โสดดีหรือมีคู่ โดยเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ( update 19/5/2020 ) page.morkeaw.net/singleorcouple  
โสดดีหรือมีคู่

ภาคทฤษฎี | บทความ | ภาคปฏิบัติ | ดาวน์โหลด | ร่วมให้ข้อมูล | บันทึกโครงการ | ลิงก์เครือข่าย

ที่มาและความสําคัญ

เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้นำองค์ความรู้จากพระไตรปิฎกเพื่อบำบัดทุกข์จากปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในสังคม แต่ในโลกนี้ยังมีความทุกข์อีกมากมายที่สามารถทำให้ทุกข์ทรมานและทำลายชีวิตได้พอ ๆ กับทุกข์จากความเจ็บป่วยโรคภัยต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือความทุกข์จากเรื่องคู่ครอง หรือกระทั่งความทุกข์จากการอยู่เป็นโสด

อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นผู้หนึ่งที่ได้นำธรรมะในหมวดคนคู่จากพระไตรปิฎกมาแจกแจงให้เข้าใจได้ง่าย รู้ตามได้ง่าย เข้าถึงได้ง่าย จนมีผู้คนมากมายที่เปลี่ยนแปลงความคิดในเรื่องคู่ จากที่เคยเห็นผิด มาเป็นความเห็นตามทำนองครองธรรมตามหลักพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นมรดกจากคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ฝากไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ทีมงานจิตอาสาจึงเห็นความสำคัญของธรรมะในหมวดนี้และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งภาคทฤษฎีที่อาจารย์หมอเขียวได้พร่ำสอนและประสบการณ์จริงจากผู้ที่ได้ปฏิบัติ มาจัดหมวดหมู่รวมกันและเผยแพร่ จะทำให้เกิดประโยชน์กับผู้คนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น "โสดดีหรือมีคู่" จึงเป็นโครงการนำร่องในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาเฉพาะทางให้เป็นหมวดหมู่และเผยแพร่ออกไป ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรวบรวมข้อมูลงานวิจัยหรือแนะนำติชมได้ที่ "ร่วมให้ข้อมูล"

ภาคทฤษฎี

บรรยาย โสดดีหรือมีคู่

บรรยาย โสดดีหรือมีคู่ 18 มิถุนายน 2556
1:44 ชั่วโมง , มีคนเข้าชม 75,000+

ตอบคำถาม เป็นโสดทำไม

ตอบคำถาม:เพื่อนถามว่าทำไมไม่แต่งงาน คนบนโลกนี้ฟ้าไม่ได้ส่งให้คนเกิดมาเป็นโสดนะ ?
57 นาที , มีคนเข้าชม 200,000+

หนังสือ โสดดีหรือมีคู่

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๓ : เป็นโสดดีหรือมีคู่
โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เป็นโสดดีหรือมีคู่ ค่ายสวนป่านาบุญ

เป็นโสดดีหรือมีคู่ ( ค่ายสวนป่านาบุญ 16-22 มกราคม 2556) 2 ชม. , 23k views

การตั้งศีลอย่างถูกตรง เรื่อง โสดดีหรือมีคนคู่

การตั้งศีลอย่างถูกตรง เรื่อง โสดดีหรือมีคนคู่ (วัดธรรมประทีป washington D.C. USA ครั้งที่ 4 8 กันยายน 2559) 2:20 ชม. , 19k views

ทำอย่างไรไม่ทุกข์ในชีวิตเรื่องคนคู่

ทำอย่างไรไม่ทุกข์ ในชีวิตเรื่องคนคู่ (20 มีนาคม 2562) 10 นาที , 2k views

โสดดีหรือมีคู่ดี ฤทธิ์พลังความดีในหมู่มิตรดี

โสดดีหรือมีคู่ดี ฤทธิ์พลังความดีในหมู่มิตรดี (สวนป่านาบุญ๑ 19 พฤษจิกายน 2559) 2:50 ชม., 2k views

โสดดีหรือมีคู่ - หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน

โสดดีหรือมีคู่ ( ค่ายพระไตรปิฎก ๘ 14-18 กรกฎาคม 2558 ณ สวนป่านาบุญ ๑) 43 นาที, 2k views

ทำอย่างไรจึงจะได้อยู่เป็นโสดหรือได้แต่งงาน

ทำอย่างไรจึงจะได้อยู่เป็นโสดหรือได้แต่งงาน (23 กุมภาพันธ์ 2561) 1 นาที

ทุกข์ของคนมีคู่

ทุกข์ของคนมีคู่ (ค่าย ม.อุบล 4 ธันวาคม 2555) 46 นาที, 5k views

วิบากกรรมคนคู่เป็นอย่างไร

วิบากกรรมคนคู่เป็นอย่างไร (23 ธันวาคม 2560) 21 นาที, 2k views

การตัดสินใจมีคู่ เกิดจากวิบากกรรมเก่าหรือไม่

การตัดสินใจมีคู่ เกิดจากวิบากกรรมเก่าหรือไม่ ( 26 มิถุนายน 2562 สวนป่านาบุญ ๑) 4:35 นาที

