morkeaw.net  
Homepage | ประวัติ | blog | ตารางค่าย(ใหม่!! ทดลองใช้) | ตารางค่าย | ธรรมะ | ติดต่อ
ลิงก์เครือข่าย : facebook | youtube | สถาบันวิชชาราม | ตลาดวิถีธรรม | ภูมิปัญญาปัสสาวะบำบัด | ชมรมภูมิปัญญาปัสสาวะบำบัด
หมอเขียว แพทย์วิถีธรรม ยา 9 เม็ด

ปรับเปลี่ยนหน้าแรกใหม่ สามารถกดดูหน้าแบบเก่าได้ที่ [หน้าแบบเก่า]

 

องค์ความรู้

download

แนะนำ

*ข่าวสารสำคัญ*

แบบสอบถามการวิจัยการใช้น้ำปัสสาวะบำบัด

3 พฤษจิกายน 2562

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ ทุกท่านค่ะ

ขอแรงบุญพี่น้องร่วมตอบแบบสอบถามการวิจัยการใช้น้ำปัสสาวะบำบัด เรื่อง การใช้ปัสสาวะบำบัดของผู้ที่ใช้น้ำปัสสาวะในการดูแลสุขภาพทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

ตามลิงค์นี้
https://forms.gle/dY3n495pDzDuunua7

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการใช้น้ำปัสสาวะในการดูแลสุขภาพ ใช้จำนวนตัวอย่างจำนวน 500 ชุด ยังขาดข้อมูลอีก 199 ชุด ขอแรงบุญพี่น้องท่านที่มีประสบการณ์การใช้ปัสสาวะ ที่ยังไม่ได้ร่วมตอบแบบสอบถามชุดนี้ ร่วมช่วยตอบแบบสอบถามค่ะ

ขออนุโมทนากับพี่น้องที่ร่วมตอบแบบสอบถามทุกท่าน
สาธุค่ะ

 

บทความวิจัย (research article)

ขอแรงบุญพี่น้องร่วมตอบแบบสอบถามการวิจัยการใช้ปัสสาวะบำบัด ของผู้ที่ใช้น้ำปัสสาวะในการดูแลสุขภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ที่ https://forms.gle/dY3n495pDzDuunua7

งานวิจัยน้ำปัสสาวะบำบัด

 

การวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ผลของการใช้น้ำปัสสาวะในการดูแลสุขภาพ ของผู้เข้ารับการอบรมสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

 

เปิดตัว สถาบันวิชชาราม พร้อมลุย !!!! ธัมมะวิจัย>>>

สถาบันวิชชาราม

vijjaram.ac.th

 

หนังสือ อริยศีล รักษาโรค ดาวโหลดได้ที่ด้านล่างนี้

อริยศีลรักษาโรค

 

 

 

กดติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่นี่
  © morkeaw.net modify 10/2019 | admin email: vijjaram.j@gmail.com