ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

เม็ดเสริม 3 : สวนล้างลำไส้ใหญ่

สวนล้างลำไส้: Playlist

วัตถุประสงค์ในการสวนล้างลำไส้ใหญ่

  • ระบายอุจจาระที่หมักหมมในร่างกาย
  • ระบายความร้อน (พิษ) จากลำไส้ใหญ่
  • ระบายพิษที่มาจากอวัยวะต่างๆ ไปสู่ลำไส้ใหญ่

การสวนล้างพิษออกจากลำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (ดีท็อกซ์)

กรณีภาวะร้อนเกิน ควรใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นสดขยี้กับน้ำเปล่าแล้วกรองผ่านกระชอนนำน้ำที่ได้ไปทำดีท้อกซ์

กรณีภาวะเย็นเกิน ควรใช้สมุนไพรฤทธิ์ร้อนสดขยี้กับน้ำเปล่าแล้วกรองผ่านกระชอนนำน้ำที่ได้ไปทำดีท้อกซ์หรือนำสมุนไพรฤทธิ์ร้อนต้มในน้ำเปล่า ให้เดือดประมาณ 5-10 นาที แล้วผสมน้ำธรรมดาให้อุ่นนำน้ำที่ได้ไปทำดีท้อกซ์

กรณีภาวะร้อนและเย็นเกินขึ้นพร้อมกัน ควรใช้สมุนไพรฤทธิ์ร้อนและเย็นสดขยี้กับน้ำเปล่าหรือนำสมุนไพรฤทธิ์ร้อนและเย็นต้มในน้ำเปล่า ให้เดือดประมาณ 5-10 นาที แล้วผสมน้ำธรรมดาให้อุ่นนำน้ำที่ได้ไปทำดีท้อกซ์

การทำชุดดีท็อกใช้เอง จะใช้ขวดน้ำสะอาดมาตัดก้นแล้วร้อยเชือกเป็นปม 2 ข้าง เป็นที่ห้อย ซึ่งควรเลือกขวดที่ฝาพอดีกับสายที่ซื้อมาจะสะดวกในการใช้งาน

นำสายดีท็อกที่ล็อกสายไว้มาหมุนกับขวดให้แน่นแล้วใส่น้ำสมุนไพร 500-1,500 ซี.ซี. (½- 1½ลิตร) จึงเปิดล็อกให้น้ำวิ่งตามสายเพื่อไล่อากาศออกแล้วล็อกสายอีกครั้ง จากนั้นนำเจลหรือวาสลีนหรือน้ำมันพืชหรือว่านหางจระเข้ทาที่ปลายสายสวนประมาณ 1 ซม. เพื่อหล่อลื่นหรือใช้ปลายสายสวนจุ่มในน้ำก็ได้ต่อจากนั้น ค่อยๆสอดปลายสายสวนเข้าไปที่รูทวารหนักลึกประมาณเท่ากับนิ้วมือเรา (ประมาณ 3-5 นิ้วฟุต) โดยควรยกหรือแขวนขวดสูงจากทวารประมาณ 2 ศอก แล้วปลดล็อกสายให้น้ำสมุนไพรค่อย ๆ ไหลเข้าไปในลำไส้ใหญ่ของเรา

โดยปล่อยน้ำเข้าไปเท่าที่ร่างกายเรารู้สึกทนได้โดยไม่ยากไม่ลำบากเกินไปแล้วใช้มือนวดคลึงที่ท้อง กลั้นไว้ประมาณ 10-20 นาที หรือไม่ถึงก็ได้ คือ เมื่อทนได้ยากลำบากก็ให้ล็อกสายแล้วถอกออกจากทวารหนักแล้วไปถ่ายออก

สำหรับผู้ป่วยที่อาการหนักอาจทำดีทอกซ์วันละ 1-2 ครั้ง จะมากหรือน้อยกว่านี้ตามสภาพของร่างกาย คือ ควรทำเท่าที่รู้สึกสุขสบาย ส่วนคนทั่วไปทำได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง หรือตามสภาพร่างกาย คือ ทำเท่าที่รู้สึกสุขสบาย

หนังสือน่าสนใจ