การตัดสินใจมีคู่ เกิดจากวิบากกรรมเก่าหรือไม่

การจีบกัน เป็นการล่อลวงไหม? ( 3 พฤษจิกายน 2562 สวนป่านาบุญ ๑) 7:32 นาที

วีดีโออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ติดตามเนื้อหาอื่น ๆ ในภาคทฤษฎี กดที่นี่
บทความ

บทความที่เกี่ยวกับเรื่องโสดดีหรือมีคู่ ทั้งเรื่องคนโสด คนมีคู่ ความทุกข์ ปัญหาต่าง ๆ จากความสัมพันธ์ และวิธีแก้ปัญหา ที่พาพ้นไปจากทุกข์นั้น ๆ

ภาคปฏิบัติ
 

โสดดีหรือมีคู่ อิทธิชัย จันทชาติ

อิทธิชัย จันทชาติ
(7:19 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ลักขณา วรพงศ์พัฒน์

ลักขณา วรพงศ์พัฒน์
(3:28 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ อาทิตยา คงทอง

อาทิตยา คงทอง
(4:22 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม

แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม
(4:49 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ แพรลายไม้ กล้าจน

แพรลายไม้ กล้าจน
(8:33 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ วรางคณา ไตรยสุทธิ์

วรางคณา ไตรยสุทธิ์
(5:54 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ อรุณรัตน์ ไกรมาศศิริ

อรุณรัตน์ ไกรมาศศิริ
(5:42 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ธานินทร์ มุ่งชมกลาง

ธานินทร์ มุ่งชมกลาง
(13:33 นาที)

 
 

โสดดีหรือมีคู่ พีรพงษ์ จันดี

พีรพงษ์ จันดี
(4:25 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ เอมอร แซ่ลิ้ม

เอมอร แซ่ลิ้ม
(4:49 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ จิตตรึงธรรม กล้าจน

จิตตรึงธรรม กล้าจน
(7:20 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ อัญชลี กุศลสถิตย์

อัญชลี กุศลสถิตย์
(4:07 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ สนทยา กันทะมูล

สนทยา กันทะมูล
(5:06 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ลักขณา แซ่โซ้ว

ลักขณา แซ่โซ้ว
(3:39 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ผ่องไพรธรรม กล้าจน

ผ่องไพรธรรม กล้าจน
(6:10 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ชัยภัทร ชุติคามี

ชัยภัทร ชุติคามี
(5:53 นาที)

 
 

โสดดีหรือมีคู่ สมพงษ์ โขงรัมย์

สมพงษ์ โขงรัมย์
(5:15 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ สำเริง สมอหมอบ

สำเริง สมอหมอบ
(7:16 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ เนาวรัตน์ กระโจมทอง

เนาวรัตน์ กระโจมทอง
(4:01 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ดินแสงธรรม กล้าจน

ดินแสงธรรม กล้าจน
(4:54 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ หมายขวัญพุทธ กล้าจน

หมายขวัญพุทธ กล้าจน
(5:32 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ชุติวรรณ แสงสำลี

ชุติวรรณ แสงสำลี
(6:31 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ นวลนภา ยุคันตพรพงษ์

นวลนภา ยุคันตพรพงษ์
(4:22 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ปริญญ์ ขวัญเชื้อ

ปริญญ์ ขวัญเชื้อ
(4:41 นาที)

 
 

โสดดีหรือมีคู่  แก่นศีล กล้าจน

แก่นศีล กล้าจน
(4:37 นาที)

โสดดีหรือมีคู่  แก้วใจเพชร กล้าจน

แก้วใจเพชร กล้าจน
(10:18 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ พยอม ขวัญเชื้อ

พยอม ขวัญเชื้อ
(9:56 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ภูเพียรธรรม กล้าจน

ภูเพียรธรรม กล้าจน
(8:45 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ จิราภรณ์ ทองคู่

จิราภรณ์ ทองคู่
(4 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ วันยา เรียบจันทร์

วันยา เรียบจันทร์
(2:30 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ จิตรา พรหมโคตร

จิตรา พรหมโคตร
(4:11 นาที)

โสดดีหรือมีคู่  ฐิติมา ใหม่สมเด็จ

ฐิติมา ใหม่สมเด็จ
(2:40 นาที)

 
 

โสดดีหรือมีคู่ สำรวม แก้วแกมจันทร์

สำรวม แก้วแกมจันทร์
(3:27 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ประภารัตน์ ตันศิริวัฒนกุล

