ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

การบ้าน

แบ่งปันประสบการณ์ 5 วิธี

แก้ปัญหาทุกปัญหาในโลก

กรุณาเลือกหัวข้อการบ้านที่สนใจ

ตรวจสอบจำนวนครั้งในการเข้าร่วมรายการ
1.1 “คบและเคารพมิตรดี” สรุปสภาวะธรรมที่ได้จากการฟังธรรม
1.2 “คบและเคารพมิตรดี” สรุปสภาวะธรรมที่ได้จากการร่วมรายการตอบปัญหาสายด่วน
2. “มีอริยศีล” ลดความอยาก ความกลัว กังวล หวั่นไหว อะไรบ้าง ต่อสู้อย่างไร ก้าวหน้าอย่างไร และประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร
3. “ทำสมดุลร้อนเย็น” ด้านร่างกาย ปรับสมดุลร้อนเย็น ด้วยยา 9 เม็ด อะไรบ้าง อย่างไร และประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร
4. “พึ่งตน” เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตพอเพียงเรียบง่าย ทำกสิกรรม ทำผลิตภันฑ์เครื่องอุปโภค บริโภคใช้เอง เช่น ทำน้ำยาล้างจาน ทำน้ำยาซักผ้า ทำสบู่ ทำน้ำหมัก ทำน้ำสกัด ทำปุ๋ยพลังศีล เป็นต้น และประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร
5. “แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์” ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เช่น ช่วยเหลือสังคม ให้ความรู้ ให้วัตถุข้าวของเป็นต้น และประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร