ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

กสิกรรมไร้สารพิษ

1. อย่าขี้เกียจ ต้องขยัน ขยันใส่อินทรีย์วัตถุให้มาก ๆ ขยันไปดูแล
2. อย่าใจร้อน ต้องใจเย็น
3. อย่าโลภ ต้องรู้จักพอ ทำอย่างมีคุณภาพได้เท่าไหร่ ก็เอาเท่านั้น ก็พอใจเท่านั้น
4. พอประมาณ คือ รู้เพียรรู้พัก และจะเอาอะไรเข้าไป เอาอะไรออกมา หรือดำเนินการอะไรแค่ไหน ประมาณให้พอดี ให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
5. รู้จักแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์เป็นลำดับ
หลักกสิกรรมไร้สารพิษ-6-ข้อ

หลักการทำกสิกรรมไร้สารพิษ 6 ข้อ

พันธุ์ดี ดินดี น้ำดี

แสงดี ศีลดี มิตรดี

 พันธุ์ดี คือ

ต้องคัดเลือกพันธุ์พืชที่เป็นพันธุ์ที่ดี ให้ผลผลิตสูง มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและศัตรูพืช

ในอนาคตข้าวไร่มีบทบาทมากเพราะไม่ต้องใช้น้ำมาก และอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ สำหรับพวกข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ ให้เป็นพืชเสริมสำหรับแปรรูปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวเขาและเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง”

(พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเสด็จทอดพระเนตรแปลงทดลองข้าว ณ สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2519)

ดินดี คือ

ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน ดินลูกรัง หรือดินอื่นๆ ก็สามารถปรุงให้เป็นดินดีได้

“ดินนั้นพัฒนาขึ้นมาได้โดยไม่ยากนัก ดินจะเค็ม จะเปรี้ยว จะจืด อะไรก็ตาม สามารถที่จะทำให้ดีขึ้นได้ ภายในไม่กี่ปีโดยใช้เทคนิคแบบโบราณ คือใช้ปุ๋ยหมักหรือใช้ตะกอนที่ลงมาตามลำห้วย มาพัฒนาดิน อันนี้เป็นวิธีที่ง่าย”

(พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วันที่ 14 มีนาคม 2536)

การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด

ปุ๋ยหมัก ก็คืออินทรียวัตถุนั่นเอง แก้ไขได้หมดทุกสภาพดิน ไม่ว่าจะเป็น ดินจืด ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินเหนียว ดินทราย ดินลูกรัง วิธีแก้คือ นำอินทรียวัตถุมาใส่ดินให้มาก คือกิ่งไม้ใบไม้แบบสดก็ได้ แบบแห้งก็ได้ หรือเศษอาหาร หรือจะปลูกพืชสดเพื่อทำเป็นอินทรียวัตถุ ต้นข้าวคือพญาปุ๋ย ทำโดยการหว่านข้าวลงในดิน อาจปลูกพร้อมถั่วและพืชอื่นก็ได้ ข้าว หญ้าและพืชอื่น (ถ้ามี) จะเติบโตขึ้นพร้อมกัน ปลูกทิ้งไว้ประมาณ 1-2 เดือน จากนั้นไถ/พรวนกลบ หลังจากใส่อินทรียวัตถุ หรือไถกลบพืชสดแล้ว โดยความหนาของดิน 5 เซนติเมตร จากนั้นรดหรือคลุกด้วยปัสสาวะด้วยก็จะยิ่งดี หรือจะเสริมจุลินทรีย์ด้วยก็ได้

การทำจุลินทรีย์พลังศีล

ทำได้ง่าย นำเศษอาหาร เศษใบไม้แห้ง ที่มีฝ้าขาว น้ำปัสสาวะเท่าที่มีใส่ลงในถังน้ำขนาดประมาณ 40 ลิตร จากนั้นใส่ข้าวสุกหรือข้าวสารประมาณ 2 กำมือลงไป หากไม่มี ก็ใช้ข้าวเปลือกที่ตำหรือบดใส่ลงไปแทน หรือจะเป็นน้ำซาวข้าวก็ได้ เติมเศษอาหารเท่าที่มีลงไปเท่าที่มี ประมาณ 3-30 วัน จะปรากฏฝ้าขาวขึ้นลอยอยู่ด้านบนผิวน้ำ แปลว่าเชื้อจุลินทรีย์เดินได้ดี พร้อมใช้งาน การใช้ นำน้ำจุลินทรีย์พลังศีล 1 ส่วน ผสมน้ำ 10-20 ส่วน นำไปรดบนกองอินทรียวัตถุหรือต้นพืช จะช่วยเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายอินทรียวัตถุ ให้อยู่ในสภาพที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ถ้ามีหิน มีอิฐ มีซีเมนต์ ก็ใส่ลงไปคลุกด้วยก็จะเป็นบารายคัลเจอร์ ภูเขาน้อย ประหยัดน้ำ พืชงามดี จากนั้น ทำยาฆ่าหญ้าตราหมอเขียว