ประภารัตน์ ตันศิริวัฒนกุล
(2:44 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์

ป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์
(5:08 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ รจรินทร์ อักขะโคตร

รจรินทร์ อักขะโคตร
(4:34 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ สำรวย เดชดี

สำรวย เดชดี
(4:48 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ วณิชชา จันทร์จรัสวัฒนา

วณิชชา จันทร์จรัสวัฒนา
(2:24 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ กานดา ศักดิ์ศรชัย

กานดา ศักดิ์ศรชัย
(5:17 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ปางน้อม กล้าจน

ปางน้อม กล้าจน
(7:23 นาที)

 
 

โสดดีหรือมีคู่ ศิริพร คำวงษ์ศรี

ศิริพร คำวงษ์ศรี
(6:26 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ธภาภัค กฤตจารุภัทร์

ธภาภัค กฤตจารุภัทร์
(2:40 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ พรทิพย์ เป็งคำตา

พรทิพย์ เป็งคำตา
(8:03 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ สุเมธ พรหมรักษา

สุเมธ พรหมรักษา
(7:48 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์

ฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์
(10:54 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ณัฐนิชา คำปาละ

ณัฐนิชา คำปาละ
(8:18 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ จงกช สุทธิโอสถ

จงกช สุทธิโอสถ
(11:41 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ลำพึง ก๋งจิ๋ว

ลำพึง ก๋งจิ๋ว
(12:41 นาที)

 
 

โสดดีหรือมีคู่ มนภร บวรภัคภคมน

มนภร บวรภัคภคมน
(4:48 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ นฤมน ยังแช่ม

นฤมน ยังแช่ม
(4:55 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม

ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม
(6:11 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ รักเย็น หน่อแก้ว

รักเย็น หน่อแก้ว
(7:16 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ กัมปนาท กายรัตนา

กัมปนาท กายรัตนา
(3:27 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ สุวรรณา ทิพวรรณ

สุวรรณา ทิพวรรณ
(4:15 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ มุ่ง

มุ่ง
(8:55 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ทิวากร ชุมจีด

ทิวากร ชุมจีด
(6:50 นาที)

 
 

โสดดีหรือมีคู่ ภัคธร คุ้มกิตติพร

ภัคธร คุ้มกิตติพร
(13:11 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์
(14:24 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ผุสดี เจริญไวยเจตน์

ผุสดี เจริญไวยเจตน์
(7:58 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ แสงอรุณ สังคมศิลป์

แสงอรุณ สังคมศิลป์
(6:40 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ คำเพียงเพชร

คำเพียงเพชร
(8:57 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ สันทนา ประวงศ์

สันทนา ประวงศ์
(4:54 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ พวงเพชร ช่างซอ

พวงเพชร ช่างซอ
(5:38 นาที)

 

 

 
ติดตามเนื้อหาอื่น ๆ ในภาคปฏิบัติ กดที่นี่
 
วิธีปล่อยวางความรัก

งานเก็บข้อมูลโครงการ “โสดดีหรือมีคู่” ที่พัฒนาการเจาะลึกในเนื้อหาจนมาเป็นรายการ “วิธีปล่อยวางความรัก” ที่มีมิติของคำถามและการโต้ตอบที่มุ่งเป้า ตรงประเด็นไปที่กระบวนการพัฒนาจิตใจจากความหลงสู่การปล่อยวางความรัก ซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์ ด้วยความรู้จากพุทธศาสนา ในแนวทางปฏิบัติของแพทย์วิถีธรรม

วิธีปล่อยวางความรัก อิทธิชัย จันทชาติ   วิธีปล่อยวางความรัก ทิวากร ชุมจีด   วิธีปล่อยวางความรัก ภัคธร คุ้มกิตติพร

 
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลอ้างอิง ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยโสดดีหรือมีคู่

ร่วมให้ข้อมูลวิจัย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวิจัยโสดดีหรือมีคู่ ด้วยความรู้แพทย์วิถีธรรม สามารถกรอกข้อมูลได้ใน google form ที่ทางทีมงานได้จัดไว้ให้ และผู้ที่จะร่วมให้ข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ

  1. เคยศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคนโสดและคนคู่ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ของแพทย์วิถีธรรม
  2. สามารถใช้งาน google form ได้

หากท่านมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด สามารถกดเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ [google form งานวิจัย โสดดีหรือมีคู่]

Banner โสดดีหรือมีคู่ 600x216 px (47kb)

Banner โสดดีหรือมีคู่

กลับไปที่เมนูด้านบน

[ Back to top ]

© since 2019 โสดดีหรือมีคู่ โดยเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ( page.morkeaw.net/singleorcouple )