สำรวจความต้องการ 1. เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า กดที่นี่  2. ชุดไฟแดด กดที่นี่

ตารางกิจกรรมสิบวัน

ค้นหา
Generic filters

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก

ค่ายพระไตรปิฎก

ระหว่างวันที่ 1-10 และ 16-25 ของทุกเดือน

วันที่หนึ่งของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
06:10-06:20ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:30-07:20ปฐมนิเทศทีมจิตอาสาวิถีธรรม
07:20-08:00แนะนำตัวจิตอาสาวิถีธรรมทีมจิตอาสาวิถีธรรม
08:10-08:50ความเป็นมาของแพทย์วิถีธรรม : คน ค้น คน/ทางนำชีวิตวิดิทัศน์
09:00-09:20กล่าวเปิดงาน “แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”ดร.โฆษิต สุวินิจจิต ประธานกลุ่มแพทย์แผนไทยช่วยไทย
09:20-09:40บรรยายพิเศษ “จากแพทย์แผนไทยช่วยไทยสู่แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาแพทย์แผนไทย
09:40-10:00บรรยายพิเศษ “จากแพทย์แผนไทยช่วยไทยสู่แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”อาจารย์ทรัพย์สิน ทองนพคุณ รองประธานมูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร
10:00-10:20บรรยายพิเศษ “จากแพทย์แผนไทยช่วยไทยสู่แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว) ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
พัก/ สาระน่าสนใจ
10:30-12:30แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
พัก/ สาระน่าสนใจ
12:45-14:50แก่นหลักและกลไกการหายของโรคตามหลักการแพทย์วิถีธรรมดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
พัก/ สาระน่าสนใจ
15:00-17:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป : ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
17:00-18:15นานาสาระทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
18:30-20:30ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
20:30-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

วันที่สองของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
พัก/ สาระน่าสนใจ
06:50-07:40ยาเม็ดที่ 7 : การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย ส่งผลต่อพลังชีวิต ทำให้รู้สึกสบาย เบาท้อง เบากาย มีกำลัง อิ่มนานวิดิทัศน์
07:45-08:45อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
09:00-12:00แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
พัก/ สาระน่าสนใจ
12:15-13:45เสวนา “โรค...กับแพทย์วิถีธรรม”ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
13:50-14:50ยาเม็ดที่ 6 : การออกกำลังกาย เพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและทำให้กระดูก เส้นเอ็น กล้ามเนื้อเข้าที่ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
1500-17:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
17:00-17:45นานาสาระทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
18:00-20:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
20:00-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

วันที่สามของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
พัก/ สาระน่าสนใจ
06:50-07:40ยาเม็ดที่ 1 : การทำน้ำสมุนไพรปรับสมดุลร่างกาย ทำให้เส้นประสาทและเซลล์เนื้อเยื่อของร่างกายที่แข็งตึงให้เย็นลง เซลล์เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อจะคลายตัวเข้าสู่ภาวะปกติ เม็ดเลือดขาวก็จะแข็งแรงวิดิทัศน์
07:45-08:45อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
09:00-12:00แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
พัก/ สาระน่าสนใจ
12:15-13:45เสวนา “โรค...กับแพทย์วิถีธรรม”ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
13:50-14:50การออกกำลังกายทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
15:00-17:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
17:00-17:45นานาสาระทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
18:00-20:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
20:30-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

วันที่สี่ของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:40*ยาเม็ดที่ 4 : การแช่มือแช่เท้า ลดการเกร็งค้างของกล้ามเนื้อบริเวณมือ/เท้า และระบายพิษออกทางปลายมือ/เท้า *ยาเม็ดที่ 5 : การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน ช่วยถอนพิษปรับสมดุลที่ตา หู และถอนพิษปรับสมดุลอวัยวะภายในได้ดีวิดิทัศน์
พัก/ สาระน่าสนใจ
07:45-08:45อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
09:00-12:00แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
พัก/ สาระน่าสนใจ
12:15-13:45เสวนา “โรค...กับแพทย์วิถีธรรม”ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
13:50-14:50การออกกำลังกายทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
15:00-17:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
17:00-17:45นานาสาระทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
18:00-20:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
20:00-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