“ผู้เขียนพบว่า อินทรียวัตถุที่สดใหม่จะมีธาตุอาหารและพลังชีวิตที่สูงกว่าแบบแห้ง ทำให้พืชนำไปใช้ได้เร็ว พืชก็จะเติบโตงอกงามได้รวดเร็วกว่า”

ยาฆ่าหญ้าตราหมอเขียว ปลอดภัยไร้สารพิษ ปลอดภัยไร้กังวล ประหยัดน้ำ ควบคุมเพื่อนพืชได้ เอาขยะมาทำประโยชน์ ปัญหาหนักสุดอย่างหนึ่งของการทำกสิกรรม คือ ปัญหาที่เพื่อนพืช (วัชพืช) โตแซงต้นพืชหลัก หัวใจหลักคือ ต้องไม่ให้แสงแดดส่องถึง เพื่อนพืชเมื่อไม่มีแสง เพื่อนพืชก็จะตาย วิธีทำ คือ การนำแผ่น/ถุงพลาสติกที่เหลือใช้ นำมาคลุมแปลงปลูกพืชผัก แล้วใช้ดินปูแปะทับด้านบนเพื่อกันปลิวและกันแสงแดดส่องลงถึงพื้นดิน เมื่อเราสามารถกันแสงแดดไม่ให้ส่องถึงเพื่อนพืช เพื่อนพืชก็จะขึ้นไม่ได้ แต่หากเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัสดุแบบทึบแสง เช่น แผ่นไวนิล กระดาษฟอยล์ ก็ใช้คลุมแปลงได้เลย แล้วใช้ดินแปะข้าง ๆ เพื่อกันปลิว แต่ไม่ต้องเอาดินแปะด้านบนเพราะเป็นวัสดุทึบแสง แสงลอดผ่านไม่ได้อยู่แล้ว

น้ำดี

น้ำคือชีวิต น้ำเป็นจุดกำเนิดของชีวิต เป็นจุดกำเนิดของทุกอย่าง น้ำสร้างได้ทุกอย่างในมหาจักรวาล สร้างพืชได้ สร้างดินได้ สร้างไฟได้ สร้างลมได้ สร้างอากาศได้ สร้างพลังงานได้ มีน้ำเราจะมีทุกอย่าง น้ำท่วมเราอยู่ได้ น้ำแล้งเราตาย น้ำคือ ความมั่นคง เราต้องเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์

“หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตนั้นอยู่ที่น้ำ ถ้ามีน้ำคน อยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้”

(พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2536)

“ถ้าน้ำมีไม่พอทั้งในด้านการบริโภคหรือใช้เพื่อการเกษตร และอุตสาหกรรมแล้ว ประเทศชาติไม่มีทางที่จะเจริญได้”

(พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ในการวางแผนการใช้ที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมรินคำ วันที่ 7 มกราคม 2523)

เป้าหมายหลัก ของการบริหารจัดการน้ำ คือ

ให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ในแปลง ให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดเวลา ปรับระดับน้ำให้พอดีกับที่จะทำให้พืชงาม ประหยัดน้ำ ประหยัดเวลา ไม่ต้องคอยรดน้ำพืชผักผลไม้ที่ปลูก แพทย์วิถีธรรมได้บริหารจัดการน้ำที่ภูผาฟ้าน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ สืบสานพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการประยุกต์การทำธนาคารน้ำใต้ดิน ฝายชะลอน้ำแก้มลิง แบบสามเหลี่ยมและแบบฟันปลา โดยมีหลักการสำคัญ คือ เบี่ยงสายน้ำให้ไปด้านข้าง ไม่ให้น้ำไปทางตรง เพื่อลดความเร็วและแรงของน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม ทั้งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ผันน้ำมาใช้ทำ กสิกรรมไร้สารพิษ บูรณาการด้วยบารายคัลเจอร์ คือ ภูเขาน้อย ประหยัดน้ำ พืชงามดี เพอร์มาคัลเจอร์ โดยใช้เทคนิคการผันน้ำจากที่ต่ำให้ขึ้นมารดแปลงผักที่อยู่พื้นที่ที่สูงกว่า ภายใต้เงื่อนไข พื้นที่ต้นน้ำต้องอยู่สูงกว่าแปลงเป้าหมาย โดยทำคันกั้นเพื่อเพิ่มระดับความสูงของน้ำและเบี่ยงสายน้ำไปตามทิศที่ต้องการ เป็นการบริหารจัดการที่ได้ประโยชน์สูง ประหยัดสุด

