ค้นหา
Generic filters

คู่มือค่ายสุขภาพออนไลน์ แพทย์วิถีธรรม

หมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวคุณเอง

ถ้าสุขภาพพึ่งตนเกิดไม่ได้

คนไข้และหมอจะพากันป่วยตาย

การมีความรู้ตามความเป็นจริงขององค์ความรู้ที่ถูกต้อง ถูกตรง ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสมดุลสุขภาพ ณ ยุค นั้น ๆ วันเวลานั้น ๆ บุคคลนั้น ๆ และสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมนั้น ๆ เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง แต่สิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกว่าก็คือ การทำให้ได้ตามที่รู้ไม่ใช่แค่รู้แล้วจะมีสุขภาพที่ดีได้ ซึ่งการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เป็นเรื่องสำคัญที่สุด ที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต นั่นคือ “ความสำเร็จของการดูแลสุขภาพ”

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม
ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

 

สารบัญ

 1. ที่มาและเป้าหมายของการจัดอบรมค่ายสุขภาพออนไลน์ แพทย์วิถีธรรม กดที่นี่
 2. ผังรายการสุขภาพออนไลน์ประจำเดือน กดที่นี่
 3. แก่นหลักการแพทย์วิถีธรรม ยา 9 เม็ด เทคนิค 9 ข้อ กดที่นี่
 4. สูตรอาหารปรับสมดุลตามหลักแพทย์วิถีธรรม กดที่นี่
 5. ประสบการณ์รักษาโรค/โควิด กดที่นี่
 6. หนังสือและผลิตภัณฑ์ กดที่นี่ 
 7. พืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพร กดที่นี่
 8. วีดีโอเพื่อสุขภาพ กดที่นี่
 9. สุขภาพพึ่งตน กับการสู้โควิด 19 กดที่นี่
 10. วิธีการเข้าซูม กดที่นี่
 11. การทำของใช้เอง พึ่งตน พอเพียง แบ่งปัน กดที่นี่

ติดต่อสอบถามสด กับอ.หมอเขียว หรือจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมในช่องทางดังนี้

เพิ่มเพื่อน

@แพทย์วิถีธรรม

ศูนยรวมข้อมูลแพทย์วิถีธรรม ครบจบที่เดียว

โปรดกดปุ่มเพิ่มเพื่อน เพื่อเป็นสมาชิก

 • ห้องไลน์ สายด่วนสุขภาพพึ่งตน วิถีธรรม วิถีไทย เข้าห้องเพื่อพบกับพี่น้อง จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วโลก ท่านสามารถถามคำถาม ปัญหาต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพพึ่งตนด้วยศาสตร์การแพทย์วิถีธรรม (เรื่องธรรมะ กสิกรรมไร้สารพิษ ปัญหาสุขภาพ) เพื่อเรียนรู้การเป็นหมอดูแลตนเอง ห้องไลน์ OPENCHAT สายด่วน สุขภาพพึ่งตน วิถีธรรม วิถีไทย
สายด่วน สุขภาพพึ่งตน วิถีธรรม วิถีไทย

ท่านที่สนใจ สมัครเข้า “ค่ายสุขภาพพึ่งตน วิถีธรรม วิถีไทย ครั้งที่ 3” โดยกลุ่มแพทย์แผนไทยช่วยไทย ระหว่างวันที่ 6-10 ก.ย. 64 สามารถสมัครได้ทางไลน์ ที่แนบมา กดที่นี่

ติดต่อสอบถามเรื่องหนังสือและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา 9 เม็ด

เครือข่ายร้านค้ากองบุญ

ร้านค้ากองบุญเอื้อกัน 8 พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ โทรศัพท์และไลน์ไอดี 095-525-2413
สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์และไลน์ไอดี 089-630-7076
สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 081-084-5469
สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 081-800-4511
สวนป่านาบุญ 7 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 083-993-3992
สวนป่านาบุญ 8 ภาคเหนือ โทรศัพท์และไลน์ไอดี 095-525-2413
สวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์และไลน์ไอดี 064-938-3005/064-938-3005
ร้านแพทย์วิถีธรรม ซอยนวมินทร์ 46 สันติอโศก จ.กรุงเทพ โทรศัพท์ 082-145-5523/066-141-4955/081-665-5234
เฟซบุ๊ก ตลาดวิถีธรรม
ไลน์ไอดี @nia5670q

หนังสือน่าสนใจ