หมวดหมู่

หมวดหมู่
แพทย์วิถีธรรมกับการป้องกันโควิด-19
ธรรมะพาพ้นทุกข์
องค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม
ประสบการณ์รักษาโรค
ประกาศจากหมอเขียว
หนังสือ
วิทยุ Online & Podcast
งานวิจัย
กสิกรรมไร้สารพิษ
รวมวีดีโอ YouTube

ผู้มีปัญญามาก แม้ประสบทุกข์ก็หาสุขพบ

ขยายความพระไตรปิฎก

คนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้ว แม้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็ย่อมได้รับสุข  มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีในชีวิต เราเอาประโยชน์ได้ อย่างสถานการณ์โควิดตอนนี้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ยิ่งเอาประโยชน์ได้ง่าย คนมีปัญญาคิดโดนพอๆ กัน ทุกคนอยู่ในสถานการณ์นี้เหมือนกันหมด ลองพิจารณาสิ ว่าจะเอาประโยชน์อะไรได้ คนมีปัญญาละเอียดสูงสุด จะรู้ว่ามีวิบากเข้ามาในชีวิต เป็นวิบากรับแล้วก็หมดไป อยากหมดเร็วก็อย่าทำชั่ว ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ อะไรที่เป็นบุญกุศล อะไรที่เป็นการลดกิเลสได้ อะไรที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้เท่าที่เราทำได้ ทำเข้าไป ทำด้วยใจไร้กังวล ถือเอาประโยชน์ว่าดีเหมือนกันจะได้เพ่งเพียรทำสิ่งดีตามที่พระพุทธเจ้าสอน หรือจังหวะนี้ดีเหมือนกันที่ได้อยู่บ้าน ดูแลบ้าน ดีเหมือนกันจะได้ปลูกพืชปลูกผักไว้กิน ดีจะได้ทำปัจจัย ทำเศรษฐกิจพอเพียง ทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ว่าปัจจัย 4  เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต สำหรับเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย  บางท่านก็คิดว่าดีเหมือนกันได้ตรวจสอบใจว่าตอนนี้เรามีกิเลสอะไรที่อยากเสพสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหม เรามีกิเลสอะไร เห็นอาการเลยว่าที่เราอยากออกนอกบ้านไปเสพสิ่งนั้นสิ่งนี้ ตรงนั้นตรงนี้ เห็นกิเลสจะได้ใช้ปัญญากำจัดเลย พิจาณาไตรลักษณ์ ว่ากิเลสไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มี เริ่มต้นจากสุขปลอมของกิเลส ว่ามันไม่เที่ยงเสพไปแป๊ปเดียวก็หมดไป เก็บไม่ได้ มันไม่มีสาระ แล้วมันไม่ใช่สุข มันหลอกเราว่าเป็นสุข แท้จริงมันเป็นทุกข์ คือใจเป็นทุกข์ เราได้สมใจก็ลดทุกข์ชั่วคราว ก็ดีใจแว็บหนึ่งแล้วมันก็ละลายไป แท้จริงมันสร้างทุกข์แล้วก็ลดทุกข์เท่านั้น

บทความล่าสุด

บทความล่าสุด

รายชื่อหนังสือแพทย์วิถีธรรม

รายชื่อหนังสือแพทย์วิถีธรรม ย่านาง ยอดยาดี สุขภาพดีวิถีพุทธ หนังสือชุด ถอดรหัสสุขภาพ ถอดรหัสสุขภาพ ๑ ร้อน-เย็นไม่สมดุล ดูข้อมูลเพิ่มเติม ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๒ ความลับฟ้า ดูข้อมูลเพิ่มเติม ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๓  มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ ดูข้อมูลเพิ่ม...

อาหารขาดแคลนอย่างหนักทั่วโลก

อาหารขาดแคลนอย่างหนักทั่วโลก

#โควิด เข้ามา อาหารก็ขาดแคลน จะขาดแคลนอย่างหนักทั่วโลก ต่อให้อาหารเป็นพิษก็ยังขาดแคลน เพราะแรงงานที่จะผลิต ก็จะลำบาก เพราะเจอโควิด เจออะไรเยอะแยะไปหมดเลย ทำกิจกรรมการงานก็ลำบากไปหมด จะส่งอุปกรณ์อะไรๆก็ลำบากไปหมด หลายบริษัทก็ต้องหยุดกิจกรรมการงานไป สารพัดเลย...

ร่วมด้วยช่วยกันหยุดยั้งโควิด โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

ร่วมด้วยช่วยกันหยุดยั้งโควิด โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

Download เอกสารไฟด์ pdf googledrive : https://drive.google.com/open?id=1jHU9bJq93sFXyWxP39uQy_y7iAs2i1ME morkeaw.net : https://www.morkeaw.net/dl/630325-covid-19-morkeaw-jaiphet-klajon.pdf นโยบายแพทย์วิถีธรรม ขอชี้แจงประชาสัมพันธ์...

ประชาสัมพันธ์งดการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศโดยไม่มีกำหนด

ประชาสัมพันธ์งดการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศโดยไม่มีกำหนด

#ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและโดยการให้ความร่วมมือต่อภาครัฐ…. #ประชาสัมพันธ์งดการอบรมค่ายสุขภาพแพทยืวิถีธรรมทั่วประเทศโดยไม่มีกำหนด #เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด19 #การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสู้ภัยโควิด #วิธีการที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง

แก้รัฐธรรมนูญ

แก้รัฐธรรมนูญ

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ขอเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยการใช้ “ศีล ๕” เป็นรัฐธรรมนูญหลักของประเทศไทย เนื่องจากกระแสสังคมในปัจจุบัน มีการเรียกร้องโดยบุคคลหลายกลุ่มหลายองค์กร ให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ...

