ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

ตารางกิจกรรมสิบวัน

ค้นหา
Generic filters

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก

ระหว่างวันที่ 1-10 และ 16-25 ของทุกเดือน

วันที่หนึ่งของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
04:50-06:40กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
06:50-07:30ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
07:30-07:50สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
08:00-08:50ปฐมนิเทศทีมจิตอาสาวิถีธรรม
08:50-09:30ความเป็นมาของแพทย์วิถีธรรม : คน ค้น คน / ทางนำชีวิต วิดิทัศน์
09:30-09:50กล่าวเปิดงาน “แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”ดร.โฆษิต สุวินิจจิต ประธานกลุ่มแพทย์แผนไทยช่วยไทย
09:50-10:10บรรยายพิเศษ “จากแพทย์แผนไทยช่วยไทยสู่แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาแพทย์แผนไทย
10:10-10:30บรรยายพิเศษ “จากแพทย์แผนไทยช่วยไทยสู่แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”อาจารย์ทรัพย์สิน ทองนพคุณ รองประธานมูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร
10:30-10:50บรรยายพิเศษ “จากแพทย์แผนไทยช่วยไทยสู่แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว) ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
10:50-11:30แนะนำตัวจิตอาสาวิถีธรรมทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
11:30-13:15แก่นหลักกลไกการเกิดการหายของโรคตามหลักการแพทย์วิถีธรรมดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
13:30-16:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
16:00-18:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป : ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:00-21:00แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)

วันที่สองของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
04:50-06:00กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:10สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
07:15-08:10ยาเม็ดที่ 7 : การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย ส่งผลต่อพลังชีวิต ทำให้รู้สึกสบาย เบาท้อง เบากาย มีกำลัง อิ่มนานวิดิทัศน์
08:10-08:50ส่งการบ้าน วิชชารามวิดิทัศน์/ประเมินความรู้ความเข้าใจ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
09:00-10:00อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
10:00-10:45นานาสาระวิดิทัศน์
10:45-11:45ยาเม็ดที่ 6 : การออกกำลังกาย เพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและทำให้กระดูก เส้นเอ็น กล้ามเนื้อเข้าที่ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
11:45-13:15เสวนา "โรค.....กับแพทย์วิถีธรรม"ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
13:30-16:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
16:00-18:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:00-21:00สุขภาพ : แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)

วันที่สามของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:10สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
07:15-08:10ยาเม็ดที่ 1 : การทำน้ำสมุนไพรปรับสมดุลร่างกาย ทำให้เส้นประสาทและเซลล์เนื้อเยื่อของร่างกายที่แข็งตึงให้เย็นลง เซลล์เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อจะคลายตัวเข้าสู่ภาวะปกติ เม็ดเลือดขาวก็จะแข็งแรงวิดิทัศน์
08:10-08:50ส่งการบ้าน วิชชารามวิดิทัศน์/ประเมินความรู้ความเข้าใจ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
09:00-10:00อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
10:00-10:45นานาสาระวิดิทัศน์
10:45-11:45ยาเม็ดที่ 6 : การออกกำลังกาย เพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและทำให้กระดูก เส้นเอ็น กล้ามเนื้อเข้าที่ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
11:45-13:15เสวนา "โรค.....กับแพทย์วิถีธรรม"ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
13:30-16:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
16:00-18:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ.
18:00-21:00สุขภาพ : แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)

วันที่สี่ของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:10สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
07:15-08:10*ยาเม็ดที่ 4 : การแช่มือแช่เท้า ลดการเกร็งค้างของกล้ามเนื้อบริเวณมือ/เท้า และระบายพิษออกทางปลายมือ/เท้า *ยาเม็ดที่ 5 : การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน ช่วยถอนพิษปรับสมดุลที่ตา หู และถอนพิษปรับสมดุลอวัยวะภายในได้ดีวิดิทัศน์
08:10-08:50ส่งการบ้าน วิชชารามวิดิทัศน์/ประเมินความรู้ความเข้าใจ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
09:00-10:00อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
10:00-10:45นานาสาระวิดิทัศน์
10:45-11:45ยาเม็ดที่ 6 : การออกกำลังกาย เพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและทำให้กระดูก เส้นเอ็น กล้ามเนื้อเข้าที่ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
11:45-13:15เสวนาโรค...กับแพทย์วิถีธรรมทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
13:30-16:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
16:00-18:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:00-21:00สุขภาพ : แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)

