Taking too long? Close loading screen.

แพทย์วิถีธรรม

ลดโรค ลดยา ลดค่าใช้จ่าย ลดทุกข์

ค้นหา
Generic filters

แก่นแท้ของชีวิต
คือ ธรรมะ
กดเพื่อดูรายละเอียด
แก่นแท้ของชีวิต
คือ สุขภาพ
กดเพื่อดูรายละเอียด
แก่นแท้ของชีวิต
คือ กสิกรรมไร้สารพิษ
กดเพื่อดูรายละเอียด

งานของเรา

กสิกรรม

ค่าย

ตลาดวิถีธรรม

ตลาดวิถีธรรม

ตลาดวิถีธรรมมุ่งเน้นการค้าที่มีคุณธรรม เอื้อเฟื้อเกื้อกูล หวังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผองชน

สถาบันวิชชาราม

สถาบันวิชชาราม

สถาบันวิชชาราม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติไปสู่สภาพชีวิต “พอเพียงเรียบง่ายร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป็นสุข”

รายการถ่ายทอดสดหมอเขียวทีวี

1 ปีกับการบำเพ็ญที่ภูผาฟ้าน้ำ

แก่นหลักของชีวิต คือ

ธรรมะ สุขภาพ กสิกรรมไร้สารพิษ

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพ

ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักกการแพทย์วิถีธรรมคือ สานพลังมิตรดี ลดกิเลส และช่วยเหลือผู้อื่น

หนังสือน่าสนใจ

บทความธรรมะ

ความผาสุกที่แท้จริง

ความผาสุกที่แท้จริง

จิตใจที่ผาสุกแท้ คือ จิตใจที่มีปัญญารู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกไม่ว่าจะเป็น สิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต ดินน้ำลมไฟ กิจกรรมการงาน ความดี ความชั่ว ความเหมาะ ความไม่เหมาะ ความถูกต้อง ความไม่ถูกต้อง ความเจ็บป่วย ความไม่เจ็บป่วย ปัญหาต่าง ๆ ทั้งหมดในโลก ไม่ใช่สุข...

ร้านดอยฟ้า

ร้านดอยฟ้า

ธรรมะวันเปิดร้านดอยฟ้า "เปิดร้านดอยฟ้า" วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้มาเปิดร้านดอยฟ้า Mini Supermarket ดอยฟ้า เป็นร้านที่เราจำหน่ายสินค้าในระบบบุญนิยม หรือระบบวิถีธรรม โดยมีหลักการคือ "ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ" สังเกตการออกแบบของร้าน หรือกิจกรรมการงาน...

การเตรียมวางขันธ์วางร่าง (ส่งวิญญาณ)

การเตรียมวางขันธ์วางร่าง (ส่งวิญญาณ)

การเตรียมวางขันธ์ (ส่งวิญญาณ) ให้สงบผาสุกเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างยิ่งผู้เขียนเคยมีประสบการณ์ส่งวิญญาณผู้ป่วยให้วางขันธ์ ด้วยความสงบอยู่อย่างพอสมควร โดยอาศัยการศึกษาธรรมะและศึกษาจากครูบาอาจารย์ บูรณาการเข้ากับองค์ ความรู้ในการดูแลสุขภาพ...

กสิกรรมไร้สารพิษ

มังกรหยก

มังกรหยก

มังกรหยก มังกรหยกพืชเถามีหัวใต้ดิน ต้นมีลักษณะคล้ายมันเทศ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นผักฤทธิ์เย็น วิธีการปลูก  1. นำยอดหรือกิ่งมาเด็ดใบออกให้เหลือ 3-5 ใบเพื่อป้องกันการคายน้ำ ตัดเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 1 คืบ 2. เตรียมดินปลูก ขุดหลุมใส่ปุ๋ยพืชสด กิ่งไม้...

ตลาดวิถีธรรม กับ กสิกรรมไร้สารพิษ

ตลาดวิถีธรรม กับ กสิกรรมไร้สารพิษ

ตลาดวิถีธรรม กับ กสิกรรมไร้สารพิษ ณ ร้านแพทย์วิถีธรรม ซอยนวมินทร์ 46 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 จากนโยบายของอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ที่ส่งเสริมการทำกสิกรรมไร้สารพิษ และพบว่า แหนแดง เป็นพืชที่สามารถนำมาทำปุ๋ย ทำให้พืชงาม บำรุงพืชได้ดี ช่วยรักษาความชื้นในดิน...

แก่นหลักของชีวิต คือ ธรรมะ สุขภาพ กสิกรรมไร้สารพิษ

แก่นหลักของชีวิต คือ ธรรมะ สุขภาพ กสิกรรมไร้สารพิษ

"เรื่องของกสิกรรมไร้สารพิษเป็นสัจจะที่ทรงคุณค่าทรงประโยชน์ในชีวิตชั่วกัปชั่วกัลป์" ยิ่งในยุคนี้เป็นยุคที่สำคัญที่สุดเลย ยุคนี้เป็นยุคที่จำเป็นมาก เป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนในชีวิตของแต่ละชีวิต...