สำรวจความต้องการ 1. เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า กดที่นี่  2. ชุดไฟแดด กดที่นี่

ตารางกิจกรรมสิบวัน

ค้นหา
Generic filters

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก

ระหว่างวันที่ 1-10 และ 16-25 ของทุกเดือน

วันที่หนึ่งของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:40กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
06:50-07:30ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
07:30-07:50สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
08:00-08:50ปฐมนิเทศทีมจิตอาสาวิถีธรรม
08:50-09:30แนะนำตัวจิตอาสาวิถีธรรมทีมจิตอาสาวิถีธรรม
09:30-10:10ความเป็นมาของแพทย์วิถีธรรม : คน ค้น คน/ทางนำชีวิตวิดิทัศน์
10:00-10:30กล่าวเปิดงาน “แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”ดร.โฆษิต สุวินิจจิต ประธานกลุ่มแพทย์แผนไทยช่วยไทย
10:30-10:50บรรยายพิเศษ “จากแพทย์แผนไทยช่วยไทยสู่แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาแพทย์แผนไทย
10:50-11-10บรรยายพิเศษ “จากแพทย์แผนไทยช่วยไทยสู่แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”อาจารย์ทรัพย์สิน ทองนพคุณ รองประธานมูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร
11:10-11:30บรรยายพิเศษ “จากแพทย์แผนไทยช่วยไทยสู่แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว) ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
11:40-13:30แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
13:30-14:00กอบกู้แผ่นดินพุทธวิดิทัศน์
14:00-16:00แก่นหลักและกลไกการหายของโรคตามหลักการแพทย์วิถีธรรมดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
16:00-18:15กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป : ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:15-19:15กอบกู้แผ่นดินพุทธ์วิดิทัศน์
19:15-21:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
21:00-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

วันที่สองของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:10สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
07:15-08:00ยาเม็ดที่ 7 : การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย ส่งผลต่อพลังชีวิต ทำให้รู้สึกสบาย เบาท้อง เบากาย มีกำลัง อิ่มนานวิดิทัศน์
08:10-08:30กอบกู้แผ่นดินพุทธ์วิดิทัศน์
08:30-09:15ส่งการบ้าน วิชชารามวิดิทัศน์/ประเมินความรู้ความเข้าใจ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
09:15-10:15อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
10:15-12:30แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
12:30-13:30กอบกู้แผ่นดินพุทธ์วิดิทัศน์
13:30-15:00เสวนาโรค...กับแพทย์วิถีธรรมทีมจิตอาสาวิถีธรรม
15:00-16:00ยาเม็ดที่ 6 : การออกกำลังกาย เพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและทำให้กระดูก เส้นเอ็น กล้ามเนื้อเข้าที่ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
16:15-18:15กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:15-19:15พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
19:15-21:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
21:00-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

วันที่สามของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:10สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
07:15-08:00ยาเม็ดที่ 1 : การทำน้ำสมุนไพรปรับสมดุลร่างกาย ทำให้เส้นประสาทและเซลล์เนื้อเยื่อของร่างกายที่แข็งตึงให้เย็นลง เซลล์เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อจะคลายตัวเข้าสู่ภาวะปกติ เม็ดเลือดขาวก็จะแข็งแรงวิดิทัศน์
08:00-08:30กอบกู้แผ่นดินพุทธ์วิดิทัศน์
08:30-09:15ส่งการบ้าน วิชชารามวิดิทัศน์/ประเมินความรู้ความเข้าใจ
09:15-10:15อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
10:15-12:30แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
12:30-13:30กอบกู้แผ่นดินพุทธ์วิดิทัศน์
13:30-15:00เสวนาโรค...กับแพทย์วิถีธรรมทีมจิตอาสาวิถีธรรม
15:00-16:00การออกกำลังกายทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
16:15-18:15กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:15-19:15กอบกู้แผ่นดินพุทธ์วิดิทัศน์
19:15-21:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
21:00-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

วันที่สี่ของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:10สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
07:15-08:00*ยาเม็ดที่ 4 : การแช่มือแช่เท้า ลดการเกร็งค้างของกล้ามเนื้อบริเวณมือ/เท้า และระบายพิษออกทางปลายมือ/เท้า *ยาเม็ดที่ 5 : การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน ช่วยถอนพิษปรับสมดุลที่ตา หู และถอนพิษปรับสมดุลอวัยวะภายในได้ดีวิดิทัศน์
08:00-08:30กอบกู้แผ่นดินพุทธ์วิดิทัศน์
08:30-09:15ส่งการบ้าน วิชชารามวิดิทัศน์/ประเมินความรู้ความเข้าใจ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
09:15-10:15อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
10:15-12:30แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
12:30-13:30กอบกู้แผ่นดินพุทธ์วิดิทัศน์
13:30-15:00เสวนาโรค...กับแพทย์วิถีธรรมทีมจิตอาสาวิถีธรรม
15:00-16:00การออกกำลังกายทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
16:15-18:15กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:15-19:15กอบกู้แผ่นดินพุทธ์วิดิทัศน์
19:15-21:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
21:00-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