วันที่ห้าของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:50-07:10สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
07:15-08:10ยาเม็ด 2 : ทำให้เส้นประสาท เซลล์เนื้อเยื่อของร่างกายที่ปวดร้อนตึงแข็งให้เย็นลง และคลายตัวเข้าสู่ภาวะปกติ เม็ดเลือดขาวก็จะแข็งแรงวิดิทัศน์
08:10-08:50ส่งการบ้าน วิชชารามวิดิทัศน์/ประเมินความรู้ความเข้าใจ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
09:00-10:00อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
10:00-10:45นานาสาระวิดิทัศน์
10:45-11:45ยาเม็ดที่ 6 : การออกกำลังกาย เพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและทำให้กระดูก เส้นเอ็น กล้ามเนื้อเข้าที่ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
11:45-13:15เสวนา “ชีวิตหลังเลิกกินเนื้อสัตว์ ดีอย่างไร”ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
13:30-16:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
16:00-18:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:00-21:00สุขภาพ : แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)

วันที่หกของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:10สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
07:15-08:10ยาเม็ด 3 : การสวนล้างลำไส้ใหญ่ ช่วยทำความสะอาดลำไส้ใหญ่ แบคทีเรียที่เป็นโทษสารพิษจะถูกชะล้างออกไปและบริหารกล้ามเนื้อลำไส้ใหญ่วิดิทัศน์
08:10-08:50ส่งการบ้าน วิชชารามวิดิทัศน์/ประเมินความรู้ความเข้าใจ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
09:00-10:00อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
10:00-10:45นานาสาระวิดิทัศน์
10:45-11:45มารู้จัก "แพทย์วิถีธรรม" กันเถอะทีมจิตอาสาวิถีธรรม
11:45-13:15เสวนา "อยู่อย่างไรให้ผาสุก"ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
13:30-16:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
16:00-18:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:00-21:00สุขภาพ : แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)

วันที่เจ็ดของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:15-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:10สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
07:15-08:10บททบทวนธรรมกับการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันวิดิทัศน์
08:10-08:50ส่งการบ้าน วิชชารามวิดิทัศน์/ประเมินความรู้ความเข้าใจ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
09:00-10:00อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
10:00-10:45นานาสาระวิดิทัศน์
10:45-11:45พึ่งตน เรียบง่าย สไตล์พวธ. (ภาคกลาง)ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
11:45-13:15วิชาการ ”วิถีธรรม”ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
13:30-16:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
16:00-18:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:00-21:00สุขภาพ : แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)

วันที่เแปดของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:10สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
07:15-08:10แบ่งปันประสบการณ์การใช้ยา 9 เม็ดวิดิทัศน์
08:10-08:50ส่งการบ้าน วิชชารามวิดิทัศน์/ประเมินความรู้ความเข้าใจ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
09:00-10:00อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
10:00-10:45นานาสาระวิดิทัศน์
10:45-11:45พึ่งตน เรียบง่าย สไตล์พวธ.(ภาคใต้)ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
11:45-13:15วิชาการ "วิถีธรรม"ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
13:30-16:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
16:00-18:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:00-21:00สุขภาพ : แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)

วันที่เก้าของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:10สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
07:15-08:10แบ่งปันประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะบำบัดวิดิทัศน์
08:10-08:50ส่งการบ้าน วิชชารามวิดิทัศน์/ประเมินความรู้ความเข้าใจ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
09:00-10:00ตลาดวิถีธรรมวิดิทัศน์
10:00-1045นานาสาระวิดิทัศน์
10:30-11:45เก็บเพชรวิดิทัศน์
11:45-13:15ทางรอดเกษตรกรไทยทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
13:30-16:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
16:00-18:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:00-21:00สุขภาพ : แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)

วันที่สิบของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:10สาระธรรมวิดิทัศน์/ข้อคิดเตือนสติในการใช้ชีวิต
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
07:15-10:00สัมมนา "วิชาการวิชชาราม"ทีมนักวิชาการวิถีธรรม
10:00-10:45นานาสาระวิดิทัศน์
10:45-11:45เก็บเพชรวิดิทัศน์
11:45-13:15กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุกทีมจิตอาสาวิถีธรรม
-----------พัก/ สาระน่าสนใจ-----------
13:30-16:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
16:00-18:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
18:00-21:00สุขภาพ : แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)