ยกเลิกการจัดค่ายอบรม ปี 2563 ยกเลิกการจัดค่ายอบรม ปี 2563
Select Page
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎกสหรัฐอเมริกา (6 วัน)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎกสหรัฐอเมริกา (6 วัน)

*หมายเหตุ:  การอบรมค่ายแพทย์วิถีธรรมที่สหรัฐอเมริกานี้  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากค่าใช้จ่ายการเดินทางของท่าน และเรามีอาหารสามมื้อฟรี เครื่องดื่มฟรี สำหรับผู้ที่จะพักโรงแรมข้างนอกวัด ให้ติดต่อประสานงานเกี่ยวข้องค่ายตามหมายเลขโทรศัพท์ และ บุคคลที่ติดต่อที่เราให้ไว้
อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา (แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ขวดน้ำดื่มสำหรับใส่น้ำสมุนไพรปรับสมดุลที่ทนร้อนได้
-ผ้าสำหรับเช็ดหน้าหนึ่งผืนและเช็ดตัว (ขนาดเล็ก-ยาว) หนึ่งผืน
-ถุงนอนและของใช้ส่วนตัวสำหรับพักค้างคืนหนึ่งถึงสองคืน
-เสื่อโยคะ (ถ้ามี) และรองเท้าที่เดินสบาย (สำหรับเดินเร็ว)
-สวมเสื้อผ้าสุภาพแต่สบาย ๆ หลวม ๆ ยืดหยุ่นได้และไม่รัดรูป
-ยาประจำตัว (ถ้ามี)
-รักษาศีลห้าหรือ ศีลแปดและงดเว้นบริโภคอาหารที่มีเนื้อสัตว์ นม ไข่ ระหว่างเข้าค่าย

สมัคร online ที่ : https://morkeaw.herokuapp.com หรือ www.morkeawusa.org หรือ Facebook : @morkeawfansclubusa.org

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎกสหรัฐอเมริกา (6 วัน)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎกสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 7 (5 วัน)

*หมายเหตุ:  การอบรมค่ายแพทย์วิถีธรรมที่สหรัฐอเมริกานี้  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากค่าใช้จ่ายการเดินทางของท่าน และเรามีอาหารสามมื้อฟรี เครื่องดื่มฟรี สำหรับผู้ที่จะพักโรงแรมข้างนอกวัด ให้ติดต่อประสานงานเกี่ยวข้องค่ายตามหมายเลขโทรศัพท์ และ บุคคลที่ติดต่อที่เราให้ไว้
อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา (แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ขวดน้ำดื่มสำหรับใส่น้ำสมุนไพรปรับสมดุลที่ทนร้อนได้
-ผ้าสำหรับเช็ดหน้าหนึ่งผืนและเช็ดตัว (ขนาดเล็ก-ยาว) หนึ่งผืน
-ถุงนอนและของใช้ส่วนตัวสำหรับพักค้างคืนหนึ่งถึงสองคืน
-เสื่อโยคะ (ถ้ามี) และรองเท้าที่เดินสบาย (สำหรับเดินเร็ว)
-สวมเสื้อผ้าสุภาพแต่สบาย ๆ หลวม ๆ ยืดหยุ่นได้และไม่รัดรูป
-ยาประจำตัว (ถ้ามี)
-รักษาศีลห้าหรือ ศีลแปดและงดเว้นบริโภคอาหารที่มีเนื้อสัตว์ นม ไข่ ระหว่างเข้าค่าย

สมัคร online ที่ : https://morkeaw.herokuapp.com หรือ www.morkeawusa.org หรือ Facebook : @morkeawfansclubusa.org

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (5 วัน)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (5 วัน)

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
(แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ไม่มีบริการถุงพลาสติก
-เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา

ค่ายสุขภาพแพทย์สุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (5 วัน)

ค่ายสุขภาพแพทย์สุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (5 วัน)

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา (แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ไม่มีบริการถุงพลาสติก
-เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา

ค่ายสุขภาพแพทย์สุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (5 วัน)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (2 วัน)

