ค่ายแพทย์วิถีธรรม

ค้นหา
Generic filters

หมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวคุณเอง

ถ้าสุขภาพพึ่งตนเกิดไม่ได้ คนไข้และหมอจะพากันป่วยตาย

การมีความรู้ตามความเป็นจริงขององค์ความรู้ที่ถูกต้อง ถูกตรง ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสมดุลสุขภาพ ณ ยุค นั้น ๆ วันเวลานั้น ๆ บุคคลนั้น ๆ และสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมนั้น ๆ เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง แต่สิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกว่าก็คือ การทำให้ได้ตามที่รู้ไม่ใช่แค่รู้แล้วจะมีสุขภาพที่ดีได้ ซึ่งการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เป็นเรื่องสำคัญที่สุด ที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต นั่นคือ

“ความสำเร็จของการดูแลสุขภาพ”

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม
ประธานมูลนิธิการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม 

ตารางกิจกรรมหลักสูตร

แพทย์วิถีไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก : รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2564

21 ตุลาคม 2564 (Day 6)

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชชิ่งแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
06:15-06:45ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:40ชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังเลิกกินเนื้อสัตว์วิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
07:45-08:45แนะนำเมนู/สูตรอาหารสมุนไพรและการทำอาหารไทยห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/สาระน่าสนใจ
09:00-12:00บรรยาย “แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
พัก/ สาระน่าสนใจ
12:15-13:45เสวนา “อยู่อย่างไรให้ผาสุก” พร้อมรับประทานอาหารกลางวันทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
14:00-16:30กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
พัก/ สาระน่าสนใจ
17:00-20:00บรรยาย “แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
18:30-20:30พุทธศาสนาตามภูมิ จากบุญนิยมทีวีวิดิทัศน์
20:40-23:00รีรันธรรมะพาพ้นทุกข์วิดิทัศน์
23:00-23:10ข่าวในพระราชสำนักวิดิทัศน์
23:15-00:45วิชชารามตามอัธยาศัยวิดิทัศน์
00:50-03:00รายการ/รีรันรายการที่น่าสนใจวิดิทัศน์
03:00-04:30รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

กดเลือกลิงก์ที่สนใจ

ลงทะเบียน

หลักสูตร 10 วัน
16-25 ตุลาคม

ดูรายชื่อ

ตรวจสอบ
การลงทะเบียน

ส่งการบ้าน

หลักสูตร
ประกาศนียบัตร

เข้าอบรม

ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)

ไลน์สายด่วน

ถามตอบปัญหากับจิตอาสา

ดูการบ้าน

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลค่ายออนไลน์ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน แจ้งข้อมูลค่ายพระไตรปิฎกและสุขภาพ ครั้งถัดไป นำเสนอเนื้อหา ยุทธศาสตร์พุทธวิถี เพื่อมวลมนุษยชาติ

หลักสูตร “แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก” 10 วัน รุ่นที่ 3

วันที่ 16-25 ตุลาคม 2564

การขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ควรจะต้องมีคุณธรรมอย่างไร
การจะขับเคลื่อนสังคมเพื่อมวลมนุษยชาติ ควรจะต้องมียุทธศาสตร์พุทธวิธี อย่างไร
*** ค่ายครั้งนี้ เป็นค่ายพระไตรปิฎก จิตอาสาวิถีธรรมและนักศึกษาวิชชาราม ซึ่งนำสิ่งที่มีประโยชน์สู่ประชาชน

***เรียนฟรี สมัครฟรี ผู้นำยุทธศาสตร์พุทธวิธี กอบกู้มวลมนุษยชาติ กอบบ้านกู้เมือง

อาจารย์หมอเขียว ดรใจเพชร กล้าจน
16 กันยายน 2564
รายการ “ธรรมะพาพ้นทุกข์”
สายด่วน สุขภาพพึ่งตน วิถีธรรม วิถีไทย