Taking too long? Close loading screen.

แพทย์วิถีธรรม

ลดโรค ลดยา ลดค่าใช้จ่าย ลดทุกข์

ขอเชิญร่วมเลือก รสนา เบอร์ 7

อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน เลือก รสนา โตสิตระกูล เป็นผู้ว่าฯ กทม. เพราะ...
1. เป็นคนดี มีศีลธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ เสียสละ คุณธรรม ปฏิภาณ ปัญญา ความรู้ ความสามารถ
2. แก้ปัญหาเศรษฐกิจ
3. แก้ปัญหาสาธารณสุข
4. แก้ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อม

ถ้าคะแนนของคนดีกระจาย จะแพ้คนชั่ว

จึงต้องเทคะแนนให้ คุณรสนา โตสิตระกูล เป็นผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ

ค้นหา
Generic filters

เข้าร่วมรายการถ่ายอดสดผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) กดที่นี่

งานของเรา

กสิกรรม

ค่าย

logo วิชชาราม

สถาบันวิชชาราม

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติไปสู่สภาพชีวิต “พอเพียงเรียบง่ายร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป็นสุข”

ตลาดวิถีธรรม

ตลาดวิถีธรรม

“ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ” ตลาดวิถีธรรมมุ่งเน้นการค้าที่มีคุณธรรม เอื้อเฟื้อเกื้อกูล หวังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผองชน

หนังสือน่าสนใจ

โควิด 19