สภาวธรรมจากการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

สภาวธรรมจากการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

เริ่มต้นก็ต้องมีใจก่อน ใจมาอย่างแรกเลย ใจที่มีความ ยินดี พอใจ ที่จะทำผักกินเอง เมื่อท่านมีความยินดี พอใจ ที่จะผลิตผักกินเอง ท่านก็จะมีวิธีการตามมา ไม่ว่าจะเป็น การปลูกในกระถาง ปลูกพื้นที่ดิน จะดินดี ดินไม่ดี ท่านจะมีวิธีกระบวนการ เพราะฉะนั้น หลักการ “เรียบง่าย ใช้สิ่งที่ใกล้ตัว ” ทำอย่างไรก็ได้ ที่เราทำเองได้ ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งของที่อยู่ข้างนอก แล้ววิธีการจะมา

พอได้ผันตัวเองมาสู่การปลูกผักกินเอง ถึงได้รู้ว่า ชีวิตของเราผ่านความที่ว่านั่นคือทุกข์ เมื่อก่อนไม่รู้จักทุกข์ แต่หน้านิ่วคิ้วขมวดตลอดเลย แต่พอรู้จักทุกข์แล้ว เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมามันไม่ใช่ทาง มันก็รู้สึกว่าชีวิตมีความเบิกบานมากขึ้น แล้วเราได้รู้สึกว่าชีวิตเราเป็นชีวิต มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น ก็ดำเนินไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติธรรม ฟังธรรมจากอาจารย์หมอเขียวและเข้าสู่วงการจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมั่นศีลขวัญ สวนป่านาบุญ 8 ภาคเหนือ
นักศึกษาสถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

ดูรายละเอียดสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ตาม link

เรื่องน่าสนใจ