ชุบชีพพืชด้วยปุ๋ยพืชสด

หมอเขียวกับกสิกรรมไร้สารพิษ

การแก้ปัญหาหากพืชที่เราปลูกเจริญเติบโตได้ไม่ดี สามารถใช้ปุ๋ยพืชสดชุบชีพพืชได้ พืชสดในพื้นที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำที่มีปริมาณมากคือต้นกล้วยป่า ต้นกล้วยเจริญเติบโตได้เร็ว เป็นปุ๋ยอย่างดี แปรสภาพได้เร็ว บำรุงพืชได้เร็ว

อาจารย์หมอเขียวกล่าวว่า “พืชสดมีธาตุอาหารเยอะ มีพลังชีวิตสูง ทำให้พืชแข็งแรงได้เร็ว เหมาะที่จะทำเป็นปุ๋ย เปรียบเทียบเหมือนเวลาที่เรากินอาหาร อาหารที่สดใหม่ไม่แปรรูปมีธาตุอาหารมากกว่า มีพลังชีวิตมากกว่าเรากินเข้าไปแล้วก็แข็งแรง พืชก็เหมือนกัน”

วิธีการ “ชุบชีพพืช”

1.นำพืชสดเช่นต้นกล้วย วัชพืชสีเขียวอื่นๆ หรือเศษอาหาร นำมาสับๆเป็นชิ้นพอประมาณเพื่อให้ปุ๋ยพืชสดย่อยสลายได้เร็ว

2. ปุ๋ยพืชสดที่เราสับแล้วนำมาวางรอบๆพืชที่เราปลูก ใส่ให้หนาไม่เกิน 1 คืบ หรือ 10 เซ็นติเมตร ถ้าหนาเกินจากนี้จะทำให้พืชร้อน 

3.นำดินดีมากลบบนปุ๋ยพืชสดพอประมาณ จากนั้น นำน้ำปัสสาวะ 1 ส่วน ผสมต่อน้ำ 5-20 ส่วน แล้วนำมารดรอบๆปุ๋ยพืชสดที่เราเอาดินกลบแล้ว

ใส่ในปริมาณที่พอเหมาะและขยันใส่ไปเรื่อยๆ เอาพืชสดมา เอาเศษอาหารมาแล้วนำไปวางรอบๆต้นไม้ของเราที่ไม่งาม บำรุงพืชเก่าแล้วปลูกพืชใหม่แซมไปด้วย

ที่มา: รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) 21 เมษายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