Taking too long? Close loading screen.

กสิกรรมไร้สารพิษ

ค้นหา
Generic filters
1. อย่าขี้เกียจ ต้องขยัน ขยันใส่อินทรีย์วัตถุให้มากๆ ขยันไปดูแล
2. อย่าใจร้อน ต้องใจเย็น
3. อย่าโลภ ต้องรู้จักพอ ทำอย่างมีคุณภาพได้เท่าไหร่ ก็เอาเท่านั้น ก็พอใจเท่านั้น
4. พอประมาณ คือ รู้เพียรรู้พัก และจะเอาอะไรเข้าไป เอาอะไรออกมา หรือดำเนินการอะไรแค่ไหน ประมาณให้พอดี ให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
5. รู้จักแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์เป็นลำดับ

หลักการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

หลักกสิกรรมไร้สารพิษ-6-ข้อ

กสิกรรมไร้สารพิษและธรรมะเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

เกี่ยวกันอย่างยิ่งเลย สัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกัน หนุนกันไปหนุนกันมา ถ้าไม่มีกสิกรรมไร้สารพิษไม่มีทางมีสุขภาพที่ดีได้
ไม่มีทางที่จะปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าตรัสอาหารเป็นหนึ่งในโลก
กสิกรรมไร้สารพิษในเบื้องต้นก็มาทำเป็นอาหาร อาหารก็เป็นอาหารไร้สารพิษก็เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่สุด และดีต่อเศรษฐกิจอีก

เมื่อดีต่อเศรษฐกิจคนก็อยากกินอยากใช้เพราะปลอดภัยต่อชีวิตดีต่อสุขภาพคนก็อุดหนุนกสิกรรมไร้สารพิษ
คนอุดหนุนเศรษฐกิจก็ดี ทั้งพึ่งตนเองได้ด้วยก็ไม่ต้องซื้อใคร ทั้งขายได้ด้วยก็เศรษฐกิจดี เศรษฐกิจดีก็ไม่ทุกข์ใจ มีอาหารการกินที่มั่นคง มีรายได้ที่พอเลี้ยงชีพตัวเอง จิตใจก็ผาสุก ก็รู้สึกสบายใจเพราะมีกินมีใช้ อยากได้ข้าวของที่เป็นประโยชน์ก็หาได้ ก็ทำให้จิตใจสบาย จิตใจไร้กังวล จิตใจก็ผาสุก พอจิตใจไร้กังวล จิตใจผาสุก มีความมั่นคงดี จิตใจก็ไม่มีความหวั่นไหวในการดำรงชีวิต มีความเบิกบานดี มั่นใจ สบายใจ ผาสุกดี ก็แข็งแรง จิตใจที่ผาสุก สารเอ็นโดรฟินก็หลั่งออกมาทำให้เซลล์ทุกเซลล์แข็งแรง ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นไปอีกทำให้จิตใจดี

กสิกรรมไร้สารพิษมีธาตุที่ดีต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งใช้ถูกสมดุลร้อนเย็นยิ่งแข็งแรงมากขึ้น ชำระกิเลสในอาหารได้ด้วยยิ่งทำให้แข็งแรงเข้าไปอีก ใจก็ไร้ทุกข์ ร่างกายก็แข็งแรงเข้าไปอีก เหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามก็ได้กุศลเข้าไปอีกก็ยิ่งแข็งแรงเพิ่มขึ้น แบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยหลักบุญนิยม ด้วยหลักพุทธะ ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ ก็ยิ่งเป็นบุญกุศลเข้าไปอีก แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ ขายราคาถูก ก็เป็นธรรมะ แบ่งปันไปชีวิตก็มีคุณค่าก็มีวิบากดี วิบากดีทำให้ร่างกายแข็งแรง ดูดสิ่งดีเข้ามา ดันสิ่งร้ายออกไปจากชีวิต ชีวิตก็มีความสุข ใจก็สบาย ก็แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ไปเหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามก็เป็นมหากุศล

