แหนแดง

แหนแดง เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ให้ไนโตรเจนได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆ แหนแดงจะเกิดขึ้นได้นั้นน้ำต้องสะอาดและพื้นที่อุดมสมบูรณ์

แหนแดง มีประโยชน์ 2 อย่างหลักๆ คือ 1.บำรุงพืช 2. บำรุงคน

  1. บำรุงพืช คือ แหนแดงมีไนโตรเจนสูงและธาตุอาหารต่างๆสูง เวลานำไปผสมกับดินแล้วนำไปปลูกพืช พืชจะเจริญงอกงามและอุ้มน้ำได้ดี ทำให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดี เพราะมันไม่แน่น เหมือนขุยมะพร้าว เป็นอินทรียวัตถุให้รากพืชชอนไชเอาธาตุอาหารมากินได้ดี ทำให้ดินไม่แน่น
  2. บำรุงคน คือ มีประโยชน์ต่อคนโดยตรง แหนแดงนอกจากจะนำไปปลูกพืชแล้วนำพืชมาให้คนกิน ประโยชน์โดยตรง คือ ทำกับข้าวได้ ให้ไปค้นหาใน google จะได้อาหารเมนูใหม่ๆ ถ้ายังเป็นสีเขียว ยังเป็นหนุ่มสาวอยู่ เขาให้เอาแบบหนุ่มสาวไปกิน สีแดงแก่แล้ว เป็นแหนที่อายุมากแล้ว ทดลองเก็บเอาไปทำกับข้าว เก็บไปชุบแป้งทอด ทำสาหร่ายก็ได้ ลวกก็ได้ คือ ทำให้เขาสุกเพราะว่าพืชที่อยู่ในน้ำทุกอย่างเสี่ยงต่อโรคพยาธิ เพราะฉะนั้นต้องทำให้สุกก่อน เอาไปทำสาหร่ายแหนแดง เอาไปทำกับข้าวได้ นี่แหละประโยชน์ของแหนแดง

แหนแดงสามารถดึงไนโตรเจนในอากาศมาบำรุงตัวเอง และก็บำรุงพืชตัวอื่นได้เลย ปุ๋ยเคมี มีธาตุ NPK  ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซี่ยม (K) แหนแดงมีทั้งหมด และยังมีธาตุอื่นๆ อีกมากมาย

พี่น้องจิตอาสาที่อเมริกาเล่าให้ฟังว่า ตอนที่ท่านอยู่เมืองไทย เอาแหนแดงไปตากแล้วนำไปคลุกดิน ปลูกบอนไซ ปรากฏว่าบอนไซงามมาก ถ้าเอาดินมาคลุกกับแหนแดงจะเป็นดินที่เป็นดินดี เป็นดินปลูกที่ดีที่สุด

การทำดินดีปลูกผักโดยใช้แหนแดง

  1. ยูเรียน้ำตราหมอเขียว (น้ำปัสสาวะหมักกับพืชผักโตไวทิ้งไว้ 3 วันขึ้นไป) 1 ส่วน
  2. น้ำเปล่า 10 ส่วน
  3. ดิน 3-5 ส่วน

รดยูเรียน้ำตราหมอเขียวกับกองดินที่เราคลุกกับแหนแดง ถ้าไม่มีแหนแดง ใช้เศษอาหารหรือพืชโตเร็วที่แมลงไม่กิน เช่น สาบเสือ สะเดา กระถิน ต้นกล้วย หรือใบไม้อะไรก็ได้ นำมาสับ

คลุกใส่กองดินให้พอหมาดๆ ความชื้นประมาณ 50% คือ เมื่อนำดินมาใส่กำมือแล้วน้ำไม่ไหลออก พอแบมือแล้วก้อนยังเกาะกันได้ แล้วตักใส่กระสอบหรือ คลุมด้วยวัสดุ เพื่อบ่มหมักจนกว่าจะเย็น (ใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน) เมื่อเย็นแล้วนำใส่แปลงหรือกระถางเพื่อปลูก

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

10 มกราคม 2564

แปลงเลี้ยงง่าย พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ

ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

จุลินทรีย์พลังศีล

จุลินทรีย์พลังศีล

จุลินทรีย์พลังศีล คือ จุลินทรีย์ที่ดี ใช้ในการย่อยสลายดิน พืช อินทรียวัตถุ ทำให้ดินร่วนซุย ช่วยเร่งปฏิกิริยาการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชผักได้อาหารทางใบ ส่วนประกอบ พืชผักฤทธิ์ร้อน เช่น ใบกระถิน สาบเสือ สะเดา ฯลฯ หรือพืชที่เกิดง่ายทุกตัว จุลินทรีย์ที่ดีเขาจะไปกิน...

