เม็ดเสริม 2 : การทำกัวซา

ไทย

English

การทำกัวซา

เป็นการแพทย์ดั้งเดิมของชาวไทยภูเขา ชาวจีน พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประสิทธิภาพโดดเด่นในการเอาพิษออก จากร่างกาย โดยระบายพลังงานที่เป็นพิษจากเลือด ที่ถูกกระตุ้นให้เคลื่อนที่มาระบายพิษ ที่ผิวหนัง ทำให้สามารถบรรเทาอาการ ไม่สบายได้อย่างรวดเร็ว

ใช้อุปกรณ์เรียบง่าย เช่น ช้อน ชาม เหรียญ ไม้หรือวัสดุขอบเรียบต่างๆ
ขูดในบริเวณที่รู้สึกไม่สบายหรือใช้งานมาก ซึ่งบริเวณที่ถอนพิษจากร่างกายได้ดี คือ หลัง แขน และขา โดยขูดออกตามปลายมือปลายเท้าเป็นหลัก

อุปกรณ์ การทำกัวซา สามารถขูดได้ด้วยตัวเองหรือมีผู้อื่นขูดให้ ซึ่งขูดได้ทั้งที่ผิวหนังตรงๆ หรือจะขูดผ่านเสื้อผ้าก็ได้ โดยขูดจุดละประมาณ 10-50 ครั้ง อาจขูดมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้และควรลงน้ำหนักไม่เบาหรือไม่แรงเกินไป แต่ให้แรงพอทนได้เท่าที่ผู้ถูกขูดรู้สึกสุขสบาย เบากาย มีกำลัง

ทิศทางการขูด

ทิศทางการขูด

หลังทำกัวซา ควรเกิน 4-8 ชั่วโมงขึ้นไป จึงสามารถอาบน้ำได้ ถ้าจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำทันทีหลังกัวซา ก็ควรอาบน้ำอุ่น หรือ เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นหรือจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำอาจอาบน้ำธรรมดา  หลังกัวซา อย่างน้อย 30 นาที  เพื่อให้เลือดที่เคลื่อนมาบริเวณ ผิวหนังมีเวลาระบายพิษออกไปได้มากถ้าเรารีบอาบน้ำเย็นเร็วเกินไป เส้นเลือดจะหดตัวบีบเลือด ที่ยังระบายพิษได้ไม่มากลับคืนไปสู่เซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะภายในของเรา ทำให้ระบายพิษได้น้อย

กรณีที่มีภาวะร้อนเกินใช้น้ำมันกัวซาฤทธิ์เย็น น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นหรือน้ำเปล่า อย่างใดอย่างหนึ่งทาบนผิวหนังก่อนขูดซา แต่ถ้ามีภาวะเย็นเกินก็ทาด้วยสมุนไพรฤทธิ์ร้อน แต่ถ้าภาวะทั้งร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกันควรใช้สมุนไพรทั้งร้อนและเย็นผสม (การขูดซาแม้ไม่มีสมุนไพรใดๆทาก็สามารถขูดซาได้เลยก็ช่วยถอนพิษได้)

จุดที่ห้ามขูดคือ จุดที่เป็นแผล ฝี หนอง สิว จุดที่ขูดแล้วรู้สึกไม่สบาย อวัยวะเนื้อเยื่ออ่อนนิ่ม เช่น นัยย์ตา อวัยวะเพศ เป็นต้น

ขูดจากกลางศรีษะจนถึงตีนผม จนทั่วศรีษะ บริเวณใบหน้า ให้เอากึ่งกลางรหว่างคิ้วเป็น จุดศูนย์กลาง แล้วขูดออกไปเป็นรัศมีวงกลม ทุกทิศทุกทางหรือ ขูดออกด้านข้างก็ได้ สำหรับบริเวณตาให้หลับตาลง แล้วขูดเบาๆ จากหัวตามาหางตาและให้ทั่วบริเวณรอบตา ทั้งหมด ลงน้ำหนักและปริมาณการขูดแค่ พอรู้สึกสบาย

ส่วนที่ชิดประดูกสันหลัง ขูดตั้งแต่ต้นคอยาวลงมาจนถึงเอว ฟื้นที่แผ่นหลังส่วนที่เหลือให้ขูดออกข้าง ขูดบริเวณลำตัวด้านหน้า เริ่มจากกลางหน้าอกให้ขูดลง ใต้ไหล่ด้านหน้าให้ขูดออกข้าง หรือขูดลงก็ได้ ใต้ราวนมขูดตามร่องซี่โครงเฉียงเข้าหาสะดือ บริเวณท้องขูดลงหรือขูดเข้าหาสะดือก็ได้ ขูด คอ แขน มือ สะโพก ขา เท้าและจุดที่ไม่สบายอื่น ๆ หรือจุดที่จำทิศทางการขูดไม่ได้ ให้ขูดลงหรือขูดตามทิศที่เราขูดแล้วรู้สึกสบาย เพระาสภาพที่เกิดการบำบัดรักษาคือ สภาพที่รู้สึก สบายตามหลักปฎิบัติเพื่อความแข็งแรงอายุยืน ในพระไตรปิฎก อนายุสสสูตร ข้อที่ 1 การรู้จักทำความสบายแก่ตนเอง

1. การใช้แรงขูดควรสม่ำเสมอ ควรขูดจนเห็นรอย จุดแดงปรากฎขึ้นมาจนกว่าจะไม่แดงไปกว่านั้น (หากขูดสักพักแล้วไม่แดงก็ย้ายจุดขูดได้) หรือขูดจนบริเวณที่ขูดนั้นรู้สึกสบายขึ้น จากนั้นจึงขูดตำแหน่งอื่นต่อไป 2. บางครั้งหลังจากขูดแล้ว 2-3 วัน 

ตำแหน่งที่ขูดอาจจะมีอาการระบมปรากฎขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปรกติ หลังขูดจนเกิดรอยแดง ณ จุดนั้น ๆ ออกมาแล้ว เราสามารถแปลผลได้ดังนี้ 1. สีชมพูหรือสีแดงเรื่อ ๆ แสดงว่า ดี 2. เป็นปื้น แสดงว่า พิษเริ่มสะสม 3. เป็นจ้ำเหมือนไข้เลือดออก แสดงว่า พิษสะสมนานแล้วในทางแพทย์ทางเลือก เรียกว่า ลมแตก 4. ถ้าเป็นลักษณะช้ำ แสดงว่า มีพิษสะสมมาก ยิ่งถ้าช้ำจนถึงขั้นสีม่วงหรือสีดำ ในทางแพทย์ทางเลือกถือว่า มีพิษมากถึงขั้นมะเร็ง

อาการพิษสะสม (ดูที่สีผิว) 

สีชมพูหรือสีแดงเรื่อ ๆ แสดงว่า ดี
สีแดงเป็นปื้น แสดงว่า พิษเริ่มสะสม
สีแดงเป็นจ้ำเหมือนไข้เลือดออก แสดงว่า พิษสะสมนานแล้ว
ถ้าเป็นลักษณะสีแดงช้ำ แสดงว่า มีพิษสะสมมาก
ถ้าแดงช้ำจนถึงขั้นสีม่วงหรือสีดำ แสดงว่า มีพิษสะสมมากถึงขั้นมะเร็ง