กสิกรรมไร้สารพิษก็มีประโยชน์อย่างนี้ นอกจากเป็นอาหารที่ดีแล้วก็ยังเป็นสมุนไพรที่ดีด้วย ใช้ถูกสมดุลร้อนเย็นก็แข็งแรงอายุยืน เอาไปแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นวิบากดี ดูดสิ่งดีเข้ามา ดันสิ่งร้ายออกไป แล้วก็ทำให้แข็งแรงอายุยืนขึ้นไปอีก แล้วก็ทำให้สบายใจ และเป็นพลังวิบากดีที่ทำให้ดูดสารและพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นมาเลี้ยงชีวิตได้ดี ผลักดันสิ่งเลวร้ายออกไปจากชีวิตได้ดี นี่แหละเป็นสุดยอดเลย

แล้วก็เป็นอ๊อกซิเจน พืชให้อ๊อกซิเจนเป็นธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต เป็นอากาศที่ชีวิตต้องการ ร่างกายก็แข็งแรงมากขึ้น สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้น เพราะว่าเขาดูดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เข้าไปสังเคราะห์เป็นอาหาร เขาเลยปล่อยอ๊อกซิเจนออกมาทำให้โลกเย็นลง ก๊าซที่ทำลายโอโซนที่ทำให้แสงเข้ามาในโลกมากเกินไปจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพ เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็ถูกแก้ไขไป แก้ภาวะเรือนกระจกด้วย

เพราะฉะนั้นกสิกรรมไร้สารพิษมีผลโดยตรงต่อสุขภาพ ทำให้สุขภาพดี พระพุทธเจ้าตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลก เพราะฉะนั้นอาหารในด้านวัตถุก็ทำให้เราแข็งแรงเป็นที่หนึ่ง ถ้าเราใช้ได้ถูกต้องไร้สารพิษ ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็เป็นโทษที่หนึ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นทำกสิกรรมไร้สารพิษก็ดีต่อสุขภาพเป็นที่หนึ่งเลย และสามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึง “อาหาร 4” (พระไตรปิฎกเล่ม 16 “ปุตตมังสสูตร” ข้อ 240)

ได้เชื่อมโยงไปถึงธรรมะได้ ทำให้เราชำระกิเลสตัดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัย สิ่งที่ไม่จำเป็นต่อชีวิต ได้ชำระกิเลส ได้ปฏิบัติธรรม ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ก็เป็นธรรมะที่ลดกิเลสได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและผาสุกต่อชีวิต
เรื่องกสิกรรมไร้สารพิษให้ประโยชน์ต่อสุขภาพและธรรมะ ที่จะพาชีวิตเราให้พ้นทุกข์และช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้ เป็นความมั่นคงที่สุดของชีวิตเรา ก็เชื่อมโยงกันอย่างนี้

