ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (2 วัน) บรรยายโดย อ. ดร. ใจเพชร กล้าจน

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (2 วัน) บรรยายโดย อ. ดร. ใจเพชร กล้าจน

18-19 มี.ค/23-24 มิ.ย./19-21 ส.ค. 63


อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
(แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ไม่มีบริการถุงพลาสติก
-เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (2 วัน) บรรยายโดย อ. ดร. ใจเพชร กล้าจน

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (2 วัน)

18-19 มี.ค/23-24 มิ.ย./19-21 ส.ค. 63


อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
(แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ไม่มีบริการถุงพลาสติก
-เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)


ค่ายสุขภาพพึ่งตน ด้วยการแพทย์วิถีธรรม เพื่อป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มะเร็ง ฯลฯ

-อบรมฟรี
-มีอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวัน ฟรี
-ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 07:30-17:00 น.

อบรมการดูแลสุขภาพตามแนวแพทย์วิถีธรรมสมาคมคนตาบอดเขาสวนกวาง รุ่นที่ 3 (ไม่รับบุคคลภายนอก)

อบรมการดูแลสุขภาพตามแนวแพทย์วิถีธรรมสมาคมคนตาบอดเขาสวนกวาง รุ่นที่ 3 (ไม่รับบุคคลภายนอก)

จัด ณ สมาคมคนตาบอดเขาสวนกวาง เลขที่ 261 หมู่ 2 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น (ไม่รับบุคคลภายนอก)

ค่ายกสิกรรมและครัวหมอเขียวสัญจร (หลักสูตร 4 วัน)

ค่ายกสิกรรมและครัวหมอเขียวสัญจร (หลักสูตร 4 วัน)


อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา

(แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ไม่มีบริการถุงพลาสติก
-เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา

หมายเหตุ

ภูผาฟ้าน้ำ อากาศเย็นมาก
กรุณาเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัว เต็นท์ เครื่องนอน ไฟฉาย เสื้อกันหนาว เสื้อกันฝน ขวดน้ำที่บรรจุน้ำอุ่นได้มาด้วย อุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารส่วนตัว ขวดน้ำดื่ม เสื้อกันฝน ถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้น
รับเฉพาะผู้แข็งแรงและดูแลพึ่งตนเองได้

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ค่ายย่อยเน้นปฏิบัติจริงร่วมกับจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมพร้อมบำเพ็ญคุณพัฒนาพื้นที่ ร่วมทำสวนทำครัว ปรับสมดุลร้อนเย็น

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)


อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา

(แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ภาชนะใส่อาหารจาน ชาม ช้อน และกระบอกน้ำส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์เครื่องนอนและมุ้งขนาดเล็ก เพราะพื้นที่มีจำกัด เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง กรณีที่ท่านนำเต็นท์ใหญ่มา ท่านอาจต้องแยกกางเต็นท์นอกพื้นที่ และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (ไม่มีบริการถุงพลาสติก) เพื่อใส่ของ
-เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา
-ที่ขูดมะละกอ

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดค่ายของสวนป่านาบุญ 3 ที่เคยระบุไว้ในเว็บไซต์ในปี 2562 ค่ะ ค่าย ปี 2563

1. จะมีค่ายสุขภาพฯประจำเดือนตามที่ได้แจ้งมาแล้วเท่านั้นค่ะ ไม่มีค่ายครึ่งวัน หนึ่งวัน หรือค่าย walk in เสาร์-อาทิตย์ แล้วค่ะ
2. มีร้านค้ากองบุญที่เปิดจำหน่ายสื่อและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยขอให้โทรศัพท์สอบถามก่อนทุกครั้งที่หมายเลข 081-800451
3. อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมาค่ายส่วนใหญ่เหมือนเดิม ยกเว้นเราจะมีถาดหลุมใส่อาหารให้ยืมใช้ค่ะ ที่ต้องเอามามีเต้นท์หรือมุ้งและเครื่องนอนที่จำเป็น กระบอกน้ำดื่มส่วนตัวที่ใส่ได้ทั้งร้อนและเย็น ไฟฉาย ถุงใส่ของ
4. ให้ผู้เข้าค่ายมาลงทะเบียนในวันเปิดค่าย ไม่รับผู้เข้าค่ายล่วงหน้า (ปกติจะคุยกับผู้สมัครเป็นรายบุคคลค่ะ เนื่องจากสวน 3 มีจิตอาสามาเตรียมค่ายน้อยมาก จึงไม่สามารถจัดสรรคนมาดูแลผู้เข้าค่ายได้ทั้งการจัดที่พักและการจัดเตรียมอาหารให้ค่ะ)
5. ไม่มีการสอนเพาะต้นอ่อนผักบุ้ง หรือต้นอ่อนอื่น ๆ ค่ะ