แสงดี คือ

พืชต้องการแสงมาใช้ในการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหาร ถ้าขาดแสงพืชก็สังเคราะห์แสงไม่ได้ พืชแต่ละชนิดต้องการแสงไม่เท่ากัน ต้องเรียนรู้ว่าพืชชนิดใดต้องการแสงมาก พืชชนิดใดต้องการแสงน้อย จัดสภาพแสงให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด

ศีลดี คือ

การปลูกพืช ไม่ใช่แค่ดินน้ำลมไฟ ไม่ใช่แค่รูปธรรม ไม่ใช่แค่วัตถุ ไม่ใช่แค่ พันธุ์ดี ดินดี น้ำดี แสงดี เท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดซึ่งเป็นหัวใจหลัก คือต้องมีศีล กับมีมิตรดีด้วย เป็นมิติที่วงการกสิกรรมทั่วไปไม่รู้จัก มีฤทธิ์มากที่สุดถึง 70% บวกเกิน 100% ศีล คือ ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม ใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่น เป็นสิ่งที่มีฤทธิ์มากที่สุด ที่ทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามทั้งปวง ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ใจเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง ใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐสุด ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ (มโนปุพพังคมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา) ใจเป็นประธาน (พระไตรปิฎกเล่มที่ 25 ข้อ 11) ศีลยอดเยี่ยมในโลก (สีลัง โลเก อนุตตรัง) (พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 ข้อ 86) ศีลมีในบุคคลผู้มีปัญญา ปัญญามีในบุคคลผู้มีศีล และมิตรดีสหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี คือทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์ มิตรดีคือสิ่งที่ดีที่สุดในโลก (พระไตรปิฎกเล่มที่ 19 ข้อ 5) คือ แสงอรุณ 7 ข้อแรก ความเป็นผู้มีมิตรดี (กัลยาณมิตตา) (พระไตรปิฎกเล่มที่ 19 ข้อ 129-136) ดังนั้น กสิกรรมไม่ใช่แค่วัตถุอย่างเดียว ต้องมีศีล มีมิตรดีด้วย จึงจะทำให้ทุกอย่างดี ใน ธรรมมิกสูตร (พระไตรปิฎกเล่มที่ 21 ข้อ 70) พระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลดีจะทำให้ดวงดาว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ฝนลมฟ้าอากาศดี พืชพันธุ์ธัญญาหารจะดี ดินน้ำลมไฟดี การมีศีลและมีมิตรดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ จะทำอะไรก็ตามก็ต้องมีศีลจึงจะเจริญได้ ศีลคือการลดกิเลส ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เบียดเบียน ตัวเอง คนอื่น สัตว์อื่น และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น

ปฏิบัติศีลให้ดี จะส่งผลให้พืชแข็งแรง พืชแข็งแรงแมลงก็จะไม่มากิน ก็เหมือนกับคนที่แข็งแรง คนอื่นก็ไม่กล้ามารังแก เพราะมีธาตุมีพลังงานที่ทำให้ศัตรูไม่มารังแก ในทางตรงกันข้าม ถ้าปฏิบัติศีลไม่ดี จะมีวิบากร้าย เช่น มีแมลงมากิน มีโรคระบาด ผลผลิตไม่มีคุณภาพเป็นต้น

หัวใจในการทำกสิกรรมไร้สารพิษ คือ ศีล 5 ข้อ นี่ก็คือศีลของเธอประการหนึ่ง คือ

1. อย่าขี้เกียจ ต้องขยัน ขยันใส่อินทรียวัตถุให้มากๆ ขยันไปดูแล
2. อย่าใจร้อน ต้องใจเย็น
3. อย่าโลภ ต้องรู้จักพอ ทำอย่างมีคุณภาพ ได้เท่าไรก็เอาเท่านั้น ก็พอใจเท่านั้น และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองคนอื่นสัตว์อื่น
4. พอประมาณ คือ รู้เพียรรู้พัก และจะเอาอะไรเข้าไป เอาอะไรออกมา หรือดำเนินการอะไรแค่ไหนประมาณให้พอดี ให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
5. รู้จักแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์เป็นลำดับ

