คุณ แหม่ อายุ49 ปี จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม สังกัดสวนป่านาบุญ 3 ปัจจุบันสุขภาพแข็งแรง
เพราะได้เรียนรู้ฟื้นฟูและป้องกัน กับแพทย์วิถีธรรม คือ เทคนิคยา 9 ข้อ ยา 9 เม็ด
ปัญาหาสุขภาพก่อน มาพบแพทย์วิถีธรรม คือ โรคเข่าเสื่อม หมอบอกว่าให้เปลี่ยน หัวเข่าเลย คิดว่ามันหน้ากลัว
เลยหาวิธีอย่าอื่นดีกว่าจึง มาใช้แพทย์วิถีธรรมในการรักษาตนเอง ค่ะ ใช้น้ำปัสสาวะ ทั้ง ดื่ม หยอด ทา และปรับในเรื่องของอาหาร
Share This