โดยสรุปกสิกรรมไร้สารพิษเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้มีสุขภาพที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมให้พ้นทุกข์ได้ และเป็นประโยชน์เกื้อกูลมนุษยชาติที่สำคัญที่สุดในด้านวัตถุ เพราะฉะนั้นในสื่อของเราไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ ยูทูป เฟสบุ๊ค ไลน์ หรือหนังสือต่างๆ สื่อสารเรื่องกสิกรรมไร้สารพิษเป็นหลักเป็นแก่นที่สำคัญ เรารู้ว่าสิ่งนี้จะทำให้สุขภาพดีได้ ทำให้เราบรรลุธรรมได้ จะทำให้ชีวิตมีคุณค่าและผาสุก เราก็สื่อสารของเราออกไปว่ามีผลต่อสุขภาพและการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง สื่อสารออกไปให้มากๆ กสิกรรมไร้สารพิษนี่แหละ
เราก็สื่อสารการผลิตทำอย่างไร ใช้ให้ถูกสมดุลร้อนเย็นทำอย่างไร ที่จะให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นสมุนไพร ใช้จนถึงขั้นล้างกิเลสได้ทำอย่างไร ชำระกิเลสล้างความติดยึดในอาหารปรุงแต่ง หรืออาหารเป็นโทษเป็นภัยต่างๆ ล้างความติดยึดพวกนั้นได้อย่างไรก็เรียนรู้ เรียนรู้ไปจนถึงการมีน้ำใจแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย เรียนรู้ไปจนถึงการทำเศรษฐกิจพอเพียงทำอย่างไร ไปจนถึงสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีทำอย่างไร นี่แหละสุดยอดของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นในสื่อสารของแพทย์วิถีธรรมทุกสื่อก็ต้องสื่อสารช่วยกันสื่อสารกสิกรรมไร้สารพิษ อันเป็นพื้นฐานสำคัญ เป็นพื้นฐาน เป็นท่ามกลาง ที่สำคัญที่สุดด้วยในการอยู่รอดปลอดภัย ในการอยู่เย็นเป็นสุขของชีวิตของเราเองและมนุษยชาติ เป็นอาชีพที่ถูกศีลธรรม ไม่เบียดเบียนชีวิตใดๆ

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
15 มกราคม 2564
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

คำอธิบายเพิ่มเติม อาหาร 4
อาหารคือเครื่องค้ำจุนชีวิต

1.กวฬิงการาหาร (คำข้าวเป็นเครื่องค้ำจุนชีวิต พึงกำหนดรู้ความยินดีในกามคุณ 5)

2.ผัสสาหาร (ผัสสะเป็นเครื่องค้ำจุนชีวิต) พึงกำหนดรู้ในเวทนา3

3.มโนสัญเจตนาหาร (จิตเจตนาเป็นเครื่องค้ำจุนชีวิต) พึงกำหนดรู้ในตัณหา 3

4.วิญญาณาหาร (ความรู้แจ้งอารมณ์เป็นเครื่องค้ำจุนชีวิต) พึงกำหนดรู้ในนามรูป

(พระไตรปิฎกเล่ม 16 “ปุตตมังสสูตร” ข้อ 240

รวมวีดีโอเกี่ยวข้องต่าง ๆ

บทความน่าสนใจ

มังกรหยก

มังกรหยก

มังกรหยก มังกรหยกพืชเถามีหัวใต้ดิน ต้นมีลักษณะคล้ายมันเทศ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นผักฤทธิ์เย็น วิธีการปลูก  1. นำยอดหรือกิ่งมาเด็ดใบออกให้เหลือ 3-5 ใบเพื่อป้องกันการคายน้ำ ตัดเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 1 คืบ 2. เตรียมดินปลูก ขุดหลุมใส่ปุ๋ยพืชสด กิ่งไม้...

ตลาดวิถีธรรม กับ กสิกรรมไร้สารพิษ

ตลาดวิถีธรรม กับ กสิกรรมไร้สารพิษ

ตลาดวิถีธรรม กับ กสิกรรมไร้สารพิษ ณ ร้านแพทย์วิถีธรรม ซอยนวมินทร์ 46 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 จากนโยบายของอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ที่ส่งเสริมการทำกสิกรรมไร้สารพิษ และพบว่า แหนแดง เป็นพืชที่สามารถนำมาทำปุ๋ย ทำให้พืชงาม บำรุงพืชได้ดี ช่วยรักษาความชื้นในดิน...

แก่นหลักของชีวิต คือ ธรรมะ สุขภาพ กสิกรรมไร้สารพิษ

แก่นหลักของชีวิต คือ ธรรมะ สุขภาพ กสิกรรมไร้สารพิษ

"เรื่องของกสิกรรมไร้สารพิษเป็นสัจจะที่ทรงคุณค่าทรงประโยชน์ในชีวิตชั่วกัปชั่วกัลป์" ยิ่งในยุคนี้เป็นยุคที่สำคัญที่สุดเลย ยุคนี้เป็นยุคที่จำเป็นมาก เป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนในชีวิตของแต่ละชีวิต...

