ยกเลิกการจัดค่ายอบรม ปี 2563 ยกเลิกการจัดค่ายอบรม ปี 2563
Select Page
คุณ วงศ์ประสิทธิ์ มะลิรส อายุ 48 ปี รับราชการ สาธารณสุข
เป็นภูมิแพ้ ทางเดินหายใจ จาม ไอ เป็นประจำ ไม่ว่า อากาศ ร้อน หรือ เย็น เป็น มา 10 ปี
ใช้การรับษาแพทย์แผนปัจจุบันอาการไม่ดีขึ้น เป็นเหมือนเดิมและมีอาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่หาย
และ ได้มาเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรม ใช้น้ำปัสสาวะโดยการดื่ม ทา หยอด และเทคนิค 9 ข้อ ยา 9 เม็ด ทำให้โรคนั้นหายอย่างเด็จขาด
Share This