ภูผาฟ้าน้ำ ลักษณะเป็นภูเขา จะเป็นลักษณะเหมือนกับหลังคา ฝนตกมาใส่ภูเขา น้ำก็จะไหลลงมารวมกัน ถนนก็อยู่ข้างภูเขาอยู่แล้ว น้ำก็เซาะถนนพัง ถนนเราก็เป็นถนนดิน ก็พังทุกปี ก็ต้องเอาดินไปกลบ ไปแก้กันทุกปี บางเวลาเดินทางไม่ได้เลยก็มี รถติดหล่มบ้าง เพราะน้ำมาเยอะ ๆ รถก็ติดหล่ม เป็นหลุม เป็นร่อง รถก็เดินทางไม่ได้ หรือเดินทางไป บางทีก็ลื่นไถลก็มี เราก็เลยเกิดแนวคิดว่า ฐานะของเราอยู่อย่างนี้ องค์ประกอบเราอย่างนี้ คนจนอย่างเรานี้ เราจะอยู่อย่างไร จะทำอย่างไร เราก็เลยคิด นวัตกรรมทำทางช่วยลดการพังทลายของถนนจากการกัดเซาะของน้ำ มันก็พัฒนามาเรื่อยๆ เป็นลำดับๆ อาจารย์ก็รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ภูมิเก่าภูมิใหม่ ก็มาบูรณาการใช้ ตั้งชื่อให้ว่า “ลูกระนาดพอเพียง” และ “รางน้ำพอเพียง”

วิธีการทำ รางน้ำพอเพียง

  1. สำรวจพื้นที่ดูทิศทางไหลของน้ำ จากนั้นนำเชือกมาวัดแล้วใช้จอบลากเป็นแนวเส้น แล้วขุดรางน้ำ
สำรวจพื้นที่รางน้ำพอเพียง ใช้เชือกมาวัด
ใช้จอบลากเส้นเป็นแนวเส้น เพื่อทำรางน้ำพอเพียง

2. ขุดรางน้ำกว้าง 2 คืบ ลึก 1 คืบ ความยาวตามแนวถนน  ทำร่องระนาดด้านข้างห่างประมาณ 1 คืบ 
 เพื่อกันไม่ให้น้ำเข้า ระนาดให้ต่ำด้านหนึ่ง ด้านตรงกันข้ามต้องสูงเพื่อกันไม่ให้น้ำข้ามไป ขุดให้เป็นร่องเล็กซ้อนลงไป เพื่อจะได้เอาพลาสติกจิกลงไป

3. วางพลาสติกจิกลงไปที่ร่องระนาดแล้วเอาดินกลบ เอาดินมาทับที่ขอบพลาสติกไม่ให้ขยับ ทำให้ระบายน้ำได้ดี น้ำก็จะสามารถไหลไปได้โดยที่ไม่เซาะถนนพัง เอาไม้ไผ่มาวางไว้บนรางน้ำเพื่อให้รถวิ่งข้ามได้ ประยุกต์ตามความเหมาะสม

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
1 พฤษภาคม 2564 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วิดีโอ วิธีการทำรางน้ำพอเพียงติดตามชมได้ตาม link https://www.youtube.com/watch?v=xKgFsc5j6l0