ค้นหา
Generic filters

เทคนิค 9 ข้อ ยา 9 เม็ด

เทคนิคการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สถิติพบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 1,397 คน หลังจากที่ใช้เทคนิคการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีพุทธภายในเวลา 5 วัน

ผู้ป่วยมีอาการของความเจ็บป่วยลดน้อยลงจำนวน 1,291 คน คิดเป็น 92.41% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรค หรืออาการที่แพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรังต้องตายหรือรักษาไม่หาย เช่น มะเร็ง เนื้องอก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจภูมิแพ้ เก๊าท์ รูมาตอยด์ ปวดตามข้อ ปวดเมื่อยตามร่างกาย โรคทางเดินกระเพาะอาหารลำไส้เรื้อรัง อ่อนเพลียอ่อนล้า หน้ามืด วิงเวียนปวดศีรษะเรื้อรัง ภูมิต้านทานลดและการอักเสบเรื้อรังตามอวัยวะต่างๆ เป็นต้น

สถิติพบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 1,397 คน หลังจากที่ใช้เทคนิคการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ภายใน 5 วัน ผู้ป่วยมีอาการของความเจ็บป่วยลดลง ดังนี้

[ninja_tables id="236066"]

ในจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด หลังจากปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง มีผลตรวจร่างกายจากแพทย์แผนปัจจุบันไม่พบมะเร็ง หรือสภาพร่างกายมีอาการเหมือนคนปกติต่อเนื่องกัน 6 เดือนขึ้นไปจำนวน 22.52% มีชีวิตอยู่ด้วยอาการไม่สบายจากพิษของมะเร็งลดน้อยลง หรือยืดอายุออกไปได้มากกว่าการคาดการณ์ของแพทย์ปัจจุบัน 63.0 7% อาการไม่ทุเลาลง 14.41%

นอกจากนี้ยังพบว่าอาการไข้ขึ้น ปวดหัวตัวร้อน เป็นหวัดเจ็บคอ เสียงแหบ คอแห้งปวด เมื่อยตามเนื้อตัว หรือความเจ็บป่วยเล็กน้อยอื่นๆ ก็สามารถบำบัดบรรเทาให้ทุเลาเบาบางได้ ด้วยเทคนิคการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ

ท่านอาจเลือกทำข้อใดข้อหนึ่ง หรือทำหลายข้อร่วมกันตามแต่สภาพร่างกาย หรือการทุเลาบางของความเจ็บป่วยในแต่ละท่าน

โดยมีตัวชี้วัดคือให้เกิดสภาพพลังชีวิต ได้แก่สบาย เบากาย มีกำลัง

หนังสือน่าสนใจ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ

ที่สำคัญ

แพทย์วิถีธรรมกับการป้องกันโควิด-19
หนังสือ
ธรรมะพาพ้นทุกข์
ฟังหมอเขียว Podcast
องค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม
งานวิจัย
ประสบการณ์รักษาโรค
กสิกรรมไร้สารพิษ
ประกาศจากหมอเขียว
English