มิตรดี คือ

พลังความดีของหมู่มิตรดีสหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี คือพลังแห่งความพ้นทุกข์ เป็นพลังสนิทานที่เหนี่ยวนำกันและกัน เหนี่ยวนำไปสู่สิ่งดี เหนี่ยวนำไปสู่สิ่งสุข ตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า มิตรดีสหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์ (พระไตรปิฏกเล่ม 19 ข้อ 5) มิตรดีก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน น้ำใจและมิตรไมตรีของมิตรดีสหายดี คือหัวใจของความอยู่รอดปลอดภัย คือหัวใจของความอยู่เย็นเป็นสุข คือความเจริญที่แท้จริงของมนุษยชาติ เป็นพลังกุศลที่ส่งผลให้เราดีขึ้นในทุกภพทุกชาติ รวยความดีรวยมิตรดีเป็นความรวยที่มีคุณค่าและผาสุกที่สุดในโลก ความผาสุกมั่นคงที่แท้จริง ไม่ใช่การกอบโกยความมั่งคั่งร่ำรวย ในทรัพย์สมบัติวัตถุข้าวของต่าง ๆ ความผาสุกที่แท้จริง คือ การพึ่งตนในปัจจัย 4 คือการให้ การเสียสละ การแบ่งปัน การมีความดี การมีมิตรดี นี่คือความผาสุกมั่นคงที่แท้จริงของมนุษยขาติ แม้เราไม่ได้ร่ำรวยเงินทอง แต่เราก็ร่ำรวยอาหารการกินไร้สารพิษ ร่ำรวยมิตรดี สหายดี ร่ำรวยความผาสุก ร่ำรวยความอยู่เย็นเป็นสุข นี่คือความร่ำรวยที่แท้จริง จุดหมายปลายทางของกสิกรรมไร้สารพิษ คือเป็นผู้ให้ ไม่ใช่ผู้เอา พึ่งตนและแบ่งปันเพื่อมวลมนุษยชาติ เป็นการให้ ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้

ความร่ำรวยที่แท้จริงคือ น้ำใจ ความยากจนที่แท้จริง คือ แล้งน้ำใจ รวยความดี รวยมิตรดี รวยปัจจัย 4 คือ ความรวยที่มั่นคงยั่งยืนที่สุดในโลก ชีวิตเรา แม้ไม่ต้องมีอะไรมากมาย เราก็มีความสุขได้ กสิกรรมไร้สารพิษ ไม่รวยแต่รอด เป็นคนจนมหัศจรรย์ แบ่งปันตลอดกาล

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
11 พฤศจิกายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รวมวีดีโอเกี่ยวข้องต่าง ๆ

บทความน่าสนใจ

นาเล็กในนาใหญ่

นาเล็กในนาใหญ่

อาจารย์พาพี่น้องทำนาปรัง ที่นี่มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ เพราะอาจารย์ทำตามในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำฝายชะลอน้ำแก้มลิง ตอนนี้กำลังทำนาปรัง...

สร้างอาหารไร้สารพิษช่วยโลก

สร้างอาหารไร้สารพิษช่วยโลก

อาหารการกินทั่วโลก เริ่มขาดแคลนมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารไร้สารพิษ อาหารเริ่มขาดแคลนมากขึ้นทุกวัน เราต้องช่วยกันสร้างอาหารให้ได้มากที่สุด...

ผู้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ : คุณภัคเปมิกา อินหว่าง

ผู้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ : คุณภัคเปมิกา อินหว่าง

ชื่อ : ภัคเปมิกา อินหว่างจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม : เตรียมจิตอาสาสวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช เมล็ดพันธุ์ที่แจก : ถั่วพู ฟักเขียว แตงไทย...

ผู้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ : คุณสนทยา กันทะมูล

ผู้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ : คุณสนทยา กันทะมูล

ชื่อ : สนทยา กันทะมูลชื่อทางธรรม : มั่นศีลขวัญจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม : สังกัดสวนป่านาบุญ 8 จังหวัดเชียงใหม่ เมล็ดพันธุ์ที่แจก :...

ผู้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ : คุณก้าน ไตรยสุทธิ์

ผู้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ : คุณก้าน ไตรยสุทธิ์

ชื่อ : ก้าน ไตรยสุทธิ์ชื่อทางธรรม : ใกล้พร จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม : ประจำชุมชนภูผาฟ้าน้ำ สวนป่านาบุญ 8 จ.เชียงใหม่ เมล็ดพันธุ์ที่แจก : กล้วยนวล...

ผู้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ : คุณวารุณี เกตุพงศ์สุดา

ผู้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ : คุณวารุณี เกตุพงศ์สุดา

ชื่อ : วารุณี เกตุพงศ์สุดา (แดง)ชื่อทางธรรม : รุ่งทานธรรม จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม : สังกัดสวนป่านาบุญ 6 รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา...

วิธีการปลูกข้าวแบบง่าย ๆ พอเพียง พึ่งตน

วิธีการปลูกข้าวแบบง่าย ๆ พอเพียง พึ่งตน

เตรียมดินในภาชนะปลูก โดยหมักอินทรียวัตถุเช่นใบไม้ เพื่อนพืช (วัชพืช) เศษอาหาร ให้เป็นปุ๋ยในดิน  อัตราส่วน อินท...

โคกหนองนา พวธ. อาหารครบทุกอย่างในจุดเดียวกัน

โคกหนองนา พวธ. อาหารครบทุกอย่างในจุดเดียวกัน

การทำโคกหนองนา พวธ. (แพทย์วิถีธรรม) มีการพัฒนามาเรื่อย ๆ อาจารย์ได้พัฒนาเพอร์มาคัลเจอร์ บารายคัลเจอร์ ทำแปลงพอเพียง ทำคลองไส้ไก่ ทำร่องน้ำ...

ลูกระนาดพอเพียง ระบบการจัดการน้ำ

ลูกระนาดพอเพียง ระบบการจัดการน้ำ

ภูผาฟ้าน้ำ ลักษณะเป็นภูเขา จะเป็นลักษณะเหมือนกับหลังคา ฝนตกมาใส่ภูเขา น้ำก็จะไหลลงมารวมกัน ถนนก็อยู่ข้างภูเขาอยู่แล้ว น้ำก็เซาะถนนพัง ถนนเราก็เป็นถนนด...

รางน้ำพอเพียง ระบบการจัดการน้ำ

รางน้ำพอเพียง ระบบการจัดการน้ำ

ภูผาฟ้าน้ำ ลักษณะเป็นภูเขา จะเป็นลักษณะเหมือนกับหลังคา ฝนตกมาใส่ภูเขา น้ำก็จะไหลลงมารวมกัน ถนนก็อยู่ข้างภูเขาอยู่แล้ว น้ำก็เซาะถนนพัง ถนนเราก็เป็นถนนด...

การปฏิบัติธรรมกับการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

การปฏิบัติธรรมกับการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

ความเป็นคนจนของเรา ความไม่มีอุปกรณ์ของเรา ไม่มีเครื่องกล ไม่มีอะไรช่วย ก็ทำให้เราได้มีความสามารถ มีศักยภาพ มีปัญญา ได้ใช้ปัญญา ใช้ความสามารถ ใช้แรงใจ ...

กสิกรรมไร้สารพิษกับธรรมะ เกี่ยวกันอย่างไร

กสิกรรมไร้สารพิษกับธรรมะ เกี่ยวกันอย่างไร

เกี่ยวกันอย่างยิ่งเลย สัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกัน หนุนกันไปหนุนกันมา ถ้าไม่มีกสิกรรมไร้สารพิษไม่มีทางมีสุขภาพที่ดีได้...

มังกรหยก

มังกรหยก

มังกรหยก มังกรหยกพืชเถามีหัวใต้ดิน ต้นมีลักษณะคล้ายมันเทศ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นผักฤทธิ์เย็น วิธีการปลูก  1. นำยอดหรือกิ่งมาเด็ดใบออกให้เหลือ...

ตลาดวิถีธรรม กับ กสิกรรมไร้สารพิษ

ตลาดวิถีธรรม กับ กสิกรรมไร้สารพิษ

ตลาดวิถีธรรม กับ กสิกรรมไร้สารพิษ ณ ร้านแพทย์วิถีธรรม ซอยนวมินทร์ 46 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 จากนโยบายของอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน...

