Taking too long? Close loading screen.

แพทย์วิถีธรรม

ลดโรค ลดยา ลดค่าใช้จ่าย ลดทุกข์

ค้นหา
Generic filters

แก่นแท้ของชีวิต
คือ ธรรมะ
กดเพื่อดูรายละเอียด
แก่นแท้ของชีวิต
คือ สุขภาพ
กดเพื่อดูรายละเอียด
แก่นแท้ของชีวิต
คือ กสิกรรมไร้สารพิษ
กดเพื่อดูรายละเอียด

งานของเรา

กสิกรรม

ค่าย

ตลาดวิถีธรรม

ตลาดวิถีธรรม

ตลาดวิถีธรรมมุ่งเน้นการค้าที่มีคุณธรรม เอื้อเฟื้อเกื้อกูล หวังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผองชน

สถาบันวิชชาราม

สถาบันวิชชาราม

สถาบันวิชชาราม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติไปสู่สภาพชีวิต “พอเพียงเรียบง่ายร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป็นสุข”

รายการถ่ายทอดสดหมอเขียวทีวี

1 ปีกับการบำเพ็ญที่ภูผาฟ้าน้ำ

แก่นหลักของชีวิต คือ

ธรรมะ สุขภาพ กสิกรรมไร้สารพิษ

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพ

ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักกการแพทย์วิถีธรรมคือ สานพลังมิตรดี ลดกิเลส และช่วยเหลือผู้อื่น

หนังสือน่าสนใจ

บทความธรรมะ

การตั้งศีลแบบละเอียดในเรื่องของอาหาร

การตั้งศีลแบบละเอียดในเรื่องของอาหาร

อาหารเป็นหนึ่งในโลก อาหาร 4 อาหารคือ เครื่องค้ำจุนชีวิต 1. กวฬิงการาหาร อาหารที่เป็นคำข้าวด้านรูปธรรม พึงกำหนดรู้ความยินดีในกามคุณ 2. ผัสสาหาร ผัสสะเป็นเครื่องค้ำจุนชีวิต พึงกำหนดรู้ในเวทนา 3 ความรู้สึก สุข ทุกข์ อทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเคหสิตะและเนกขัมมติสะ3....

อริยสัจ 4 เป็นหัวใจสำคัญของความพ้นทุกข์ในชีวิต

อริยสัจ 4 เป็นหัวใจสำคัญของความพ้นทุกข์ในชีวิต

อาจารย์ว่าพวกเราก็ฝึกฝนกันไป ก็ตามที่พวกเราพี่น้องเราทำมากันเป็นลำดับ ๆ รายการอริยสัจ 4 นี่ก็เป็นหัวใจสำคัญของชีวิต อริยสัจ 4 เป็นหัวใจสำคัญของความพ้นทุกข์ ของความอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขที่แท้จริง มันก็คือความพ้นทุกข์ความผาสุกที่แท้จริงนั่นแหละ เพราะฉะนั้นนี่...

กสิกรรมไร้สารพิษ

ตลาดวิถีธรรม กับ กสิกรรมไร้สารพิษ

ตลาดวิถีธรรม กับ กสิกรรมไร้สารพิษ

ตลาดวิถีธรรม กับ กสิกรรมไร้สารพิษ ณ ร้านแพทย์วิถีธรรม ซอยนวมินทร์ 46 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 จากนโยบายของอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ที่ส่งเสริมการทำกสิกรรมไร้สารพิษ และพบว่า แหนแดง เป็นพืชที่สามารถนำมาทำปุ๋ย ทำให้พืชงาม บำรุงพืชได้ดี ช่วยรักษาความชื้นในดิน...

แก่นหลักของชีวิต คือ ธรรมะ สุขภาพ กสิกรรมไร้สารพิษ

แก่นหลักของชีวิต คือ ธรรมะ สุขภาพ กสิกรรมไร้สารพิษ

"เรื่องของกสิกรรมไร้สารพิษเป็นสัจจะที่ทรงคุณค่าทรงประโยชน์ในชีวิตชั่วกัปชั่วกัลป์" ยิ่งในยุคนี้เป็นยุคที่สำคัญที่สุดเลย ยุคนี้เป็นยุคที่จำเป็นมาก เป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนในชีวิตของแต่ละชีวิต...

แหนแดง

แหนแดง

แหนแดง เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ให้ไนโตรเจนได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆ แหนแดงจะเกิดขึ้นได้นั้นน้ำต้องสะอาดและพื้นที่อุดมสมบูรณ์ แหนแดง มีประโยชน์ 2 อย่างหลักๆ คือ 1.บำรุงพืช 2. บำรุงคน บำรุงพืช คือ แหนแดงมีไนโตรเจนสูงและธาตุอาหารต่างๆสูง เวลานำไปผสมกับดินแล้วนำไปปลูกพืช...