ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

เม็ดหลัก 6 : ออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ

ออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ: Playlist

การบริหารกายที่ถูกต้องสมดุล เป็นประโยชน์สูงสุดกับร่างกาย เมื่อทำแล้วต้องได้คุณสมบัติ 3 อย่าง

1. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
2. ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
3. การเข้าที่เข้าทางของกระดูก เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ

การจะได้คุณสมบัติทั้ง 3 อย่างดังกล่าว ต้องมีการบริหารกาย 2 ลักษณะ

1. การออกกำลังกายที่มีการใช้กำลังแรงกาย ถ้าไม่ออกกำลังกายที่ใช้แรงกำลัง กล้ามเนื้อก็จะไม่มีกำลังที่จะบีบเอาของดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไม่มีกำลังที่จะขับเอาของเสียออกจากร่างกาย ร่างกายก็จะเสื่อมเร็วและเกิดความเจ็บป่วยตามมา การออกกำลังกายที่ดี ต้องใช้กำลังเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันนานพอประมาณ (เฉลี่ยโดยทั่วไป ใช้เวลาประมาณ 15-45 นาที อาจมากหรือน้อยกว่านื้ก็ได้ ตามสภาพร่างกายของบุคคลนั้น ๆ ณ เวลานั้น อาจทำทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้) โดยออกกำลังกายจนถึงขั้นหอบเหนื่อยแต่ยังมีพลังชีวิตเต็ม และไม่มากเกินไปถึงขั้นหอบเหนื่อยจนรู้สืกใจสั่นหวิวหรือพูดกับคนอื่นไม่ชัดถ้อยไม่ชัดคำหรืออ่อนล้ากำลังตก พอพักไม่เกิน 10-20 นาที ก็สามารถหายเหนื่อยและทำงานตามปกติได้ จึงจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมีกำลังสามารถบีบของดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ สามารถบีบของเสียออกจากร่างกายได้ ทำให้เลือดลมไหลเวียนดี เช่น เดินเร็ว (เหมาะสำหรับทุกวัย โดยเฉพาะวัยผู้ใหญ่ขึ้นไป) วิ่งจ๊อกกิ้ง (มักเหมาะสำหรับเด็กหรือวัยรุ่น) กระโดดเชือก ว่ายน้ำ ปั่นจักรยานเป็นต้น

2. การกายบริหารที่สร้างความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น สร้างการเข้าที่เข้าทางของกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

การกดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ถ้าเราทำได้ถูกต้องหลังทำเสร็จก็จะทำให้เกิดสภาพเบาสบายและมีกำลังในตัวเราทันที หลักสำคัญ 3 ประการในการกดจุด ดัดตัว กายบริหารในท่าต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1. เห็นคุณค่าประโยชน์ในการปฏิบัติ

2. กดดัดเคลื่อนไหวหรือออกแรงในท่าต่าง ๆ ใช้ความแรงมากน้อย ความช้าเร็ว ปริมาณการท่าและใช้เวลา ในแต่ละท่าแต่ละจุด จุดพอดีที่เป็นประโยชน์สูงสุดก็คือ ทำเท่าที่เรารู้สึกสบายที่สุดและรู้สึกมีกำลังที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริง ณ เวลานั้นๆ ทำมากเกินไปก็ไม่ดี ทำน้อยเกินไปก็ไม่ดี

3. ทำในท่าที่เราทำแล้วรู้สึกสบายและมีกำลัง ท่าไหนที่ทำแล้วรู้สึกไม่สบาย อ่อนกำลังหรือไม่สะดวกในการทำ ณ เวลานั้น ก็ให้งดเว้นเสีย หรือในกรณีที่มีเวลาน้อย ให้เลือกทำบางท่าที่เรารู้สึกว่า พอทำแล้วสดชื่นเบาสบายตัวที่สุดและมีกำลังที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริง ณ เวลานั้น ๆ

การกายบริหาร สร้างความยืดหยุ่น ให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

สร้างการเข้าที่เข้าทางของกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น แพทย์แผนปัจจุบันพบว่า ถ้ากล้ามเนื้อและเส้นเอ็นตึงแข็งเกร็งค้าง ไม่ยืดหยุ่น หรือกระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อเคลื่อนออกจากตำแหน่งปกติ ก็จะกดรัดเส้นเลือดเส้นประสาท เลือดลมจะไหลเวียนไม่สะดวก ทำให้เกิดความเจ็บปวดมึนชาและความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย การแพทย์ทางเลือกพบว่าพลังงานที่ดีจะขับเคลื่อนไปหล่อเลี้ยงร่างกาย มากที่สุดเร็วที่สุด ทางเส้นลมปราณ ส่วนพลังงานที่ไม่ดีจะถูกขับออกจากร่างกายมากที่สุด เร็วที่สุดทางเส้นลมปราณเช่นเดียวกัน ซึ่งการเคลื่อนของพลังงานทั้งที่ดีและไม่ดีดังกล่าว จะเคลื่อนตามข้างกระดูก ข้างเส้นเอ็น ข้างเส้นประสาทและตามร่องของกล้ามเนื้อ

การกดจุดลมปราณ โยคะ ดัดตัว กายบริหาร

กายบริหารโยคะกดจุดลมปราณ เป็นยาเม็ดข้อที่ 6 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากในการดูแลร่างกายให้เแข็งแรง รวมทั้งขับโรคภัยไข้เจ็บให้ออกจากร่างกายของเรา ถ้าเราออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหวร่างกายเร็วอย่างเดียว เราจะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ แต่จะไม่ได้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ถ้ากล้ามเนื้อไม่ยืดหยุ่น ของดีจะเสื่อม

ถ้าเราไม่ดัดเนื้อ ดัดตัว ถ้าออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหวอย่างเร็ว มันจะทำให้กระดูก กล้ามเนื้อเส้นเอ็นของเราบิดเบี้ยว ไม่เข้าที่เข้าทางเพราะมันจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนเกร็งค้าง บางส่วนก็ยังไม่ได้เกร็งค้าง แต่บางส่วนเกร็งค้าง มันจะดึงกล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็นให้บิดเบี้ยว กดทับเส้นเลือด เส้นประสาท เส้นลมปราณ เมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็จะไม่สบาย ไม่เข็งแรง เราจึงต้องมีการดัดเนื้อ ดัดตัว จัดโครงสร้างกระดูกเส้นเอ็นให้เข้าที่ เข้าทาง เลือดลมจะได้ไหลเวียนสะดวก เราก็จะได้แข็งแรง

ซึ่งในเรื่องของลมปราณเป็นเรื่องสำคัญมาก 12 เส้นลมปราณเป็นเส้นที่สำคัญ เป็นจุดที่พลังที่เป็นประโยชน์เคลื่อนเข้าไปเลี้ยงร่างกาย ทั้งพลังงานที่อยู่ภายใน และพลังงานที่อยู่ภายนอก วิญญาณของเราก็จะดูดไปเลี้ยงร่างกายทางนั้นแหละ แล้วก็พลังงานที่เป็นของเสียจะถูกขับออกจากร่างกายทางเส้นลมปราณเช่นเดียวกัน จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในเส้นลมปราณ การฝังเข็มก็จะระบายพิษได้ในจุดใดจุดหนึ่งส่วนหนึ่ง ซึ่งก็แน่นอนม้นก็มีผลทั้งตัวนั่นแหละ แต่ว่ามันก็ระบายแค่จุดเดียว แต่การกดเส้นลมปราณนั้น จะระบายได้เยอะกว่า มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าการฝังเข็มเป็นหมื่น ๆ ดอก

การกดจุดลมปราณทำให้เส้นลมปราณทะลุทะลวงดี ซึ่งจุดลมปราณเป็นบริเวณที่สัญญาของชีวิตดูดดึงเอาพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นเป็นประโยชน์ทั้งในและนอกตัวมาเลี้ยงชีวิตมากที่สุด และผลักดันเอาพลังงานพิษที่ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิตได้มากที่สุด

ซึ่งตรงกับเส้นลมปราณหลัก 12 เส้น ของการแพทย์จีนและเส้นประธาน 10 เส้น ของแพทย์แผนไทย ได้แก่ เส้นเยื่อหุ้มหัวใจ เส้นหัวใจ เส้นลำไส้ใหญ่  เส้นปอดเส้นลมปราณพิเศษซานเจียว เส้นลำไส้เล็ก เส้นตับ เส้นม้าม เส้นกระเพาะอาหาร เส้นไต เส้นถุงน้ำดี เส้นกระเพาะปัสสาวะ

 

การหายใจ

เป็นเรื่องสำคัญ ในการรักษาโรค การหายใจที่ผิด ก็ทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้เช่นกัน ถ้าในร่างกายเราหนาว การหายใจ ให้ร่างกายเกิดความอบอุ่น ทำอย่างไร และ ในกรณีที่ร่างกายร้อน ระบายความร้อนและของเสียออกจากปอดทำอย่างไร อาจารย์ใจเพชร จะมาสอนการฝึกหายใจทั้งร้อนและเย็น

หนังสือน่าสนใจ