แหนแดง

แหนแดง

แหนแดง เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ให้ไนโตรเจนได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆ แหนแดงจะเกิดขึ้นได้นั้นน้ำต้องสะอาดและพื้นที่อุดมสมบูรณ์ แหนแดง มีประโยชน์ 2 อย่างหลักๆ...

จุลินทรีย์พลังศีล

จุลินทรีย์พลังศีล

จุลินทรีย์พลังศีล คือ จุลินทรีย์ที่ดี ใช้ในการย่อยสลายดิน พืช อินทรียวัตถุ ทำให้ดินร่วนซุย ช่วยเร่งปฏิกิริยาการเจริญเติบโตของพืช...

วิธีการทำแปลงแสนสุข

วิธีการทำแปลงแสนสุข

ที่มาของวิชาแปลงแสนสุข: ก่อนหน้านี้เราทำแปลงขนาดใหญ่ 1-2 เมตร ปัญหาที่พบคือ เมื่อเอาน้ำเข้าในแปลง น้ำไหลไม่ทั่วถึง จึงปรับเปลี่ยนทำแปลงแสนสุข...

วิชาหว่านเมล็ดพันธุ์ในนาเล็ก

วิชาหว่านเมล็ดพันธุ์ในนาเล็ก

หลักการทำกสิกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดข้อแรกคือ "พันธุ์ดี" ตีแปลงทำนาเล็ก โดย ขุดร่องรอบๆ แล้วพูนดินขึ้นมาทำเป็นเนิน เป็นเกาะ ขึ้นมาตรงกลางแปลง...

ปุ๋ยยูเรียตราหมอเขียว

ปุ๋ยยูเรียตราหมอเขียว

วิธีการทำ นำพืชที่โตเร็ว หรือ พืชที่แมลงไม่ค่อยกิน เช่น ผักกาดนา ผักโขม สาบแร้งสาบกา คราดหัวแหวน ตู้ตี้ ต้นกล้วย ส่วนประกอบของต้นกล้วยทั้งหมด หรือ...

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4 ทำให้ชีวิตอยู่รอด ทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข ดร.ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว) 23 เมษายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ...

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก 16 - 26 พฤศจิกายน 2563 ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่...

ถั่วลิสงลายเสือ

ถั่วลิสงลายเสือ

ถั่วลิสงลายเสือ ภูผาฟ้าน้ำดินแดนแห่งถั่วซึ่งเป็นโปรตีนที่ดีที่สุดในโลก ถั่วลิสง ถั่วหลากหลายชนิด จะทำให้แข็งแรง อายุยืน ถั่วหลากหลายชนิด...

วิธีการทำน้ำยาอเนกประสงค์

วิธีการทำน้ำยาอเนกประสงค์

วิธีการทำน้ำยาอเนกประสงค์ วิธีการทำ 1. เทสารตั้งต้น N 70 ลงไปในถังที่เราเตรียมไว้ กวนจากสีใสให้เห็นเป็นสีขุ่น โดยกวนช้าๆ ไปในทิศทางเดียวกัน...

วิธีการทำน้ำจุลินทรีย์พลังศีล

วิธีการทำน้ำจุลินทรีย์พลังศีล

น้ำจุลินทรีย์พลังศีล การทำหัวเชื้อ - นำดินใต้ต้นไม้ที่มีราขาว 1 ส่วน - ใบขี้เหล็ก ใบกระถิน ใบสะเดา อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ สามอย่างรวมกัน...

วิธีการปลูกผักพาย

วิธีการปลูกผักพาย

ผักพาย ตามหลักการแพทย์วิถีรรมเป็นผักฤทธิ์ร้อน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ผักพายเป็นไม้น้ำ ชอบพื้นที่ชื้นแฉะ พบได้บริเวณนาข้าว และพื้นที่ที่มีน้ำขัง เช่น...

วิชาทำทางน้ำในนาแปลงเล็ก

วิชาทำทางน้ำในนาแปลงเล็ก

วิชาทำทางน้ำในนาแปลงเล็ก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านตรัสว่า ดินไม่ดีอย่างไรก็ช่าง ให้ใส่ปุ๋ยหมัก คือ อินทรีย์วัตถุลงไป อินทรีย์วัตถุ เช่น...

การเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว

การเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว

การเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)   เลือกรวงข้าวที่โค้งลงดิน ถ้าเขาโค้งลงดินแสดงว่าน้ำหนักเขาดี และมาเลือกอีกครั้งหนึ่ง...

สภาวธรรมจากการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

สภาวธรรมจากการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

สภาวธรรมจากการทำกสิกรรมไร้สารพิษ เริ่มต้นก็ต้องมีใจก่อน ใจมาอย่างแรกเลย ใจที่มีความ ยินดี พอใจ ที่จะทำผักกินเอง เมื่อท่านมีความยินดี พอใจ...

เพาะต้นมะขามอ่อน

เพาะต้นมะขามอ่อน

วิธีเพาะต้นมะขามอ่อน 1. แช่เม็ดมะขามไว้ในน้ำสะอาดประมาณ 2-3 คืน เพื่อให้เปลือกนิ่ม 2. นำเม็ดที่แช่น้ำแล้วไปลงดิน หรือกระบะเพาะที่เตรียมไว้...

แพผักบุ้ง

แพผักบุ้ง

วิธีการทำแพผักบุ้ง 1.นำก้านผักบุ้งที่มีรากตัดให้ยาวประมาณ 1 คืบ นำมามัดใส่เชือกฟาง เชือกฟางหนึ่งเส้นสามารถมัดก้านผักบุ้งได้ 4-5 ก้าน...

การปลูกถั่วแป๋

การปลูกถั่วแป๋

การปลูกถั่วแป๋ เริ่มปลูกเดือนกรกฎาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วิธีปลูก 1.ถางหญ้าในแปลงออกแล้วเตรียมดินโดยขุดหลุมพอควร...

วิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ไร้สารพิษ

วิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ไร้สารพิษ

วิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ไร้สารพิษ การปลูกสตรอว์เบอร์รี่ไร้สารพิษ "แปลงโตไว" ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อาอ้วน...

วิธีปลูกฟักเขียว

วิธีปลูกฟักเขียว

วิธีปลูกฟักเขียว กสิกรรมไร้สารพิษ ยุค New Normal สำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยในสังคมเมือง 1. มีกองดินบนดาดฟ้า 1 กอง เริ่มหาเศษไม้ผุ ใบไม้ผุมาผสมดินไว้...

วิธีปลูกกล้วย

วิธีปลูกกล้วย

วิธีการปลูกกล้วย "ก่อนจะหมดหน้าฝนให้ปลูกต้นกล้วยก่อน ฝนจะหมดให้รีบปลูกต้นกล้วย เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับดิน เพื่อจะเป็นเพื่อน เป็นพี่เลี้ยง...

เพาะต้นกล้าข้าว

เพาะต้นกล้าข้าว

เพาะต้นกล้าข้าวดอย เรือนเพาะชำต้นกล้า ชุมชนผาสุก ดอยแพงค่า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ต้นกล้าข้าวดอย และถั่วเขียว ข้าวดอย (ข้าวเจ้า)...

ธรรมะกับการทำนาแปลงเล็ก

ธรรมะกับการทำนาแปลงเล็ก

การทำนาแปลงเล็กเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมอย่างไร - ก็เริ่มตั้งแต่เราทำไร้สารพิษ เป็นการทำนาแบบมีศีล ไม่เบียดเบียนตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น -...

ชุบชีพพืชด้วยปุ๋ยพืชสด

ชุบชีพพืชด้วยปุ๋ยพืชสด

การแก้ปัญหาหากพืชที่เราปลูกเจริญเติบโตได้ไม่ดี สามารถใช้ปุ๋ยพืชสดชุบชีพพืชได้ พืชสดในพื้นที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำที่มีปริมาณมากคือต้นกล้วยป่า ต้นกล้วยเจร...

บารายคัลเจอร์

บารายคัลเจอร์

บารายคัลเจอร์ ( BarayCulture : กสิกรรมไร้สารพิษแบบประหยัดน้ำ หรือภูเขาเนรมิต ) เป็นการผสมผสานระหว่างบาราย (ธนาคารน้ำแบบปิด) กับเพอร์มาคัลเจอร์ (กสิกรรมยั่งยืนพลังศีล) เป็นนวัตกรรมการทำกสิกรรมที่สมบูรณ์แบบ เป็นวิธีปลูกพืชที่ไม่ต้องรดน้ำมาก ไม่ต้องรดน้ำบ่อย มีความครบพร้อมทั้งหิน ทั้งดิน ทั้งอินทรีวัตถุ เป็นสภาพเหมือนป่าเขาตามธรรมชาติ