ไม่ใช่แค่รู้แล้ว จะมีสุขภาพที่ดีได้

ซึ่งการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

ที่ต้องฝึกฝนทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติสุขของวิถีชีวิต

นั่นคือ ความสำเร็จของการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง

ที่เรามุ่งหวังอยากให้พี่น้องผองเพื่อนทุกๆ ท่านได้รับ.

 

หมอ ที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวคุณเอง

และเครื่องมือที่แท้จริงในการบำบัดรักษาโรคคือ ร่างกายของเราเอง..

.