ใจที่กังวล ทำให้ภูมิต้านทานลด

หมวดหมู่

หมอเขียว ใจที่กังวล ลดภูมิต้านทาน

#คนในสังคมตอนนี้หวั่นไหวมาก มีความสะทกสะท้าน หวาดวิตก ตอนนี้คนต้องการพลังรวมของความมั่นคงของความไม่หวั่นไหว

 

#บางคนเขาสับสนอลหม่านเลยนะ จิตวิญญาณเขาไม่รู้จะไปยังไง ไปดูข่าวคราวก็ไปดูแต่ข่าวที่มีปัญหาที่แก้ไม่ได้ ก็เขาไม่รู้จะแก้ยังไง

 

#จังหวะนี้มีความจำเป็นนะ เดือดร้อนกันทั้งโลก ทั่วประเทศ ไ ว รั ส โ ค วิ ด สถานการณ์นี้ทำให้คนอกสั่นขวัญแขวน จิตใจทุกข์ทรมาน ด้วยความกลัว กังวล หวั่นไหว จิตใจของคนในโลกน่าเห็นใจ น่าสงสาร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องช่วยกัน

 

#ช่วยกันลดเหตุปัจจัยการแพร่ระบาดของโควิด ที่คนกำลังหวาดกลัวกันอยู่ เราต้องทำตามภาครัฐให้ความร่วมมือซึ่งมันก็ควรจะทำ เราต้องช่วยกันพัฒนาพื้นที่ให้มีอาหาร สมุนไพรไร้สารพิษ พร้อมทั้งเพิ่มศีล มันจะเป็นพลังพัมนาช่วยคนได้มาก

 

#พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกครั้งที่มีปัญหาเดือดร้อนต่างๆเข้ามาในชีวิต สิ่งที่จะทำให้แก้ปัญหาได้ดีก็คือ เพิ่มศีล จะเพิ่มปัญญา ลดปัญหา จะเพิ่มความผาสุก ด้วยการลดละสิ่งที่พิษ โทษภัยที่ไม่ดีต่อร่างกาย จิตใจ และเหตุการณ์ให้มากที่สุด

 

#จังหวะนี้ต้องสั่งสมความดีให้มาก เป็นวิบากของคนในโลกมาพร้อมกันหมดทั้งโลกเลย เ ร า ต้ อ ง เ พิ่ ม วิ บ า ก ดี ใ ห้ ม า ก จึงจะต่อสู้กับภัยต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญ

 

#ใจที่ กั ง ว ล ม า ก ๆ เป็นตัวทำลายภูมิต้านทานที่มากที่สุด แต่ใจไร้กังวลจะเพิ่มภูมิต้านทานได้มากที่สุด

 

#ถ้าเกิดความทุกข์ใจ ภูมิต้านทานจะลดลงอย่างมาก ทั้งไวรัสโควิดและโรคอื่นๆจะกระจายไปได้มาก ความทุกข์ใจร้ายที่สุดเลยนะ ขนาดคนแข็งแรงแรงๆพอทุกข์ใจมากๆทีเดียวก็หมดแรง เจ็บป่วยอย่างเร็ว อาจารย์เจอมาเยอะแล้ว

 

#การติดเชื้อได้มากที่สุดอยู่ที่ใจหวั่นไหว ตระหนก หวาดกลัว กลัวมากเท่าไหร่ โรคติดเชื้อจะระบาดได้มากเท่านั้น อันดับแรกที่เป็นภูมิต้านทานที่สูงที่สุด คือ ใจไร้กังวล เป็นตัวที่สำคัญที่สุด

 

#ดังนั้น ความดีอะไรที่ทำได้ ให้ทำไปเลย เช่น การพึ่งตนดูแลสุขภาพตนเอง ทำความดีงามอะไรได้ให้ทำเข้าไป เท่าที่เราจะไม่เดือดร้อนเกินไป เราช่วยใครได้ทำเลย นี่จะเป็นวิบากดีที่ดึงสิ่งดีเข้ามา ดันสิ่งร้ายออกไปจากชีวิต

 

👪ร่วมสร้างแดนบุญ เพื่อมวลมนุษยชาติ👫

อาจารย์หมอเขียว

ดร.ใจเพชร กล้าจน

8 มีนาคม 2563

 

#โควิด19

#โคโรนา

#หมอเขียว

#อาหารไร้สารพิษ

#ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

รวมพลังสร้างแดนบุญพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqnXne_gUTzGRgT0EZ7qq-mv  ...

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ นำธรรมะมาปฏิบัติในเหตุการณ์ปัจจุบัน ทุกข้อปัจจุบัน นี้เป็นการนำธรรมะจากพระพุทธเจ้า ที่ท่านตรัสรู้ ...

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

#รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก...

ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19

630405_ธรรมะพาพ้นทุกข์ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่...

630504_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630504_ธรรมะพาพ้นทุกข์ ดร.ใจเพชร กล้าจน 4 พฤษภาคม 2563 อาคารดอยฟ้า...

630418_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630418_อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่ 18 เมษายน 2563...

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 27

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 27

เสียงบรรยายของอ.หมอเขียว ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ 26  ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 รุ่น ดับกิเลส...

แพทย์วิถีธรรม อาสาเป็นสะพานบุญ ส่งต่อ “face shield และอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอื่นๆ” สู่บุคลากรสาธารณสุข

แพทย์วิถีธรรม อาสาเป็นสะพานบุญ ส่งต่อ “face shield และอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอื่นๆ” สู่บุคลากรสาธารณสุข

แพทย์วิถีธรรม อาสาเป็นสะพานบุญ ส่งต่อ “face shield และอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอื่นๆ” สู่บุคลากรสาธารณสุข

ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 679-1-73144-3 ชื่อบัญชี “รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์”

สนใจร่วมบริจาคอุปกรณ์อื่นแจ้งความประสงค์ที่

https://forms.gle/Cic6ovakfJrfrwTs6

สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจface shield แจ้งความประสงค์ได้ที่

https://forms.gle/Us5iXabUYEaHyw2W6

ปล. เรามีศักยภาพเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น ตามที่เรามีทุนมีรอน มีศักยภาพเท่าไหร่แล้วก็ทำไปเท่าที่เรามี

ผู้มีปัญญาน้อย จะหวั่นไหว

ผู้มีปัญญาน้อย จะหวั่นไหว

อ.หมอเขียวยกศิริมันทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 ข้อที่ 2084-2089 โดยนำข้อ 2089 มาขยายความ คนมีปัญญาน้อยมีเหตุการณ์สุขหรือทุกข์ก็สร้างความหวั่นไหวให้กับตัวเองได้ ในช่วงท้ายอ.หมอเขียวแนะนำวิธีคิดที่ไม่ทุกข์ ในเหตุการณ์การระบาดของโควิด ไม่ว่าเราจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ ทุกปัญหาในชีวิต

อ่านรายละเอียดที่
https://morkeaw.net/?p=3742&preview=true