สำรวจความต้องการ 1. เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า กดที่นี่  2. ชุดไฟแดด กดที่นี่

ค่ายแพทย์วิถีธรรม

ค้นหา
Generic filters

หมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวคุณเอง

ถ้าสุขภาพพึ่งตนเกิดไม่ได้ คนไข้และหมอจะพากันป่วยตาย

การมีความรู้ตามความเป็นจริงขององค์ความรู้ที่ถูกต้อง ถูกตรง ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสมดุลสุขภาพ ณ ยุค นั้น ๆ วันเวลานั้น ๆ บุคคลนั้น ๆ และสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมนั้น ๆ เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง แต่สิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกว่าก็คือ การทำให้ได้ตามที่รู้ไม่ใช่แค่รู้แล้วจะมีสุขภาพที่ดีได้ ซึ่งการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เป็นเรื่องสำคัญที่สุด ที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต นั่นคือ

“ความสำเร็จของการดูแลสุขภาพ”

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม
ประธานมูลนิธิการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม 

ตารางค่ายประจำปี 2565

ตารางกิจกรรมหลักสูตร

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 19

ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2565

วันที่หนึ่งของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
06:10-06:20ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:30-07:20ปฐมนิเทศทีมจิตอาสาวิถีธรรม
07:20-08:00แนะนำตัวจิตอาสาวิถีธรรมทีมจิตอาสาวิถีธรรม
08:10-08:50ความเป็นมาของแพทย์วิถีธรรม : คน ค้น คน/ทางนำชีวิตวิดิทัศน์
09:00-09:20กล่าวเปิดงาน “แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”ดร.โฆษิต สุวินิจจิต ประธานกลุ่มแพทย์แผนไทยช่วยไทย
09:20-09:40บรรยายพิเศษ “จากแพทย์แผนไทยช่วยไทยสู่แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาแพทย์แผนไทย
09:40-10:00บรรยายพิเศษ “จากแพทย์แผนไทยช่วยไทยสู่แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”อาจารย์ทรัพย์สิน ทองนพคุณ รองประธานมูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร
10:00-10:20บรรยายพิเศษ “จากแพทย์แผนไทยช่วยไทยสู่แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว) ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
พัก/ สาระน่าสนใจ
10:30-12:30แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
พัก/ สาระน่าสนใจ
12:45-14:50แก่นหลักและกลไกการหายของโรคตามหลักการแพทย์วิถีธรรมดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
พัก/ สาระน่าสนใจ
15:00-17:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป : ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
17:00-18:15นานาสาระทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
18:30-20:30ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
20:30-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

ตารางกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 26-31 มิถุนายน 2565

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30แสงธรรมนำชีวิต วิดีทัศน์
04:30-08:00ฝึกลมหายใจ มาร์ชชิ่ง โยคะ กดจุดลมปราณทบทวนธรรม วิดีทัศน์
08:00-15:00ส่งการบ้านนักศึกษาวิชชาราม / ถ่ายทอดสดหมอเขียวทีวีภาคเช้า (วิดีทัศน์ที่น่าสนใจ)ผ่านโปรแกรมซูม/วิดีทัศน์ที่น่าสนใจ
15:00-17:00สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย ผ่านโปรแกรมซูม/วิดีทัศน์
17:00-18:15นานาสาระวิดีทัศน์
18:30-20:30ธรรมะพาพ้นทุกข์ โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)ถ่ายทอดสด
20:00-03:00ถ่ายทอดสดหมอเขียวทีวีภาคค่ำวิดิทัศน์

รายการถ่ายทอดสดหมอเขียวทีวี

กดเลือกลิงก์ที่สนใจ

ลงทะเบียน

หลักสูตร 10 วัน
ของทุกค่ายอบรม

ดูรายชื่อ

ตรวจสอบ
การลงทะเบียน

ส่งการบ้าน

สำหรับ
ทุกหลักสูตร

เข้าอบรม

ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)

ไลน์สายด่วน

ถามตอบปัญหากับจิตอาสา

ดูการบ้าน

สำหรับทุกหลักสูตร

แบบประเมินหลักสูตร

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลค่ายออนไลน์ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน แจ้งข้อมูลค่ายพระไตรปิฎกและสุขภาพ ครั้งถัดไป นำเสนอเนื้อหา ยุทธศาสตร์พุทธวิถี เพื่อมวลมนุษยชาติ

หลักสูตร “แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก” 10 วัน

การขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ควรจะต้องมีคุณธรรมอย่างไร
การจะขับเคลื่อนสังคมเพื่อมวลมนุษยชาติ ควรจะต้องมียุทธศาสตร์พุทธวิธี อย่างไร
*** ค่ายครั้งนี้ เป็นค่ายพระไตรปิฎก จิตอาสาวิถีธรรมและนักศึกษาวิชชาราม ซึ่งนำสิ่งที่มีประโยชน์สู่ประชาชน

***เรียนฟรี สมัครฟรี ผู้นำยุทธศาสตร์พุทธวิธี กอบกู้มวลมนุษยชาติ กอบบ้านกู้เมือง

อาจารย์หมอเขียว ดรใจเพชร กล้าจน
16 กันยายน 2564
รายการ “ธรรมะพาพ้นทุกข์”