เข้าพรรษา เข้าหาศีล

630706 ธรรมะพาพ้นทุกข์

วันนี้เป็นวันเข้าพรรษา

#ชาวพุทธที่ดี กิจกรรมเด่นๆ คือ งดเหล้าเข้าพรรษา หยุดทำสิ่งที่ไม่ดี มาทำสิ่งที่ดี ใครจะตั้งศีลอะไร เตรียมตัวไว้นะ ก็มาลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีต่อหน้าหมู่กลุ่ม ก็ตั้งศีลให้ดี

คนในโลก เขาก็ไม่ตั้งศีลกัน

วันเข้าพรรษา วันสำคัญทางศาสนา วันที่พระพุทธเจ้าเทศน์สอนปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จนอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระสงฆ์องค์แรกของโลก องค์ต่อไป ก็ยสกุลบุตร และมีเพื่อนตามมาอีกหลายท่าน

เมื่อวาน 5 กรกฎาคม 2563 เป็นวันอาสาฬหบูชา
พ่อครูฯ สรุปว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันพระพุทธ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระธรรม และวันมาฆบูชา เป็นวันพระสงฆ์

ศีลที่เราปฏิบัติ หลังจากชีวิตที่มีศีลที่ถูกตรง ชีวิต
จะตั้งศีลอะไรบ้าง ที่จะทำให้มีชีวิตที่ถูกตรง

พระพุทธเจ้า ท่านก็ตรัสในจุลศีล เอาข้อ 1 ข้อเดียวเลย

จุลศีล
ดูกรผู้มีอายุ อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล?
1. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ วางศาสตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

จริงๆ แล้ว ความโลภโกรธหลง ต่างหากที่ควรเลิก

แล้วมาแบ่งปัน รู้จักการแบ่งปัน กินน้อย ใช้น้อยที่สุด ที่เหลือก็ช่วยเหลือกัน แบ่งปัน ชีวิตก็ไม่ลำบาก ทุกชีวิตก็ได้ประโยชน์ทุกชีวิต

#รวยปัจจัย4_รวยมิตรดี_รวยความดี_รวยน้ำใจ_รวยมิตรไมตรี นี้คือ ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุด

คือ ตั้งใจทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งทางกายวาจา และทำให้ไปถึงใจเลย นี้คือ สิ่งที่มีประโยชน์สูงสุด

ด้านกายวาจา และทำให้ถึงใจ

มี 2 เรื่อง ที่จะพูด (ตั้งศีล ตั้งตบะ)
เมื่อได้พบครูอาจารย์และหมู่มิตรดี

1. ชีวิตเราเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง
2. เราจะตั้งศีลอะไรบ้าง

ที่จริง คนเราก็ทุกข์เพราะตัวเราเอง ก็ชอบไปโทษคนอื่น เพราะฉะนั้น แก้ก็แก้ที่ตัวเราเอง

คนจะคิดไม่ออก ว่าการ #ตั้งศีลตั้งตบะลดละเลิกกิเลสนี้คือการแก้ปัญหา ที่ไม่ต้องใช้ทุน แต่ใช้จิตใจที่เข้มแข็ง จิตใจที่มีปัญญา ที่ใช้บุญ กุศล การแบ่งปัน ใช้กายวาจาใจที่ดีงาม

พวกเราลดละเลิก มาได้หลายตัว ก็จะมาติดเรื่องอาหารนี้แหละ ถ้าใครไม่พากเพียร ก็จะมาติดค้างอยู่ที่อาหาร แต่ถ้าใครพากเพียร ก็จะออกจากตรงนี้ได้

อาจารย์หมอเขียว
ดร.ใจเพชร กล้าจน
ธรรมะพาพ้นทุกข์
อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
6 กรกฎาคม 2563

ติดตามได้ที่
https://youtu.be/VBDJTYBuMbk

ฟังธรรมะอาจารย์หมอเขียวและ
ตามฟังพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ตั้งศีลตั้งตบะได้ เริ่มประมาณนาทีที่ 43

#มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ
#หมอเขียวแฟนคลับ
#แพทย์วิถีธรรม
#หมอเขียวทีวี
#สื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์
#ลดโรคลดยาลดค่าใช้จ่ายลดทุกข์
#มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ
#ธรรมะสุขภาพ

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

ชีวิตที่ไม่ศึกษาธรรมะ เป็นชีวิตที่ซวยที่สุดในโลก

ชีวิตที่ไม่ศึกษาธรรมะ เป็นชีวิตที่ซวยที่สุดในโลก

#เพราะไม่ได้ดั่งใจมันทุกข์มาก มันไม่พอใจมาก มันทำร้ายคนอื่นก็ได้ทำร้ายตัวเองก็ได้ นี่คือความซวยของการไม่ศึกษาธรรมะแท้ๆ จนถึงขั้นลดกิเลสได้... แม่ได้ยินลูกทะเลาะเมียสักพักเสียงปืนดังลั่นบ้าน สุดยื้อชีวิต กระสุนเจาะออกซ้าย เนื้อหาก็คนยิงตัวเองตาย...

ทฤษฎีทำความดีที่ลดกามลดอัตตา

ทฤษฎีทำความดีที่ลดกามลดอัตตา

#ธรรมะพาพ้นทุกข์#วิปลาส_แปลว่า_โง่_ชั่ว_บ้าย่อคำเดียว คือ เพี้ยนโง่ ชั่ว บ้า เพี้ยน ไม่มีสติ ไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริง (ยถาภูตญาณทัสสนะ) โง่ ชั่ว บ้า #ทำไม่เหมาะไม่ควร_ทำไม่พอเหมาะ_ประมาณไม่พอเหมาะ...