แหนแดง

แหนแดง

แหนแดง เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ให้ไนโตรเจนได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆ แหนแดงจะเกิดขึ้นได้นั้นน้ำต้องสะอาดและพื้นที่อุดมสมบูรณ์ แหนแดง มีประโยชน์ 2 อย่างหลักๆ คือ 1.บำรุงพืช 2. บำรุงคน บำรุงพืช คือ แหนแดงมีไนโตรเจนสูงและธาตุอาหารต่างๆสูง เวลานำไปผสมกับดินแล้วนำไปปลูกพืช...

จุลินทรีย์พลังศีล

จุลินทรีย์พลังศีล

จุลินทรีย์พลังศีล คือ จุลินทรีย์ที่ดี ใช้ในการย่อยสลายดิน พืช อินทรียวัตถุ ทำให้ดินร่วนซุย ช่วยเร่งปฏิกิริยาการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชผักได้อาหารทางใบ ส่วนประกอบ พืชผักฤทธิ์ร้อน เช่น ใบกระถิน สาบเสือ สะเดา ฯลฯ หรือพืชที่เกิดง่ายทุกตัว จุลินทรีย์ที่ดีเขาจะไปกิน...

วิธีการทำแปลงแสนสุข

วิธีการทำแปลงแสนสุข

ที่มาของวิชาแปลงแสนสุข: ก่อนหน้านี้เราทำแปลงขนาดใหญ่ 1-2 เมตร ปัญหาที่พบคือ เมื่อเอาน้ำเข้าในแปลง น้ำไหลไม่ทั่วถึง จึงปรับเปลี่ยนทำแปลงแสนสุข วิธีการทำแปลงแสนสุข ตีแปลงความกว้าง 1 ฟุต และขุดร่อง กว้าง ลึก 7 - 10 เซนติเมตร กำลังดี ความยาวตามความยาวของแปลง...

วิชาเพาะต้นกล้า

วิชาเพาะต้นกล้า

การเพาะต้นกล้าที่มีอัตราการงอกและการเจริญเติบโตที่สูง   วิธีทำ เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการเพาะ เมล็ดขนาดเล็กใช้ประมาณ 1 ช้อนชา เมล็ดขนาดโตใช้ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ นำมาใส่ในถุงพลาสติก ใส่น้ำลงไปในถุงให้น้ำพอท่วมเมล็ดพันธุ์ แล้วเอายางรัดถุงพลาสติก ทิ้งไว้ 1 คืน...

วิชาหว่านเมล็ดพันธุ์ในนาเล็ก

วิชาหว่านเมล็ดพันธุ์ในนาเล็ก

หลักการทำกสิกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดข้อแรกคือ "พันธุ์ดี" ตีแปลงทำนาเล็ก โดย ขุดร่องรอบๆ แล้วพูนดินขึ้นมาทำเป็นเนิน เป็นเกาะ ขึ้นมาตรงกลางแปลง ขุดรอบๆให้เป็นร่องน้ำ การขุดร่องรอบๆ ทำให้เราดูระดับของดินได้ดีอาศัยน้ำเป็นตัววัด ให้ดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำ 1-2 เซนติเมตร...

ปุ๋ยยูเรียตราหมอเขียว

ปุ๋ยยูเรียตราหมอเขียว

วิธีการทำ นำพืชที่โตเร็ว หรือ พืชที่แมลงไม่ค่อยกิน เช่น ผักกาดนา ผักโขม สาบแร้งสาบกา คราดหัวแหวน ตู้ตี้ ต้นกล้วย ส่วนประกอบของต้นกล้วยทั้งหมด หรือ พืชอะไรก็ได้ที่เราเห็นว่าโตเร็วแต่ไม่รู้จักชื่อ นำพืชที่เราหามาได้มาสับ หรือใส่เครื่องปั่น ใครไม่มีแรงสับพืช...