วันที่ห้าของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:50-07:10สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
07:15-08:00ยาเม็ด 2 : ทำให้เส้นประสาท เซลล์เนื้อเยื่อของร่างกายที่ปวดร้อนตึงแข็งให้เย็นลง และคลายตัวเข้าสู่ภาวะปกติ เม็ดเลือดขาวก็จะแข็งแรงวิดิทัศน์
08:00-08:30กอบกู้แผ่นดินพุทธ์วิดิทัศน์
08:30-09:15ส่งการบ้าน วิชชารามวิดิทัศน์/ประเมินความรู้ความเข้าใจ
09:15-10:15อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
10:15-12:30แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
12:30-13:30กอบกู้แผ่นดินพุทธ์วิดิทัศน์
13:30-15:00เสวนา “ชีวิตหลังเลิกกินเนื้อสัตว์ ดีอย่างไร”ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
15:00-16:00ออกกำลังกาย ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
16:15-18:15กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:15-19:15กอบกู้แผ่นดินพุทธ์วิดิทัศน์
19:15-21:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
20:30-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

วันที่หกของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:10สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
07:15-08:00ยาเม็ด 3 : การสวนล้างลำไส้ใหญ่ ช่วยทำความสะอาดลำไส้ใหญ่ แบคทีเรียที่เป็นโทษสารพิษจะถูกชะล้างออกไปและบริหารกล้ามเนื้อลำไส้ใหญ่วิดิทัศน์
08:00-08:30กอบกู้แผ่นดินพุทธ์วิดิทัศน์
08:30-09:15นานาสาระวิดิทัศน์
09:15-10:15อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
10:15-13:15แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
13:30-15:00เสวนา "อยู่อย่างไรให้ผาสุก"ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
15:00-16:00มารู้จัก "แพทย์วิถีธรรม" กันเถอะทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
16:00-18:15กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:15-19:15กอบกู้แผ่นดินพุทธ์วิดิทัศน์
19:15-21:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
21:00-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

วันที่เจ็ดของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:15-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:10สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
07:15-08:00บททบทวนธรรมกับการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันวิดิทัศน์
08:00-08:30กอบกู้แผ่นดินพุทธ์วิดิทัศน์
08:30-09:15นานาสาระวิดิทัศน์
09:15-10:15อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
10:15-12:30แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
12:30-13:30กอบกู้แผ่นดินพุทธ์วิดิทัศน์
13:30-15:00วิชาการ ”วิถีธรรม”ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
15:00-16:00พึ่งตน เรียบง่าย สไตล์พวธ.ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
16:15-18:15กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:15-19:15กอบกู้แผ่นดินพุทธ์วิดิทัศน์
19:15-21:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
21:00-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

วันที่เแปดของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:10สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
07:15-08:00แบ่งปันประสบการณ์การใช้ยา 9 เม็ดวิดิทัศน์
08:00-08:30กอบกู้แผ่นดินธรรมวิดิทัศน์
08:30-09:15นานาสาระวิดิทัศน์
09:15-10:15อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
10:15-12:30แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
12:30-13:30กอบกู้แผ่นดินธรรมวิดิทัศน์
13:30-15:00วิชาการ "วิถีธรรม"ทีมนักวิชาการวิถีธรรม
15:00-16:00พึ่งตน เรียบง่าย สไตล์พวธ.ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
16:15-18:15กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:15-19:15กอบกู้แผ่นดินธรรมวิดิทัศน์
19:15-21:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
21:00-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

วันที่เก้าของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:10สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
07:15-08:00แบ่งปันประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะบำบัดวิดิทัศน์
08:00-08:30กอบกู้แผ่นดินธรรมวิดิทัศน์
08:30-09:15นานาสาระวิดิทัศน์
09:15-10:15ตลาดวิถีธรรมวิดิทัศน์
10:15-13:15แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
13:30-16:00ทางรอดเกษตรกรไทยทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
16:15-18:15กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:15-19:15กอบกู้แผ่นดินธรรมวิดิทัศน์
19:15-21:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
21:00-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

วันที่สิบของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:10สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
07:15-10:15วิชาการวิชชารามทีมนักวิชาการวิถีธรรม
10:15-12:30แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
12:30-13:30กอบกู้แผ่นดินธรรมวิดิทัศน์
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
13:30-16:00กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุกทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
16:15-18:15กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:15-19:15กอบกู้แผ่นดินธรรมวิดิทัศน์
19:15-21:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
21:00-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์