Taking too long? Close loading screen.
ค้นหา
Generic filters

เม็ดเสริม 1 : ทานสมุนไพรปรับสมดุล

สมุนไพรปรับสมดุล: Playlist

ตามหลักแพทย์วิถีธรรม พบว่าภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล
ทำให้เกิดโรคทุกโรค เช่น มะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดัน ไขมัน
รวมทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อต่างๆ
การปรับสมดุลร้อนเย็น จะส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น ช่วยลดโรคได้ทุกโรค

กลไกการทำให้สุขภาพดี

กลไกการทำให้สุขภาพดี ก็คือเมื่อรับประทานสมุนไพรที่สมดุลร้อนเย็นกับชีวิต สัญญาของชีวิตจะดูดดึงสารและพลังงานของสมุนไพรดังกล่าว ไปดับพิษร้อนเย็นไม่สมดุลและหล่อเลี้ยงชีวิต ทำให้ชีวิตมีพลังมากขึ้นจากการที่สารและพลังของสมุนไพรที่สมดุลร้อนเย็นไปหล่อเลี้ยงชีวิต และจากการที่ไม่ต้องเสียพลังขับพิษที่ดับได้แล้ว เมื่อชีวิตมีพลังมากขึ้น สัญญาของชีวิตจึงสามารถผลักดันพิษร้อนเย็นที่ไม่สมดุลที่ยังตกค้างอยู่ออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้น ทำให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และอายุยืน

กรณีที่มีภาวะร้อนเกิน ดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น หรือที่เรียกว่า น้ำคลอโรฟิลด์สดจากธรรมชาติ

วิธีทำ

การเก็บสมุนไพรฤทธิ์เย็น ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น จะเป็นช่วงที่ได้พลังงานของสมุนไพรได้มากที่สุด เช่น ใบย่านางเขียว 5-20ใบ ใบเตย 1-3ใบ บัวบก ครึ่ง-1กำมือ หญ้าปักกิ่ง 1-5ต้น ใบอ่อมแซบ (เบญจรงค์) ครึ่ง-1กำมือ ผักบุ้ง ครึ่ง-1กำมือ ใบเสลดพังพอน ครึ่ง-1กำมือ หยวกกล้วย ครึ่ง-1คืบ และว่านกาบหอย 3-5ใบ เป็นต้น จะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้

นำสมุนไพรที่ได้มาล้างให้สะอาด

วิธีการทำให้ได้น้ำจากใบสมุนไพรทำได้ 3 วิธี

  1. ขยี้ด้วยมือเปล่า ตำในครก ควรแยกออกจากครกตำน้ำพริก เพราะจะมีความเผ็ดของพริกติดอยู่
  2. ปั่นโดยเครื่องปั่น หั่นสมุนไพรให้ขนาดเล็กลง ปั่น 10 วินาที แล้วหยุด ปั่นใหม่ ไม่ควรปั่นนาน เพราะจะเสียพลังงานของสมุนไพร
  3. เคี้ยวใบสด ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์อื่น

ผสมน้ำเปล่า 1-3 แก้ว กรองผ่านกระชอนหรือผ้าบาง

เอาน้ำที่ได้มาดื่ม ครั้งละประมาณ ครึ่ง-1แก้ว วันละ 1- 3 ครั้ง ก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างหรือดื่มแทนน้ำตอนที่รู้สึกกระหายน้ำ ปริมาณการดื่มและความเข้มข้นของสมุนไพรอาจมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ตามความรู้สึกสุขสบายเบากายมีกำลัง  ***ไม่แนะนำให้ดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นแบบเข้มข้น อาจจะทำให้ท้องอืดได้

กรณีมีภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน

ให้กดน้ำร้อนใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น หรือนำไปต้ม หรือนำสมุนไพรฤทธิ์ร้อนมาผสมก่อนดื่มก็ได้ เช่น น้ำต้มขมิ้น/ขิง/ข่า/ตะไคร้/กระเพรา/โหระพา/กระชาย/มะตูม เป็นต้น กรณีมีภาวะเย็นเกิน ดื่มสมุนไพรฤทธิ์ร้อน ปริมาณเหมาะสมเฉลี่ยประมาณ   1-3 ข้อนิ้วมือ อาจปรับปริมาณตามความรู้สึกสุขสบายเบากายมีกำลังของแต่ละคน

ผักสมุนไพรปรับสมดุล

คราดหัวแหวน

คราดหัวแหวน

ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นผักฤทธิ์ร้อน ลักษณะทางพฤษศาสตร์ ผักคราดหัวแหวน เป็นพืชล้มลุกที่ขึ้นในที่ลุ่มและมีความชุ่มชื้น พบได้ตามริมคลองหรือร่องน้ำ ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน รูปใบเป็นสามเหลี่ยมขอบใบหยัก ออกดอกเดี่ยวมีก้านเรียวยาว...