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4 ทำให้ชีวิตอยู่รอด ทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข ดร.ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว) 23 เมษายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก 16 - 26 พฤศจิกายน 2563 ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ปิดค่ายแล้วในวันนี้ พี่น้องชาวค่ายที่สนใจการทำกสิกรรมไร้สารพิษ 31 ท่าน เดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้ง ภาคเหนือ จาก...

ถั่วลิสงลายเสือ

ถั่วลิสงลายเสือ

ถั่วลิสงลายเสือ ภูผาฟ้าน้ำดินแดนแห่งถั่วซึ่งเป็นโปรตีนที่ดีที่สุดในโลก ถั่วลิสง ถั่วหลากหลายชนิด จะทำให้แข็งแรง อายุยืน ถั่วหลากหลายชนิด เป็นโปรตีนที่ดีที่สุดในโลก เป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนฉลาด กินถั่วหลากหลายชนิด ไร้สารพิษ แข็งแรง อายุยืน กินถั่ววันละ 1-5...

ปุ๋ยน้ำตราหมอเขียว

ปุ๋ยน้ำตราหมอเขียว

ปุ๋ยน้ำตราหมอเขียว พืชแข็งแรง งอกงามดี วิธีการทำปุ๋ยน้ำตราหมอเขียว 1. ขุดหลุมประมาณ 1x4 เมตร หรือ 1x2 เมตร ลึก 1 ฟุตขึ้นไป 2. ใส่อินทรียวัตถุลงไปในหลุม เช่น เพื่อนพืช (วัชพืชสด) เศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้เศษผ้า ฯลฯ อินทรียวัตถุที่สดใหม่จะมีพลังชีวิตมาก 3....

วิธีการทำน้ำยาอเนกประสงค์

วิธีการทำน้ำยาอเนกประสงค์

วิธีการทำน้ำยาอเนกประสงค์ วิธีการทำ 1. เทสารตั้งต้น N 70 ลงไปในถังที่เราเตรียมไว้ กวนจากสีใสให้เห็นเป็นสีขุ่น โดยกวนช้าๆ ไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นค่อยๆ เติมเกลือ กวนให้เข้ากัน 2. ค่อยๆ เทน้ำจุลินทรีย์หรือน้ำเปล่าเติมลงไป แบ่งเทเกลือทีละส่วน ค่อยๆคนให้เข้ากัน...

วิธีการทำน้ำจุลินทรีย์พลังศีล

วิธีการทำน้ำจุลินทรีย์พลังศีล

น้ำจุลินทรีย์พลังศีล การทำหัวเชื้อ - นำดินใต้ต้นไม้ที่มีราขาว 1 ส่วน - ใบขี้เหล็ก ใบกระถิน ใบสะเดา อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ สามอย่างรวมกัน สับให้เป็นชิ้นเล็กๆ 1 ส่วน - ข้าวเปลือกแช่น้ำปัสสาวะ 1 คืน หรือ 3 ชั่วโมงขึ้นไปก็ได้ นำทุกอย่างมาผสมกัน...

สูตรยาฆ่าหญ้าตราหมอเขียว

สูตรยาฆ่าหญ้าตราหมอเขียว

สูตรยาฆ่าหญ้าตราหมอเชียว ปลอดภัยไร้สารพิษ ปลอดภัยไร้กังวล   วิธีการทำ 1. เตรียมแปลง ปรุงดินใส่อินทรีย์วัตถุให้ดี เตรียมน้ำให้ดี 2.ปลูกพืชผักในแปลง เตรียมพลาสติกเจาะรู หรือกรีดให้เป็นร่องให้ผักพ้นพลาสติก...

วิธีการปลูกผักพาย

วิธีการปลูกผักพาย

ผักพาย ตามหลักการแพทย์วิถีรรมเป็นผักฤทธิ์ร้อน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ผักพายเป็นไม้น้ำ ชอบพื้นที่ชื้นแฉะ พบได้บริเวณนาข้าว และพื้นที่ที่มีน้ำขัง เช่น คูน้ำ หนองน้ำ สระ ห้วย ผักพายเป็นไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นเหง้า จมอยู่ในโคลน มีไหลสั้นๆ จำนวนมาก มีใบเดี่ยวรูปร่างกลมรี...

