จุลินทรีย์พลังศีล

จุลินทรีย์พลังศีล คือ จุลินทรีย์ที่ดี ใช้ในการย่อยสลายดิน พืช อินทรียวัตถุ ทำให้ดินร่วนซุย ช่วยเร่งปฏิกิริยาการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชผักได้อาหารทางใบ

ส่วนประกอบ

 1. พืชผักฤทธิ์ร้อน เช่น ใบกระถิน สาบเสือ สะเดา ฯลฯ หรือพืชที่เกิดง่ายทุกตัว จุลินทรีย์ที่ดีเขาจะไปกิน เขาจะขยายไปยังอินทรียวัตถุอื่นๆได้ด้วย พืชที่เจริญเติบโตได้ดีเขาจะมีจุลินทรีย์ที่ดี ต้องเป็นพืชที่เกิดง่าย ย่อยสลายง่าย เรียนรู้พืชที่เอาไปกองรวมๆกันแล้วเกิดความร้อนได้เร็ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพืชฤทธิ์ร้อน จะทำให้เชื้อจุลินทรีย์เดินได้เร็ว เตรียมไว้ 1 ส่วน
 2. ข้าวหุงสุก 1 ส่วน
 3. ดินร่วนที่อยู่ใต้ต้นไม้ 1 ส่วน

วิธีทำจุลินทรีย์พลังศีล

 1. นำใบกระถิน ใบสาบเสือ สะเดา หรือพืชที่เกิดง่ายทุกตัว มาสับให้เป็นชิ้นเล็ก
 2. นำดินร่วนใต้ต้นไม้ใบไม้ที่หล่นทับถมจะมีจุลินทรีย์อยู่
 3. นำข้าวหุง มาคลุกรวมกันถ้าแห้งเกินไปใช้น้ำพรมๆ เอาผ้าหรือกระดาษห่อไว้ แล้วเปิดออก เกลี่ยวันละครั้งใช้เวลาเกลี่ย 5 – 10 นาที เกลี่ยให้เย็นแล้วเอาผ้าคลุมปิดไว้ หมัก 3 – 7 วัน จะมีราขาววิ่งไปทั่ว นั่นคือจุลินทรีย์ นำไปใช้ได้เลย

ถ้าต้องการจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง เวลาคลุก ควรคลุกด้วยน้ำปัสสาวะ

วิธีการขยายเชื้อจุลินทรีย์พลังศีล มี 2 แบบ

แบบที่ 1

 1. จุลินทรีย์แห้งในรูปหยาบหรือผงประมาณ 1 – 5 ช้อนโต๊ะ ผสมในน้ำเปล่าหรือน้ำปัสสาวะ เสร็จแล้วคนให้ทั่วกัน
 2. ข้าวเปลือกหรือข้าวสารโขลกหรือปั่นให้แตก หรือ ข้าวสุก หรือ ลำอ้อยที่ทุบแล้วสับให้เล็กไม่เกิน 3 เซนติเมตร ใช้อย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ ใช้เท่าที่มี แช่ในน้ำเปล่าหรือน้ำปัสสาวะผสมกับจุลินทรีย์พลังศีลตามข้อ 1 ให้น้ำท่วมประมาณ 1-2 ข้อนิ้วมือ แช่นาน 4-48 ชั่วโมง
 3. นำมาบ่มตามขั้นตอนที่ 2 ข้างต้น

แบบที่ 2

 1. นำจุลินทรีย์แห้งในรูปแบบหยาบหรือผงประมาณ 1 ส่วน
 2. ข้าวเปลือกหรือข้าวสารโขลกหรือปั่นให้แตก หรือข้าวสุก หรือลำอ้อยที่ทุบแล้วสับให้เล็ก ไม่เกิน 3 เซนติเมตรที่แช่น้ำเปล่าหรือน้ำปัสสาวะให้น้ำท่วมประมาณ 1-2 ข้อนิ้วมือ แช่นาน 4 – 48 ชั่วโมง จะใช้อย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้
 3. นำจุลินทรีย์พลังศีลตามข้อ 1 และวัตถุดิบตามข้อ 2 มาคลุกเคล้าผสมกันและบ่มตามขั้นตอนที่ 2 ข้างต้น

วิธีใช้จุลินทรีย์พลังศีล

แบบที่ 1
จุลินทรีย์พลังศีลแห้ง 1 ส่วน แช่ในน้ำ 10-30 ส่วน แช่นาน 1- 24 ชั่วโมง รดบนอินทรียวัตถุหรือพืชที่ต้องการย่อยสลาย หรือรดต้นไม้

แบบที่ 2
จุลินทรีย์แห้ง ครึ่งลิตร ถึง 1 ลิตร ต่อถังหมักเศษอาหาร 10 – 40 ลิตร เศษอาหารทั้งน้ำทั้งเนื้อหรือใส่น้ำปัสสาวะในถังหมักด้วยยิ่งดี หมักเศษอาหารทิ้งไว้ 4 ชั่วโมง ถึง 3 วันขึ้นไป ก็สามารถใช้ได้แล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าเลย กลิ่นคล้ายผักดอง จุลิ

2.1 นำเนื้อขยะเศษอาหารที่หมักด้วยจุลินทรีย์พลังศีล คลุกดินในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 ทิ้งไว้ให้เย็น (3 – 7 วัน) ใช้เป็นดินปลูกพืชได้

2.2 น้ำหมักขยะเศษอาหารด้วยจุลินทรีย์พลังศีล 1 ส่วน : น้ำเปล่า 10 – 30 ส่วน ใช้รดพืชผัก ต้นข้าว หรือต้นไม้ให้เจริญงอกงาม โดยพืชเล็กใช้เจือจาง พืชโตขึ้นใช้เข้มข้น

