เพาะต้นกล้าข้าวดอย

เรือนเพาะชำต้นกล้า ชุมชนผาสุก ดอยแพงค่า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ต้นกล้าข้าวดอย และถั่วเขียว
ข้าวดอย (ข้าวเจ้า) พันธุ์พิเศษ
สามารถปลูกได้ทั้งนาดอนและนาลุ่ม ส่วนนาลุ่มใช้ข้าวอย่างเดียว หลุมละ 3 เมล็ด

วิธีเพาะ
1. แช่เมล็ดข้าวไว้หนึ่งคืน หรือจนกว่าเมล็ดข้าวจะมีรากเล็กๆงอกออกมา หรือจะไม่แช่ก็ได้ การแช่เมล็ดข้าวจะทำให้ข้าวงอกเร็วขึ้นและคัดเมล็ดที่ลอยจากน้ำ เมล็ดลีบไม่สมบูรณ์ออกไปด้วย
2.ใส่ดินลงไปในหลุมเพาะครึ่งหลุม
3. ใส่เมล็ดข้าวด้วยหางของช้อนโต๊ะ 3 เมล็ด
4. เอาดินใส่หลุมเพาะให้เต็ม นำไปวางที่ชั้น แล้วรดด้วยน้ำปัสสาวะหรือน้ำที่เตรียมไว้แล้ว

 

เมล็ดข้าวดอยที่ใช้เพาะ 2 กิโลกรัม
ใช้น้ำปัสสาวะ 3 ลิตร+ น้ำ 200 ลิตร
รดวันละ 1 ครั้ง ในวันที่อากาศเย็น
รดวันละ  2 ครั้ง ในวันที่อากาศร้อน
เพาะได้ 15 วันนำไปปลูกได้

เริ่มเพาะกล้าใส่กระบะ
8 กรกฎาคม 2563 ได้ 8 กระบะ
ข้าวดอยและถั่วเขียวข้าว 3 เมล็ด ถั่วเขียว 1 เมล็ด ต่อ 1 หลุม
การทดลองปลูกวันนี้ไม่ได้แช่ข้าว

9 กรกฎาคม 2563 ได้ 15 กระบะ
แช่ข้าว 1 คืน เลือกเมล็ดลีบออก แล้วลงเพาะในแผงเพาะกล้า ถั่วเขียวที่เพาะไว้วันแรกเริ่มงอกแล้ว

10 กรกฎาคม 2563  16 กระบะ
11 กรกฎาคม 2563  17 กระบะ
12 กรกฎาคม 2563  13 กระบะ
13 กรกฎาคม 2563    6 กระบะ
14 กรกฎาคม 2563    5 กระบะ
รวม.    80 กระบะ

23 กรกฎาคม 2563 นำต้นกล้าข้าวลงปลูกในนาแปลงเล็กได้

เรื่องน่าสนใจ