วิชาทำทางน้ำในนาแปลงเล็ก

วิชาทำทางน้ำในนาแปลงเล็ก

วิชาทำทางน้ำในนาแปลงเล็ก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านตรัสว่า ดินไม่ดีอย่างไรก็ช่าง ให้ใส่ปุ๋ยหมัก คือ อินทรีย์วัตถุลงไป อินทรีย์วัตถุ เช่น วัชพืชสดหรือแห้ง ต้นกล้วยสับ เศษอาหาร ใส่ลงไปในดิน คลุกดินกับอินทรีย์วัตถุให้เข้ากันและตีแปลงขึ้นมา ยกแปลงขึ้นมาให้สูงพอประมาณ...

การเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว

การเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว

การเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) เลือกรวงข้าวที่โค้งลงดิน ถ้าเขาโค้งลงดินแสดงว่าน้ำหนักเขาดี และมาเลือกอีกครั้งหนึ่ง คือมาเลือกเมล็ด เมล็ดที่คุณภาพดีเขาจะใสๆ ถ้าเมล็ดไหนกระดำกระด่างจะไม่ดี สุดยอดฝีมือเวลาเลือกเมล็ดจะแกะเปลือกออกมาเลย...

การปลูกวอเตอร์เครส

การปลูกวอเตอร์เครส

การปลูกวอเตอร์เครส   วอเตอร์เครส เป็นผักฤทธิ์เย็น  มีวิตามิน A E C แคลเซียมและธาตุเหล็กสูง ช่วยลดระดับไขมันในเลือด ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบำรุงสายตา เพราะเป็นผักที่อุดมไปด้วยวิตามินเอ ช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน  ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง...

สภาวธรรมจากการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

สภาวธรรมจากการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

สภาวธรรมจากการทำกสิกรรมไร้สารพิษ เริ่มต้นก็ต้องมีใจก่อน ใจมาอย่างแรกเลย ใจที่มีความ ยินดี พอใจ ที่จะทำผักกินเอง เมื่อท่านมีความยินดี พอใจ ที่จะผลิตผักกินเอง ท่านก็จะมีวิธีการตามมา ไม่ว่าจะเป็น การปลูกในกระถาง ปลูกพื้นที่ดิน จะดินดี ดินไม่ดี ท่านจะมีวิธีกระบวนการ...

เพาะต้นมะขามอ่อน

เพาะต้นมะขามอ่อน

วิธีเพาะต้นมะขามอ่อน 1. แช่เม็ดมะขามไว้ในน้ำสะอาดประมาณ 2-3 คืน เพื่อให้เปลือกนิ่ม 2. นำเม็ดที่แช่น้ำแล้วไปลงดิน หรือกระบะเพาะที่เตรียมไว้ และโรยดินกลบให้หลวมๆ 3. นำกระบะเพาะไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดรำไร รดน้ำวันละครั้งพอให้ดินชื้น 4....

วิธีปลูกเผือกฟักไข่

วิธีปลูกเผือกฟักไข่

วิธีปลูกเผือกฟักไข่ เผือกฟักไข่ ภาคใต้เรียก บอนฟักไข่ หรือ บอนไข่ เผือก ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นผักฤทธิ์ร้อน วิธีปลูก 1. ขั้นแรกเลือกต้นเผือกหรือหัวเผือก หากปลูกโดยใช้ต้นให้ตัดใบออกก่อน 2. เตรียมหลุมปลูกโดยการถางหญ้าออก ขุดหลุมให้เหมาะสมกับขนาดต้นหรือหัวที่จะปลูก...

