แหนแดง เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ให้ไนโตรเจนได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆ แหนแดงจะเกิดขึ้นได้นั้นน้ำต้องสะอาดและพื้นที่อุดมสมบูรณ์

แหนแดง มีประโยชน์ 2 อย่างหลักๆ คือ 1.บำรุงพืช 2. บำรุงคน

  1. บำรุงพืช คือ แหนแดงมีไนโตรเจนสูงและธาตุอาหารต่างๆสูง เวลานำไปผสมกับดินแล้วนำไปปลูกพืช พืชจะเจริญงอกงามและอุ้มน้ำได้ดี ทำให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดี เพราะมันไม่แน่น เหมือนขุยมะพร้าว เป็นอินทรียวัตถุให้รากพืชชอนไชเอาธาตุอาหารมากินได้ดี ทำให้ดินไม่แน่น
  2. บำรุงคน คือ มีประโยชน์ต่อคนโดยตรง แหนแดงนอกจากจะนำไปปลูกพืชแล้วนำพืชมาให้คนกิน ประโยชน์โดยตรง คือ ทำกับข้าวได้ ให้ไปค้นหาใน google จะได้อาหารเมนูใหม่ๆ ถ้ายังเป็นสีเขียว ยังเป็นหนุ่มสาวอยู่ เขาให้เอาแบบหนุ่มสาวไปกิน สีแดงแก่แล้ว เป็นแหนที่อายุมากแล้ว ทดลองเก็บเอาไปทำกับข้าว เก็บไปชุบแป้งทอด ทำสาหร่ายก็ได้ ลวกก็ได้ คือ ทำให้เขาสุกเพราะว่าพืชที่อยู่ในน้ำทุกอย่างเสี่ยงต่อโรคพยาธิ เพราะฉะนั้นต้องทำให้สุกก่อน เอาไปทำสาหร่ายแหนแดง เอาไปทำกับข้าวได้ นี่แหละประโยชน์ของแหนแดง

แหนแดงสามารถดึงไนโตรเจนในอากาศมาบำรุงตัวเอง และก็บำรุงพืชตัวอื่นได้เลย ปุ๋ยเคมี มีธาตุ NPK  ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซี่ยม (K) แหนแดงมีทั้งหมด และยังมีธาตุอื่นๆ อีกมากมาย

พี่น้องจิตอาสาที่อเมริกาเล่าให้ฟังว่า ตอนที่ท่านอยู่เมืองไทย เอาแหนแดงไปตากแล้วนำไปคลุกดิน ปลูกบอนไซ ปรากฏว่าบอนไซงามมาก ถ้าเอาดินมาคลุกกับแหนแดงจะเป็นดินที่เป็นดินดี เป็นดินปลูกที่ดีที่สุด

การทำดินดีปลูกผักโดยใช้แหนแดง

  1. ยูเรียน้ำตราหมอเขียว (น้ำปัสสาวะหมักกับพืชผักโตไวทิ้งไว้ 3 วันขึ้นไป) 1 ส่วน
  2. น้ำเปล่า 10 ส่วน
  3. ดิน 3-5 ส่วน

รดยูเรียน้ำตราหมอเขียวกับกองดินที่เราคลุกกับแหนแดง ถ้าไม่มีแหนแดง ใช้เศษอาหารหรือพืชโตเร็วที่แมลงไม่กิน เช่น สาบเสือ สะเดา กระถิน ต้นกล้วย หรือใบไม้อะไรก็ได้ นำมาสับ

คลุกใส่กองดินให้พอหมาดๆ ความชื้นประมาณ 50% คือ เมื่อนำดินมาใส่กำมือแล้วน้ำไม่ไหลออก พอแบมือแล้วก้อนยังเกาะกันได้ แล้วตักใส่กระสอบหรือ คลุมด้วยวัสดุ เพื่อบ่มหมักจนกว่าจะเย็น (ใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน) เมื่อเย็นแล้วนำใส่แปลงหรือกระถางเพื่อปลูก

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

10 มกราคม 2564

แปลงเลี้ยงง่าย พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ

ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่