ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

ขั้นตอนการสมัครค่ายออนไลน์

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ซูม : ใช้โปรแกรมไม่เป็น

ซูม : ไม่ได้ยินเสียง

ซูม : เปิดไมโครโฟนไม่ได้

ซูม : การยกมือในซูม

การส่งการบ้าน

 • ทำใน Google Form ควรทำสัปดาห์ละครั้ง
 • รอบวันที่ 11-14 และรอบวันที่ 26-29 ของทุกเดือนจะเป็นวันส่งการบ้าน
 • ต้องลงชื่อเข้าร่วมในห้องซูม โดยพิมพ์รหัส 1 2  3 หรือ 4 วรรค ตามด้วยชื่อ นามสกุล ส่งข้อความแชทในห้องซูม และให้เลือก 1 เรื่อง มาพูดในห้องซูม หรือถ้าไม่ได้พูด การได้เข้ามาฟังก็ได้เรียนรู้จากเพื่อน
  • รหัส 1 คือหลักสูตร 6 เดือน
  • รหัส 2 คือหลักสูตร 7 ปี
  • รหัส 3 คือทั้ง 6 เดือนและ 7 ปี
  • รหัส 4 คือจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม นักศึกษาวิชชาราม อริยปัญญาตรี และหลักสูตร 6 เดือน
  • รหัส 5 คือจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม นักศึกษาวิชชาราม อริยปัญญาโท และหลักสูตร 6 เดือน
 • สรุป 6 เดือน ต้องลงชื่อในห้องซูมส่งการบ้าน 24 ครั้ง

การขอรับใบประกาศนียบัตร

ท่านใดที่ลงทะเบียนอบรมเข้าค่ายแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก 10 วัน แล้วต้องการใบประกาศนียบัตร เมื่อฝึกฝนครบ 6 เดือน ก็จะมีสิทธิ์ยื่นขอรับได้ หากเข้าตามเงื่อนไข โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. เข้าร่วมอบรม 10 วัน
 2. ส่งการบ้านผ่าน Google Form ครบตามจำนวน (6 เดือน ต้องลงชื่อในห้องซูมส่งการบ้าน 24 ครั้ง)
 3. เข้าพบอาจารย์และหมู่มิตรดีเพื่อนำเสนอการบ้าน ในวันที่ 11-14 และ 26-29 ของทุกเดือน
 4. เมื่อครบตามที่กำหนด ท่านสามารถยื่นเรื่องขอรับประกาศนียบัตร เพื่อนัดสอบสัมภาษณ์
 5. สอบสัมภาษณ์
 6. สำเร็จการศึกษาและรับมอบประกาศนียบัตร