แพผักบุ้ง

แพผักบุ้ง

วิธีการทำแพผักบุ้ง 1.นำก้านผักบุ้งที่มีรากตัดให้ยาวประมาณ 1 คืบ นำมามัดใส่เชือกฟาง เชือกฟางหนึ่งเส้นสามารถมัดก้านผักบุ้งได้ 4-5 ก้าน หรือจะมากกว่านี้ก็ได้ตามความยาวของเชือก ระยะห่างประมาณ 1 คืบ 2. นำมามัดใส่ลำไม้ไผ่ จัดระยะห่างไม่ให้ติดกันจนเกินไป...

การปลูกถั่วแป๋

การปลูกถั่วแป๋

การปลูกถั่วแป๋ เริ่มปลูกเดือนกรกฎาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วิธีปลูก 1.ถางหญ้าในแปลงออกแล้วเตรียมดินโดยขุดหลุมพอควร 2.ใส่เพื่อนพืช(วัชพืชสด)กับต้นกล้วยสับลงไปผสมกับดินรดด้วยน้ำปัสสาวะผสมน้ำ1:20 ส่วน แบบเพอร์มาคัลเจอร์...

เตรียมดินปลูกผักแบบแพทย์วิถีธรรม

เตรียมดินปลูกผักแบบแพทย์วิถีธรรม

เตรียมดินปลูกผักแบบแพทย์วิถีธรรม อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน กล่าวว่า "อินทรีย์วัตถุมีชีวิตประมาณ 3 เดือน พืชสดเศษอาหาร เป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดในโลก เป็นธาตุอาหารใหม่ ใครมีอินทรีย์วัตถุเยอะได้เปรียบ" ขั้นตอนการเตรียมแปลง 1. ขุดแปลงหน้ากว้าง 80 เซนติเมตร ลึก 1 ฟุต...

วิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ไร้สารพิษ

วิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ไร้สารพิษ

วิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ไร้สารพิษ การปลูกสตรอว์เบอร์รี่ไร้สารพิษ "แปลงโตไว" ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อาอ้วน จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ นักวิชาการ ผู้เคยทำงานกับโครงการหลวง เล่าเรื่องสตรอว์เบอร์รี่ให้ฟังว่า สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)...

วิธีปลูกฟักเขียว

วิธีปลูกฟักเขียว

วิธีปลูกฟักเขียว กสิกรรมไร้สารพิษ ยุค New Normal สำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยในสังคมเมือง 1. มีกองดินบนดาดฟ้า 1 กอง เริ่มหาเศษไม้ผุ ใบไม้ผุมาผสมดินไว้ 2. เอาน้ำผสมน้ำปัสสาวะรดดินไปเรื่อยๆ ถ้ามีเศษผักสด น้ำซาวข้าว กากน้ำหมัก วุ้นน้ำหมัก...

วิธีการปลูกมะเขือยาว

วิธีการปลูกมะเขือยาว

วิธีการปลูกมะเขือยาว 1. เพาะต้นกล้าโดยใช้เมล็ด รดน้ำให้ชุ่มสม่ำเสมอวันละ 1 ครั้ง ประมาณ 7-10 วันจึงย้ายไปลงกระถาง 2. เตรียมดินปลูกในกระถาง 2.1 ชั้นแรก ใส่ก้อนหินหรือก้อนกรวดลงไปด้านล่าง เป็นการปรับสมดุลร้อนเย็นให้กับพืช...

วิธีปลูกกล้วย

วิธีปลูกกล้วย

วิธีการปลูกกล้วย "ก่อนจะหมดหน้าฝนให้ปลูกต้นกล้วยก่อน ฝนจะหมดให้รีบปลูกต้นกล้วย เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับดิน เพื่อจะเป็นเพื่อน เป็นพี่เลี้ยง นำความชุ่มชื้นให้กับดิน เป็นร่มเงา ปลูกเอาไว้กิน ใบใช้ประโยชน์ได้ หยวกก็กินได้ ปลีก็กินได้ ปลูกไว้เยอะๆ เอาไว้ทำปุ๋ย"...

