วิธีการปลูกมะเขือยาว

1. เพาะต้นกล้าโดยใช้เมล็ด รดน้ำให้ชุ่มสม่ำเสมอวันละ 1 ครั้ง ประมาณ 7-10 วันจึงย้ายไปลงกระถาง
2. เตรียมดินปลูกในกระถาง
2.1 ชั้นแรก ใส่ก้อนหินหรือก้อนกรวดลงไปด้านล่าง เป็นการปรับสมดุลร้อนเย็นให้กับพืช ตอนกลางคืนหินจะคายความร้อนออกมาให้พืชมีความอบอุ่น และช่วยระบายน้ำเวลารดน้ำด้วย
2.2 ชั้นที่สอง ใส่เศษอาหารหรือวัชพืชสด
2.3 ชั้นที่สาม ใส่ดินเตรียมปลูก นำต้นกล้ามะเขือยาวลงปลูกในกระถาง
3. การดูแลรดน้ำพรวนดินใส่อินทรีย์วัตถุสดหรือแห้งสม่ำเสมอ มะเขือยาวปลูกไว้ประมาณ 60-80 วัน ก็สามารถเก็บผลกินได้แล้ว
มะเขือยาว
อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน กล่าวว่า อินทรีย์วัตถุมีชีวิตประมาณ 3 เดือน พืชสดเศษอาหารเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดในโลก เป็นธาตุอาหารใหม่ ใครมีอินทรีย์วัตถุเยอะได้เปรียบ
ภาพประกอบการปลูกมะเขือยาว จาก จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมศีลประดับ สวนป่านาบุญ 6 ประเทศเยอรมนี นักศึกษาสถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

เรื่องน่าสนใจ