คนจะมีสิ่งเหล่านี้น้อยมากในปัจจุบัน

คนจะมีสิ่งเหล่านี้น้อยมากในปัจจุบัน

คนจะมีสิ่งเหล่านี้น้อยมากในปัจจุบัน 1. พึ่งตนเองได้ด้วยปัจจัย 4 น้อยมาก 2. ลดกิเลสได้ น้อยมาก 3. ไม่มีธุระจำเป็นสำคัญ น้อยมาก 4. จะไม่มีวิบากโหมกระหน่ำในชีวิต น้อยมาก พ่อครู สมณะโพธิรักษ์ ว่าถ้าเป็นแบบนี้อีก 10 ปี ทั่วโลก ตายทั้งโลก ทั่วโลก คน 7 พันล้าน ตายหมด...

ศาสนา

ศาสนา

ศาสนา ศาสนา คือ พลังรวมสังคม สภาวะใดสภาพใด ที่ไม่เป็นไปเพื่อ ความร่วมความรวมกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นเอกภาพ สภาวะเช่นนั้น สภาพดังนั้น จะไม่ใช่สภาพที่สอดคล้องลงตัว หรือ เป็นไปเพื่อความเกิดศาสนา แม้บุคคลใด จะมีความเห็นไม่ลงร่องลงช่องกันกับหมู่ ถึงแม้ว่าจะถูกต้อง...

ธรรมะกับการทำนาแปลงเล็ก

ธรรมะกับการทำนาแปลงเล็ก

การทำนาแปลงเล็กเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมอย่างไร - ก็เริ่มตั้งแต่เราทำไร้สารพิษ เป็นการทำนาแบบมีศีล ไม่เบียดเบียนตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น - การทำนาแปลงเล็กก็พอดีแรงเรา เป็นการประมาณความพอดี ให้พอดีแรงเรา และก็เป็นประโยชน์สูง ประหยัดสุด ไม่เบียดเบียนตนเอง...

ธรรมะว่าด้วยความยินดี

ธรรมะว่าด้วยความยินดี

#ธรรมะว่าด้วยความยินดี#มีฉันทะ#มีความพอใจ_เต็มใจ_สุขใจ#การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาคือการปฏิบัติที่ถูกตรง คือ ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ 8มีทางนี้ทางเดียวที่จะพาพ้นทุกข์เท่านั้น ไม่มีทางอื่นแม้ทางนี้ก็เถอะ พญามารมักลวงหลอกให้หลงทางเสมอมารเก่งมากเลย ถ้าไม่ได้พบสัตบุรุษ...

620415 อย่าใจดำกับตัวเอง

620415 อย่าใจดำกับตัวเอง

อย่าใจดำกับตัวเอง ด้วยการเอาเป็นเอาตาย กับการแก้ทุกข์ของผู้อื่น แต่ไม่ได้แก้ทุกข์ของตนเอง ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว) ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ บวรราชธานีอโศก...

กิเลสทุกอย่างในโลกมันก็เหนี่ยวนำกันทั้งนั้น

กิเลสทุกอย่างในโลกมันก็เหนี่ยวนำกันทั้งนั้น

#กิเลสทุกอย่างในโลกมันก็เหนี่ยวนำกันทั้งนั้น ถ้าเรายังเสพกิเลสใดอยู่ ถ้าเรายังมีส่วนในการเสพกิเลสใดๆอยู่ จะหยาบ กลาง ละเอียด ปัญหาใดๆเกิดขึ้นในโลก เราก็เป็นเหตุในการส่งเสริมทั้งนั้นแหละ ถ้าเรากำจัดกิเลสได้ ก็ตัดวงจรในการส่งเสริม ไม่ต้องส่งเสริมกิเลสเลย...

ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ที่สุด เป็นวิบากดีที่สุดต่อทุกชีวิต

ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ที่สุด เป็นวิบากดีที่สุดต่อทุกชีวิต

#ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ที่สุด_เป็นวิบากดีที่สุดต่อทุกชีวิต คำถามขอสัมมาทิฎฐิจากอาจารย์หมอเขียว อยู่บ้านตอนติดโควิด มีการทะเลาะเบาะแว้งกับพี่สาว แม่จะเอาข้าวหมอเขียวไปแจก เหลืออยู่ 3 ถุง แต่เราก็ไม่ให้ ด้วยเรามองว่าน่าจะเก็บไว้กินดีกว่า ข้าวเหลือน้อย...

ในโลกนี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับธรรมะแท้ๆ

ในโลกนี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับธรรมะแท้ๆ

ธรรมะแท้ๆ ที่ถ้าได้ทำให้ถูกตรงเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมากที่สุดในโลก ในการดับทุกข์ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นสูงที่สุด การมีปัญญาที่ถูกตรง ดีเยี่ยมที่สุดในโลก การเสื่อมที่แท้จริง คือ เสื่อมอาริยปัญญา ความเจริญที่ไม่เสื่อมในโลก คือ ความเจริญในอาริยปัญา...

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ

ที่สำคัญ

แพทย์วิถีธรรมกับการป้องกันโควิด-19
หนังสือ
ธรรมะพาพ้นทุกข์
วิทยุ Online & Podcast
องค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม
งานวิจัย
ประสบการณ์รักษาโรค
กสิกรรมไร้สารพิษ
ประกาศจากหมอเขียว
รวมวีดีโอ YouTube
Share This