ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

ตารางรายการค่ายออนไลน์

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก

ตารางรายการประจำวัน

วันอาทิตย์

เวลารายการ
03:00แสงธรรมนำชีวิต
04:30ออกกำลังกาย โยคะ กดจุดลมปราณ กายบริหาร
06:00ทบทวนธรรม
06:40เสียงเพชรจากใจเพชร
07:00อาหารพืช จืด สบาย
08:00โรคกับแพทย์วิถีธรรม
09:30ธรรมะพาพ้นทุกข์
12:00ชีวิตหลังกินเนื้อสัตว์
14:00ยา 9 เม็ด
16:00สายด่วนสุขภาพพึ่งตน
18:00-20:00ธรรมะพาพ้นทุกข์

วันจันทร์

เวลารายการ
03:00แสงธรรมนำชีวิต
04:30ออกกำลังกาย โยคะ กดจุดลมปราณ กายบริหาร
06:00ทบทวนธรรม
06:40เสียงเพชรจากใจเพชร
07:00อาหารพืช จืด สบาย
08:00โรคกับแพทย์วิถีธรรม
09:30ธรรมะพาพ้นทุกข์
12:00พึ่งตนเรียบง่ายสไตล์พวธ.
14:00ยา 9 เม็ด
16:00สายด่วนสุขภาพพึ่งตน
18:00-20:00ธรรมะพาพ้นทุกข์

วันอังคาร

เวลารายการ
03:00แสงธรรมนำชีวิต
04:30ออกกำลังกาย โยคะ กดจุดลมปราณ กายบริหาร
06:00ทบทวนธรรม
06:40เสียงเพชรจากใจเพชร
07:00อาหารพืช จืด สบาย
08:00โรคกับแพทย์วิถีธรรม
09:30ธรรมะพาพ้นทุกข์
12:00กสิกรรม/ทางรอด
14:00ยา 9 เม็ด
16:00สายด่วนสุขภาพพึ่งตน
18:00-20:00ธรรมะพาพ้นทุกข์

วันพุธ

เวลารายการ
03:00แสงธรรมนำชีวิต
04:30ออกกำลังกาย โยคะ กดจุดลมปราณ กายบริหาร
06:00ทบทวนธรรม
06:40เสียงเพชรจากใจเพชร
07:00อาหารพืช จืด สบาย
08:00โรคกับแพทย์วิถีธรรม
09:30ธรรมะพาพ้นทุกข์
12:00คืนคนดีสู่สังคม
14:00ยา 9 เม็ด
16:00สายด่วนสุขภาพพึ่งตน
18:00-20:00ธรรมะพาพ้นทุกข์

วันพฤหัสบดี

เวลารายการ
03:00แสงธรรมนำชีวิต
04:30ออกกำลังกาย โยคะ กดจุดลมปราณ กายบริหาร
06:00ทบทวนธรรม
06:40เสียงเพชรจากใจเพชร
07:00อาหารพืช จืด สบาย
08:00โรคกับแพทย์วิถีธรรม
09:30ธรรมะพาพ้นทุกข์
12:00คุยข่าวคุยธรรม
14:00ยา 9 เม็ด
16:00สายด่วนสุขภาพพึ่งตน
18:00-20:00ธรรมะพาพ้นทุกข์

วันศุกร์

เวลารายการ
03:00แสงธรรมนำชีวิต
04:30ออกกำลังกาย โยคะ กดจุดลมปราณ กายบริหาร
06:00ทบทวนธรรม
06:40เสียงเพชรจากใจเพชร
07:00อาหารพืช จืด สบาย
08:00โรคกับแพทย์วิถีธรรม
09:30ธรรมะพาพ้นทุกข์
12:00สัมมาธิปไตย
14:00ยา 9 เม็ด
16:00สายด่วนสุขภาพพึ่งตน
18:00-20:00ธรรมะพาพ้นทุกข์

วันเสาร์

เวลารายการ
03:00แสงธรรมนำชีวิต
04:30ออกกำลังกาย โยคะ กดจุดลมปราณ กายบริหาร
06:00ทบทวนธรรม
06:40เสียงเพชรจากใจเพชร
07:00อาหารพืช จืด สบาย
08:00โรคกับแพทย์วิถีธรรม
09:30ธรรมะพาพ้นทุกข์
12:00เก็บเพชร/ตลาดวิถีธรรม
14:00ยา 9 เม็ด
16:00สายด่วนสุขภาพพึ่งตน
18:00-20:00ธรรมะพาพ้นทุกข์