กิจกรรม:

-เริ่มตั้งแต่เช้า มีการสวดมนต์ ทบทวนธรรม
-ต่อด้วยการโยคะ เดินเร็ว กายบริหารสร้างความแข็งแรง ยืดหยุ่น และการเข้าที่เข้าทางของกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
-ดูสื่อวิดีทัศน์ เกี่ยวกับการแพทย์วิถีธรรม
-แช่มือแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพร และพอกหน้า ปรับสมดุลร่างกาย
-ร่วมกันทำอาหารสุขภาพสำหรับมื้อเที่ยง แล้วเรียนรู้การรับประทานอาหารสุขภาพ
-มีให้บริการสินค้าในร้านกองบุญ ได้แก่ อุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพ หนังสือ ซีดี ผักไร้สารพิษที่ปลูกในสวนป่านาบุญ 3 สำหรับ หลักสูตร 3-5 วัน

กิจกรรมเสริมในค่าย:

-สอนเกษตรทฤษฏีใหม่ตามศาสตร์พระราชา ที่เหมาะกับคนเมือง
-สอนการจัดการสิ่งแวดล้อม จากขยะสู่ดิน จากดินเป็นผัก

การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง

  ขึ้นรถเขียว รังสิต หนองเสือ (ตรงฝั่งตรงข้าม ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ) บอกลงคลองสาม แล้วหา มอเตอร์ไซด์ปากทางไปส่ง ระยะทางอีกประมาณ 3-4 กิโลเมตร

  ขับรถมาเอง

-ให้เข้าเส้นทางจาก ต่างระดับคลองหลวง ตลาดบางขันธ์ ผ่าน อำเภอคลองหลวง ( วัดธรรมกาย) เจอสะพานข้ามคลอง 3 ให้เลี้ยวซ้ายเลียบเส้นคลองสาม 3.5 กม (ขับเลย อบต คลองสามและวัดกลางคลองสาม ) เจอสะพานข้ามคลองสีเขียว มีป้าย สวนป่านาบุญ 3
-ถ้ามาจากคลองสาม ฝั่งรังสิต นครนายก ให้ข้บตรงยาว 12 กม. ผ่าน big c คลองสาม อบต คลองสาม วัดกลางคลองสาม เจอสะพานสีเขียวเลี้ยวขวาข้ามคลองถึงเลย
-พิกัด 14.10199,100.664654
-หรือใช้เส้นทางวงแหวนตะวันออก ถ้ามาจากวังน้อย ลงทางลงคลองหลวง กลับรถข้ามสะพานตรงไป 4 กม. ดูป้ายคลอง 3 กลับรถใต้สะพาน หรือตรงไปกลับรถแยกไฟแดงวัดธรรมกาย
-หรือถ้ามาจาก มีนบุรี,บางนา ลงทางลงคลองหลวง แยกซ้ายตรงมา 4 กม. หรือใช้ทางด่วนขั้น2 ลงทางลง ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ขับตรงไปข้ามทางต่างระดับคลองหลวง ผ่าน แมคโคร วัดธรรมกาย ตรงไป สังเกตปั้มคาลเทกซ์ ประมาณ 500 เมตร เลี้ยวซ้ายก่อนสะพานข้ามคลอง 3 ตรงไป 2 กม. สังเกตวัดกลางคลอง3 สะพานสีเขียว เลี้ยวขวาข้ามคลอง มีป้ายสวนป่านาบุญ 3

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
(แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ไม่มีบริการถุงพลาสติก
-เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร 5 วัน)


อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
(แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ไม่มีบริการถุงพลาสติก
-เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 5 วัน)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 5 วัน)

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
(แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ไม่มีบริการถุงพลาสติก
-เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา

อบรมการดูแลสุขภาพตามแนวแพทย์วิถีธรรมสมาคมคนตาบอดเขาสวนกวาง รุ่นที่ 3 (ไม่รับบุคคลภายนอก)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
(แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ไม่มีบริการถุงพลาสติก
-เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 5 วัน)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 5 วัน)


อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา

(แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ไม่มีบริการถุงพลาสติก
-เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 5 วัน)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 5 วัน)


อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา

(แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ไม่มีบริการถุงพลาสติก
-เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 5 วัน)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 5 วัน)


อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา

(แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ไม่มีบริการถุงพลาสติก
-เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา