วิธีปลูกเผือกฟักไข่

เผือกฟักไข่ ภาคใต้เรียก บอนฟักไข่ หรือ บอนไข่
เผือก ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นผักฤทธิ์ร้อน

วิธีปลูก
1. ขั้นแรกเลือกต้นเผือกหรือหัวเผือก หากปลูกโดยใช้ต้นให้ตัดใบออกก่อน
2. เตรียมหลุมปลูกโดยการถางหญ้าออก ขุดหลุมให้เหมาะสมกับขนาดต้นหรือหัวที่จะปลูก
3. ใส่อินทรีย์วัตถุ เช่น ใบไม้ผสมเศษอาหารที่หมักไว้ คลุกกับดินให้เข้ากันแล้วขุดเป็นหลุมพอต้นพันธุ์ลงไปปลูกได้ แล้ว
กลบดิน ปลูกไว้ประมาณ 5 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้

การดูแล ไม่ต้องรดน้ำมาก ไม่มีศัตรูพืชมารบกวน
ความรู้เพิ่มเติม หากปลูกเผือกบริเวณดินที่มีการเผากิ่งไม้หรือต้นไม้มาก่อนจะทำให้เผือกเจริญเติบโตได้ดี เพราะถ่านและขี้เถ้ามีธาตุอาหารในการบำรุงพืช
เผือกฟักไข่ เนื้อนุ่ม มีความมัน อร่อย

ข้อมูลการสัมภาษณ์และภาพประกอบ
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมอาอี๊ด อารวม บ้านสวนเอื้อบุญ จังหวัดสุราษฎ์ธานี

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook แปลงเกษตรพอเพียง จิตอาสาหมอเขียว วิธีการปลูกเผือกฟักไข่ ตาม link ด้านล่างค่ะ

https://www.facebook.com/groups/1627870050835020/permalink/2723012451320769/

เรื่องน่าสนใจ