วันที่ห้าของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
พัก/ สาระน่าสนใจ
06:50-07:40ยาเม็ด 2 : ทำให้เส้นประสาท เซลล์เนื้อเยื่อของร่างกายที่ปวดร้อนตึงแข็งให้เย็นลง และคลายตัวเข้าสู่ภาวะปกติ เม็ดเลือดขาวก็จะแข็งแรงวิดิทัศน์
07:45-08:45อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
09:00-12:00แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
พัก/ สาระน่าสนใจ
12:15-13:45เสวนา “ชีวิตหลังเลิกกินเนื้อสัตว์ ดีอย่างไร”ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
13:50-14:45ออกกำลังกาย ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
15:00-17:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
17:00-17:45นานาสาระทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
18:00-20:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
20:00-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

วันที่หกของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
พัก/ สาระน่าสนใจ
06:50-07:40ยาเม็ด 3 : การสวนล้างลำไส้ใหญ่ ช่วยทำความสะอาดลำไส้ใหญ่ แบคทีเรียที่เป็นโทษสารพิษจะถูกชะล้างออกไปและบริหารกล้ามเนื้อลำไส้ใหญ่วิดิทัศน์
07:45-08:45อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
09:00-12:00แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
พัก/ สาระน่าสนใจ
12:15-13:45เสวนา "อยู่อย่างไรให้ผาสุก"ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
13:50-14:50มารู้จัก "แพทย์วิถีธรรม" กันเถอะทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
15:00-17:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
17:00-17:45นานาสาระทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
18:00-20:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
20:00-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

วันที่เจ็ดของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
พัก/ สาระน่าสนใจ
06:15-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:40บททบทวนธรรมกับการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันวิดิทัศน์
07:45-08:45อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
09:00-12:00แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
พัก/ สาระน่าสนใจ
12:15-14:50วิชาการ ”วิถีธรรม”ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
15:00-17:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
17:00-17:45นานาสาระทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
18:00-20:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
20:00-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

วันที่เแปดของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
พัก/ สาระน่าสนใจ
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:45แบ่งปันประสบการณ์การใช้ยา 9 เม็ดวิดิทัศน์
07:45-08:45อาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
09:00-12:00แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
พัก/ สาระน่าสนใจ
12:15-14:50พึ่งตน เรียบง่าย สไตล์พวธ.ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
15:00-17:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
17:00-17:45นานาสาระทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
18:00-20:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
20:00-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

วันที่เก้าของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-07:45แบ่งปันประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะบำบัดทีมจิตอาสาวิถีธรรม
07:45-08:45ตลาดวิถีธรรมวิดิทัศน์
พัก/ สาระน่าสนใจ
09:00-12:00แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
พัก/ สาระน่าสนใจ
12:15-14:50ทางรอดเกษตรกรไทยทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
15:00-17:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
17:00-17:45นานาสาระทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
18:00-20:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
20:00-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์

วันที่สิบของการอบรม

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
03:00-04:30 แสงธรรมนำชีวิตวิดิทัศน์
04:30-04:40 ฝึกลมหายใจ : บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:40-04:50มาร์ชแพทย์วิถีธรรม : บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
04:50-06:00 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง : ปรับสมดุลร่างกาย ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯวิดิทัศน์/ฝึกปฏิบัติ
พัก/ สาระน่าสนใจ
06:10-06:40ทบทวนธรรมประจำวันวิดิทัศน์/สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
06:50-08:45วิชาการ ”วิชชาราม”ทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
09:00-12:00แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
พัก/ สาระน่าสนใจ
12:15-14:50กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุกทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
15:00-17:00กิจกรรมกลุ่ม “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”บันทึกเทป ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกาย & ใจ
17:00-17:45นานาสาระทีมจิตอาสาวิถีธรรม
พัก/ สาระน่าสนใจ
18:00-20:00ธรรมะพาพ้นทุกข์ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
20:00-03:00รีรันบรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)วิดีทัศน์