ถั่วลิสงเพาะงอก

ถั่วลิสงเพาะงอก

ถั่วลิสงเพาะงอก   วิธีทำ 1. นำถั่วลิสง 1 กิโลกรัม มาแช่น้ำ 1 คืน แล้วห่อด้วยผ้าเปียกจะเป็นผ้าเสื้อยืดหรือผ้าขนหนูก็ได้ ห่อไว้แล้วจนมีรากเล็กๆออกมา 2. นำเม็ดถั่วที่มีรากอ่อนมาเพาะใส่กระบะทราย ใส่ทรายให้มีความหนาประมาณ 3 นิ้ว เรียงเม็ดถั่วลงไป...

เพาะต้นกล้าข้าว

เพาะต้นกล้าข้าว

เพาะต้นกล้าข้าวดอย เรือนเพาะชำต้นกล้า ชุมชนผาสุก ดอยแพงค่า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ต้นกล้าข้าวดอย และถั่วเขียว ข้าวดอย (ข้าวเจ้า) พันธุ์พิเศษ สามารถปลูกได้ทั้งนาดอนและนาลุ่ม ส่วนนาลุ่มใช้ข้าวอย่างเดียว หลุมละ 3 เมล็ด วิธีเพาะ 1. แช่เมล็ดข้าวไว้หนึ่งคืน...

ธรรมะกับการทำนาแปลงเล็ก

ธรรมะกับการทำนาแปลงเล็ก

การทำนาแปลงเล็กเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมอย่างไร - ก็เริ่มตั้งแต่เราทำไร้สารพิษ เป็นการทำนาแบบมีศีล ไม่เบียดเบียนตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น - การทำนาแปลงเล็กก็พอดีแรงเรา เป็นการประมาณความพอดี ให้พอดีแรงเรา และก็เป็นประโยชน์สูง ประหยัดสุด ไม่เบียดเบียนตนเอง...

นาแปลงเล็ก รุ่น ทำไปปรับไป

นาแปลงเล็ก รุ่น ทำไปปรับไป

#นาแปลงเล็ก#กสิกรรมไร้สารพิษ#เศรษฐกิจพอเพียง#หมอเขียวทีวี ถึงฤดูกาลทำนาแล้ว ขอนำเสนอการทำนาในยุค New Normal ประโยชน์สูง ประหยัดสุด ประหยัดน้ำ ประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา วิธีทำนาแปลงเล็ก รุ่น ทำไปปรับไป   1. ตีแปลงพื้นที่นาขนาด 1-4 เมตร...

ชุบชีพพืชด้วยปุ๋ยพืชสด

ชุบชีพพืชด้วยปุ๋ยพืชสด

การแก้ปัญหาหากพืชที่เราปลูกเจริญเติบโตได้ไม่ดี สามารถใช้ปุ๋ยพืชสดชุบชีพพืชได้ พืชสดในพื้นที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำที่มีปริมาณมากคือต้นกล้วยป่า ต้นกล้วยเจริญเติบโตได้เร็ว เป็นปุ๋ยอย่างดี แปรสภาพได้เร็ว บำรุงพืชได้เร็ว...

บารายคัลเจอร์

บารายคัลเจอร์

บารายคัลเจอร์ ( BarayCulture : กสิกรรมไร้สารพิษแบบประหยัดน้ำ หรือภูเขาเนรมิต ) เป็นการผสมผสานระหว่างบาราย (ธนาคารน้ำแบบปิด) กับเพอร์มาคัลเจอร์ (กสิกรรมยั่งยืนพลังศีล) เป็นนวัตกรรมการทำกสิกรรมที่สมบูรณ์แบบ เป็นวิธีปลูกพืชที่ไม่ต้องรดน้ำมาก ไม่ต้องรดน้ำบ่อย มีความครบพร้อมทั้งหิน ทั้งดิน ทั้งอินทรีวัตถุ เป็นสภาพเหมือนป่าเขาตามธรรมชาติ