Taking too long? Close loading screen.

ค่ายแพทย์วิถีธรรม

ค้นหา
Generic filters

หมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวคุณเอง

ถ้าสุขภาพพึ่งตนเกิดไม่ได้ คนไข้และหมอจะพากันป่วยตาย

การมีความรู้ตามความเป็นจริงขององค์ความรู้ที่ถูกต้อง ถูกตรง ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสมดุลสุขภาพ ณ ยุค นั้น ๆ วันเวลานั้น ๆ บุคคลนั้น ๆ และสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมนั้น ๆ เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง แต่สิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกว่าก็คือ การทำให้ได้ตามที่รู้ไม่ใช่แค่รู้แล้วจะมีสุขภาพที่ดีได้ ซึ่งการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เป็นเรื่องสำคัญที่สุด ที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต นั่นคือ

“ความสำเร็จของการดูแลสุขภาพ”

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม
ประธานมูลนิธิการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม 

เนื่องจากสถาณการณ์ Covid 19 ค่ายตามศูนย์ต่าง ๆ

จึงถูกยกเลิกไปอย่างไม่มีกำหนด

 

ท่านสามารถติดตามค่ายออนไลน์ทางหมอเขียวทีวีได้ที่นี่

ตารางกิจกรรมหลักสูตร

ผู้นำแพทย์วิถีไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก : รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 18-24 กันยายน 2564

13 - 24 กันยายน 2564

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจบริหารปอดวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชชิ่งพวธ.บริหารหัวใจวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 โยคะกดจุดลมปราณ : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
พัก/สาระน่าสนใจพัก/สาระน่าสนใจพัก/สาระน่าสนใจ
07:00-07:20 กล่าวเปิดงานดร.โฆษิต สุวินิจจิต ประธานกลุ่มแพทย์แผนไทยช่วยไทย
07:20-07:40บรรยายพิเศษ “จากแพทย์แผนไทยช่วยไทยสู่แพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้าจุนโลกอาจารย์ทรัพย์สิน ทองนพคุณ รองประธานมูลนิธิในโครงการตามพระราชดาริสวนป่าสมุนไพร
07:40-08:00บรรยายพิเศษ “จากแพทย์แผนไทยช่วยไทยสู่แพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้าจุนโลก”พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาแพทย์แผนไทย
08:00-10:30แพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้าจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
พัก/สาระน่าสนใจพัก/สาระน่าสนใจพัก/สาระน่าสนใจ
10:45-11:15การบูรณาการสุขภาพองค์รวมดร.นิตยาภรณ์ สุระสาย
11:15-13:00เสวนา “นานาทัศนะของบุคลากรทางการแพทย์ต่อแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้าจุนโลก”ทีมบุคลากรทางการแพทย์
13:0013:45แลกเปลี่ยนทัศนะจากผู้เข้าร่วมรายการเสวนาผู้เข้าร่วมรายการเสวนา
พัก/สาระน่าสนใจพัก/สาระน่าสนใจพัก/สาระน่าสนใจ
14:00-16:30แพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้าจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
พัก/ สาระน่าสนใจพัก/ สาระน่าสนใจพัก/ สาระน่าสนใจ
17:00-20:00 เข้ากลุ่ม"สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย"วิดิทัศน์
18:30-20:30รายการพิเศษจากบุญนิยมวิดิทัศน์
20:40-23:00รีรันธรรมะพาพ้นทุกข์วิดิทัศน์
23:15-00:45วิชชารามตามอัธยาศัยวิดิทัศน์
00:50-03:00รายการ/รีรันรายการที่น่าสนใจวิดิทัศน์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลค่ายออนไลน์ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน แจ้งข้อมูลค่ายพระไตรปิฎกและสุขภาพ ครั้งถัดไป นำเสนอเนื้อหา ยุทธศาสตร์พุทธวิถี เพื่อมวลมนุษยชาติ

หลักสูตร “ผู้นำแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก” 7 วัน รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 18 – วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

การขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ควรจะต้องมีคุณธรรมอย่างไร
การจะขับเคลื่อนสังคมเพื่อมวลมนุษยชาติ ควรจะต้องมียุทธศาสตร์พุทธวิธี อย่างไร
*** ค่ายครั้งนี้ เป็นค่ายพระไตรปิฎก จิตอาสาวิถีธรรมและนักศึกษาวิชชาราม ซึ่งนำสิ่งที่มีประโยชน์สู่ประชาชน

***เรียนฟรี สมัครฟรี ผู้นำยุทธศาสตร์พุทธวิธี กอบกู้มวลมนุษยชาติ กอบบ้านกู้เมือง

อาจารย์หมอเขียว ดรใจเพชร กล้าจน
16 กันยายน 2564
รายการ “ธรรมะพาพ้นทุกข์”
ลิงก์สมัครค่ายออนไลน์ หลักสูตร “ผู้นำแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก” 7 วัน รุ่นที่ 1
(ค่ายพระไตรปิฎกจิตอาสาและนักศึกษาวิชชาราม) สำหรับบุคคลทั่วไป
สายด่วน สุขภาพพึ่งตน วิถีธรรม วิถีไทย