ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

ความเป็นมา

นโยบายหลักของเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม มุ่งเน้นให้จิตอาสามาบำเพ็ญบุญกุศล เสียสละ ลด ละกิเลส จึงสร้างกิจกรรมให้จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม มารวมกันฝึกฝนการใช้ชีวิตแบบคนจน เป็นคนที่มุ่งมาจน ตั้งใจจน เต็มใจจน กล้าจน ไม่ใช่จนอย่างสิ้นไร้ไม้ตอกหรือจนแบบขี้เกียจงอมืองอเท้า แต่เป็นการจนแบบมีแจก จนอย่างมีสมรรถนะและขยันทำกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ด้วยความสุขใจเต็มใจ แต่ไม่กอบโกยกักเก็บเกินความจำเป็น ตั้งใจสละออกไปช่วยผองชน เป็นคนจนที่จะรวยก็ได้แต่ไม่ยอมรวย จึงเป็นคนจนที่มีคุณค่า เป็นคนจนมหัศจรรย์ เป็นประโยชน์สุขสูงสุดที่แท้จริงต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งก็คือคนพอเพียง ชีวิตที่มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก นั่นเอง แต่ละวันแต่ละคนต่างก็ฝึกฝนพากเพียรทำกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ ให้หนักให้เหนื่อยแต่ในขีดที่ไม่ให้ป่วย แล้วพักให้พอดี (รู้เพียรรู้พัก) ในส่วนตัวกินน้อยใช้น้อยที่สุด เท่าที่จะแข็งแรงที่สุด ไม่ขาดแคลนไม่ลำบากไม่ทรมานตนเกินไป ผลผลิตที่ได้ก็เอาเข้ากองบุญ (สาธารณโภคี) กินใช้ร่วมกันอย่างประณีตประหยัด มีคณะกรรมการพิจารณาการใช้กองบุญดำเนินกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของชุมชนและสังคม ด้วยศิลปะ ได้แก่ สุนทรียะ (ความดึงดูด ความน่าสนใจ) และสาระ (คุณค่าประโยชน์) ที่ไม่เสริมความอ่อนแอ และความโลภโกรธหลงอันเป็นความเลวร้ายที่แท้จริงให้แก่ใคร แต่ให้เกิดความเข้มแข็งในการพึ่งตนและมีน้ำใจแบ่งปันคนอื่นต่อไป

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่ผ่านกระบวนการพัฒนาจิตวิญญาณ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีประสบการณ์การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรมจนหายจากความเจ็บป่วยทุกข์ทรมาน ด้วยความเข้าใจและเห็นใจผู้ป่วยอื่น จึงมีมาร่วมเสียสละทำงานฟรีช่วยเหลือประชาชน เมื่อแต่ละภาครวมมวลจิตอาสาได้มากขึ้น จึงได้มีการขยายเครือข่ายไปยังภาคต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ โดยตั้งชื่อสถานที่ว่า ศูนย์วิชาการการแพทย์วิถีธรรม หรือเรียกง่าย ว่าสวนป่านาบุญ และกำกับด้วยหมายเลข ปัจจุบันมีสวนป่านาบุญ 1 – 9 แห่ง แยกเป็นรายภาค ดังนี้

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยศูนย์ฯ 2 แห่งคือ สวนป่านาบุญ 1 อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และ สวนป่านาบุญ 4 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

2. ภาคใต้ ประกอบด้วยศูนย์ฯ 1 แห่งคือ สวนป่านาบุญ 2 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. ภาคกลาง ประกอบด้วยศูนย์ฯ 4 แห่งคือ สวนป่านาบุญ 3 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, สวนป่านาบุญ 5 อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง, สวนป่านาบุญ7 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ สวนป่านาบุญ 9 อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ภาคเหนือ ประกอบด้วยศูนย์ฯ 1 แห่งคือ สวนป่านาบุญ 8 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

5. ภาคต่างประเทศ ประกอบด้วยศูนย์ฯ 1 แห่งคือ สวนป่านาบุญ 6 เมืองฮูสตัน มลรัฐเท็กซัส

เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เป็นเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมที่มีจำนวนจิตอาสามากที่สุดถึงร้อยละ 40.00 (จำนวน 200 คน จากทั้งหมด 500 คน) ซึ่งในการจัดค่ายอบรมแต่ละครั้ง จะมีจิตอาสามาช่วยดำเนินกิจกรรมโดยเฉลี่ย 30-40 คน ในแต่ละค่ายเฉลี่ยสัดส่วนจิตอาสาต่อผู้เข้าอบรม 1: 5-10 จิตอาสาจะมีการรวมตัวกันในจังหวัดเดียวกันและจังหวัดใกล้เคียง เป็นเครือข่ายย่อย รวมกันทำกิจกรรมอบรมสุขภาพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นของตน จัดเป็นกลุ่มใหญ่ ได้ 3 เครือข่ายย่อยคือ เครือข่ายอีสานตอนบน เครือข่ายอีสานตอนกลาง และเครือข่ายอีสานตอนล่าง พิจารณารายจังหวัด ได้ดังนี้

1. เครือข่ายอีสานตอนบน ประกอบด้วย จิตอาสาจากจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม และสกลนคร 

2. เครือข่ายอีสานตอนกลาง ประกอบด้วย จิตอาสาจากจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด 

3. เครือข่ายอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จิตอาสาจากจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ

4. ศูนย์หลักเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จะเป็นศูนย์รวมของจิตอาสาทุกเครือข่ายย่อยมาร่วมกิจกรรม แต่ก็มีจิตอาสาประจำที่อาศัยอยู่ในชุมชนของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ประมาณ 30-40 คน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเป็นหลัก 

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกิจกรรมสำคัญ เช่น กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวนมาก จิตอาสาจังหวัดต่าง ก็จะรวมกันมาช่วยให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องไปได้ ทั้งนี้ จิตอาสาทุกคนเสียสละทำงานฟรี มีหลากหลายระดับการศึกษา ตั้งแต่ .6 ถึงปริญญาเอก มีหลากหลายอาชีพ มีหลากหลายความสามารถ ได้นำความสามารถที่มีมาแบ่งปันสู่ผู้อื่น ส่วนใหญ่เคยเป็นประสบความทุกข์จากความเจ็บป่วย และมาดูแลสุขภาพดีขึ้นได้จากการแพทย์วิถีธรรม จึงปรารถนาที่จะบำเพ็ญกุศลช่วยเหลือผู้อื่นให้ดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนได้ร่วมไปกับหมู่กลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ทำให้ขนาดของกลุ่มเติบโตเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักคิดว่าหมอที่ดีที่สุดในโลก คือตัวคุณเองฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์” “ทำตัวอย่างที่ตน ช่วยคนที่ศรัทธาหรือทำความผาสุกที่ตน ช่วยคนที่ศรัทธา

นโยบายขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ทั้งหมด 11 นโยบาย ประกอบด้วย        

1) การรู้หรือพุทธะโดยตัวอย่างหรือตัวแบบด้วยกระบวนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่าย ใกล้ตัวเป็นหลักทำเองได้ เพื่อดำรงชีวิตประจำวัน ช่วยสร้างศรัทธา พลังของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี และพลังแห่งการเสียสละ เป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา

2) หลักปฏิบัติ เทคนิคการปรับสมดุล 9 ข้อ หรือยา 9 เม็ด ทำให้อาการเจ็บป่วยทุเลา

3) การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็นละบาป บำเพ็ญกุศลทำจิตใจให้ผ่องใส ส่งผลต่อการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ

4) แพทย์วิถีพุทธเป็นศาสตร์แพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ

5) สังคมสิ่งแวดล้อมสถานที่มีผลต่อสุขภาพกายใจที่แข็งแรงและผาสุก

6) การสื่อสารผ่านออนไลน์และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผู้คนและสร้างความเชื่อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์วิถีพุทธคือหน่วยงานสุขภาพเพื่อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสำคัญ

7) ชื่ออาหารสูตร “หมอเขียว” ทำให้สบาย เบากาย มีกำลัง ทุเลาอาการเจ็บป่วย

8) หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวคุณเองเป็นการเรียนรู้เพื่อพึ่งตนให้พ้นทุกข์และช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น

9) คุณธรรมความกตัญญูตอบแทนคุณต่อหมอผู้เสียสละ ด้วยการใช้ความรู้เสียมาเสียสละ และเกื้อกูลมนุษยชาติ