ถั่วลิสง

ถั่วลิสง

ถั่วลิสง 11 สิงหาคม 2563 - 11.00 น. ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมถั่วลิสงเป็นธัญพืชฤทธิ์ร้อน   ลักษณะทางพฤษศาสตร์ ถั่วลิสงเป็นพืชล้มลุกอายุ 1 ปี ขนาดสูงประมาณ 50-75 เซนติเมตร ลำต้นเป็นพุ่ม ใบเป็นใบประกอบ ตัวใบกลมรีปลายมนดอกเดี่ยวสีเหลืองส้ม ออกดอกตามง่ามใบ...

ฟักทอง

ฟักทอง

ฟักทอง วันที่ 11 สิงหาคม 2563 - 10.30 น. ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมฟักทองเป็นผักฤทธิ์ร้อน ลักษณะทางพฤษศาสตร์ เป็นเถาเลื้อยไปตามดิน ลำต้น 5 เหลี่ยมมีขนเล็กๆ มีมือเกาะ ใบเดี่ยวรูปหัวใจ ขอบใบมีหยักเล็กๆ เว้าเล็กน้อย ดอกเดี่ยวสีเหลืองออกตามง่ามใบ...

สิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในโลกตอนนี้

สิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในโลกตอนนี้

สิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในโลกตอนนี้ คืออาหารไร้สารพิษ จะทำให้คนรอดตาย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

หมอและคนไข้จะพากันป่วยตาย

หมอและคนไข้จะพากันป่วยตาย

ชีวิตมนุษย์เคยทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ มันจะมีโรคมีเรื่องร้ายเข้ามาเป็นระยะๆ ถ้าใครยังมีกิเลสอยู่แล้วไม่ฝึกลดกิเลส ไม่ฝึกลดลง เวลาโรคกับเรื่องร้ายๆเข้ามา มันจะหวั่นไหวทันทีเลย มันจะกลัวกังวลหวั่นไหวทันที แล้วมันจะทำให้โรคมันรุนแรงขึ้นไปทันที...

อย่าแบกชีวิตคนอื่น

อย่าแบกชีวิตคนอื่น

อย่าแบกชีวิตคนอื่น อย่าทำผิดหน้าที่ อย่าทำเกินหน้าที่ ถ้าเขาไม่ฟังเรา ให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็น ให้เขาทำอย่างที่เขาต้องการจะทำ ปล่อยวางให้เป็นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิต ถ้าเราได้พยายามบอกแล้วสอนแล้ว เตือนแล้ว แต่เขายังไม่ฟัง เราสอนเขาไม่ได้ แปลว่า...

น้ำข้าววิถีธรรม

น้ำข้าววิถีธรรม

ครัวหมอเขียว อาหารเป็นยา อาหารเป็นหนึ่งในโลก วันนี้ขอนำเสนอ น้ำข้าววิถีธรรม น้ำข้าว หรือ น้ำซาวข้าว น้ำซาวข้าว เป็นน้ำที่ได้จากการล้างข้าวก่อนนำไปหุง ปกติจะล้างข้าวไม่เกิน 1-2 ครั้ง เพราะจะทำให้สูญเสียวิตามินที่มีอยู่ในเมล็ดข้าวอย่างเช่น วิตามินบี...

ถั่วเขียว

ถั่วเขียว

ถั่วเขียว ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นธัญพืชฤทธิ์เย็น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ถั่วเขียวเป็นพืชล้มลุก มีอายุประมาณ 1 ปี ลำต้นตรงสูงเป็นพุ่ม มีความสูงประมาณ 120 เซนติเมตร มีใบประกอบ 3 ใบ ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองหรือขาว ฝักถั่วเขียวมีความยาวประมาณ...

ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว

  ถั่วฝักยาว ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นผักฤทธิ์ร้อน   ลักษณะทางพฤษศาสตร์ เป็นพืชเถาไม้เลื้อย อายุสั้น ปลูกได้ตลอดทั้งปี ปลูกเพียงหนึ่งเดือนกว่าก็สามารถเก็บผลผลิตได้ ใบประกอบมีใบย่อย 3 ใบคล้ายสามเหลี่ยม ช่อดอก มี ดอกย่อย 2-3 ดอก...

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง 1. ใจเพชร กล้าจน. (2563).  แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 1).   สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด. 2. สมุนไพรบำบัด. (2528). โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง. (พิมพ์ครั้งที่ 1).   กรุงเทพฯ: บริษัท เอดิสัน เพรสโพรดักส์ จำกัด....

ชีวิตที่ไม่ศึกษาธรรมะ เป็นชีวิตที่ซวยที่สุดในโลก

ชีวิตที่ไม่ศึกษาธรรมะ เป็นชีวิตที่ซวยที่สุดในโลก

#เพราะไม่ได้ดั่งใจมันทุกข์มาก มันไม่พอใจมาก มันทำร้ายคนอื่นก็ได้ทำร้ายตัวเองก็ได้ นี่คือความซวยของการไม่ศึกษาธรรมะแท้ๆ จนถึงขั้นลดกิเลสได้... แม่ได้ยินลูกทะเลาะเมียสักพักเสียงปืนดังลั่นบ้าน สุดยื้อชีวิต กระสุนเจาะออกซ้าย เนื้อหาก็คนยิงตัวเองตาย...

หมวดหมู่

Share This