ผักกาดนก

ผักกาดนก

ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นผักฤทธิ์เย็น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นพืชล้มลุกสูงประมาณ 1-2 ฟุต ลำต้นเป็นเหลี่ยมมีสีเขียวอมม่วง ใบเดี่ยวขอบหยัก ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองที่ปลายกิ่ง ผลเป็นฝักเรียวยาว ออกเป็นระยะตามก้านดอกขึ้นไป พบได้ตามริมทาง ทุ่งนาที่มีความชุ่มชื้น การปลูก...

ถั่วลิสง

ถั่วลิสง

ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมถั่วลิสงเป็นธัญพืชฤทธิ์ร้อน ลักษณะทางพฤษศาสตร์ ถั่วลิสงเป็นพืชล้มลุกอายุ 1 ปี ขนาดสูงประมาณ 50-75 เซนติเมตร ลำต้นเป็นพุ่ม ใบเป็นใบประกอบ ตัวใบกลมรีปลายมนดอกเดี่ยวสีเหลืองส้ม ออกดอกตามง่ามใบ ฝักออกเป็นกระจุกที่โคน เปลือกแข็งสีน้ำตาลและเปราะ...

ฟักทอง

ฟักทอง

ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมฟักทองเป็นผักฤทธิ์ร้อน ลักษณะทางพฤษศาสตร์ ฟักทองเป็นเถาเลื้อยไปตามดิน ลำต้น 5 เหลี่ยมมีขนเล็กๆ มีมือเกาะ ใบเดี่ยวรูปหัวใจ ขอบใบมีหยักเล็กๆ เว้าเล็กน้อย ดอกเดี่ยวสีเหลืองออกตามง่ามใบ ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่บนต้นเดียวกัน...

ถั่วเขียว

ถั่วเขียว

ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นธัญพืชฤทธิ์เย็น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ถั่วเขียวเป็นพืชล้มลุก มีอายุประมาณ 1 ปี ลำต้นตรงสูงเป็นพุ่ม มีความสูงประมาณ 120 เซนติเมตร มีใบประกอบ 3 ใบ ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองหรือขาว ฝักถั่วเขียวมีความยาวประมาณ 10-15...

ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว

  ถั่วฝักยาว ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นผักฤทธิ์ร้อน ลักษณะทางพฤษศาสตร์ เป็นพืชเถาไม้เลื้อย อายุสั้น ปลูกได้ตลอดทั้งปี ปลูกเพียงหนึ่งเดือนกว่าก็สามารถเก็บผลผลิตได้ ใบประกอบมีใบย่อย 3 ใบคล้ายสามเหลี่ยม ช่อดอก มี ดอกย่อย 2-3 ดอก...

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง 1. ใจเพชร กล้าจน. (2563).  แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 1).   สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด. 2. สมุนไพรบำบัด. (2528). โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง. (พิมพ์ครั้งที่ 1).   กรุงเทพฯ: บริษัท เอดิสัน เพรสโพรดักส์ จำกัด....

มะเขือยาว

มะเขือยาว

มะเขือยาวตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นผักฤทธิ์เย็น ลักษณะทางพฤษศาสตร์ พืชล้มลุกขนาดสูงประมาณ 1 เมตร ใบเดี่ยวขนาดใหญ่ขอบใบหยักมีขนปกคลุมและมีหนาม ดอกออกเดี่ยวหรือเป็นช่อ สีม่วงมีกลีบห้ากลีบรูปดาว เดิมมะเขือยาวจะให้ผลสีเขียว มีการพัฒนาสายพันธุ์จึงมีสีม่วง และสีขาว...