10) ความสุขคือเป้าหมายของการแพทย์วิถีพุทธ

11) อาหารปรับสมดุลมังสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของผู้ป่วย และอาหารพืชผักหรือสีเขียวรสชาติทั่วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพเพิ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
สมัครเข้าค่ายสุขภาพอบรมฟรี ติดต่อสอบถาม
โทร: 082-347-3898, 094-896-4811, 061-975-4544

 

 

สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทร: ป้ารวย 081-084-5469

 

สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร: 085-123-1218, 081-800-4511

 

สวนป่านาบุญ 4 จ.นครพนม

55,57-60 หมู่ 4 บ้านแดนสวรรค์ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตูพนม จ.นครพนม 48110 โทร.087-435-3455

 

สวนป่านาบุญ 5 บ้านญาติแพทย์วิถีธรรม จ.ระยอง

42/2 หมู่ 5 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทร: กุศล 081-442-0474, คุณเกื้อกุศล 089-401-9047

 

สวนป่านาบุญ 6 บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม LA

บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 8006 Laurelgrove ave. N. Hollywood, CA 91605 โทร: (818)284-1167, (818)284-2352

 

สวนป่านาบุญ 7 จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร: คุณพี่น้อย ทุ่งน้ำไท 083-993-3992, คุณต่าย 088-687-1551, คุณพจน์ แม่กลอง 086-410-8010

 

สวนป่านาบุญ 8 ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร: คุณอำนวย 089-757-3407, คุณหมายขวัญพุทธ 094-484-1497, คุณรักเย็น 086-917-4646, คุณราตรี 086-196-8426

*สำหรับท่านที่ต้องการใช้แผนที่ (Google Map) กรุณากดที่นี่

 

สวนป่านาบุญ 8 ฮอมบุญอโศก จ.แพร่

อาวาสสถานฮอมบุญอโศก 4/1 ม.5 บ้านป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
สมัครเข้าค่ายสุขภาพ อบรมฟรี หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร: คุณอำนวย 089-757-3407

สวนป่านาบุญ 9 จ.สุพรรณบุรี

ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โทร: 064-938-3005, 064-938-3006

แผนที่ศูนย์การแพทย์วิถีธรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 9

 

สวนร่มบุญ จ.นครปฐม

ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม โทร: 081-8091990, 081-0198980 หรือที่ ร้านแพทย์วิถีธรรม สันติอโศก ซ.นวมินทร์46 เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ วันเปิดทำการ วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ เวลา 10.00 น.-16.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.-17.00 น. ติดต่อสอบถาม โทร: 099-1212959

 

ค่ายสุขภาพ ณ บวรทะเลธรรม จ.ตรัง

บวรทะเลธรรม อ.เมือง จ.ตรัง โทร: 097-356-0059 087-622-7838 089-853-7162 081-693-3859

 

ณ ไร่วังช้าง บ้านวังช้าง จ.พะเยา

ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา โทร: คุณผิน 089-265-6150, คุณวิลาวัลย์ 089-637-2050, คุณอ๋า 080-296-4261

 

บ้านวิถีไท จ.นนทบุรี

33/7 ถ.สายเลียบคลองนายเฉลิม ต.บางคูรัต อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร: พี่หมู 081-830-2994, คุณกุ้ง 087-017-2359, คุณแก้ว 081-208-2211, คุณเมย์ 081-621-7190, คุณจอม 087-017-2359

 

บ้านสู่แดนบุญ จ.กรุงเทพฯ

บ้านเลขที่ 101/79-80 ตลาดน้ำสำเพ็ง 2 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 โทร: บ้านสู่แดนบุญ 02-408-4908, 02-408-4909, คุณเม 081-621-7190, คุณกุ้ง 092-265-0159, คุณแก้ว 081-208-2211, Line Id: สู่แดนบุญ

 

รพ.สต.ท่าไคร้ จ.กาฬสินธุ์

ต.ท่าไคร้ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร: 062-197-7154, 084-787-8604

 

ลานหน้าร้านแบ่งปันชีวจิตสมุนไพร จ.สมุทรสงคราม

อ.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม โทร: คุณพจน์ แม่กลอง, 086-410-8010, คุณต๋อง อัมพวา 092-270-0134, คุณเมนี้ สวนสาม 085-123-1218

 

ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร: 063-356-4199, 094-656-1935