วิธีการทำแปลงแสนสุข

วิธีการทำแปลงแสนสุข

ที่มาของวิชาแปลงแสนสุข: ก่อนหน้านี้เราทำแปลงขนาดใหญ่ 1-2 เมตร ปัญหาที่พบคือ เมื่อเอาน้ำเข้าในแปลง น้ำไหลไม่ทั่วถึง จึงปรับเปลี่ยนทำแปลงแสนสุข วิธีการทำแปลงแสนสุข ตีแปลงความกว้าง 1 ฟุต และขุดร่อง กว้าง ลึก 7 - 10 เซนติเมตร กำลังดี ความยาวตามความยาวของแปลง...

วิชาเพาะต้นกล้า

วิชาเพาะต้นกล้า

การเพาะต้นกล้าที่มีอัตราการงอกและการเจริญเติบโตที่สูง   วิธีทำ เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการเพาะ เมล็ดขนาดเล็กใช้ประมาณ 1 ช้อนชา เมล็ดขนาดโตใช้ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ นำมาใส่ในถุงพลาสติก ใส่น้ำลงไปในถุงให้น้ำพอท่วมเมล็ดพันธุ์ แล้วเอายางรัดถุงพลาสติก ทิ้งไว้ 1 คืน...

วิชาหว่านเมล็ดพันธุ์ในนาเล็ก

วิชาหว่านเมล็ดพันธุ์ในนาเล็ก

หลักการทำกสิกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดข้อแรกคือ "พันธุ์ดี" ตีแปลงทำนาเล็ก โดย ขุดร่องรอบๆ แล้วพูนดินขึ้นมาทำเป็นเนิน เป็นเกาะ ขึ้นมาตรงกลางแปลง ขุดรอบๆให้เป็นร่องน้ำ การขุดร่องรอบๆ ทำให้เราดูระดับของดินได้ดีอาศัยน้ำเป็นตัววัด ให้ดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำ 1-2 เซนติเมตร...

ปุ๋ยยูเรียตราหมอเขียว

ปุ๋ยยูเรียตราหมอเขียว

วิธีการทำ นำพืชที่โตเร็ว หรือ พืชที่แมลงไม่ค่อยกิน เช่น ผักกาดนา ผักโขม สาบแร้งสาบกา คราดหัวแหวน ตู้ตี้ ต้นกล้วย ส่วนประกอบของต้นกล้วยทั้งหมด หรือ พืชอะไรก็ได้ที่เราเห็นว่าโตเร็วแต่ไม่รู้จักชื่อ นำพืชที่เราหามาได้มาสับ หรือใส่เครื่องปั่น ใครไม่มีแรงสับพืช...

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4 ทำให้ชีวิตอยู่รอด ทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข ดร.ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว) 23 เมษายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

อาหาร คืออำนาจที่แท้จริง

อาหาร คืออำนาจที่แท้จริง

เงิน ไม่ใช่อำนาจที่แท้จริง อาหาร คืออำนาจที่แท้จริง ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.เมือง...

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก 16 - 26 พฤศจิกายน 2563 ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ปิดค่ายแล้วในวันนี้ พี่น้องชาวค่ายที่สนใจการทำกสิกรรมไร้สารพิษ 31 ท่าน เดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้ง ภาคเหนือ จาก...

ถั่วลิสงลายเสือ

ถั่วลิสงลายเสือ

ถั่วลิสงลายเสือ ภูผาฟ้าน้ำดินแดนแห่งถั่วซึ่งเป็นโปรตีนที่ดีที่สุดในโลก ถั่วลิสง ถั่วหลากหลายชนิด จะทำให้แข็งแรง อายุยืน ถั่วหลากหลายชนิด เป็นโปรตีนที่ดีที่สุดในโลก เป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนฉลาด กินถั่วหลากหลายชนิด ไร้สารพิษ แข็งแรง อายุยืน กินถั่ววันละ 1-5...