Taking too long? Close loading screen.

ค่ายแพทย์วิถีธรรม

ค้นหา
Generic filters

เนื่องจากสถาณการณ์ Covid 19 ค่ายตามศูนย์ต่าง ๆ

จึงถูกยกเลิกไปอย่างไม่มีกำหนด

 

ท่านสามารถติดตามค่ายออนไลน์ทางหมอเขียวทีวีได้ที่นี่

ผังรายการหมอเขียวทีวี

เวลา\วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
03.00 - 03.40 น.เสียงปลุก เสียงธรรมเสียงปลุก เสียงธรรมเสียงปลุก เสียงธรรมเสียงปลุก เสียงธรรมเสียงปลุก เสียงธรรมเสียงปลุก เสียงธรรมเสียงปลุก เสียงธรรม
03.40 - 05.30 น.กายบริหาร : มาร์ชชิ่ง พวธ. & โยคะ กดจุดลมปราณกายบริหาร : มาร์ชชิ่ง พวธ. & โยคะ กดจุดลมปราณกายบริหาร : มาร์ชชิ่ง พวธ. & โยคะ กดจุดลมปราณกายบริหาร : มาร์ชชิ่ง พวธ. & โยคะ กดจุดลมปราณกายบริหาร : มาร์ชชิ่ง พวธ. & โยคะ กดจุดลมปราณกายบริหาร : มาร์ชชิ่ง พวธ. & โยคะ กดจุดลมปราณกายบริหาร : มาร์ชชิ่ง พวธ. & โยคะ กดจุดลมปราณ
05.30 - 07.30 น.ธรรมะพาพ้นทุกข์ธรรมะพาพ้นทุกข์ธรรมะพาพ้นทุกข์ธรรมะพาพ้นทุกข์ธรรมะพาพ้นทุกข์ธรรมะพาพ้นทุกข์ธรรมะพาพ้นทุกข์
08.15 - 10.00 น.บททบทวนธรรมกับการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตที่เปลี่ยนไปของ จิตอาสา แพทย์วิถีธรรมแบ่งปันประสบการณ์ผู้ป่วยตลาดวิถีธรรม/สัพเพสาระบททบทวนธรรมกับการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันยา 9 เม็ด ตามหลักการ แพทย์วิถีธรรมยา 9 เม็ด ตามหลักการ แพทย์วิถีธรรม
10.00 - 10.30 น.กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุกกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุกกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุกกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุกกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุกกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุกกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก
10.30 - 11.00 น.ครัวหมอเขียวครัวหมอเขียวครัวหมอเขียวครัวหมอเขียวครัวหมอเขียวครัวหมอเขียวครัวหมอเขียว
11.00 - 12.00 น.ธรรมโอสถธรรมโอสถธรรมโอสถธรรมโอสถธรรมโอสถธรรมโอสถทบทวนธรรม
12.00 - 13.00 น.ตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับ แพทย์วิถีธรรมทบทวนธรรม นำชีวิต จิตผาสุกตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับ แพทย์วิถีธรรมทบทวนธรรม นำชีวิต จิตผาสุกตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับ แพทย์วิถีธรรมทบทวนธรรม นำชีวิต จิตผาสุกอริยสัจขจัดมาร
13.00 - 14.00 น.สุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรมพวธ.เพชรพุทธวรรณะ 9 /สลับกับ/ 1 วันของจิตอาสาอริยสัจขจัดมารสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรมคลายรัก คลายทุกข์เล่าสู่กันฟัง แพทย์วิถีธรรมทั่วโลกเล่าสู่กันฟัง แพทย์วิถีธรรมทั่วโลก
14.00 - 14.30 น.เย่ๆๆ … ดีใจจังไม่ได้ดั่งใจ14:00-14:10 น. บอกเล่าข่าวภูผาฟ้าน้ำมุ่งก้าวไปกับคนใจเพชร
14.30 - 15.30 น.แพทย์วิถีธรรมสัจจรกับหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมสัจจรกับหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมสัจจรกับหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมสัจจรกับหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมสัจจรกับหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมสัจจรกับหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมสัจจรกับหมอเขียว
15.30 - 17.00 น.15.30 - 17.30 น ปลูกปัญญาฝ่าวิกฤตชีวิตแพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19แพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19แพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19แพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19แพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19แพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19
17.00 - 18.30 น.15.30 - 17.30 น. ปลูกปัญญาฝ่าวิกฤตชีวิตหมู่มิตรดี ปลูกปัญญา พาพ้นทุกข์หมู่มิตรดี ปลูกปัญญา พาพ้นทุกข์หมู่มิตรดี ปลูกปัญญา พาพ้นทุกข์หมู่มิตรดี ปลูกปัญญา พาพ้นทุกข์หมู่มิตรดี ปลูกปัญญา พาพ้นทุกข์หมู่มิตรดี ปลูกปัญญา พาพ้นทุกข์
18.30 - 19.30 น.ค่ายแพทย์วิถีธรรมออนไลน์ new normal
19.30 - 21.00 น.18.00-20.00 น. สำมะปี๋ชีวิตออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังกายวิชชารามตามอัธยาศัยวิชชารามตามอัธยาศัยวิชชารามตามอัธยาศัย
21.00 - 23.30 น.รีรันธรรมะพาพ้นทุกข์รีรันธรรมะพาพ้นทุกข์รีรันธรรมะพาพ้นทุกข์รีรันธรรมะพาพ้นทุกข์รีรันธรรมะพาพ้นทุกข์รีรันธรรมะพาพ้นทุกข์รีรันธรรมะพาพ้นทุกข์
23.30 - 23.45 น.ข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนัก
23.45 - 02.00 น.รายการ/รีรันรายการที่น่าสนใจรายการ/รีรันรายการที่น่าสนใจรายการ/รีรันรายการที่น่าสนใจรายการ/รีรันรายการที่น่าสนใจรายการ/รีรันรายการที่น่าสนใจรายการ/รีรันรายการที่น่าสนใจรายการ/รีรันรายการที่น่าสนใจ
02.00 - 03.00 น.สอบสภาวธรรมสอบสภาวธรรมสอบสภาวธรรมสอบสภาวธรรมสอบสภาวธรรมสอบสภาวธรรมสอบสภาวธรรม
ค่ายสุขภาพออนไลน์