งานวิจัย เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาค่ายสุขภาพออนไลน์ของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย”

ค้นหา
Generic filters

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย

เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาค่ายสุขภาพออนไลน์ของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย”

คุณสมบัติดังนี้

 • ผู้ที่มีความสนใจดูแลสุขภาพด้วยแนวทางของแพทย์วิถีธรรม และมีอาการไม่สบายหรือมีโรคประจำตัว
 • อายุ 18- 80 ปี
 • สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ (ไลน์, เฟซบุ๊ก, ยูทูบ, ซูม) ผ่านมือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ได้
 • ยินดีเข้าร่วมกรอกแบบสอบถามตลอดโครงการ

โดยการวิจัยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท ถ้าท่านเข้าผ่านทางมือถือ โปรดแตะลิงก์ใต้หมวดที่ตรงกับท่าน ตามข้อมูลด้านล่างนี้ (ถ้าใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าผ่านมือถือโดยการสแกนรูป QR Code ได้)

 1. กลุ่มผู้ที่เคยเข้าอบรมค่ายสุขภาพ
  https://line.me/R/ti/g/DBlbCjxTlZ
 2. กลุ่มผู้ที่ไม่เคยเข้าอบรมค่ายสุขภาพ เรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
  https://line.me/R/ti/g/h_-R1EQ9mk
 3. กลุ่มผู้สมัครเข้าค่ายออนไลน์ตั้งแต่ สิงหาคม 2563 (สมาชิกใหม่)
  https://line.me/R/ti/g/lXmux7KQ5-

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ สาธุ

งานวิจัยอื่น ๆ

เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ

[dsm_text_notation notation_text="เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" notation_width="3" _builder_version="4.14.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะ

[dsm_text_notation notation_text="ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" notation_width="3" _builder_version="4.14.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

งานวิจัย: ผลของการเสริมพลังต่อพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์

กการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมพลังต่อพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์และภาวะสุขภาพของผู้เข้าร่วมอบรมแพทย์วิถีธรรม

งานวิจัย: การเผชิญความเครียด ของครอบครัวผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มแข็งในการมองโลก ความเครียด การเผชิญความเครียดของครอบครัวที่ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จังหวัดอุบลราชธานี

งานวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ชี้เห็นว่าการรับประทานอาหาร สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล พัฒนาทางปัญญาและการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมหน้าท้อง ซึ่งสามารถข้ามผ่านความทุกข์ที่เกิดกับตน ด้วยการพยายามปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีล 5 และเชื่อในผลของการกระทำว่าการคิด พูด ทำ ที่ดีมีผลต่อดีต่อตนเองและผู้อื่น

วิทยานิพนธ์ ดร.ใจเพชร กล้าจน

วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร...