Taking too long? Close loading screen.
ค้นหา
Generic filters

ชุดหนังสือแพทย์วิถีธรรม

สำหรับท่านที่สนใจปฎิบัติตามหลักการแพทยืวิถีธรรม ขอแนะนำชุดหนังสือที่เหมาะสมดังนี้

  1. แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม เล่มนี้จัดลำดับความสำคัญในการปฎิบัติยา 9 เม็ด เป็นยาเม็ดเลิศ เม็ดหลัก เม็ดเสริม เมื่อเข้าใจจะปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีคำแนะนำปฎิบัติยา 9 เม็ดโดยย่อ
  2. ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๓ มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ เล่มนี้จัดนำเสนอการปฎิบัติยา 9 เม็ดอย่างละเอียดเหมาะเป็นคู่มือในการปฎิบัติ สำหรับผู้เริ่มเรียนรู้ใหม่
  3. คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9 เล่มนี้นำเสนอองค์ความรู้ใหม่ปี 2562 (เพิ่มเติมจากเล่มมาเป็นหมอฯ) สำหรับยาเม็ดที่ 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุล พบกับสูตรอาหารพลังพุทธย่ำยีมารซึ่งทำให้ฟื้นฟูร่างกายได้เร็ว ในเล่มมีข้อมูลผัก ผลไม้ ฤทธิ์ร้อน ฤทธิ์เย็น พร้อมภาพประกอบสี่สี
  4. เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว (ปรับปรุงใหม่) คนแข็งแรงหลายท่าน อ่อนแอทันทีที่ได้ยินคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็ง ความอ่อนแอที่เกิดขึ้นฉับพลันนี้ เป็นผลจากทุกข์ใจ ไม่ใช่ทุกข์ทางกาย ดังนั้นการทำใจไร้ทุกข์ ไม่ทำทุกข์ทับถมตน จะทำให้หายโรคเร็วที่สุด การไม่ทำทุกข์ทับถมตน ด้วยการอย่าโกรธ อย่ากลัวเป็นกลัวตาย อย่ากลัวโรค อย่าเร่งผล อและ ยาเม็ดที่ 9 รู้เพียรรู้พักให้พอดี ในเล่มนำเสนอ เทคนิคการวางใจ วิธีคิด เพื่อไปสู่ใจไร้ทุกข์ เพราะการทำทุกข์ทับถมตน ด้วยการโกรธ กลัวเป็นกลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล ล้วนเป็นการเบียดเบียนตนเอง ผิดศีลข้อ 1
  5.  บททบทวนธรรม บททบทวนธรรมเป็นเครื่องมือสำคัญของชาวแพทย์วิถีธรรม และผู้เข้าอบรมค่ายแพทย์วิถีธรรม ในการสร้างปัญญา เพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์ใจในเรื่องต่าง ๆ สำlหนึ่งในเทคนิคของยาเม็ดเลิศ ที่มีประสิทธิภาพเลิศยอดกว่าทุกวิธี

325 บาท สั่งซื้อได้ที่

  1. Line
  2.  Shopee