Taking too long? Close loading screen.

จุลินทรีย์พลังศีล

จุลินทรีย์พลังศีล

จุลินทรีย์พลังศีล คือ จุลินทรีย์ที่ดี ใช้ในการย่อยสลายดิน พืช อินทรียวัตถุ ทำให้ดินร่วนซุย ช่วยเร่งปฏิกิริยาการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชผักได้อาหารทางใบ

ส่วนประกอบ

 1. พืชผักฤทธิ์ร้อน เช่น ใบกระถิน สาบเสือ สะเดา ฯลฯ หรือพืชที่เกิดง่ายทุกตัว จุลินทรีย์ที่ดีเขาจะไปกิน เขาจะขยายไปยังอินทรียวัตถุอื่นๆได้ด้วย พืชที่เจริญเติบโตได้ดีเขาจะมีจุลินทรีย์ที่ดี ต้องเป็นพืชที่เกิดง่าย ย่อยสลายง่าย เรียนรู้พืชที่เอาไปกองรวมๆกันแล้วเกิดความร้อนได้เร็ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพืชฤทธิ์ร้อน จะทำให้เชื้อจุลินทรีย์เดินได้เร็ว เตรียมไว้ 1 ส่วน
 2. ข้าวหุงสุก 1 ส่วน
 3. ดินร่วนที่อยู่ใต้ต้นไม้ 1 ส่วน

วิธีทำจุลินทรีย์พลังศีล

 1. นำใบกระถิน ใบสาบเสือ สะเดา หรือพืชที่เกิดง่ายทุกตัว มาสับให้เป็นชิ้นเล็ก
 2. นำดินร่วนใต้ต้นไม้ใบไม้ที่หล่นทับถมจะมีจุลินทรีย์อยู่
 3. นำข้าวหุง มาคลุกรวมกันถ้าแห้งเกินไปใช้น้ำพรมๆ เอาผ้าหรือกระดาษห่อไว้ แล้วเปิดออก เกลี่ยวันละครั้งใช้เวลาเกลี่ย 5 – 10 นาที เกลี่ยให้เย็นแล้วเอาผ้าคลุมปิดไว้ หมัก 3 – 7 วัน จะมีราขาววิ่งไปทั่ว นั่นคือจุลินทรีย์ นำไปใช้ได้เลย

ถ้าต้องการจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง เวลาคลุก ควรคลุกด้วยน้ำปัสสาวะ

วิธีการขยายเชื้อจุลินทรีย์พลังศีล มี 2 แบบ

แบบที่ 1

 1. จุลินทรีย์แห้งในรูปหยาบหรือผงประมาณ 1 – 5 ช้อนโต๊ะ ผสมในน้ำเปล่าหรือน้ำปัสสาวะ เสร็จแล้วคนให้ทั่วกัน
 2. ข้าวเปลือกหรือข้าวสารโขลกหรือปั่นให้แตก หรือ ข้าวสุก หรือ ลำอ้อยที่ทุบแล้วสับให้เล็กไม่เกิน 3 เซนติเมตร ใช้อย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ ใช้เท่าที่มี แช่ในน้ำเปล่าหรือน้ำปัสสาวะผสมกับจุลินทรีย์พลังศีลตามข้อ 1 ให้น้ำท่วมประมาณ 1-2 ข้อนิ้วมือ แช่นาน 4-48 ชั่วโมง
 3. นำมาบ่มตามขั้นตอนที่ 2 ข้างต้น

แบบที่ 2

 1. นำจุลินทรีย์แห้งในรูปแบบหยาบหรือผงประมาณ 1 ส่วน
 2. ข้าวเปลือกหรือข้าวสารโขลกหรือปั่นให้แตก หรือข้าวสุก หรือลำอ้อยที่ทุบแล้วสับให้เล็ก ไม่เกิน 3 เซนติเมตรที่แช่น้ำเปล่าหรือน้ำปัสสาวะให้น้ำท่วมประมาณ 1-2 ข้อนิ้วมือ แช่นาน 4 – 48 ชั่วโมง จะใช้อย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้
 3. นำจุลินทรีย์พลังศีลตามข้อ 1 และวัตถุดิบตามข้อ 2 มาคลุกเคล้าผสมกันและบ่มตามขั้นตอนที่ 2 ข้างต้น

วิธีใช้จุลินทรีย์พลังศีล

แบบที่ 1
จุลินทรีย์พลังศีลแห้ง 1 ส่วน แช่ในน้ำ 10-30 ส่วน แช่นาน 1- 24 ชั่วโมง รดบนอินทรียวัตถุหรือพืชที่ต้องการย่อยสลาย หรือรดต้นไม้

แบบที่ 2
จุลินทรีย์แห้ง ครึ่งลิตร ถึง 1 ลิตร ต่อถังหมักเศษอาหาร 10 – 40 ลิตร เศษอาหารทั้งน้ำทั้งเนื้อหรือใส่น้ำปัสสาวะในถังหมักด้วยยิ่งดี หมักเศษอาหารทิ้งไว้ 4 ชั่วโมง ถึง 3 วันขึ้นไป ก็สามารถใช้ได้แล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าเลย กลิ่นคล้ายผักดอง จุลิ

2.1 นำเนื้อขยะเศษอาหารที่หมักด้วยจุลินทรีย์พลังศีล คลุกดินในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 ทิ้งไว้ให้เย็น (3 – 7 วัน) ใช้เป็นดินปลูกพืชได้

2.2 น้ำหมักขยะเศษอาหารด้วยจุลินทรีย์พลังศีล 1 ส่วน : น้ำเปล่า 10 – 30 ส่วน ใช้รดพืชผัก ต้นข้าว หรือต้นไม้ให้เจริญงอกงาม โดยพืชเล็กใช้เจือจาง พืชโตขึ้นใช้เข้มข้น

2.3 ใช้น้ำหมักขยะเศษอาหารด้วยจุลินทรีย์พลังศีลแบบเข้มข้นหรือเจือจาง คือ 1 ส่วน ต่อน้ำเปล่า 10 – 30 ส่วน รดอินทรียวัตถุที่ต้องการย่อยสลาย

2.4 ใช้น้ำหมักขยะเศษอาหารด้วยจุลินทรีย์พลังศีลแบบเข้มข้นสำหรับรดฆ่าหญ้า

2.5 สำหรับการพ่นไล่แมลง ใช้น้ำหมักขยะเศษอาหารด้วยจุลินทรีย์พลังศีล 1 ลิตร หรือหัวเชื้อแห้ง ครึ่งลิตร  ถึง 1 ลิตร ผสมกับพืชที่แมลงไม่กินในถัง 20 – 40 ลิตร แช่น้ำให้ท่วม ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงขึ้นไป

พืชที่ใช้ไล่แมลงได้ เช่น สาบเสือ สาบแร้งสาบกา สะเดา ยูคาลิปตัส ผักโขม ผักกาดนา ดาวเรือง เป็นต้น

***ปรับอัตราส่วน นอกกรอบได้ ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นตามสูตร

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

21 กุมภาพันธ์ 2561

สวนป่านาบุญ 1 อำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร

 

เรื่องน่าสนใจ