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา (แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ไม่มีบริการถุงพลาสติก
-เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา

ค่ายกสิกรรมและพัฒนาพื้นที่ภูผาฟ้าน้ำ (หลักสูตร 3 วัน)

ค่ายกสิกรรมและพัฒนาพื้นที่ภูผาฟ้าน้ำ (หลักสูตร 3 วัน)

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
(แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ไม่มีบริการถุงพลาสติก
-เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา

หมายเหตุ

ภูผาฟ้าน้ำ อากาศเย็นมาก
กรุณาเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัว เต็นท์ เครื่องนอน ไฟฉาย เสื้อกันหนาว เสื้อกันฝน ขวดน้ำที่บรรจุน้ำอุ่นได้มาด้วย อุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารส่วนตัว ขวดน้ำดื่ม เสื้อกันฝน ถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้น
รับเฉพาะผู้แข็งแรงและดูแลพึ่งตนเองได้

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ค่ายย่อยเน้นปฏิบัติจริงร่วมกับจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมพร้อมบำเพ็ญคุณพัฒนาพื้นที่ ร่วมทำสวนทำครัว ปรับสมดุลร้อนเย็น
มีกิจกรรม อาทิเช่น ตีห้าสวดมนต์ ทบทวนธรรม ออกกำลังกาย รับประทานข้าวต้ม ลงฐานงานครัว กสิกรรม หรือทำบาราย
รับประทานข้าวเที่ยง พักผ่อนถอนพิษ และลงฐานงานภาคบ่าย
ก่อนนอนมีสนทนาธรรม เป็นต้น
*กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (2 วัน) บรรยายโดย อ. ดร. ใจเพชร กล้าจน

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (2 วัน) บรรยายโดย อ. ดร. ใจเพชร กล้าจน

18-19 มี.ค/23-24 มิ.ย./19-21 ส.ค. 63


อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
(แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ไม่มีบริการถุงพลาสติก
-เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (2 วัน) บรรยายโดย อ. ดร. ใจเพชร กล้าจน

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (2 วัน)

18-19 มี.ค/23-24 มิ.ย./19-21 ส.ค. 63


อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
(แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ไม่มีบริการถุงพลาสติก
-เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)


ค่ายสุขภาพพึ่งตน ด้วยการแพทย์วิถีธรรม เพื่อป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มะเร็ง ฯลฯ

-อบรมฟรี
-มีอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวัน ฟรี
-ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 07:30-17:00 น.

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (5 วัน)

อบรมการดูแลสุขภาพตามแนวแพทย์วิถีธรรมสมาคมคนตาบอดเขาสวนกวาง รุ่นที่ 3 (ไม่รับบุคคลภายนอก)

จัด ณ สมาคมคนตาบอดเขาสวนกวาง เลขที่ 261 หมู่ 2 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น (ไม่รับบุคคลภายนอก)

ค่ายกสิกรรมและพัฒนาพื้นที่ภูผาฟ้าน้ำ (หลักสูตร 3 วัน)

ค่ายกสิกรรมและครัวหมอเขียวสัญจร (หลักสูตร 4 วัน)


อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา

(แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ไม่มีบริการถุงพลาสติก
-เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา

หมายเหตุ

ภูผาฟ้าน้ำ อากาศเย็นมาก
กรุณาเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัว เต็นท์ เครื่องนอน ไฟฉาย เสื้อกันหนาว เสื้อกันฝน ขวดน้ำที่บรรจุน้ำอุ่นได้มาด้วย อุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารส่วนตัว ขวดน้ำดื่ม เสื้อกันฝน ถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้น
รับเฉพาะผู้แข็งแรงและดูแลพึ่งตนเองได้

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ค่ายย่อยเน้นปฏิบัติจริงร่วมกับจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมพร้อมบำเพ็ญคุณพัฒนาพื้นที่ ร่วมทำสวนทำครัว ปรับสมดุลร้อนเย็น