Taking too long? Close loading screen.

วิชาหว่านเมล็ดพันธุ์ในนาเล็ก

การเพาะต้นกล้าในนาเล็ก

หลักการทำกสิกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดข้อแรกคือ “พันธุ์ดี”

  1. ตีแปลงทำนาเล็ก โดย ขุดร่องรอบๆ แล้วพูนดินขึ้นมาทำเป็นเนิน เป็นเกาะ ขึ้นมาตรงกลางแปลง ขุดรอบๆให้เป็นร่องน้ำ การขุดร่องรอบๆ ทำให้เราดูระดับของดินได้ดีอาศัยน้ำเป็นตัววัด ให้ดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำ 1-2 เซนติเมตร
  2. การหว่านเมล็ดพันธุ์ หว่านให้ห่างกันประมาณ 1 เซนติเมตร กดเมล็ดพันธุ์ให้ลึกลงไปในดิน 1-3 มิลลิเมตร เกลี่ยดินกลบแล้วรดน้ำ ใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ จึงย้ายต้นกล้ามาลงในกระถาง
  3. เอาดินดีมาใส่ในกระถางขนาด 4 นิ้ว – 8 นิ้ว ตามลักษณะพืช แหวกดินตรงกลางแล้วเอาพืชลงปลูกนำไปจุ่มน้ำทั้งกระถางแล้วนำไปวางบนเกาะกลางนาเล็กที่เราเตรียมไว้วางต้นกล้า ควรเป็นบริเวณที่มีแดดรำไรแล้วกดให้ก้นกระถางลึกประมาณ 1 เซนติเมตร เอาน้ำหล่อไว้รอบๆ
  4. ระหว่างรอต้นกล้าโตก็นำปุ๋ยยูเรียตราหมอเขียวมารด 3-7 วันต่อครั้ง เลี้ยงต้นกล้าให้โตประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วนำมาปลูกลงดินในแปลงที่เราเตรียมไว้ จากนั้น 10 วันเราก็เก็บไปกินได้

ประโยชน์ของการเพาะต้นกล้าในนาเล็ก

  •  การเพาะต้นกล้าแบบนี้ทำให้มดและแมลงไม่เอาเมล็ดพันธุ์ไปกินเพราะมีน้ำล้อมรอบ
  • ระดับของดินเราก็ควบคุมได้ดี ระดับของน้ำเราก็ควบคุมได้ดี

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

ณ แปลงพ้นทุกข์ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

20 ธันวาคม 2563

ติดตามข้อมูลการทำกสิกรรมไร้สารพิษเพิ่มเติมได้ที่

Facebook แปลงเกษตรพอเพียงจิตอาสาหมอเขียว

เรื่องน่าสนใจ

มังกรหยก

มังกรหยก

มังกรหยก มังกรหยกพืชเถามีหัวใต้ดิน ต้นมีลักษณะคล้ายมันเทศ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นผักฤทธิ์เย็น วิธีการปลูก  1....

แหนแดง

แหนแดง

แหนแดง เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ให้ไนโตรเจนได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆ แหนแดงจะเกิดขึ้นได้นั้นน้ำต้องสะอาดและพื้นที่อุดมสมบูรณ์...