ค่ายแพทย์วิถีธรรม

ค้นหา
Generic filters

หมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวคุณเอง

ถ้าสุขภาพพึ่งตนเกิดไม่ได้ คนไข้และหมอจะพากันป่วยตาย

การมีความรู้ตามความเป็นจริงขององค์ความรู้ที่ถูกต้อง ถูกตรง ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสมดุลสุขภาพ ณ ยุค นั้น ๆ วันเวลานั้น ๆ บุคคลนั้น ๆ และสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมนั้น ๆ เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง แต่สิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกว่าก็คือ การทำให้ได้ตามที่รู้ไม่ใช่แค่รู้แล้วจะมีสุขภาพที่ดีได้ ซึ่งการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เป็นเรื่องสำคัญที่สุด ที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต นั่นคือ

“ความสำเร็จของการดูแลสุขภาพ”

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม
ประธานมูลนิธิการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม 

รายการถ่ายทอดสดหมอเขียวทีวี

ตารางกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม 2565

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03.00-04.30แสงธรรมนำชีวิต ถ่ายทอดสด
04.30-07.00ฝึกลมหายใจ มาร์ชชิ่ง โยคะ กดจุดลมปราณทบทวนธรรม ถ่ายทอดสด
07:00-17:45หมอเขียวทีวีภาคเช้าถ่ายทอดสด
08:00-14:45ส่งการบ้านผ่านโปรแกรมซูมบันทึกเทป
15:00-17.45เข้ากลุ่ม สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย ถาม-ตอบผ่านโปรแกรมซูมบันทึกเทป
18.00-20.00ธรรมะพาพ้นทุกข์ โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)ถ่ายทอดสด
20.00-03.00ถ่ายทอดสดหมอเขียวทีวีภาคค่ำวิดิทัศน์

กดเลือกลิงก์ที่สนใจ

ลงทะเบียน

หลักสูตร 10 วัน
ของทุกค่ายอบรม

ดูรายชื่อ

ตรวจสอบ
การลงทะเบียน

ส่งการบ้าน

สำหรับ
ทุกหลักสูตร

เข้าอบรม

ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)

ไลน์สายด่วน

ถามตอบปัญหากับจิตอาสา

ดูการบ้าน

สำหรับทุกหลักสูตร

แบบประเมินหลักสูตร

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลค่ายออนไลน์ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน แจ้งข้อมูลค่ายพระไตรปิฎกและสุขภาพ ครั้งถัดไป นำเสนอเนื้อหา ยุทธศาสตร์พุทธวิถี เพื่อมวลมนุษยชาติ

หลักสูตร “แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก” 10 วัน รุ่นที่ 10

วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2565

ตั้งแต่เวลา 04:30-20:00 น

การขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ควรจะต้องมีคุณธรรมอย่างไร
การจะขับเคลื่อนสังคมเพื่อมวลมนุษยชาติ ควรจะต้องมียุทธศาสตร์พุทธวิธี อย่างไร
*** ค่ายครั้งนี้ เป็นค่ายพระไตรปิฎก จิตอาสาวิถีธรรมและนักศึกษาวิชชาราม ซึ่งนำสิ่งที่มีประโยชน์สู่ประชาชน

***เรียนฟรี สมัครฟรี ผู้นำยุทธศาสตร์พุทธวิธี กอบกู้มวลมนุษยชาติ กอบบ้านกู้เมือง

อาจารย์หมอเขียว ดรใจเพชร กล้าจน
16 กันยายน 2564
รายการ “ธรรมะพาพ้นทุกข์”