ดอกไม้จีน

ดอกไม้จีน

เรื่องเล่าจากภูผาฟ้าน้ำ ดอกไม้จีนหรือเดย์ลิลลี่ หน้าเฮือนญ่ะกิ๋นแปลงนี้ปลูกมานานกว่า 32 ปีแล้ว ได้สอบถามข้อมูลจากอาน้ำแรงบรรพชนภูผาฟ้าน้ำ ท่านเล่าให้ฟังว่า อาภูฟ้า ผู้ใหญ่บ้านคนแรกนำมาปลูก ท่านได้เสียชีวิตไปนานแล้วจึงไม่ทราบแน่ชัดว่าได้พันธุ์มาจากที่ไหน...

แตงกวา

แตงกวา

แตงกวา ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม เป็นผักฤทธิ์เย็น ลักษณะทางพฤษศาสตร์ แตงกวาเป็นพืชเถาไม้เลื้อย ลำต้นเหลี่ยมมีขนปกคลุมตั้งแต่เถาถึงใบ ใบเดี่ยวเว้าตรงโคนใบรูปหัวใจ ปลายใบมีขอบหยักเรียงสลับกัน ดอกมีสีเหลือง มีกลีบ 5 กลีบ เป็นดอกเพศผู้เพศเมียแยกดอกแต่อยู่ภายในต้นเดียวกัน...

หญ้าเอ็นยืด

หญ้าเอ็นยืด

หญ้าเอ็นยืด ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นผักที่มีฤทธิ์เย็นและฤทธิ์ร้อน ลักษณะทางพฤษศาสตร์ หญ้าเอ็นยืด เป็นพืชล้มลุก ลำต้นสั้น ใบรูปกลมโคนเรียวแหลม ก้านใบยาว สูงประมาณ 20-40 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อเรียวยาวกลางต้นชูสูง มีดอกย่อยขนาดเล็กสีขาว...

ผักไชยา

ผักไชยา

ผักไชยา ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ผักไชยาเป็นผักฤทธิ์เย็น ลักษณะทางพฤษศาสตร์ ผักไชยาถูกแบ่งออกเป็นสองชนิด ได้แก่ ผักไชยาตัวผู้ และผักไชยาตัวเมีย เป็นไม้พุ่มโตง่ายสามารถสูงได้ 2-6 เมตร ลำต้นกลมตรง ลักษณะใบสีเขียวคล้ายใบมะละกอ...

ผักกาดนา

ผักกาดนา

ผักกาดนา ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ผักกาดนาเป็นผักที่มีทั้งฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็น ลักษณะทางพฤษศาสตร์ เป็นพืชล้มลุก เด็ดยอดแตกกิ่งใหม่ สูงประมาณ 3-5 ฟุต ลำต้นเป็นเหลี่ยมสีเขียวอ่อน ใบเดี่ยว ขอบใบเว้า หลังใบนูนระหว่างเส้นใย...

อ่อมแซบ

อ่อมแซบ

อ่อมแซบ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม อ่อมแซบเป็นผักฤทธิ์เย็น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้นตรง เป็นพุ่มสูงประมาณ 2-3 ฟุต ใบผลิออกเป็นคู่ตรงกันข้ามกัน ใบเดี่ยวรูปรี โคนป้าน ปลายใบแหลม ออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอด ผลเป็นฝักเรียวยาวอยู่ปลายยอด มีเมล็ดแข็งสีน้ำตาล ดอกมีหลากสี เช่น ชมพู...

ย่านาง

ย่านาง

ย่านาง ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ย่านางเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น ยาวได้ 10-15 เมตร มีหัวใต้ดิน ใบเดี่ยวรูปหอก กว้าง ปลายแหลม สีเขียว ขอบเรียบ ดอกเล็กๆ สีขาวอมเขียวเป็นช่อ ผลกลมรีเล็กน้อย โตเท่าปลายนิ้วก้อยสีเขียวเป็นพวง...

เพื่อนพริก

เดิมผักเพื่อนพริก มีชื่อเรียกทางภาคเหนือว่า ชะพริก หรือ ชู้พริก เพราะลักษณะต้น ใบและดอกคล้ายพริกมาก คำว่า ชู้ เป็นคำที่มีความหมายเชิงลบ และชื่อไม่เป็นที่นิยมในหมู่นักปฏิบัติธรรม บรรพชนชาวอโศก ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จึงเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ จาก ชู้พริก เป็น เพื่อนพริก...

หนังสือน่าสนใจ