Taking too long? Close loading screen.

ค่ายแพทย์วิถีธรรม

ค้นหา
Generic filters

หมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวคุณเอง

ถ้าสุขภาพพึ่งตนเกิดไม่ได้ คนไข้และหมอจะพากันป่วยตาย

การมีความรู้ตามความเป็นจริงขององค์ความรู้ที่ถูกต้อง ถูกตรง ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสมดุลสุขภาพ ณ ยุค นั้น ๆ วันเวลานั้น ๆ บุคคลนั้น ๆ และสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมนั้น ๆ เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง แต่สิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกว่าก็คือ การทำให้ได้ตามที่รู้ไม่ใช่แค่รู้แล้วจะมีสุขภาพที่ดีได้ ซึ่งการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เป็นเรื่องสำคัญที่สุด ที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต นั่นคือ

“ความสำเร็จของการดูแลสุขภาพ”

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม
ประธานมูลนิธิการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม 

เนื่องจากสถาณการณ์ Covid 19 ค่ายตามศูนย์ต่าง ๆ

จึงถูกยกเลิกไปอย่างไม่มีกำหนด

 

ท่านสามารถติดตามค่ายออนไลน์ทางหมอเขียวทีวีได้ที่นี่

ผังรายการหมอเขียวทีวี

เวลา\วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
03.00 - 03.40 น.เสียงปลุก เสียงธรรมเสียงปลุก เสียงธรรมเสียงปลุก เสียงธรรมเสียงปลุก เสียงธรรมเสียงปลุก เสียงธรรมเสียงปลุก เสียงธรรมเสียงปลุก เสียงธรรม
03.40 - 05.30 น.กายบริหาร : มาร์ชชิ่ง พวธ. & โยคะ กดจุดลมปราณกายบริหาร : มาร์ชชิ่ง พวธ. & โยคะ กดจุดลมปราณกายบริหาร : มาร์ชชิ่ง พวธ. & โยคะ กดจุดลมปราณกายบริหาร : มาร์ชชิ่ง พวธ. & โยคะ กดจุดลมปราณกายบริหาร : มาร์ชชิ่ง พวธ. & โยคะ กดจุดลมปราณกายบริหาร : มาร์ชชิ่ง พวธ. & โยคะ กดจุดลมปราณกายบริหาร : มาร์ชชิ่ง พวธ. & โยคะ กดจุดลมปราณ
05.30 - 06.30 น.ธรรมะพาพ้นทุกข์ธรรมะพาพ้นทุกข์ธรรมะพาพ้นทุกข์ธรรมะพาพ้นทุกข์ธรรมะพาพ้นทุกข์ธรรมะพาพ้นทุกข์ธรรมะพาพ้นทุกข์
06.30 – 08.00 น.พุทธศาสนาตามภูมิ จากบุญนิยมทีวีธรรมะพาพ้นทุกข์ธรรมะพาพ้นทุกข์ธรรมะพาพ้นทุกข์ธรรมะพาพ้นทุกข์ธรรมะพาพ้นทุกข์วิถีอารยธรรม จากบุญนิยมทีวี
08.15 - 10.00 น.บททบทวนธรรมกับการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตที่เปลี่ยนไปของ จิตอาสา แพทย์วิถีธรรมแบ่งปันประสบการณ์ผู้ป่วยตลาดวิถีธรรม/สัพเพสาระบททบทวนธรรมกับการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันยา 9 เม็ด ตามหลักการ แพทย์วิถีธรรมยา 9 เม็ด ตามหลักการ แพทย์วิถีธรรม
10.00 - 10.30 น.กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุกกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุกกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุกกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุกกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุกกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุกกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก
10.30 - 11.00 น.ครัวหมอเขียวครัวหมอเขียวครัวหมอเขียวครัวหมอเขียวครัวหมอเขียวครัวหมอเขียวครัวหมอเขียว
11.00 - 12.00 น.ธรรมโอสถธรรมโอสถธรรมโอสถธรรมโอสถธรรมโอสถธรรมโอสถทบทวนธรรม
12.00 - 13.00 น.ตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับ แพทย์วิถีธรรมทบทวนธรรม นำชีวิต จิตผาสุกตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับ แพทย์วิถีธรรมทบทวนธรรม นำชีวิต จิตผาสุกตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับ แพทย์วิถีธรรมทบทวนธรรม นำชีวิต จิตผาสุกอริยสัจขจัดมาร
13.00 - 14.00 น.สุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม1 วันของจิตอาสาอริยสัจขจัดมารสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรมคลายรัก คลายทุกข์เล่าสู่กันฟัง แพทย์วิถีธรรมทั่วโลกเล่าสู่กันฟัง แพทย์วิถีธรรมทั่วโลก
14.00 - 14.30 น.เย่ๆๆ … ดีใจจังไม่ได้ดั่งใจ14:00-14:10 น. บอกเล่าข่าวภูผาฟ้าน้ำมุ่งก้าวไปกับคนใจเพชร
14.30 - 15.30 น.แพทย์วิถีธรรมสัจจรกับหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมสัจจรกับหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมสัจจรกับหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมสัจจรกับหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมสัจจรกับหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมสัจจรกับหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมสัจจรกับหมอเขียว
15.30 - 17.00 น.แพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19แพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19แพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19แพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19แพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19แพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19แพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19
17.00 - 18.30 น.หมู่มิตรดี ปลูกปัญญา พาพ้นทุกข์หมู่มิตรดี ปลูกปัญญา พาพ้นทุกข์หมู่มิตรดี ปลูกปัญญา พาพ้นทุกข์หมู่มิตรดี ปลูกปัญญา พาพ้นทุกข์หมู่มิตรดี ปลูกปัญญา พาพ้นทุกข์หมู่มิตรดี ปลูกปัญญา พาพ้นทุกข์หมู่มิตรดี ปลูกปัญญา พาพ้นทุกข์
18.30 - 20.30 น.รายการพิเศษ จากบุญนิยมทีวีพุทธศาสนาตามภูมิ จากบุญนิยมทีวีพุทธศาสนาตามภูมิ จากบุญนิยมทีวีพุทธศาสนาตามภูมิ จากบุญนิยมทีวีพุทธศาสนาตามภูมิ จากบุญนิยมทีวีพุทธศาสนาตามภูมิ จากบุญนิยมทีวีพุทธชีวศิลป์ จากบุญนิยมทีวี
20.40 - 23.00 น.รีรันธรรมะพาพ้นทุกข์รีรันธรรมะพาพ้นทุกข์รีรันธรรมะพาพ้นทุกข์รีรันธรรมะพาพ้นทุกข์รีรันธรรมะพาพ้นทุกข์รีรันธรรมะพาพ้นทุกข์รีรันธรรมะพาพ้นทุกข์
23.00 - 23.10 น.ข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนัก
23.15 - 00.45 น.วิชชารามตามอัธยาศัยวิชชารามตามอัธยาศัยวิชชารามตามอัธยาศัยวิชชารามตามอัธยาศัยวิชชารามตามอัธยาศัยวิชชารามตามอัธยาศัยค่ายแพทย์วิถีธรรมออนไลน์ new normal
00.50 - 03.00 น.รายการ/รีรันรายการที่น่าสนใจรายการ/รีรันรายการที่น่าสนใจรายการ/รีรันรายการที่น่าสนใจรายการ/รีรันรายการที่น่าสนใจรายการ/รีรันรายการที่น่าสนใจรายการ/รีรันรายการที่น่าสนใจรายการ/รีรันรายการที่น่าสนใจ
ค่ายสุขภาพออนไลน์