ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ประจำปี 2560

และ ตารางตลาดวิถีธรรม (ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) & โรงบุญอาหารมังสวิรัติ ปี 2560

(ตารางกิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรม ประจำปี 2560 http://morkeaw-course2560.blogspot.com/)