Taking too long? Close loading screen.

สำรวจความต้องการ 1. เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า กดที่นี่  2. ชุดไฟแดด กดที่นี่

ขอถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและจิตอาสา มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

แพทย์วิถีธรรม

ลดโรค ลดยา ลดค่าใช้จ่าย ลดทุกข์

ค้นหา
Generic filters

รายการถ่ายทอดสดหมอเขียวทีวี

เลือกช่องทางการถ่ายทอดสด

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

(Buddhist Medicine Foundation of Thailand)

 

“ลดโรค ลดยา ลดค่าใช้จ่าย ลดทุกข์”

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมคือ
1. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติดูแลสุขภาพ
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา
3. เพื่อส่งเสริมการกุศลอื่นๆ หรือดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์
4. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สถาบันวิชชาราม

“ธรรมะเด่น เน้นฐานงาน ชาญวิชชา”

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติไปสู่สภาพชีวิต “พอเพียงเรียบง่ายร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป็นสุข

ตลาดวิถีธรรม

“ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ” ตลาดวิถีธรรมมุ่งเน้นการค้าที่มีคุณธรรม เอื้อเฟื้อเกื้อกูล หวังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผองชน

หนังสือน่าสนใจ

โควิด 19