ออกกำลังกาย กดจดลมปราณ โยคะ

เม็ดหลัก: 6

การกายบริหาร สร้างความยืดหยุ่น ให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น 

สร้างการเข้าที่เข้าทางของกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น แพทย์แผนปัจจุบันพบว่า ถ้ากล้ามเนื้อและเส้นเอ็นตึงแข็งเกร็งค้าง ไม่ยืดหยุ่น หรือกระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อเคลื่อนออกจากตำแหน่งปกติ ก็จะกดรัดเส้นเลือดเส้นประสาท เลือดลมจะไหลเวียนไม่สะดวก ทำให้เกิดความเจ็บปวดมึนชาและความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย การแพทย์ทางเลือกพบว่าพลังงานที่ดีจะขับเคลื่อนไปหล่อเลี้ยงร่างกาย มากที่สุดเร็วที่สุด ทางเส้นลมปราณ ส่วนพลังงานที่ไม่ดีจะถูกขับออกจากร่างกายมากที่สุด เร็วที่สุดทางเส้นลมปราณเช่นเดียวกัน ซึ่งการเคลื่อนของพลังงานทั้งที่ดีและไม่ดีดังกล่าว จะเคลื่อนตามข้างกระดูก ข้างเส้นเอ็น ข้างเส้นประสาทและตามร่องของกล้ามเนื้อ

การกดจุดลมปราณ โยคะ ดัดตัว กายบริหาร 

ทำให้เส้นลมปราณทลุทะลวงดี ซึ่งจุดลมปราณเป็นบริเวณที่สัญญาของชีวิตดูดดึงเอาพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นเป็นประโยชน์ทั้งในและนอกตัวมาเลี้ยงชีวิตมากที่สุด และผลักดันเอาพลังงานพิษที่ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิตได้มากที่สุด

ซึ่งตรงกับเส้นลมปราณหลัก 12 เส้น ของการแพทย์จีนและเส้นประธาน 10 เส้น ของแพทย์แผนไทย ได้แก่ เส้นเยื่อหุ้มหัวใจ เส้นหัวใจ เส้นลำไส้ใหญ่  เส้นปอดเส้นลมปราณพิเศษซานเจียว เส้นลำไส้เล็ก เส้นตับ เส้นม้าม เส้นกระเพาะอาหาร เส้นไต เส้นถุงน้ำดี เส้นกระเพาะปัสสาวะ

การหายใจ

เป็นเรื่องสำคัญ ในการรักษาโรค การหายใจที่ผิด ก็ทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้เช่นกัน ถ้าในร่างกายเราหนาว การหายใจ ให้ร่างกายเกิดความอบอุ่น ทำอย่างไร และ ในกรณีที่ร่างกายร้อน ระบายความร้อนและของเสียออกจากปอดทำอย่างไร อาจารย์ใจเพชร จะมาสอนการฝึกหายใจทั้งร้อนและเย็น