2.3 ใช้น้ำหมักขยะเศษอาหารด้วยจุลินทรีย์พลังศีลแบบเข้มข้นหรือเจือจาง คือ 1 ส่วน ต่อน้ำเปล่า 10 – 30 ส่วน รดอินทรียวัตถุที่ต้องการย่อยสลาย

2.4 ใช้น้ำหมักขยะเศษอาหารด้วยจุลินทรีย์พลังศีลแบบเข้มข้นสำหรับรดฆ่าหญ้า

2.5 สำหรับการพ่นไล่แมลง ใช้น้ำหมักขยะเศษอาหารด้วยจุลินทรีย์พลังศีล 1 ลิตร หรือหัวเชื้อแห้ง ครึ่งลิตร  ถึง 1 ลิตร ผสมกับพืชที่แมลงไม่กินในถัง 20 – 40 ลิตร แช่น้ำให้ท่วม ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงขึ้นไป

พืชที่ใช้ไล่แมลงได้ เช่น สาบเสือ สาบแร้งสาบกา สะเดา ยูคาลิปตัส ผักโขม ผักกาดนา ดาวเรือง เป็นต้น

***ปรับอัตราส่วน นอกกรอบได้ ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นตามสูตร

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

21 กุมภาพันธ์ 2561

สวนป่านาบุญ 1 อำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร

 

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

แหนแดง

แหนแดง เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ให้ไนโตรเจนได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆ แหนแดงจะเกิดขึ้นได้นั้นน้ำต้องสะอาดและพื้นที่อุดมสมบูรณ์ แหนแดง มีประโยชน์ 2 อย่างหลักๆ คือ 1.บำรุงพืช 2. บำรุงคน บำรุงพืช คือ แหนแดงมีไนโตรเจนสูงและธาตุอาหารต่างๆสูง เวลานำไปผสมกับดินแล้วนำไปปลูกพืช...

วิธีการทำแปลงแสนสุข

วิธีการทำแปลงแสนสุข

ที่มาของวิชาแปลงแสนสุข: ก่อนหน้านี้เราทำแปลงขนาดใหญ่ 1-2 เมตร ปัญหาที่พบคือ เมื่อเอาน้ำเข้าในแปลง น้ำไหลไม่ทั่วถึง จึงปรับเปลี่ยนทำแปลงแสนสุข วิธีการทำแปลงแสนสุข ตีแปลงความกว้าง 1 ฟุต และขุดร่อง กว้าง ลึก 7 - 10 เซนติเมตร กำลังดี ความยาวตามความยาวของแปลง...

วิชาเพาะต้นกล้า

วิชาเพาะต้นกล้า

การเพาะต้นกล้าที่มีอัตราการงอกและการเจริญเติบโตที่สูง   วิธีทำ เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการเพาะ เมล็ดขนาดเล็กใช้ประมาณ 1 ช้อนชา เมล็ดขนาดโตใช้ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ นำมาใส่ในถุงพลาสติก ใส่น้ำลงไปในถุงให้น้ำพอท่วมเมล็ดพันธุ์ แล้วเอายางรัดถุงพลาสติก ทิ้งไว้ 1 คืน...

วิชาหว่านเมล็ดพันธุ์ในนาเล็ก

วิชาหว่านเมล็ดพันธุ์ในนาเล็ก

หลักการทำกสิกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดข้อแรกคือ "พันธุ์ดี" ตีแปลงทำนาเล็ก โดย ขุดร่องรอบๆ แล้วพูนดินขึ้นมาทำเป็นเนิน เป็นเกาะ ขึ้นมาตรงกลางแปลง ขุดรอบๆให้เป็นร่องน้ำ การขุดร่องรอบๆ ทำให้เราดูระดับของดินได้ดีอาศัยน้ำเป็นตัววัด ให้ดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำ 1-2 เซนติเมตร...

ปุ๋ยยูเรียตราหมอเขียว

ปุ๋ยยูเรียตราหมอเขียว

วิธีการทำ นำพืชที่โตเร็ว หรือ พืชที่แมลงไม่ค่อยกิน เช่น ผักกาดนา ผักโขม สาบแร้งสาบกา คราดหัวแหวน ตู้ตี้ ต้นกล้วย ส่วนประกอบของต้นกล้วยทั้งหมด หรือ พืชอะไรก็ได้ที่เราเห็นว่าโตเร็วแต่ไม่รู้จักชื่อ นำพืชที่เราหามาได้มาสับ หรือใส่เครื่องปั่น ใครไม่มีแรงสับพืช...

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4 ทำให้ชีวิตอยู่รอด ทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข ดร.ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว) 23 เมษายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

อาหาร คืออำนาจที่แท้จริง

อาหาร คืออำนาจที่แท้จริง

เงิน ไม่ใช่อำนาจที่แท้จริง อาหาร คืออำนาจที่แท้จริง ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.เมือง...

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก 16 - 26 พฤศจิกายน 2563 ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ปิดค่ายแล้วในวันนี้ พี่น้องชาวค่ายที่สนใจการทำกสิกรรมไร้สารพิษ 31 ท่าน เดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้ง ภาคเหนือ จาก...

ถั่วลิสงลายเสือ

ถั่วลิสงลายเสือ

ถั่วลิสงลายเสือ ภูผาฟ้าน้ำดินแดนแห่งถั่วซึ่งเป็นโปรตีนที่ดีที่สุดในโลก ถั่วลิสง ถั่วหลากหลายชนิด จะทำให้แข็งแรง อายุยืน ถั่วหลากหลายชนิด เป็นโปรตีนที่ดีที่สุดในโลก เป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนฉลาด กินถั่วหลากหลายชนิด ไร้สารพิษ แข็งแรง อายุยืน กินถั่ววันละ 1-5...