ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

ผู้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ : คุณวารุณี เกตุพงศ์สุดา

ผู้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ในโครงการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์

ชื่อ : วารุณี เกตุพงศ์สุดา (แดง)
ชื่อทางธรรม : รุ่งทานธรรม
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม : สังกัดสวนป่านาบุญ 6 รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมล็ดพันธุ์ที่แจก :

1 ย่านาง  8 ลูกใต้ใบ  15 แตงไทย  22 มะเขือเปราะ  
2 ขจร  9 โขมแดง โขมเขียว  16 บวบหอม  23 มะแว้ง  
3 สาบเสือ  10 ฟัก  17 แค  24 มะรุม  
4 ผักสลัด  11 แฟง  18 มะระ  25 มะม่วงหาวมะนาวโห่  
5 น้ำเต้า  12 พริกขี้หนูสวน  19 บวบ  26 มะละกอ  
6 อัญชัน  13 บรอกโคลี  20 ผักชี  27 ตำลึง  
7 กุยช่าย  14 หญ้าเอ็นยืด  21 มะเขือพวง  28 ฟักทอง  

ต้นสมุนไพรที่แบ่งปันเริ่มเดือนมีนาคม-ตุลาคม ของทุกปี :

1 ย่านาง  5 หญ้าม้า  9 โกฐจุฬาลัมพา 13 ไผ่น้ำ  17 ขมิ้นชัน  
2 อ่อมแซบ  6 หญ้าปักกิ่ง  10 จิงจูฉ่าย  14 ไชยา  18 บัวบก  
3 พญาวานร  7 หญ้าปราบใบมน  11 แปะตำปึง  15 แก่นตะวัน  19 แว่นแก้ว  
4 โสมไทย  8 หญ้าเอ็นยืด  12 ก้ามปูหลุด  16 ทองพันชั่ง   

สภาวธรรมหรือความประทับใจที่ได้ร่วมโครงการนี้

การแจกเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษ ต่อชีวิตผู้มีศีล ได้เหนี่ยวนำให้ผู้มีศีลที่ยังไม่ได้มา มารับเมล็ดพันธุ์ไปปลูกอยู่ปลูกกินและขยายเมล็ดพันธุ์ด้วยการแบ่งปันต่อ ๆ ไปให้มากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน เมื่อเกิดวิกฤตเรารอดพึ่งตนได้ เหลือใช้ก็แบ่งปันให้ผู้อื่น ทั้งยังเป็นการปฏิบัติอริยศีลด้วยในการนำหลักธรรมที่พ่อครูและอาจารย์หมอเขียวได้ให้สัมมาทิฏฐิมาใช้การงานทุกอย่าง เช่น ที่นำมาปรับใช้ใน การทำกสิกรรมให้ได้ผล ก็ต้องดูเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาเพาะ ดินไม่ดีเอามาปรุงให้ดีก่อนนำมาปลูก แสงทิศทางไหนที่ต้นไม้แบบไหนถูกกัน  น้ำดีไหมทำอย่างไรจะเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ ทำบารายรับน้ำเวลาฝนตกก็จะได้น้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้ ได้ประหยัดรายจ่ายค่าน้ำ ต้นไม้ไม่ขาดน้ำ

และที่สำคัญผู้ปลูกมีศีล ต้นไม้ก็จะงอกงามตามศีลที่เราปฏิบัติ แมลงน้อย ผลผลิตสมบูรณ์งอกงาม เหลือกินเหลือใช้เหลือแบ่งปันอีกทั้งมีหมู่มิตรดีมีศีลมาสานพลังกันบำเพ็ญก็จะได้ผลสำเร็จที่งดงามมากขึ้นไปอีกนำมาซึ่งความผาสุก ใจไร้ทุกข์

ที่มาของการได้ทำกสิกรรมไร้สารพิษ เนื่องจากตนเองป่วยและได้มาเรียนรู้ยาเก้าเม็ดกับแพทย์วิถีธรรม เมื่อเรียนรู้แล้วจึงได้นำมาปฏิบัติ ปลูกสมุนไพรและพืชผักผลไม้ไร้สารพิษ ประกอบกับใช้ยาเก้าเม็ดมาดูแลตนเอง กระทั่งหายจากโรคที่เป็น เมื่อหายแล้วจึงคิดที่จะแนะนำองค์ความรู้ที่มีเผยแพร่ให้คนอื่นได้ปฏิบัติบ้าง จึงขออนุญาตอาจารย์หมอเขียวจัดค่ายที่แอลเอ หลังจัดค่ายใหญ่เสร็จแล้ว จึงสานต่อเพื่อช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากทุกข์บ้าง เลยผันตัวเองมาบำเพ็ญเป็นจิตอาสา โดยได้เริ่มจัดค่ายย่อยที่บ้านเดือนละครั้ง แต่ละครั้งที่จัดก็ได้แจกต้นสมุนไพรกับบ้านเพื่อไปปลูกและใช้ดูแลตนเอง ต่อไป

ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านไปจนถึงปัจจุบันเกิดวิกฤติโควิด 19 ระบาดทั่วโลก ทุกคนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ และค่ายก็ไม่สามารถจัดได้ จึงมีแนวคิดว่าน่าจะให้ผู้สนใจสุขภาพมาปลูกต้นสมุนไพร พืช ผักผลไม้ไว้ใช้เป็นอาหารไม่ต้องเสี่ยงออกไปนอกบ้านกัน จึงได้ร่วมกับจิตอาสาเปิดโครงการแบ่งปันต้นสมุนไพร พืช ผัก ผลไม้ให้ผู้สนใจนำไปปลูกใช้อยู่ใช้กินดูแลตนเองและแบ่งปันต่อจนถึงปัจจุบัน

ในขณะนี้อาจารย์หมอเขียวออกนโยบาย เมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษ ต่อชีวิตผู้มีศีล ขึ้นมาจึงประทับใจมาก เพราะตรงกับที่ทำอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้ให้ผู้มาขอรับต้องเอาศีลมาแลกเพื่อเป็นการคัดคนที่มีศีลได้ปฏิบัติธรรม เป็นผู้พึ่งตนเรียบง่ายแบ่งปันเป็นผู้อยู่ในวรรณะ 9  ในส่วนตัวเองก็ได้นำธรรมนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตมาตลอด

กราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ กราบคารวะอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ที่เคารพและศรัทธายิ่ง ทำให้ได้มาอยู่ในโลกุตระธรรม จะน้อมนำมาปฏิบัติฝึกฝนตราบจนวาระสุดท้าย กราบสาธุ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ผู้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ : คุณภัคเปมิกา อินหว่าง

ผู้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ : คุณภัคเปมิกา อินหว่าง

ชื่อ : ภัคเปมิกา อินหว่างจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม : เตรียมจิตอาสาสวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช เมล็ดพันธุ์ที่แจก : ถั่วพู...

ผู้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ : คุณก้าน ไตรยสุทธิ์

ผู้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ : คุณก้าน ไตรยสุทธิ์

ชื่อ : ก้าน ไตรยสุทธิ์ชื่อทางธรรม : ใกล้พร จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม : ประจำชุมชนภูผาฟ้าน้ำ สวนป่านาบุญ 8 จ.เชียงใหม่ เมล็ดพันธุ์ที่แจก :...